Štítky článku: •  

Capo di Tutti Capi Re plk. Roman Prymula

Pokračujeme v kauze profesora Romana Prymuly, nahlédli jsme totiž do registru oznámení o konfliktu zájmů. (30. 6. 2016)

Před deseti dny jsme zveřejnili článek Milióny ve víru konfliktu zájmů vrchního vakcinologa profesora Prymuly, kde jsme upozornili na konflikt zájmů profesora Romana Prymuly. Ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové a šéf České vakcinologické společnosti působí ve firmě své dcery Biovomed s.r.o., která inkasuje od farmaceutických firem ročně přes 41 miliónů korun. Z této částky rodinné firmě zůstane 7,1 miliónu jako zisk před zdaněním a 3,5 miliónu korun si vyplatí dva její zaměstnanci.

Zdravotnický deník nyní využil zákon o střetu zájmů (č. 159/2006) a po mnoha urgencích se mu podařilo nahlédnout do tzv. Registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři, který vede ministerstvo zdravotnictví. Zjistili jsme, že Roman Prymula od roku 2010 vydělal, kromě svého platu ředitele FN, více než 32 miliónů korun, že tyto peníze vykazoval každý rok jiným způsobem a v oznámení neuvedl své působení ve firmě Biovomed s.r.o. Na základě těchto zjištění byl dnes odvolán z postu ředitele FN Hradec Králové.

Jak už jsme uvedli v minulém článku, v roce 2005 vznikl občanský spolek Biovomed — sdružení na podporu výzkumu a vývoje. Zabýval se výzkumem a klinickými studiemi pro zadavatele „z celého světa“, podle samotného Prymuly šlo o firmy SmithKline Beecham, Wyeth, GSK Biological Rixensaart Belgium, GSK s.r.o., Pfizer, Sanofi Pasteur Lyon France, Baxter Austria a Novartis. „Změnou legislativy, kdy občanské sdružení dále nemohlo pokračovat a je rozhodnutím valné hromady od 17. 8. 2015 v likvidaci, vznikla dne 12. 11. 2013 nová společnost Biovomed s.r.o., která převzala minulé závazky a pokračuje v zakázkách minulého sdružení,“ píše profesor Prymula ve svém vyjádření k interpelaci poslance Marka Černocha (Úsvit), který se zajímal o jeho konflikt zájmů.

Od roku 2005 tedy přes sdružení Biovomed přicházejí peníze od farmaceutických firem za provádění klinických studií. Dosud jsme ale nevěděli, o jaký objem se jedná a kolik z nich zůstane u profesora Prymuly. Nahlédnutím do registru oznámení dle zákona o střetu zájmů Zdravotnický deník zjistil částky, které Roman Prymula dostal za různé činnosti, byť postupně mění jejich označení. Oznámení zasílá od roku 2010 (jaké peníze vydělalo sdružení Biovomed v letech 2005 až 2009 tedy nevíme, spolek je v současnosti v likvidaci, neznáme ani příjmy prof. Prymuly z té doby, protože je tehdy ještě nemusel nikde uvádět).

Zdravotnický deník oslovil experty z oblasti vakcinologie a farmaceutického byznysu, kteří do jednoho odmítali zveřejnit svou identitu, ale většinově se shodli na tom, že je profesor Prymula mocný muž, jenž má na klinické studie v oblasti vakcín v Česku téměř monopol. Současně byl minimálně v posledních deseti letech u všech zásadních diskusí a rozhodnutí, které se týkají očkování. Problém není v kvalitě studií nebo v odborné erudici profesora Prymuly. Nepřijatelná je koncentrace jeho rolí, funkcí a tím i moci a peněz. Kauza může mít nepříznivý dopad na důvěryhodnost očkování v Česku.

Oznámené milióny

V roce 2010 Roman Prymula přiznává příjmy za „přednáškovou činnost (organizátoři konferencí, grantový a klinický výzkum)“ v částce 2 800 000 korun. O rok později uvádí, že podniká v oblasti „věda, výzkum, přednášková činnost“ a jako „fyzická osoba podnikající dle jiných norem než živnostenský list“. Jako své příjmy mimo plat ředitele přiznává 9 548 728 korun v kolonce „věda, výzkum“ a 1 627 876 korun v kolonce „přednášková činnost“. Vedle toho však také uvádí plat, který pobírá na Fakultě vojenského zdravotnictví (FVZ) ve výši 294 114 korun.

V roce 2012 poprvé v oznámení vidíme napsán Biovomed Hradec Králové, aniž by byl dále specifikován, v té době ale ještě neexistuje společnost s ručením omezením, takže musí jít o již zmiňovaný neziskový spolek. Prymula přiznává příjem 6 336 003 korun v kolonce „Klinický výzkum Biovomed apod.“. Toto je důležitý záznam, dokládá, že Biovomed byl ziskový byznys a jaká je výše tohoto zisku. Ve stejném roce dostal profesor Prymula za přednášky 538 403 korun a samozřejmě dál podbíral plat nejen v nemocnici, ale i na FVZ (237 448 korun).

V roce 2013 začíná své podnikání definovat v oznámení jako „Věda a výzkum OSVČ Hradec Králové“, nakupuje cenné papíry za celkem 4 milióny korun, nadále bere peníze ve FVZ (226 555 Kč) a nově i na Lékařské fakultě UK (73 948). Na vědě a výzkumu (nevykazuje zvlášť přednášky nebo publikační činnost tak, jako v minulých letech) vydělal jako OSVČ 8 473 390 korun. V tomto roce na podzim vznikla firma Biovomed s.r.o., která ovšem má výnosy pouze 31 978 korun. To se ovšem záhy změní.

Velekněz očkování v Česku, by si měl v citlivé době, kdy je vakcinace napadána a zpochybňována, vybrat čím chce vlastně být. Zda chce být podnikatelem, jemuž platí farmaceutické firmy za organizaci klinického hodnocení, nezávislým investigátorem, čili zkoušejícím v těchto studiích, předsedou odborné společnosti, která spoluurčuje podobu očkovacích programů v Česku, nebo ředitelem státní fakultní nemocnice, která od farmaceutických firem nakupuje léky a jejíž pracovníci se také na zkoušení těchto léků podílejí. Musí se rozhodnout, zda pracuje pro stát, nebo na vlastní triko. Zda je obchodní partner farma firem, nebo ten, kdo jim vymezuje pravidla.

Přichází klíčový rok 2014, který ukazuje nesoulad mezi deklarovanými příjmy a jejich reálným „odkloněním“ do rodinné firmy. Profesor Prymula nadále pobírá mzdu ve FVZ (223 049 Kč) a stoupají mu i příjmy na LF UK (259 817 Kč). Jako příjmy „věda a výzkum OSVČ“ Prymula uvádí 3 343 230 korun. Ve stejném roce podle obchodního rejstříku ale firma Bivomed jeho dcery vykazuje příjem před zdaněním 7 165 469 korun. Firma má dva zaměstnance a osobní náklady (výše odměn pro zaměstnance) 3 526 000 korun.

Jak tyto částky vnímat? Prymula byl v té době prokurou firmy Biovomed, sám ve svých příjmech z minulých let přiznává, že pod značkou „Biovomed“, tehdy neziskovým spolkem, dosahoval osobních příjmů několika miliónů korun. Od roku 2014, kdy činnosti spolku naplno převzala firma, jdou za ní i zisky, které dříve měl spolek. Může se najednou pan profesor tvářit, že se ho netýkají?

Prymula navíc v oznámení uvádí, že cca 3,3 miliónu korun získal jako OSVČ, nemohl je tedy získat jako zaměstnanec firmy své dcery, leda že by v oznámení lhal. Nemůžeme tedy jinak, než částky sčítat a konstatovat, že v roce 2014 nateklo do „rodiny“ (tj. zisk rodinné firmy, platy dvou zaměstnanců rodinné firmy a příjem „věda výzkum“ OSVČ prof. Prymuly) celkem téměř 14 miliónů korun!

Údaje za rok 2015 ještě nejsou k dispozici ani v obchodním rejstříku, ani v registru oznámení (konfliktu zájmů).

Konflikt zájmů jako vrata

Činnost „věda a výzkum“, kterou vykazuje profesor Prymula, je téměř výhradně hrazena farmaceutickými firmami, ty samozřejmě kromě vakcín dodávají také léky pro nemocnice. Roman Prymula byl do dnešního odvolání ředitelem velké Fakultní nemocnice v Hradci Králové, která nakupuje léky v řádu stamiliónů korun. Jako učitel působí na Fakultě vojenského zdravotnictví, která se mj. zabývá očkováním. Je předsedou České vakcinologické společnosti, která zásadním způsobem ovlivňuje rozhodování státu o očkovacích schématech v ČR. Navíc, podle svědectví vakcinologů, si profesor Prymula téměř monopolizoval zkoušení nových vakcín v naší zemi, bez něj se v této oblasti nepohne téměř ani jedna injekční jehlička. Nachází se tudíž ve velmi závažném střetu zájmů.

Platy ředitelů fakultních nemocnic se pohybují okolo jednoho miliónu korun ročně. Další milión mohou získat na odměnách, ale to ponechme nyní stranou. Sečteme-li (hrubě s možnými nepřesnostmi řádově v tisícikorunách) příjmy profesora Romana Prymuly (nebo jeho rodiny) v letech 2010 až 2014, dostaneme tento výsledek:

  • 5 000 000 — plat ředitele FN (odhad)
  • 1 100 000 — mzdy v dalších veřejných institucích (FVZ a LF UK)
  • 32 667 630 — celkem za aktivity různě Prymulou nazývané jako věda, výzkum, přednášky, OSVČ …
  • 10 691 000 — zisk + odměny ve společnosti Biovomed s.r.o. za rok 2014.

Začalo být ale jen otázkou času, kdy se koncentrace tak velkého vlivu a s ním spojených finančních odměn stane příliš velkým problémem.

Opustit firmu nestačí

Předevčírem portál E15 napsal, že se profesor Prymula vzdává místa prokury ve firmě své dcery v reakci na tlak ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Konflikt zájmů ve svých aktivitách a příjmech nevidí. Prymula však neoznámil, že by například již nebyl hlavním zkoušejícím ve firmě Biovomed, nebo že by se jiným způsobem odstřihl od příjmů, které svým vlivem zajistil pro svou rodinu. Ve světle výše uvedených skutečností považujeme jeho setrvání na místě ředitele veřejné fakultní nemocnice za neudržitelné, mj. i proto, že v oznámení o střetu zájmů zamlčel podstatné skutečnosti. K tomuto závěru dnes došel také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

„Práce pana profesora Prymuly jsem si vždy vážil a považuji ho za skvělého odborníka v oboru vakcionologie. Zjištění, že porušoval zákon zamlčováním informací o střetu zájmů a pravdivě neinformoval o svých rozsáhlých soukromých aktivitách, považuji za natolik závažné, že jeho setrvání na místě ředitele veřejné fakultní nemocnice je nadále neudržitelné,“ uvedl k odvolání profesora Prymuly ministr Němeček s tím, že ministerstvo v nejbližším termínu vyšle do FN Hradec Králové hloubkovou kontrolu.

ZdravotnickýDeník.cz, 30. 6. 2016

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 782 × | Prestiž Q1: 11,62

+19 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top