Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        
Statistika článků autora: Payne Jiří
Článek   Q1 Q2 Čtenost Datum
Průměr/celkem 6,00 1,99 3 585 Zpět na autory
Deklarace bezvýhradné loajality 5,62 2,18 229 4. 11. 2016 0:02
Dotace 6,11 2,42 248 11. 12. 2017 0:00
EET — nakročení k totalitě 6,81 0,36 1 385 1. 7. 2015 9:00
Politická hantýrka 7,11 2,60 308 29. 8. 2017 0:00
Přímá demokracie 5,40 2,17 276 20. 10. 2017 0:00
Tajuplné tajné služby v ČR 5,42 0,20 990 30. 5. 2015 9:20
Úmyslná despocie podle Lisabonské smlouvy 5,54 4,03 149 23. 12. 2017 0:00
top