Štítky článku: •  

Bolševické lži

Komunisté vždycky lhali. Lež je jejich dorozumívací jazyk. V poslední době, kdy prolezli do nejvyšších pater politiky a obsadili její ovládací mechanismy, je to pokřivení politické kultury zvlášť patrné. Lež se totiž stala normou.

Dialektika je umění vedení diskuze, v níž se tvrzení potvrzuje či vyvrací argumentem v mezích logiky. Hegel posunul dialektiku na filozofický zápas mezi tezí a antitezí, které se nakonec spojí a usadí v syntéze. Jeho marxističtí následovníci mu pak ukradli pojmy bytí a nicoty a přetavili je v antagonistický zápas společenských protikladů, tedy třídní boj mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými.

Celou takto vzniklou bramboračku pak dohnojili bolševici, kteří z dialektiky ukuli dialektický materialismus. Tento demagogický směr stojí sice stále na nikdy nekončícím boji společenských protikladů, ale přidává k němu ještě hmotu jako základ všeho dění a cíl, tedy komu a čemu to poslouží. Celé to pak vyhlásili za jediné správné učení na světě, čímž si sami vytvořili univerzální právo na jakoukoliv lež.

Pomocí bolševické dialektiky lze tvrdit cokoliv. Třeba že třicetiletou válku v Evropě rozpoutali Američané. Vždycky se totiž někde najde bagatelní důkaz o tom, že první osadníci byli protestanté a lodě s nákladem směřovaly také do evropských protestantských zemí. Američany, konkrétně USA, totiž komunisté nesnáší už jen z principu jejich existence. A podle jejich dialektiky také mohou za naprosto veškeré zlo na planetě.

Asi nejznámější lež z tohoto ranku u nás je ta o mandelince bramborové, kterou údajně vypiplala CIA ve svých laboratořích čtvrt století před svým vlastním vznikem, aby ji pak v kýblech shazovala z balónů na naše bramborová pole. Ve Francii se totiž mládežníci houfně vypravovali na sběr amerického brouka už před první světovou válkou.

Smršť takto vyfabulovaných lží potom dala základ celé uměle vytvořené historii na rudý způsob. Dozvídáme se z ní, že od prvního dne uchopení moci bolševiky v Rusku šlo jejím představitelům jenom o mír, sociální spravedlnost, o mír, důstojný život a právo pro všechny a zase jen o mír. Urputná snaha prosazování míru, práva a blahobytu komunisty za každou cenu měla pak za následek cca 150 milionů povražděných, desítky rozpoutaných válek, zabrání šestiny Zeměkoule, koncentráky, chaos, celou řadu hladomorů a totálně rozvrácené ekonomiky.

Podle jejich výkladu dějin však za to vůbec nemohli. Do toho stavu byli vmanipulováni zlými silami světového kapitalismu v čele s USA, samozřejmě. To když jste za vlády komárů dodali za každou druhou větou, nikdy jste se nemohli splést a posluchač vám to jen blahosklonně odkývl s chápavým výrazem ve tváři, i kdybyste právě debatovali o rozšíření vynálezu knihtisku v českých zemích.

Snaha o vytvoření souvislých rudých dějin byla tak zoufalá, že se komunisté neštítili do nich zakomponovat i naprosté protiklady. Takže bigotní katolík Jan Hus byl vydáván naopak za pokrokového reformátora církve, vypalování a vyvražďování celých měst Husity za šíření revolučních myšlenek a pro zaostalé Slovensko museli rudí inženýři dokonce sáhnout po lupiči a vrahovi Jánošíkovi, coby prototypu proletářského odbojáře. Ony vůbec celé ty komunistické dějiny stojí na vraždění, což je následně označováno jako šířením pokroku.

A tak nám bylo vtloukáno do hlav, že rudoarmějci v době občanské války v letech 1918–1922 chránili mladý sovětský stát a jeho prostý lid, místo toho, že drancovali, pro výstrahu vraždili obyvatelstvo po tisících a celé rodiny odvlékali do gulagů. Že lidem zajistili chléb, místo toho, že naopak rozvrátili zemědělství a rozpoutali vlnu hladomorů s milióny obětí.

Že se středoasijské republiky horlivě hlásily pod křídla bolševického Ruska, místo toho, že byly sprostě zlomeny vlnami čistek a genocid. Například v Kazachstánu bylo bolševiky vyhlazeno 38 % veškerého domorodého obyvatelstva.

Že po nástupu nacismu v Německu Sovětský svaz všechny před Hitlerem varoval a jako jediný se mu srdnatě postavil v Polsku na odpor. Místo toho, že byl jeho nejvýznamnější spojenec a v době kdy se lámal chleba o bytí a nebytí Evropy si ji Stalin spolu s Hitlerem porcovali jako vánoční perník.

Ale za to prý SSSR nemohl, byl k tomu dotlačen zlými silami západu. Třeba neutrálním Finskem se svými 32 tanky a 114 letadly, včetně dvouplošníků. Takže poté, co Sověti všechny okolo několikrát a důrazně před zákeřností Německa marně varovali, byli jím sami neočekávaně přepadeni. Zajímavý sled událostí. A to vše prý za zákulisní podpory Německa ze strany USA, které se jí dopustily zřejmě tím, že od počátku podržely Evropu v bitvě o Británii nad vodou.

Druhou frontu na západě prý USA taky zarytě odmítaly otevřít a to v době, kdy už dávno jejich vojáci mašírovali Itálií. Protože když ďábel Rusům po zásluze za jejich paktování se s nacismem nakládal, měl prý ten zlý kapitalista za mořem udělat hačačá na zadek a ihned přijet soudruhům na pomoc proti těm druhým soudruhům. Válku s Japonskem pak komunisté popisují jako pacifickou epizodku a svržení A-bomb jako nejhorší zločin v dějinách lidstva.

Asi nejprčovnější lži vypouštěli komunisté v 50. letech, kdy glorifikace SSSR dosáhla gigantických rozměrů. Běžně se bylo možné dočíst o tom, že žárovku ukradl Edison ruskému vynálezci Pavlu Nikolajevovi Jabločkovovi a bezdrátový telegraf zase vyfoukl Marconi ruskému géniu Alexandru Štěpanoviči Popovovi. U ostatních vynálezů bývalo alespoň připsáno, že ve stejné době na něm pracoval i ruský vynálezce Lumen Všeužil Patentov.

Četl jsem knížečku z oné doby, ve které se dokonce dokazovalo, že všechny vynálezy lidstva ukradla buržoazie proletariátu. Byla v něm uvedena řada světoznámých vynálezců a dokladován jejich dělnický původ třebas až do pátého kolene, nebo alespoň sociálně správné zařazení. V jiném takovém díle zase bylo možno spatřit fotografii, kterak sovětské elektrické traktory dobývají svět. Bylo na ni vidět deset oblud velikosti těžkého tanku KV-2 v řadě, na zádech se špulkou s elektrickým kabelem velkou jako mlýnské kolo, jak si to drandí po celině a za nimi se táhnou šňůry jako od vysavače.

Ve vědeckém pokroku byli komunisté vždycky až ti vzadu. Bylo to dáno hlavně kolizí jejich ideologie s dravostí individualismu a tržních investic. Co neukradli a neobšlehli, to neměli, takže byli nuceni se při srovnávání západní a socialistické techniky uchylovat k řadě mlžných tvrzení typu „v sovětském svazu vědci už dávno pracují na konstrukci celých vodičů, místo pouhých polovodičů“.

Slyšel jsem o obřích fontánách, které budou chrlit mohutné sloupce vody do kilometrové výše, tam si voda přesedne na první větrný spoj a za pár hodin ochladí celé pouštní město stovky kilometrů daleko. Zásobníky tepla rozprostírající se pod celým městem, které v létě kumulují a v zimě vydávají teplo a pojízdné chodníky v ulicích byly samozřejmostí.

Místo velkolepého úspěchu se však podařilo bolševickým packalům jen totálně zlikvidovat Aralské jezero, dříve známé pod názvem Aralské moře, což se nepovedlo ani matce přírodě po tisíce let. Nejútrpněji bilo do očí toto zaostávání v motoristických časopisech, kde se úspěchy sovětského automobilismu scvrkávaly pouze na konstatování, že sovětští vědci přišli se zajímavou myšlenkou, a na domácí půdě šlo o to, aby si motoristé nezapomněli dolít Fridex na zimu. To si však komunisté poté vynahradili zase tím, že zavalovali čtenáře čísly o megatunách vykalené oceli v SSSR za minulý rok, o statisících osetých hektarů, nebo tvrzením, že týden po drobné závadě na černobylském jaderném reaktoru okolní kolchozy a sovchozy pracují stále normálně.

Komunistické lži mají dnes po třiceti letech zase pré. Vznikly desítky bolševických serverů pod různě drzými názvy typu opravdové, první a necenzurované zpravodajství. Komunističtí představitelé a poslanci vydávají své sprosté lži za svůj osobní názor a dovolávají se k němu svobody slova, kterou tady čtyřicet let snaživě dusili jako staré skopové v hrnci.

Neuvěřitelný primitivismus jejich lhaní je naprosto tentýž, jakým nás prokrmovaly soužky čitelky na základce. Jedna nás v dějepise s vážnou tváří učila, že robota byla povinnost poddaného pracovat dvanáct hodin šest dní v kuse zadarmo na panském a druhá zase, že na západě se zdravotnictví platí keš na ruku a bez toho vám u vchodu do špitálu neotevřou ani dveře. A to byly obě, prosím pěkně, vysokoškolsky vzdělané persony a vůbec jim ty nesmysly nepřipadly ničím podivné. Pak se nemůžeme divit Semelové, že pohraničníky střílející civilisty do zad pokládá za hrdiny a Filipovi, který má okupaci naši země za akt bratrské pomoci.

Asi nejpikantnějšími bláboly jsme byli na základce oblaženi po návratu naší soužky ruštinářky z dovolené v Sovětském svazu, což byl její celoživotní sen. S plamínky v očích nám vyprávěla, že lidé v té zemi, která je už o tři parníky před ostatním světem, nechtějí vlastnit auta, protože taxíky jsou tam na každém rohu a prakticky zadarmo. Ze stejného důvodu prý nemají ani doma zavedené telefony. A svět na to v úžasu hledí a na tento model budoucnosti postupně najíždí taky. Mimo USA, samozřejmě, ty zahnívají a krachují. Už sto padesát let. A dále její památný výrok:

„Na tržištích v Sovětském svazu, milé děti, je všechno za polovic. Odpoledne za čtvrtinu a večer… večer už to rozdávají zadarmo!“

Hleděl jsem tehdy na ni coby čtrnáctiletý puberťák a pomyslel si: Bože, do jaké divné společnosti jsem se to jen narodil. Vždyť ta baba je tak blbá a prolhaná, že to snad není ani možný. A to je učitelka. Dnes už vím, že blbá nebyla. Byla jenom komunistka. A u nich je to naprosto normální.

Píše pan Petr Burian na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 277 × | Prestiž Q2: 10,83

+24 plus Známkuj článek minus –6

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

"Komunisté vždycky lhali. Lež je jejich dorozumívací jazyk."
Začátek je výborný - útok je nejlepší obrana.
Samozřejmě nic není černobílé, ani kategorické tvrzení v úvodu.

Stejně tak mohu říci, že kapitalisté říkají jenom polovinu pravdy.
Co je horší?

0 | 0
Petr Burian

Tak jistě, říct si můžete cokoliv, nikdo vám v tom nebrání. Jde jen o to, kdo vás bude poslouchat a koho to bude zajímat.

0 | 0
Roman

Vážený pane , v roce 1989 bylo v ČSSR cca 1 milion aktivních členů KSČ. Myslíte si , že po tomto roce umřeli, odcestovali??? Je vidět , že nemáte žádné téma. Proto tak paušalizujete. Už je to obehrané.

0 | 0
Petr Burian

?? A jakou to má souvislost s mým článek, ten milion komunistů? To že jsou mezi námi moc dobře vím z komentářů pod svými blogy. A pokud vás nezajímají, nečtěte je. Nikdo vás k tomu nenutí.

0 | 0

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top