Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Výpis článků autora Hynek Rk


hynek-rihak.jpg

Edvard Beneš a socialismus (2/2)

I když druhý československý president Edvard Beneš nikdy na rozdíl od T. G. Masaryka moc neměl a nemá pověst (klasického) liberála, občas tak bývá dnes označován. Jenže Beneš byl ve skutečnosti ryzí národní socialista, což vysvětluje z části i jeho válečn… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 2,89 , přečteno: 67×
hynek-rihak.jpg

Edvard Beneš a socialismus (1/2)

I když druhý československý president Edvard Beneš nikdy na rozdíl od T. G. Masaryka moc neměl a nemá pověst (klasického) liberála, občas tak bývá dnes označován. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 3,84 , přečteno: 102×
hynek-rihak.jpg

Školou k loajálnímu poddanství

Škola je považována za jeden z významných faktorů, který formuje člověka. Často se vedle rodiny považuje za faktor nejdůležitější. [1] Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,81 , přečteno: 134×
hynek-rihak.jpg

Evropa zpomaluje — a je již zahnána do kouta

Konsensus ohledně eurozóny zůstává euforicky optimistický. Nicméně první data za rok 2018 jsou znepokojující. Zatímco konsensus očekává pro Evropu silný rok 2018, předstihová data začínají pochybovat o optimistických očekáváních: Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 7,94 , přečteno: 230×
hynek-rihak.jpg

Problém imigrace a selhání obyčejného člověka

Obyčejný člověk (někdo razí termín buran, což je myšleno v pozitivním slova smyslu) alespoň u nás není zřejmě příliš nakloněn imigraci z některých oblastí světa (Blízký a Střední východ a Afrika) do České republiky. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,86 , přečteno: 196×
hynek-rihak.jpg

Totální válka

Knížata starého režimu toužila po rozmachu. Využívala každé příležitosti k vedení válek a dobývání. Organizovala — poměrně malé — armády. Tyto armády bojovaly své bitvy. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 4,73 , přečteno: 216×
hynek-rihak.jpg

J. M. Keynes, nejistota a selhání trhu (2/2)

Keynes v případě nejistoty na trhu sice poukázal celkem správně na její existenci, ovšem mylně se pokusil tuto nejistotu řešit pomocí hospodářsko-politických aktivit veřejného sektoru. Sám navíc zůstal v zajetí neoklasické ekonomie. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 3,34 , přečteno: 97×
hynek-rihak.jpg

J. M. Keynes, nejistota a selhání trhu (1/2)

Keynes v případě nejistoty na trhu sice poukázal celkem správně na její existenci, ovšem mylně se pokusil tuto nejistotu řešit pomocí hospodářsko-politických aktivit veřejného sektoru. Sám navíc zůstal v zajetí neoklasické ekonomie. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 4,37 , přečteno: 157×
hynek-rihak.jpg

Nacionální socialismus a němečtí dělníci

Rébus, který mátl téměř všechny spisovatele, kteří se zabývali problémem nacionálního socialismu, je tento: v Německu bylo mnoho milionů dělníků organizováno ve stranách sociálně demokratické, komunistické a v katolickém Centru; byli členy odborů napojený… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,95 , přečteno: 214×
hynek-rihak.jpg

Vize Partekonu 4

Partekon, neboli participativní ekonomie, představuje ekonomiku založenou na společenském vlastnictví a plánovanou pomocí (údajně) decentralizovaného systému plánování (ve skutečnosti vzniká centrální plán) jednotlivci a spotřebitelskými radami a radami p… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 3,66 , přečteno: 180×
Další články autora: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | »
top