Štítky článku: •  

Filosofie ozbrojené společnosti 2/8

Máloco na světě se děje bezdůvodně. Podobné je to s umanutým tvrzením, že slušní lidé budou žít ve větším bezpečí, pokud nebudou mít v rukou zbraně. Podle stejné poučky se chová stát, když systematicky zasahuje do práva vlastnit zbraně. Obvykle se vymyslí na první pohled docela líbivý důvod, jehož druhá strana už není nikdy zmíněna.

Autorovo d'entrée

Posudkový psycholog Netík se před časem nechal slyšet, že zbraně chtějí lidé mít proto, aby měli moc nad ostatními.[1] Nastolené téma mne zaujalo: dospěl jsem totiž k názoru, že je tomu přesně naopak. Zbraně lidem znemožňují mít moc nad druhými díky tomu, že nastolují rovnováhu sil. Od psychologie zbraní jsem se rozepsal dále a pokusil se pojmout všechny aspekty držení zbraní slušnými občany; tak vzniklo šest částí, které si můžete přečíst buď v samostatných článcích — viz dále —, nebo si stáhnout Kindle verzi ve formátu *.mobi.

Obsah

pistole-n.jpg (11,450 kiB)
Citát Thomase Paine

části první jsem se rozepsal na již otevřené téma vztahu zbraní a moci. JUDr. Cepl ml. ve svém republikánském článku konstatuje, že žádné moci není možné zcela důvěřovat, protože je omezena lidskou povahou a „kontrolu lze zajistit jedině tím, že se (tyto) moci trvale hlídají navzájem ve věčném šachu“. Tento koncept samozřejmě neplatí jen pro moc státní. Proto jsem se pokusil vysvětlit, proč je důležité vyrovnat ve společnosti moc lidí nad druhými a jakou roli v tom hrají zbraně.

Od tématu moci a jejího vyrovnání se odvíjí otázka zákazů zbraní, které jsou v některých případech motivovány právě snahou onu moc vyrovnat odzbrojením zločinců. V části druhé jsem proto rozebral tento psychologický motiv, vnímání zbraní jako Symbolu zla a pokusil se vysvětlit a na historických příkladech doložit, proč jsou pokusy vyrovnat moc jedněch nad druhými zákazy zbraní nesmyslné a vždy selžou.

Pokud se rovnováha moci nedá nastolit odzbrojením zločinců, ještě je tu otázka, zda se občané mohou spolehnout, že je před mocenskou převahou zločinců ochrání policie nebo zda se musí chopit odpovědnosti za životy a zdraví své a svých blízkých. Právě to na základě logiky, judikátů i precedentů rozebírá části třetí.

Část čtvrtá na toto téma navazuje a zabývá se konkrétními historickými zkušenostmi s ozbrojenou společností a přechody společnosti neozbrojené k té ozbrojené. Toho se bezprostředně týká i způsob, jakým o zbraních informují masmédia: ta prokazatelně dezinformují a vyvolávají strach ze zbraní; i to je zde tedy zdokumentováno. A konečně, v této kapitolce jsem se krátce zamyslel i nad některými etickými problémy zbraní a obrany.

Na konci čtvrté části si troufám doufat, že bude střízlivě uvažující člověk mít jasno v tom, že zákazy zbraní pro slušné, zákona dbalé občany jsou dokonale kontraproduktivní, neb napomáhají jenom zločincům, kteří těží ze své převahy nad slabšími.

Nezbývá tedy, než vysvětlit, proč některé vlády a organizace sveřepě usilují o zákazy zbraní bez ohledu na jasné důkazy o škodlivosti jejich počínání, o čemž pojednává část pátá.

Posléze jsem doplnil ještě část šestou, kde předkládám střízlivé úvahy ke kompromisu ohledně právní regulace držení zbraní, vysvětluji, proč psychotesty nejsou dobré řešení a ukazuji funkční modely zbraňových zákonů od nás i ze zahraničí.

Diskuse

Všech šest částí bylo svého času mirrorováno na serveru DFENS, kde se pod články dá diskutovat. Jsou ale již zapadlé v historii serveru a nikdo si tedy nemusí všimnout vašeho komentáře, potažmo na něj reagovat, ale vyjádřit se tam můžete. [Pozn. Redakce: Z téhož důvodu zrcadlím články i zde: aby se diskuse znovu otevřela, protože zastánci ozbrojené společnosti již své argumenty vyřkli a dále se neangažují. Odpůrci však spřádají své pletichy proti zbraním dále. Nesmíme se nechat ukolébat!]

Seriál má tyto díly

  1. Úvodní článek redakce
  2. Pilotní článek autora
  3. Zbraně a moc
  4. Psychologie zákazů zbraní
  5. Ochrání vás policie?
  6. Ozbrojená společnost a předsudky
  7. Kdopak usiluje o monopol na moc nad druhými?
  8. Právní praxe

[1] Netík sám usiluje především o moc nad ostatními, protože si skrze vydávání posudků vynucuje konformitu se svými představami o tom, jak by podle něj ostatní měli žít a vypadat.

Autorem cyklu je cover72. První díl pohovoří o zbraních a moci jako takové.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 501 × | Prestiž Q1: 8,19

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top