Štítky článku: •  

„Zatočíme s korupcí a stranami!“ hlásalo hnutí ANO

Stát musí být veden pružně a poctivě. Musí být odstraněna korupce. Konec politickému kšeftaření. Nelze dál kráčet cestou dosavadních politických stran. Čtete celkem důvěrně známá politická hesla z dílny ANO. Kdy zazněla poprvé? V roce 2011, kdy ANO vzniklo? Omyl! V roce 1938, kdy bylo založeno ANO!!! Tehdy po Mnichovu totiž vznikla v Československu fašistická organizace s totožnou zkratkou: ANO. Věty z jejího programu jsou z dnešního pohledu pozoruhodné.

Pozoruhodná historická náhoda

karel-domin-1882-1953.jpg (12,600 kiB)
Karel Domin
1882–1953

Zatímco dnešní zkratka ANO znamenala v začátcích „Akce nespokojených občanů“, předválečná zkratka ANO zkra­co­va­la název „Akce národní obrody“. Toto hnutí se zformovalo z nacionalisticky orientované inteligence. Zaštiťovalo se hesly ve jménu boje proti ideám internacionalismu, ne­zdra­vé­mu humanitářství, boje proti dosavadnímu systému politických stran a proti politickému kšeftaření.

Organizace se uvedla programovým prohlášením po­jme­no­va­ným „Národe!“ ze dne 30. října 1938, které vyšlo v listu Národní politika. Mimo jiné se v něm píše: „V čele státu a jeho vedení musí být lidé čistí, bezvadného charakteru a minulosti, nezatíženi stranictvím, přísně odpovědní za své činy. Nelze kráčeti cestami dosavadních politických stran.“

„Veřejná správa musí být zjednodušena…“, nebo „Péče o zdraví a budoucnost národa musí být svěřena odborníkům.“, nebo „Zemědělská půda patří jen poctivému zemědělci…“.

rudolf-beran.jpg (9,574 kiB)
Rudolf Beran
1887–1954 (Leopoldov)

„Nový stát musí býti dále veden pružně, hospodářsky a poctivě, tj. musí být odstraněna každá korupce, mnohoobročnictví, odměny a platy musejí býti vyměřovány jen podle schopností a zásluh, musí být odstraněna anonymita a neodpovědnost administrativy. Je třeba, aby každý z nás přiložil ruku k tomuto dílu obrody a očisty. Přes sjednocenou vůlí českého národa skloní se vlády i politické strany.“

Fašizující organizaci ANO (Akce národní obrody) vedl prof. Karel Domin (nacionalistický rektor Univerzity Karlovy), a následně prof. Dr. Stanislav Mentl. Hnutí zorganizovali průmyslníci, velkostatkáři a advokáti, ke kterým patřili např. JUDr. Hlávka, JUDr. Lobkowicz, JUDr. Mimra, rektor prof. JUDr. Funk, k členům patřili i legionář a spisovatel Rudolf Medek, generál Josef Šnejdárek a další.[1]

V období druhé republiky vznikla jako vládní strana v letech 1938–39 „Strana národní jednoty“ (SNJ), jejím předsedou byl Rudolf Beran. Politicky směřovala k nacionálně-autoritativnímu režimu. Sdružovala všechny nelevicové strany, její jádro tvořila bývalá agrární partaj. V prosinci 1938 ke Straně přistoupilo právě i ANO. Akce národní obrody již od počátku vehementně usilovala o fašistickou obrodu SNJ. Mentl a Domín odjeli za druhé republiky do Berlína, aby tam přísahali na národní socialismus. Ostře se stavěli proti dosavadní politice Masarykově a Benešově.

Možná právě vzhledem k širokému zastoupení inteligence bylo ANO názorově nejednotné a postupem doby obměnilo členstvo i předsedu, až se název „akce“ změnil na „Svaz národní obrody“. A ANO zmizelo rychle v propadlišti dějin.

Informace o této historické náhodě se objevila zatím jen okrajově, a to na blogu Ivo Cermana na podzim 2013 a v textu Víta Šlechty v lednu 2014.


[1] Jaromír PAVLÍČEK, Český fašismus, In: Pavel MAREK — Jiří MALÍŘ, Politické strany 1861–2004, I. díl (1861–1938), Brno 2005, s. 646–647.; Jan RATAJ, O autoritativní národní stát, Praha 1997, s. 71–72.

Převzato z Echo24

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 403 × | Prestiž Q1: 6,40

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top