Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:

„Zatočíme s korupcí a stranami!“ hlásalo hnutí ANO

Stát musí být veden pružně a poctivě. Musí být odstraněna korupce. Konec politickému kšeftaření. Nelze dál kráčet cestou dosavadních politických stran. Čtete celkem důvěrně známá politická hesla z dílny ANO. Kdy zazněla poprvé? V roce 2011, kdy ANO vzniklo? Omyl! V roce 1938, kdy bylo založeno ANO!!! Tehdy po Mnichovu totiž vznikla v Československu fašistická organizace s totožnou zkratkou: ANO. Věty z jejího programu jsou z dnešního pohledu pozoruhodné.

Pozoruhodná historická náhoda

karel-domin-1882-1953.jpg (12,600 kiB)
Karel Domin
1882–1953

Zatímco dnešní zkratka ANO znamenala v začátcích „Akce nespokojených občanů“, předválečná zkratka ANO zkra­co­va­la název „Akce národní obrody“. Toto hnutí se zformovalo z nacionalisticky orientované inteligence. Zaštiťovalo se hesly ve jménu boje proti ideám internacionalismu, ne­zdra­vé­mu humanitářství, boje proti dosavadnímu systému politických stran a proti politickému kšeftaření.

Organizace se uvedla programovým prohlášením po­jme­no­va­ným „Národe!“ ze dne 30. října 1938, které vyšlo v listu Národní politika. Mimo jiné se v něm píše: „V čele státu a jeho vedení musí být lidé čistí, bezvadného charakteru a minulosti, nezatíženi stranictvím, přísně odpovědní za své činy. Nelze kráčeti cestami dosavadních politických stran.“

„Veřejná správa musí být zjednodušena…“, nebo „Péče o zdraví a budoucnost národa musí být svěřena odborníkům.“, nebo „Zemědělská půda patří jen poctivému zemědělci…“.

rudolf-beran.jpg (9,574 kiB)
Rudolf Beran
1887–1954 (Leopoldov)

„Nový stát musí býti dále veden pružně, hospodářsky a poctivě, tj. musí být odstraněna každá korupce, mnohoobročnictví, odměny a platy musejí býti vyměřovány jen podle schopností a zásluh, musí být odstraněna anonymita a neodpovědnost administrativy. Je třeba, aby každý z nás přiložil ruku k tomuto dílu obrody a očisty. Přes sjednocenou vůlí českého národa skloní se vlády i politické strany.“

Fašizující organizaci ANO (Akce národní obrody) vedl prof. Karel Domin (nacionalistický rektor Univerzity Karlovy), a následně prof. Dr. Stanislav Mentl. Hnutí zorganizovali průmyslníci, velkostatkáři a advokáti, ke kterým patřili např. JUDr. Hlávka, JUDr. Lobkowicz, JUDr. Mimra, rektor prof. JUDr. Funk, k členům patřili i legionář a spisovatel Rudolf Medek, generál Josef Šnejdárek a další.[1]

V období druhé republiky vznikla jako vládní strana v letech 1938–39 „Strana národní jednoty“ (SNJ), jejím předsedou byl Rudolf Beran. Politicky směřovala k nacionálně-autoritativnímu režimu. Sdružovala všechny nelevicové strany, její jádro tvořila bývalá agrární partaj. V prosinci 1938 ke Straně přistoupilo právě i ANO. Akce národní obrody již od počátku vehementně usilovala o fašistickou obrodu SNJ. Mentl a Domín odjeli za druhé republiky do Berlína, aby tam přísahali na národní socialismus. Ostře se stavěli proti dosavadní politice Masarykově a Benešově.

Možná právě vzhledem k širokému zastoupení inteligence bylo ANO názorově nejednotné a postupem doby obměnilo členstvo i předsedu, až se název „akce“ změnil na „Svaz národní obrody“. A ANO zmizelo rychle v propadlišti dějin.

Informace o této historické náhodě se objevila zatím jen okrajově, a to na blogu Ivo Cermana na podzim 2013 a v textu Víta Šlechty v lednu 2014.


[1] Jaromír PAVLÍČEK, Český fašismus, In: Pavel MAREK — Jiří MALÍŘ, Politické strany 1861–2004, I. díl (1861–1938), Brno 2005, s. 646–647.; Jan RATAJ, O autoritativní národní stát, Praha 1997, s. 71–72.

Převzato z Echo24

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 351 × | Prestiž Q1: 6,39

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

„Zatočíme s korupcí a stranami!“ hlásalo hnutí ANO

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

Facebook diskuse
top