Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        
Statistika článků autora: Holub Přemysl
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 5,97 0,33 21 302 Zpět na autory
Autentická zpověď státisty 5,94 0,24 1 261 20. 4. 2015 18:00
Demokracie jako falešný emoční obranný mechanismus 7,74 0,30 2 331 4. 12. 2015 15:20
Do jaké míry jsme opravdu svobodní? 5,35 0,48 841 3. 4. 2015 19:25
Dominance a autoritářství — obraz naší společnosti 6,33 0,53 1 137 28. 9. 2015 11:41
Ekonomická prosperita nebo osobní svoboda? 5,88 0,28 1 058 30. 6. 2015 9:00
Jde pouze o nepovedený vtip? 5,91 0,26 1 159 26. 6. 2015 9:00
Legislativa a přirozený zákon: Je možné uzákonit morálku? 5,89 0,28 1 081 23. 4. 2015 14:50
Lidskost, kolektivismus a anarchismus 5,44 0,19 1 041 30. 4. 2015 16:00
Může člověk vládnout jinému člověku? 6,28 0,39 1 019 13. 7. 2015 16:07
Následky bezmezné víry v autoritu 5,32 0,26 784 11. 5. 2015 19:00
(Ne)efektivita státu je (vlastně) irelevantní 5,42 0,20 992 23. 3. 2015 14:47
Nejnebezpečnější aspekt státní moci 7,46 0,75 935 22. 10. 2015 13:51
Nepopsaná historie amerického vzdělávání 5,52 0,15 1 292 19. 4. 2015 17:30
Obrana lidskosti 6,41 0,28 1 444 5. 10. 2015 12:25
Pozitivní kriticismus aneb překvapivá síla ve prospěch statu quo 6,04 0,64 627 14. 11. 2015 11:20
Problém externí autority 4,99 0,10 1 002 19. 5. 2015 9:30
Stát je největší překážkou k mírovému soužití lidí 6,43 0,38 1 566 21. 7. 2015 11:00
Státismus, nikoliv státista, je zdrojem zla 5,81 0,33 908 12. 10. 2015 15:15
Účast ve volbách je vlastně projevem zbabělosti 5,34 0,24 824 11. 6. 2015 12:40
top