Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Nové články


petax.jpg

Malé Post Scriptum ke Zprávě o stavu země

Nemohu se ubránit pocitu, že současný stav země je přesně tou nejčernější realitou Orwelovských představ. Ministerstvo míru je v praxi ministerstvem války. Ministerstvo pravdy je přesně ministerstvem lži a nenávisti. Ministerstvo financí je masovým zloděj… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 769× | Prestiž Q1: 14,58 | 28 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země IV

V této stati se pokusím shrnout, proč jsme nesvobodnými lidmi v nesvobodném státě, kde jsou východiska z této situace a jaké to má historické důvody. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 177× | Prestiž Q1: 11,97 | 19 | 0 |
petax.jpg

Prepotence některých firem

Mobilní operátoři, alespoň jsem se domníval, mají nabízet svoji službu v oboru předávání hlasových a textových zpráv jiným účastníkům smlouvy. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 064× | Prestiž Q1: 8,86 | 10 | 0 |
petax.jpg

Sčítání lidu, domů a bytů je totalitní zkouškou Vaší submisivity

I v partnerském vztahu je vždy jen jeden z obou partnerů dominantní a druhý podřízený. Žijí v jakémsi nekonečném boji o tyto role. Nebo souboj vzdají a dobrovolně se stanou poslušným vykonavatelem, loutkou, která strpí cokoliv. Rezignují na svoji osobnost… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 297× | Prestiž Q1: 17,18 | 38 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země III

V návaznosti na předchozí zkoumání příčin odlidštění moderní společnosti se podívejme na tři základní atributy tohoto jevu. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 599× | Prestiž Q1: 10,91 | 16 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země II

V minulém článku jsem otevřel otázku teorie „masové spotřebitelské společnosti“, neutěšeného stavu současné společnosti, obecného mravního úpadku, zvrácení hodnotového žebříčku a hledání příčin tohoto stavu. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 635× | Prestiž Q1: 9,17 | 11 | 0 |
petax.jpg

Už se mi fakt otvírá kudla v kapse…

Lidovky dnes otiskly článek: „Dotované jídlo dostávají jen tři Češi z deseti“, návrh Miroslava Kalouska na jakousi úpravu a okamžitou proti-výhrůžku Miroslava Zavadila, takto šéfa ČMKOS, generální stávkou. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 3 648× | Prestiž Q1: 32,36 | 157 | 0 |
petax.jpg

Chybějící zpráva o stavu země

Ve staré Americe vystupoval president republiky periodicky s referátem lidu o tom, jaké jsou výsledky jeho vládnutí. Ne, že by to už nedělali, ale objektivní pravda je už častěji zahalena do politických klišé a frází, které by lid rád slyšel. Podívejme se… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 559× | Prestiž Q1: 13,41 | 24 | 0 |
gilotina.jpg

Úpadek mravů a exploatace korupce

Myslím, že největším ohrožením současné společnosti je výkon jakékoliv moci bez osobní zodpovědnosti. Od ní se odvíjí i masivní korupce, kterou je současná republika prolezlá, jako černým morem. Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 1 897× | Prestiž Q1: 20,34 | 53 | 0 |
petax.jpg

Dilema jménem náboženství, Bůh a víra

Nejen 18. století a předchozí, ale i devatenácté a následující neustále vzývají k nějaké víře, v nějakého pánaboha. Dobře, může to vést k nějaké formě důvěry v cosi abstraktního, na co si sice sáhnout nemůžeme, ale věříme tomu. Podobně, jako to Bolek Polí… Celý článek ⇒

Autor: PeTaX | Vydáno: | Přečteno: 2 522× | Prestiž Q1: 13,52 | 25 | 1 |
top