Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        
Statistika článků autora: Holub Přemysl
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 5,87 0,34 19 560 Zpět na autory
Autentická zpověď státisty 5,92 0,25 1 187 20. 4. 2015 18:00
Demokracie jako falešný emoční obranný mechanismus 7,72 0,33 2 121 4. 12. 2015 15:20
Do jaké míry jsme opravdu svobodní? 4,88 0,38 784 3. 4. 2015 19:25
Dominance a autoritářství — obraz naší společnosti 6,29 0,58 1 031 28. 9. 2015 11:41
Ekonomická prosperita nebo osobní svoboda? 5,86 0,30 1 005 30. 6. 2015 9:00
Jde pouze o nepovedený vtip? 5,85 0,30 996 26. 6. 2015 9:00
Legislativa a přirozený zákon: Je možné uzákonit morálku? 5,85 0,31 977 23. 4. 2015 14:50
Lidskost, kolektivismus a anarchismus 5,42 0,20 993 30. 4. 2015 16:00
Může člověk vládnout jinému člověku? 6,24 0,43 920 13. 7. 2015 16:07
Následky bezmezné víry v autoritu 5,29 0,27 743 11. 5. 2015 19:00
(Ne)efektivita státu je (vlastně) irelevantní 4,96 0,11 931 23. 3. 2015 14:47
Nejnebezpečnější aspekt státní moci 7,44 0,79 885 22. 10. 2015 13:51
Nepopsaná historie amerického vzdělávání 5,07 0,08 1 227 19. 4. 2015 17:30
Obrana lidskosti 6,36 0,32 1 237 5. 10. 2015 12:25
Pozitivní kriticismus aneb překvapivá síla ve prospěch statu quo 6,01 0,68 590 14. 11. 2015 11:20
Problém externí autority 4,95 0,11 903 19. 5. 2015 9:30
Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí 6,41 0,42 1 441 21. 7. 2015 11:00
Státismus, nikoliv státista, je zdrojem zla 5,79 0,35 859 12. 10. 2015 15:15
Účast ve volbách je vlastně projevem zbabělosti 5,28 0,27 730 11. 6. 2015 12:40
top