Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Kompas politické orientace

„Politický kompas“ je jednoduchý soubor otázek, který pomůže těm, kdo váhají, kam se zařadit v politickém spektru. Při jeho sestavování jsem se inspiroval hlavně na stránkách World's Smallest Political Quiz a The Political Compass. Tyto testy nepoužívají tradiční rozlišení na pravici a levici. To je totiž příliš zjdnodušující. Proto se začalo používat dvojrozměrné znázornění, též nazývané Nolanův graf: na jedné ose je míra ekonomické svobody, kterou daný směr prosazuje (tato osa zhruba odpovídá té pravo-levé), na druhé ose je pak míra svobody osobní.

Následuje dvacet otázek na různá témata, které vám napoví, kde stojíte vy. Přečtěte si zadání a zeptejte se sami sebe, jak byste daný problém vyřešili. Odpovědět lze i „nevím“. Čtěte pozorně, některé otázky jsou formulovány záporně, jiné ne. Upozornění: test je samozřejmě jen orientační, do dvaceti otázek nelze vměstnat všechny okruhy politiky.

„Kompas“ je zcela anonymní, eviduje se jen výsledný bod v Nolanově grafu.

(Vzhledem k tomu, že časy se poněkud změnily, test už obsahoval po letech 2878 výsledků a výsledný graf už byl proto značně nepřehledný, staré výsledky jsem odsunul do archivu a začínáme 1. VI. 2017 z čisté vody od začátku.)

1. Některé náboženské a etnické tradice nejsou slučitelné se svobodnou společností.
2. Drogy (tvrdé ani měkké) by neměly být nikdy legalizovány.
3. Daně i státní výdaje jsou u nás příliš vysoké, i poloviční by stále byly příliš.
4. Regulace nájmů je škodlivá.
5. Do dobrovolného vztahu dvou lidí (i stejného pohlaví) stát nemá co mluvit.
6. Minimální mzda by měla být zrušena.
7. Vydávat knihy jako je Mein Kampf by nemělo být trestné.
8. Co si kdo postaví na svém pozemku, není věc státu.
9. Solidarita s potřebnými by měla být dobrovolná, ne placená z daní.
10. Česká pošta, Česká televize a České dráhy by neměly být privatizovány.
11. Církve by měly být zcela nezávislé na státu.
12. Rodiče by měli mít plné právo poslat dítě do jakékoliv školy, ne jen té státní.
13. Zákon by měl zakazovat kouření v restauracích.
14. Investiční pobídky ekonomice prospívají.
15. Všechny obchodní bariéry by měly být zrušeny. Domácí odvětví nemají nárok na ochranu před levnější konkurencí z ciziny.
16. Důchodové zabezpečení by mělo fungovat na bázi komerčního pojištění.
17. Pozitivní diskriminace (zvýhodňování žen, lidí jiného etnika apod.) je prospěšná.
18. Názor většiny je důležitější než názor jednotlivce.
19. Naše zdravotnictví nepotřebuje „více trhu“.
20. Zemědělci by měli dostávat státní dotace.