Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Kompas politické orientace

„Politický kompas“ je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění, též nazývané Nolanův graf: na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i „nevím“. Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je samozřejmě jen orientační, do dvaceti otázek nelze vměstnat všechny okruhy politiky.

„Kompas“ je zcela anonymní, eviduje se jen výsledný bod v Nolanově grafu.

(Vzhledem k tomu, že časy se poněkud změnily, test už obsahoval po letech 2878 výsledků a výsledný graf už byl proto značně nepřehledný, staré výsledky jsem odsunul do archivu a začínáme 1. VI. 2017 z čisté vody od začátku.)

1. Regulace nájmů je škodlivá.
2. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.
3. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
4. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
5. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
6. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
7. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
8. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
9. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
10. Minimální mzda by měla být zrušena.
11. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
12. Naše zdravotnictví nepotřebuje „více trhu“.
13. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
14. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly být nikdy legalizovány.
15. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.
16. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
17. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
18. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
19. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.
20. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.

top