Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Kompas politické orientace

„Politický kompas“ je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění, též nazývané Nolanův graf: na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i „nevím“. Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je samozřejmě jen orientační, do dvaceti otázek nelze vměstnat všechny okruhy politiky.

„Kompas“ je zcela anonymní, eviduje se jen výsledný bod v Nolanově grafu.

(Vzhledem k tomu, že časy se poněkud změnily, test už obsahoval po letech 2878 výsledků a výsledný graf už byl proto značně nepřehledný, staré výsledky jsem odsunul do archivu a začínáme 1. VI. 2017 z čisté vody od začátku.)

1. Regulace nájmů je škodlivá.
2. Naše zdravotnictví nepotřebuje „více trhu“.
3. Minimální mzda by měla být zrušena.
4. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
5. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
6. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
7. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
8. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
9. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.
10. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
11. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
12. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.
13. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
14. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
15. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.
16. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
17. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly být nikdy legalizovány.
18. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
19. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
20. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.