Štítky článku: •  

Druhá světová válka přinesla zlom

Dne 22. června 1941 Hitler zaútočil na SSSR. Stalinovi teklo do bot a tu mu najednou dosud opovrhovaní Rusové byli dobří.

Nikolai Tolstoy, Stalin’s Secret War, 1982

Po jedenácti dnech mlčení se Stalin objevil a sebral odvahu oslovit sovětský lid. Pouze jednou předtím mluvil v rádiu a posluchači byli zaraženi, když uslyšeli drsný gruzínský přízvuk, kterého se nikdy nedokázal zbavit. (str. 236)

Ve svém notoricky známém rozhlasovém projevu dne 3. července oslovil posluchače s bezprecedentní srdečností jako „bratři a sestry … moji přátelé!“ Kromě krátké zmínky o velkém Leninovi neobsahoval prakticky žádné narážky na marxistické dogma nebo socialistickou praxi… Připomněl Rusům, jak jejich předkové, kteří sloužili v carských armádách, zvítězili nad Napoleonem a Kaiserem Wilhelmem… Winston Churchill, muž, který se dříve snažil zničit bolševismus v samém v zárodku, obdržel výrazně větší chválu než Lenin. (str. 255)

Stalin složil svůj text v bytě staré bolševičky Eleny Stasové. Tato žena, doktrinářská marxistka, byla vyděšená carskými narážkami a obecně nemarxistickým tónem řeči. Ale Stalin byl pochmurně neústupný a odpověděl: „Nikdy nevyburcujeme lidi k válce pouze marxismem-leninismem.“ Cynický realismus byl vždy charakteristickým rysem Stalinova charakteru. (str. 256)

Téměř ve všech aspektech sovětského života, historická sláva ruské imperiální a pravoslavné minulosti nahradila socialistický internacionalismus jako symbolika, za kterou se očekávalo, že Rusové budou bojovat a umírat. Dosud preferovaní ale nyní zapomenutí Marx a Engels na stěnách Stalinovy studovny, byli nahrazeni speciálně namalovanými portréty Suvorova a Kutuzova. Vrchní velení Rudé armády bylo přejmenováno na Stavku, jako za cara Mikuláše II. Následovala další znovuoživení minulosti: obnova vojenských akademií (podle vzorů předrevoluční minulosti), gardových pluků a dokonce i epolet, které byly známkou arogantních bílých strážců par excellence. Leninův řád a Rudá stuha byly nahrazeny řády (prince) Suvorova, (prince) Kutuzova a (velkovévody) Alexandra Něvského. (str. 257)

Sovětská literatura, malířství, divadlo a film vychvalovaly slávu mnoha ruských vládců minulosti, jako např. Alexandr Něvský a Petr Veliký. (str. 257)

Ale bylo to v oblasti náboženství, kde sovětské Rusko učinilo svou největší volte face. Metropolita Sergej vyzval všechny věřící, aby povstali na obranu svatého Ruska… Nyní byly kostely postupně znovu otevírány, bohoslužby veřejně prováděny, semináře oživly, … V září 1943 Stalin přijal metropolitu Sergeje a další církevní hodnostáře v Kremlu a o pár dní později byl Sergej korunován moskevským patriarchou v katedrále. Netřeba říkat, že celé divadlo bylo ve svém úmyslu úplně cynické… (str. 258)

Nejen to, ale Rusové se v SSSR po válce nakonec prosadili. V zemi až dosud vládly neruské menšiny: Židé, Gruzínci, Lotyši, Poláci atd. V roce 1953, po Stalinově smrti, se poprvé prvním tajemníkem ÚV KSSS stal Rus — Chrusčov. Zemi začal liberalizovat.

Po válce Stalin řekl: „Komunismus na Němci je jako sedlo na krávě“. (tamtéž, str. 271)

Dostali jsme se od Marxe, který si myslel, že komunistická revoluce nastane v Německu, až ke ztotožňování komunismu s Ruskem! Byl to právě Marx, který v Němcích vybičoval nenávist k Rusku a byl to Marx, kdo v Německu hlásal válku proti Rusku. Zažili jsme tři tažení proti Rusku. První bylo vedeno bolševiky zevnitř, druhé Hitlerem z vnějšku, uprostřed třetího se právě nacházíme. Hlavním původcem jsou neoconi — zakuklení trockisté. K tomu třetímu se přidali i Češi!

keepandshare.com

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 311 × | Prestiž Q1: 8,96

+14 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Tomáš Fiala

A je možné se Stalinovi divit? Žádný pitomec to zase nebyl. Hospodářství = průmysl na huntě, vrchní vojenské velení de facto zrušeno (= povražděno)... Toho si byl setsakra vědom. Kdyby se mu nepodařilo nějakým způsobem vyburcovat obyvatelstvo k až sebezničující obraně vlasti, nacistická armáda měla patrně na to, aby SSSR zrušila jak žádost na byt. Několik dní si lámal hlavu jak to navléct a pak udělal celkem jediný rozumný krok - promluv k lidem, ne proslov k lidu.

Připadá mi, že Stalinovi německé napadení spadlo jako Boží dar do klína podobně, jako Rooseweltovi japonské napadení Pearl Harboru. Oba mohli totální jimi způsobený rozvrat hospodářství "utopit" v nastalé katarzi. Obávám se, že bez WWII by jak USA, tak SSSR na tom byly po ekonomické stránce během pár měsíců dost stejně, jako je na tom KLDR dneska. Díky WWII se celkem přirozeně obyvatelstvo SSSR pustilo nejdřív do obrany své vlasti a následně do její obnovy. Bez WWII by SSSR naprosto katastrofálně zbankrotoval. Tímhle zcela přirozeným úsilím obyvatelstva během Velké vlastenecké války a obnově země po jejím konci, si bolševici prodloužili existenci o dokonce pár desítek let.

Borsuk

Nejsem si jistý ale nebyl Chruščov Ukrajinec? Možná se mýlím.

PeTaX

Chruščov se narodil 15. dubna 1894 ve vesnici Kalinovka, asi 11 km východně od ukrajinských hranic, v Chomutovském distriktu v Kurské gubernii, vesnici, která se dnes nachází v Kurské oblasti v Rusku poblíž dnešních hranic dnešní Ukrajiny.
Jeho rodiče, Sergej Chruščov a Xenija Chruščova, byli chudí rolníci ruského původu a měli ještě o dva roky mladší dceru Irinu. V roce 1908 se přestěhoval do Juzovky (od roku 1961 Doněck).
V mládí pracoval jako kovodělník a během Ruské občanské války působil jako politický komisař (politruk) v armádě bolševiků. S pomocí Lazara Kaganoviče postupně stoupal v sovětské hierarchii. Podporoval Stalinovy čistky a schválil zatčení tisíců lidí. V roce 1939 jej Stalin poslal vládnout na Ukrajinu, kde pokračoval v čistkách. Během druhé světové války (v SSSR známé jako Velká vlastenecká válka) byl vysoce postaveným politrukem a působil jako prostředník mezi Stalinem a jeho generály. Byl přítomen v těžkých bojích při obraně Stalingradu, na což byl pak po celý život hrdý. Po válce se vrátil na Ukrajinu, později pak zpět do Moskvy jako jeden ze Stalinových blízkých poradců.
Když Stalin 5. března 1953 zemřel, zinscenoval pád šéfa bezpečnosti Lavrentije Beriji a krátce nato se stal prvním tajemníkem strany. V této funkci pomalu posiloval svou moc na úkor předsedy rady ministrů Malenkova, až se mu ho roku 1955 podařilo odstavit a nahradit svým spojencem Nikolajem Bulganinem. [Wiki]

Borsuk

Děkuji za info. Měl bych se podívat alespoň na Wikipedii, než něco plácnu.

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top