Štítky článku: •  

Opět budujeme socialismus

Mnoho lidí věří, že příchod totalitarismu je nevyhnutelný. „Vlna budoucnosti“, říkají, „nese lidstvo nevyhnutelně k systému, v němž všechny lidské záležitosti budou řídit všemocní diktátoři.“ Je potom zbytečné bojovat proti nezměnitelnému výroku dějin.

Je nevyhnutelný příchod totality?

noam-chomsky.jpg (8,435 kiB)
Levicový intelektuál Noam Chomsky

Pravdou je, že mnoho lidí postrádá in­te­lek­tu­ál­ní schopnosti a odvahu od­po­ro­vat masovému hnutí, jakkoliv je des­truk­tiv­ní a mylné. Bismarck kdysi litoval nedostatku toho, čemu říkal občanská odvaha, tj. statečnost při řešení civilních záležitostí, na straně jeho krajanů. Ovšem ani občané jiných národů neprojevili více odvahy a uvážlivosti tváří v tvář hrozbě komunistické diktatury. Buď se potichu podrobili, nebo plaše vznesli několik bezvýznamných námitek.

Člověk nemůže bojovat se socialismem kri­ti­kou jen některých náhodných prvků v jeho plánech. Při debatě o názorech socialistů na rozvody, potraty a antikoncepci nebo o jejich literárním vkusu člověk nevyvrátí socialismus. Nestačí jen nesouhlasit s marxistickými tvrzeními, že teorie relativity nebo Bergsonova filosofie nebo psychoanalýza jsou „buržoazním žvástem.“ Ten, kdo nesouhlasí s bolševismem a nacismem jen kvůli jejich protikřesťanskému zaměření, implicitně schvaluje zbytek jejich krvavých plánů.

Na druhé straně je ryzí stupiditou chválit totalitní režimy za jejich údajné výdobytky, které ovšem nemají žádný vztah k jejich politickým a ekonomickým principům. Je otázkou, jestli vlaky ve fašistické Itálii skutečně jezdily vždy podle řádu, nebo jestli klesala populace štěnic v druhořadých hotelích. To nehraje v posuzování problematiky fašismu žádnou roli. Cestovatelé mohou být okouzleni ruskými filmy, ruskou hudbou a ruským kaviárem. Ovšem velcí hudebníci se rodili i v jiných zemích a za jiných společenských systémů a určitě není zásluhou generalissima Stalina, že kaviár chutná tak skvěle. Ani roztomilost ruských baletek, ani výstavba velké elektrárny na Dněpru, nemohou odčinit masové vraždění kulaků.

Čtenáři cestopisných časopisů a filmoví fanoušci touží po pitoresknosti. Operetní představení inscenovaná fašisty a nacisty a přehlídka dívčích praporů rudé armády potěší jejich srdce. Je větší zábava poslouchat proslovy diktátorů než studovat ekonomická pojednání. Podnikatelé a vynálezci, kteří dláždí cestu hospodářskému pokroku, pracují v ústraní. Jejich práce se zřídka dostane na plátna kin. Ovšem diktátoři, kteří šíří smrt a destrukci, se neustále před veřejností předvádějí. V pestrobarevných uniformách zastiňují v očích filmových diváků bezbarvé příslušníky buržoazie v nudných oblecích.

Problémy hospodářské organizace společnosti se nehodí jako téma hovorů na módních koktejlových večírcích. Ani se s nimi nemohou adekvátně vyrovnat demagogové, kteří oslovují masová shromáždění. Jsou to vážné věci, vyžadující pracné studium. Nelze je brát na lehkou váhu.

Socialistická propaganda se nikdy nesetkala s rozhodnou opozicí. Zničující kritika ekonomů, kteří odhalili nesmyslnost a neuskutečnitelnost socialistických plánů a doktrín, dosud nepronikla k tvůrcům veřejného mínění. University ovládli socialističtí a intervencionističtí pedanti a to nejen v kontinentální Evropě, kde jsou university vlastněny a řízeny vládami, ale i v anglosaských zemích. Politici a státníci, kteří nechtějí přijít o popularitu, jsou vlažní při obraně svobody. Tolik kritizovaná politika appeasementu v případě nacismu a fašismu, je běžně uplatňovaná ve vztahu k ostatním odrůdám socialismu. Právě tento defétismus přesvědčil vyrůstající generaci o nevyhnutelném vítězství socialismu.

Není pravdou, že by se masy vehementně dožadovaly socialismu, a že by neexistovaly prostředky, jak těmto požadavkům čelit. Masy upřednostňují socialismus, protože uvěřily socialistické propagandě intelektuálů. Intelektuálové jsou tvůrci veřejného mínění. Oni sami vytvořili socialistický ideál a indoktrinovali jím masy. Žádný tovární dělník nebo syn továrního dělníka nikdy ničím nepřispěli k socialistickým a intervencionistickým programům. Všichni jejich autoři pocházeli z buržoazního prostředí. Ezoterické spisy dialektického materialismu, Hegela, otce jak marxismu, tak německého agresivního nacionalismu, knihy Sorela, Gentileho a Spenglera nečetli průměrní lidé. Neoslovovaly masy přímo. Byli to intelektuálové, kteří zpopularizovali ideje v nich obsažené.

Intelektuální vůdci vyprodukovali a zpropagovali omyly, které mají potenciál zničit svobodu a západní civilizaci. Ti nesou odpovědnost za vývoj v tomto století a jedině oni mohou zvrátit trend a ukázat cestu k obnovení svobody.

Nikoliv mystické „materiální výrobní síly,“ ale rozum a ideje jsou určující pro vývoj lidských záležitostí. K zastavení trendu směrem k socialismu a despotismu je zapotřebí zdravý rozum a morální odvaha.

Zdroj: mises.cz/Ludwig von Mises

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 046 × | Prestiž Q1: 7,11

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 2 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Miloslav Dědek

Nesouhlasím s tvrzením, že lidstvo nevyhnutelně směřuje k systému, v němž všechny lidské záležitosti budou řídit všemocní diktátoři. Názor, že je zbytečné bojovat proti nezměnitelnému výroku dějin, považuji za scestný. Budoucnost bude taková jakou si jí lidstvo vytvoří. Více viz: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html


PeTaX

Patrně jste nečetl příliš pečlivě. To, co citujete, je představa ultrasocialisty Noam Chomsky. Čtěte pečlivěji.
(Tu adresu už jste sem dával několikrát. Vaše představy jsou, řekněme, značně naivní… Navrhovaná „správa světa“ je v podstatě jen jiný kolektivistický návrh. Bod za bodem bych Vám ji vyvrátil jako dětinskou, nereálnou, nebo přímo smrtelně nebezpečnou.)

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top