Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        
Statistika článků autora: Payne Jiří
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 5,73 2,81 3 052 Zpět na autory
Deklarace bezvýhradné loajality 5,47 2,51 199 4. 11. 2016 0:02
Dotace 5,66 3,64 165 11. 12. 2017 0:00
EET — nakročení k totalitě 6,78 0,39 1 279 1. 7. 2015 9:00
Politická hantýrka 6,75 3,70 216 29. 8. 2017 0:00
Přímá demokracie 5,01 3,16 190 20. 10. 2017 0:00
Tajuplné tajné služby v ČR 5,38 0,22 904 30. 5. 2015 9:20
Úmyslná despocie podle Lisabonské smlouvy 5,03 6,06 99 23. 12. 2017 0:00
top