Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

adm        

Štítek: etatismus (315 článků)


Zlblost státem

Neumím si zodpovědět otázku, proč jsou někteří lidé posedlí představou, že současný stav a fungování státu je to jediné, co je možné, správné a užitečné pro většinu lidí. Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 11. 5. 2011 15:00 | Přečteno: 2 617× | Prestiž Q1: 22,04 | 63 | 1

Problém? Byrokratický centralismus (II.)

Ekonomie je v první řadě vědní disciplínou popisující obecné lidské jednání. Nikoliv izolované ekonomické subjekty, ať už dělníky, kapitalisty, nebo úředníky, anebo dílčí ekonomické jevy a efekty. Každý ideologický výklad ekonomie, který se cíleně soustře… Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 17. 4. 2011 13:55 | Přečteno: 2 105× | Prestiž Q1: 7,72 | 8 | 1

Problém? Byrokratický centralismus

Ať se kdekoliv setkám s kýmkoliv, neslyším nikdy žádnou chválu na současný stav společnosti a státu. Slyším teorie o „ukradené revoluci“, vyhandlovaném „plyšáku“, zmar z rozkradení státu, ze zvůle ve státní správě — od vlády přes parlament, až po subalte… Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 17. 4. 2011 9:50 | Přečteno: 1 921× | Prestiž Q1: 9,93 | 13 | 0

Chybějící zpráva o stavu země IV

V této stati se pokusím shrnout, proč jsme nesvobodnými lidmi v nesvobodném státě, kde jsou východiska z této situace a jaké to má historické důvody. Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 27. 3. 2011 13:11 | Přečteno: 2 018× | Prestiž Q1: 11,95 | 19 | 0

Sčítání lidu, domů a bytů je totalitní zkouškou Vaší submisivity

I v partnerském vztahu je vždy jen jeden z obou partnerů dominantní a druhý podřízený. Žijí v jakémsi nekonečném boji o tyto role. Nebo souboj vzdají a dobrovolně se stanou poslušným vykonavatelem, loutkou, která strpí cokoliv. Rezignují na svoji osobnost… Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 26. 3. 2011 13:33 | Přečteno: 2 174× | Prestiž Q1: 17,17 | 38 | 0

Chybějící zpráva o stavu země III

V návaznosti na předchozí zkoumání příčin odlidštění moderní společnosti se podívejme na tři základní atributy tohoto jevu. Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 26. 3. 2011 11:00 | Přečteno: 1 526× | Prestiž Q1: 10,90 | 16 | 0

Nejen Český problém: kapitál

Jediným motorem ekonomického růstu je volný kapitál, tedy možnost jeho individuálním použitím dosáhnout tvorby růstového stimulu, tedy vyššího zisku investice. Pokud jakýkoliv jedinec vlastní volný kapitál, má dvě možnosti. Buď jej může v blízkém časovém … Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 13. 3. 2011 14:45 | Přečteno: 2 012× | Prestiž Q1: 9,94 | 14 | 1

Novináři, vzchopte se!

Jestliže se za pilíře moci v jakémkoliv státě (a s těmito dogmaty třeba ani nutně souhlasit nemusíte) deklaruje moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní, pak nad všemi třemi musí dominovat moc jiná, která referuje ovládané společnosti o tom, jak si to kd… Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 1. 3. 2011 22:45 | Přečteno: 2 024× | Prestiž Q1: 14,33 | 27 | 0

Sčítání ovcí podruhé

Kolega František Matějka ve svém posledním článku zmínil a detailně popsal, jak Stát nad námi vykonává teror sprostým vydáním zákona o povinném sečtení mnoha informací, které nepotřebuje vědět vůbec k ničemu, snad kromě obchodu s informacemi. Stát sice ve… Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 27. 2. 2011 16:18 | Přečteno: 2 484× | Prestiž Q1: 29,44 | 122 | 1

Tak pravil Stát

Současný Stát, ač se navenek tváří lidumilně, sociálně a rasově korektně, je největším škůdcem spravedlnosti a spokojenosti většiny občanů, bez rozdílu pohlaví, národnosti, či jiných rozlišovacích znaků. Celý článek »

PeTaX | Vydáno: 26. 2. 2011 18:41 | Přečteno: 1 731× | Prestiž Q1: 16,88 | 37 | 0
Další články: « | 126 27 28 29 30 [31] 32 | »
top