Štítky článku: •  

Je neplacení daní nemorální?

Jak byste označili člověka, který odmítá zaplatit daně státu? Předpokládám, že nejdříve byste ho označili jako kriminálníka, jako neplatiče daní, nebo jako daňového podvodníka.

Daněmi přitom myslím všechny poplatky státu, přímé i nepřímé, od licenčních poplatků, přes kolky, cla, DPH, spotřební daně, odvody až po daň z příjmu. Přímých, nepřímých a různých skrytých daní je nepočítaně, ale je neplacení těchto daní skutečně nemorální?

Definice neplatiče daně

Neplatič daně je člověk, který např. nabyl jakýkoliv druh kapitálu, který je zákonně vázán zdaňováním a nezaplatil z něj zákonem stanovenou daň. Jinými slovy, pokud si vypěstujete ve vlastní zahradě jablka a budete jich mít tolik, že pro vlastní spotřebu jich budete mít příliš mnoho a následně prodáte část z nich svému sousedovi, aniž byste byli registrovaní na několika úřadech jako podnikatelský subjekt a neodvedli z toho daň, porušujete zákon.*) Stáváte se kriminálníkem. Určitě jste už někdy něco takového udělali a asi ne jednou. Je to tak? Měli byste tedy sedět v base!

Je tedy správné, označovat neplatiče daní za nemorální osoby a trestat je až trestem odnětí svobody? Z pohledu zákona je to jasný případ a takový člověk koná nelegálně, ale jsou skutečně všechny zákony i morální? Já si myslím, že ne. A pokud se mnou souhlasíte, budete souhlasit i s tím, že porušování nemorálních zákonů není nemorální.

A proto je třeba v životě vždy rozlišovat mezi zákonností a morálností.

Walter E. Williams — Legality vs Morality

A kdo by stavěl silnice?

Stále se vracíme ke staré známé otázce: „kdo by stavěl silnice“ pokud by nebyly daně? Já na to odpovídám pořád stejně — lidé, tak, jako i nyní. Člověk nemusí mít centrální řízení (stát/vládu) pro financování produktů a služeb po kterých je na trhu poptávka. A co s těmi po kterých poptávka není? Ty prostě zaniknou, neboť nejsou potřeba.

A co slabí a chudí? Solidarita se slabšími (i když to dnes zejména politici chápou „trochu“ jinak) je v dnešní společnosti přirozená vlastnost každého. Rozdíl je jen v míře solidarity u každého z nás. Tak jako fungoval solidární systém v Americe, když neexistoval žádný sociální systém, fungoval by i dnes, ale mnohem, mnohem lépe. Různé nadace fungují dokonce i dnes na dobrovolné bázi, přesto, že existuje stát, který toto sociální zabezpečení garantuje. Lidé se tedy spoléhají na garanta, čímž jejich ochota solidarity výrazně klesá.

Jiný příklad, tak jak říká Williams: „Představte si, že jdete po ulici, vidíte žebráka, který nemá peníze a prosí vás, abyste mu pomohli, ale vy nemáte jak, neboť také peníze nemáte. Chcete mu pomoci, tak okradete nejbližšího člověka, který půjde kolem. Za tyto peníze se nejdříve půjdete naobědvat a část z nich dáte tomu chudákovi. Jak byste označili takové jednání? No určitě za trestuhodné! Samozřejmě, ale v úplně stejné pozici se nachází i vláda a jedná přesně stejně, jak jsem popisoval.“

Proč by tedy nějaká skupina lidí (vláda) měla mít právo okrádat, pokud ho nemáte vy? Na základě nějakého papíru (zákona), který si oni sami napsali?

Larken Rose — I'm Allowed to Rob You!
Juraj musí pomoci | SK titulky

Závěr

Placení daní nemá proto reálné opodstatnění, je nemorální ve své podstatě a jediný jeho výsledek je to, že odčerpává násilným způsobem obrovské zdroje ze společnosti, která by je uměla použít mnohem efektivněji.

Kriminalizace a odsuzování neplatičů daní není na místě. Trestat třeba ty, kteří násilným způsobem tyto daně od lidí vybírají. Pokud se někdo placení daní vyhýbá, nedělá nic jiného, ​​jen že brání svůj vlastní majetek před krádeží.

A takové chování nemorální není!


*) Tento příklad není zcela přesný, jen ilustrativní. Do určité částky je  možné v ČR hospodářské přebytky prodávat bez registrace a zdanění.

Pozn. redakce:

  • Pokud člověk zaplatí státu na daních více, než obdrží, pak je docela normálně o majetek (legálně) okrádán.
  • Pokud obdrží přesně tolik, kolik na dani zaplatí, pak je daň jen zbytečným byrokratickým mezičlánkem bránícím okamžitému využívání majetku.
  • Pokud člověk obdrží od státu více prostředků, než státu odevzdal, je pouhým příživníkem, parazitujícím na zbytku společnosti.

Protože však výběr a redistribuce daňového výnosu má režijní náklady (a ne zrovna malé) je jednoznačné, že v průměru dostanou všichni redistribucí méně, než zaplatili. Daně jsou proto vždy krádeží. Legalizovanou a velmi výhodnou pouze pro ty, kteří přerozdělování pro vlastní moc a korupci voličů provozují.

Článek napsal pan Martin Bulák

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 232 × | Prestiž Q1: 7,73

+8 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top