Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        
Statistika článků autora: Payne Jiří
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 6,15 2,45 4 389 Zpět na autory
Deklarace bezvýhradné loajality 5,77 1,89 265 4. 11. 2016 0:02
Dotace 6,38 1,82 329 11. 12. 2017 0:00
EET — nakročení k totalitě 6,83 0,34 1 473 1. 7. 2015 9:00
Politická hantýrka 7,32 2,05 391 29. 8. 2017 0:00
Přejete si evropský autokratický superstát? 6,11 4,05 173 6. 8. 2018 0:00
Přímá demokracie 5,62 1,71 350 20. 10. 2017 0:00
Tajuplné tajné služby v ČR 5,46 0,18 1 091 30. 5. 2015 9:20
Úmyslná despocie podle Lisabonské smlouvy 5,90 2,96 203 23. 12. 2017 0:00
Výsměch voličům 6,00 7,02 114 1. 8. 2018 0:00
top