Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:
Čtení tohoto článku zabere přibližně 4 min.

Jak je to ve skutečnosti s lithiem na Cínovci

Jeden investor mi poslal záznam nedávné debaty v ČT v pořadu jakéhosi Moravce o těžbě lithia na Cínovci. S notnou dávkou sebezapření jsem se donutil ty neskutečné bláboly chvíli poslouchat a nevěřil jsem svým uším. Tak rodinné stříbro musí zůstat doma. Nejlepší by bylo, aby lithium těžil stát. Tedy ten stát, který ani nezvládá bez miliardových ztrát roznášet poštu. To je však zcela mimo diskuzi.

Protože skutečnost je zcela jiná, než pánové tvrdí: Český stát ani žádná česká firma lithium těžit nemůže a nebude, neboť 100 % veškerých práv získala od českého státu australská firma European Metals Holding. Zajímavé je, že je to firma takřka neznámá, která vznikla teprve před dvěma roky. Jedním z členů představenstva je Čech Pavel Reichl, který dlouhodobě působil v Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.

A Janeček? Ten koupil od firem Sanaka a Cínovecká Deponie pouze práva probírat se již vytěženou hlušinou, tedy „těžit“ z odkaliště. Nemůže tedy dolovat nic. Jelikož Janeček nemá žádné zkušenosti v oboru, je pravděpodobné, že práva koupil pouze jako spekulaci s úmyslem prodat je se ziskem dál.

Zajímavé jsou ony dvě firmy, od kterých Janeček práva koupil. Obě mají sídlo na stejné adrese Na Příkopě 859/22, což je jen poštovní schránka. Také představenstva jsou totožná a její členové mají zase společné to, že všichni mají na sebe registrovány stovky dalších firem. Majitelem firmy Sanaka je JUDr. Václav Čadek, dříve major 1. oddělení II. správy StB. (kontrarozvědka pro USA a jižní Ameriku.) Čadek byl také řídícím agentem Havlova přítele Josefa Skalníka, který na něj donášel StB a i po roce 1989 bývalým estébákům.

Také Karel Janeček pochází z rodiny vysokého důstojníka StB. Zázračné algoritmy? Vyhrané milióny dolarů v amerických casinech? Hahaha. Ani jeden jediný člen představenstva firem Sanaka, C. Deponie a Janečkovy firmy RSJ nemá žádné vzdělání ani zkušenosti v těžbě čehokoli. Závěr ať si udělá každý sám.

V roce 2013 nabídla firma Geomet zkušeného kanadsko-českého těžaře a světově proslulého experta Ottu Janouta ke spolupráci českému státu. Stát to však odmítl s tím, že je to příliš riskantní. Následně Janout prodal svou firmu již zmíněné australské firmě European Metals.

Průzkum provedla kanadská firma CXB/Cobre Montana/Calibre Mining, opět bezvýznamná malá firma. Ta navýšila odhad zásob na trojnásobek. Všeobecně uváděné odhady, ať už co se týká rezerv nebo potenciálního výnosu, lze však považovat za silně nadsazené. Také je vcelku záhadou, kde malá chudá firma s prakticky nulovým kapitálem jako je European Metals (EM) vezme miliardy potřebné k zahájení těžby. Investoři se rozhodně nehrnou, nakonec lithia je všude dost a cena určitě brzy zase klesne.

A kolik mají ona těžební práva cenu? Soudě podle prodeje 6,65 % akcií EM společnosti Rare Earth za 240 000 dolarů — zhruba 3,6 miliónu dolarů. Kdyby byly odhady uváděné v českém tisku aspoň trochu blízko realitě, o ta práva by se těžce licitovalo. 3,6 miliónu je však směšná suma, která naznačuje, že s tím lithiem to bude horké asi tak jako se slavnými obchody Karla Janečka/RSJ na Londýnské burze, kde o nich není ani jeden záznam.

Každopádně to slavně rodinné stříbro, pokud na Cínovci opravdu nějaké ekonomicky těžitelné je, v Česku nezůstane. Nad tvrzeními soudruhů v oné televizní tragikomické frašce zůstává však rozum prostě stát.

(Rozpor ve faktech uváděných v ČT a uvedenými výše je tak propastný, že uvítám případná upozornění na chyby. Nicméně všechna výše zmíněná fakta a data pocházejí ze spolehlivých zdrojů a byla několikrát ověřena.)

FCB via Pravý prostor


Pozn. red.: Infoprostorem pořád hýbe předpoklad, že Lithia jsou na Cínovci mraky a že si těžbu jako národní vlastnictví musí ponechat stát jako rodinné Argentum? A proč? Snad jako předpoklad, že z něj splatí celý státní dluh? Že z něj (snad) bude sanovat krachující průběžný důchodový systém? Že se zde zavede saudsko-arabský socialismus spočívající v plenění surovinových zdrojů?

Osobně předpokládám, že pozemky, na kterých se zmíněná naleziště nacházejí, mají své soukromé vlastníky a nenáleží státu. (Pravda, jsem líný to hledat v katastrálních mapách, takže to beru jako předpoklad.) A jelikož chápu soukromé vlastnictví jako nedotknutelné a přírodní zdroje chápu jakou součást pozemkového vlastnictví, pak patrně velké množství soukromých vlastníků dodatečně zjistilo, že si vykolíkovalo (i nevědíčky) nějakou bonanzu. A je jen na nich, zda vlastními silami zahájí těžbu, nebo pozemek se ziskem prodají, nebo vytvoří těžební družstvo, či těžbu odloží na výhodnější dobu.

Protože, na rozdíl od dnešního nejasně definovaného vlastnického práva, pokládám soukromý pozemek za nepochybné vlastnictví ideálního jehlanu od středu Země až někam do stratosféry, jehož výměra je číselně dána zemským povrchem. Ostatně, v divokých časech Ameriky to přesně tak bylo dáno: kdo si vykolíkoval a zaregistroval claim, byl majitelem i nerostného bohatství pod ním, bez ohledu na hloubku.

Ne tak v našem státě, kdy není určena ani výška vzduchového sloupce nad pozemkem jako součást vlastnictví, ale stejně tak není určeno, zda půda pod pozemkem je soukromě vlastněna jen na hloubku rýče, či dva metry sklepa, či osm metrů studny. Ostatně nedávno se vyprsil ministr (ANO, pro kdoví co) Brabe(ne)c, že voda pod zemí patří státu a je ji třeba majitelům pozemků prodávat či danit. Inu nepatří. Patří majiteli pozemku a zemské a fyzikální síly určují, zda on je majitelem podzemní vody, či-li nic.

Stát zde zasahuje zcela podle doktríny socialismu, že je-li kde bohatství, náleží jemu, je-li kde soukromé vlastnictví, je relativní. Pokládám to za nepřípustné. Úcta a respekt k soukromému vlastnictví je úhelným kamenem civilizované a právní společnosti. Vše ostatní je bezprávní socialismus, či socialistický etatismus. Jenže ten pocit: „je to v našem (kolektivním) vlastnictví“ stále přetrvává.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 571 × | Prestiž Q1: 7,59

+10 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Jak je to ve skutečnosti s lithiem na Cínovci

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

Facebook diskuse
top