Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Štítek: fašismus (85 článků)


Sociologové stále lžou o extrémní pravici

Agentura STEM ve spolupráci s ministerstvem vnitra vydala velmi znepokojující zprávu. Češi jsou prý nebezpečně nakloněni extrémní pravici! Nejen že by několik málo procent občanů volilo některou ultrapravicovou stranu, ale celých 80 % respondentů prý přiz… Celý článek »

Zálom Luboš | Vydáno: 3. 6. 2015 13:50 | Přečteno: 3 188× | Prestiž Q1: 8,56 | 9 | 0

Vyhnání Němců a naše osvobození od Hitlera ke Stalinovi

Když mluvím o „vyhnání“, mám na mysli vyhnání sudetských Němců, které proběhlo v letech 1945—46. Pokud se někomu zdá být slovo „vyhnání“ v této souvislosti příliš expresivní, je možné mluvit o třeba „deportacích“ nebo „násilném vysídlení“. Jediné, o čem m… Celý článek »

Redakce | Vydáno: 19. 5. 2015 12:00 | Přečteno: 1 391× | Prestiž Q1: 6,81 | 5 | 0

Kronika komunismu v Čechách — rakovina stále bují

Neštěstím a těžko překročitelnou brzdou hledání české moderní národní identity je zhoubný novotvar českého komunismu. Z původně domácí, legitimní sociálně demokratické tradice vlivného dělnického hnutí, vzniklo radikální hnutí s primitivní zjednodušující … Celý článek »

Urban Jan | Vydáno: 18. 5. 2015 9:10 | Přečteno: 1 324× | Prestiž Q1: 7,20 | 6 | 0

Proč nejsem Rusku vděčný za osvobození

Zpochybňovat statečnost a odhodlání vojáků z Východu by byla hloupost. Nakolik je ale třeba, aby Češi při příležitosti 70. výročí konce války projevovali Rusku vděčnost? Celý článek »

Redakce | Vydáno: 14. 5. 2015 16:20 | Přečteno: 939× | Prestiž Q1: 5,40 | 2 | 0

Následky bezmezné víry v autoritu

Pokud uvažujeme o vlivu existujících zákonů a víry v autoritu na lidské chování, je třeba ve smyslu zábran, působících jako odpuzující faktor při pokusu o zločin, odlišit dvě skutečnosti. Celý článek »

Holub Přemysl | Vydáno: 11. 5. 2015 19:00 | Přečteno: 729× | Prestiž Q1: 5,28 | 2 | 0

Povstání ve vyhlazovacím táboře Treblinka

Když jsem pro svou práci o ozbrojené společnosti hledal prameny o židovském povstání ve varšavském ghettu, s překvapením jsem zjistil, že když se Židé jednou rozhodli se postavit tyranii se zbraní v ruce, rozprášeným povstáním to neskončilo (Waršava). Celý článek »

Cover72 | Vydáno: 11. 5. 2015 18:40 | Přečteno: 1 328× | Prestiž Q1: 5,96 | 3 | 0

Nacismus

Filosofie Německé nacionálně socialistické dělnické strany (NSDAP) je tím nej­ry­zej­ším a nejkonzistentnějším projevem antikapitalistického a so­ci­a­lis­tic­ké­ho ducha naší doby. Celý článek »

Krupa Vladimír | Vydáno: 17. 4. 2015 12:35 | Přečteno: 1 215× | Prestiž Q1: 6,35 | 4 | 0

Fašismus

Když v roce 1914 propukla válka, italská socialistická strana byla rozpolcena ohledně toho, jakou pozici by měla zaujmout. Celý článek »

Krupa Vladimír | Vydáno: 16. 4. 2015 17:15 | Přečteno: 1 122× | Prestiž Q1: 5,90 | 3 | 0

Strach, aneb Rozděl a panuj

Náboženský fanatismus, nacismus, fašismus, marxismus… vlastně autoritářství obecně, potřebují ke svému šíření mezi lidmi vyvolávat a udržovat pocit ohrožení – strachu. Co jiného by člověka motivovalo k poslušnosti? K čemu by vlastně autority potřeboval, k… Celý článek »

Redakce | Vydáno: 4. 4. 2015 12:00 | Přečteno: 870× | Prestiž Q1: 5,37 | 2 | 0
Další články: « | 13 4 5 6 7 [8] 9 | »