Štítky článku: •  

Problémem není obsah ale forma

Sociální sítě obchází strašidlo — strašidlo videa vyzývajícího k revoluci. Vyjadřovat se k podobným videím je obvykle zbytečné a jde o vysoce neproduktivně strávený čas. Jednak totiž vyjádření zasáhne jen malý počet lidí a za druhé zainteresovanou skupinu i tak pravděpodobně nepřesvědčí. Toto video si však za pár dnů jeho existence pustilo skoro 150 000 lidí. To je opravdu poměrně vysoké číslo a video si tak zaslouží reakci (před tím než budete pokračovat ve čtení, doporučuji alespoň trochu si ho proklikat).

vzpoura-lidu.jpg (21,849 kiB)
Revoluce?

První část videa se věnuje popřevratovému zklamání. Samotný pocit zklamání je závislý na předchozích očekáváních. Zklamaní jsou tedy většinou ti, kteří měli chybná očekávání. Já se musím přiznat, že v revolučním čase roku 1989 jsem už sice na světě byl, ale žádných očekávání jsem ještě nebyl schopen. Zkusím se tedy z dnešního pohledu podívat na minulá očekávání prostřednictvím vyjmenovaných zklamání ve videu (na základě popularity videa můžeme předpokládat, že takové pocity zklamání pociťuje poměrně vysoká část obyvatel Slovenska i Česka).

Ve videu se opakujícím leitmotivem stalo vyjmenovávání selhání politiků — rozkrádání, korupce, úprava zákonů ve svůj prospěch, chamtivost a nenasytnost, nemocné zdravotnictví, hloupé školství, podkopání většiny podnikatelů a podpora pár vybraných — jednoduše na jedné straně neochota a na druhé neschopnost bývalých a současných politiků vést zemi ke světlejším zítřkům.

Z toho logicky vyplývá závěr, že ti kteří jsou nyní zklamaní, očekávali po 89., že politici, kteří se dostanou k moci po převratu, nebudou krást, korumpovat, upravovat si zákony jak se jim hodí, budou altruističtí, dobromyslní, naučí se správně naplánovat fungování zdravotnictví a školství a budou podporovat všechny stejně, ne jen těch pár svých kamarádů. Tedy na jedné straně budou anděly s křídly a na druhé straně velmi moudří a schopní plánovači. Pozorný čtenář již pravděpodobně začíná tušit, kam tím mířím.

Ekonomie jako věda dnes nemá mezi obyvateli dobrou pověst. Na jedné straně to někteří ekonomové hodně pokazili a ekonomika na tom momentálně není zrovna nejlépe a na druhé straně je absolvent slabší ekonomické fakulty synonymem pro člověka s minimálními praktickými vědomostmi.

Tato věda však přesto dospěla k několika užitečným konceptům. Jeden z nich hovoří o tom, že politik se svým nástupem do funkce nezmění na dobrotivého, a když už se změní, tak spíše opačným směrem. Také samotný selekční mechanismus výběru politiků do veřejných funkcí — demokracie, spíše přináší tendenci, že mezi politiky se dostanou lidé s určitými charakterovými vlastnostmi jako například — dobré řečnické schopnosti, schopnost lhát, intrikovat, dělat příjemné a nepříjemné kompromisy, být otevřený úplatkům a být připraven uplácel, atd. atd. Druhým užitečným konceptem je skutečnost, že žádné odvětví ekonomiky nelze politicky plánovat a řídit, aniž by nezačalo stagnovat a poskytovat z pohledu spotřebitelů neuspokojivé služby. Ten zmíněný rok 1989 přišel především z tohoto důvodu. Komunisté totiž nedokázali dostát svému slibu, že vědomé plánování, kterým (násilně) nahradili údajně chaotickou anarchii výroby soukromého vlastnictví, přinese efektivnější využívání zdrojů — tedy bohatství ve formě statků. Tento koncept platí jak pro Ústřední výbor komunistické strany Československa v čele s Gustávem Husákem, tak i pro ministerstvo školství v čele s Dušanem Čaplovičem.

Z toho vyplývá, že příčinou dnešních zklamání, jsou špatná očekávání v minulosti. Nejednoho čtenáře však určitě teď napadla otázka: „A jaké je tvoje řešení? Snížit svá očekávání a smířit se se špatnými a hloupými politiky?“ To určitě ne, můj názor představím spolu s komentářem po další myšlence z revolučního projevu.

Velká část videa je věnována výzvě k odchodu politiků. Údajně buď ti dnešní politici odejdou dobrovolně, nebo pak ať se nediví, pokud jim bude ublíženo. V tomto požadavku je však znovu zacyklen i důvod dalšího potenciálního selhání. Problém totiž nejsou dnešní politici, ty konkrétní osoby, které sedí v parlamentu a problémy, které nadrobili. Problémem nebyl Gustáv Husák a problémem není Dušan Čaplovič (i když možná u tohoto konkrétního člověka připouštím výjimku). Problémem byla samotná funkce tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa, problémem je dnes existence funkce ministra školství, který se snaží plánovat vzdělávací proces. Problém není, že si Mečiar, Dzurinda, nebo Fico nakradli, ale že existuje funkce, která má právo zacházet s takovým množstvím veřejných zdrojů, což přitahuje všechny možné i nemožné finanční skupiny, profesionální přisávače. Tito všichni by bez svých funkcí byli maximálně řadovými zaměstnanci nějakých firem, nebo v případě některých spíše prodavači párků na koupališti.

Je úplným nepochopením požadovat odchod jakékoliv vládnoucí garnitury, pokud je jen chcete nahradit jinými — tentokrát samozřejmě lepšími, nebo, což je ještě horší, nahradit je a zároveň posílit funkce, které dosud zastávali. Řešení je přesně opačné, tyto funkce musí buď zmizet, nebo jim umožnit plánovat a řídit co nejméně, protože jinak bude výsledkem jejich snažení zase jen neefektivita a chudoba. Tyto funkce musí zmizet, nebo jim umožnit rozhodovat o co nejmenším objemu zdrojů, protože jinak bude jejich výsledkem zase jen korupce a klientelismus.

Tím se dostávám k úplnému závěru a to k prostředku s jakým chce tato výzva řešit dnešní stav — násilnou revolucí. I když jsem nikdy nešetřil kritikou mechanismu, jakým jsou dnes vybíráni politici do funkcí, tak se zdá být pravdou, že cesta revoluce přivede do vedoucích pozic ještě mnohem zvrácenější osobnosti. Pro historické příklady nemusíme chodit daleko v prostoru ani v čase.

Autorem článku je pan Róbert Chovanculiak

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 210 × | Prestiž Q1: 5,93

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top