Štítky článku: •  

Italská sociální republika (2)

V další části článku popisujícího ekonomickou a ideologickou podstatu republiky Saló použiji reportáž přímého účastníka tehdejšího dění.

Přeložím vám několik pasáží z knihy francouzského komunisty George Guilbauda, jenž se po návštěvě SSSR od komunistů odvrátil a stal se příznivcem fašistické ideologie a členem Parti Populaire Francais (PPF, 1. máj, francouzská renesance prací). Byl později jmenován francouzským ambasadorem v Italské sociální republice a jeho text je samozřejmě ovlivněn skutečností, že byl fašistou a ideologicky spřízněn s fašistickou revolucí. Příjemné čtení:

13. ledna 1943 Rada ministrů odsouhlasila Mussoliniho návrh Zásadní premisy pro vytvoření nové struktury italské ekonomiky. Text položil základní principy související se znárodněním a socializací velkých podniků. Píše se v něm, mimo jiné:

„… Stát převezme přímé řízení nad podniky kontrolujícími odvětví, která jsou podstatná pro ekonomickou a politickou nezávislost země… Kapitál těchto podniků je zprostředkovaně spravován státem za pomoci Institutu řízení a financování. Výše investičního kapitálu v těchto podnicích je přeměněna do podoby akcionářského kreditu ve výše jmenovaném Institutu, kredit je zastoupen emisí titulů tímto Institutem za podmínek, které ustanoví vláda.

Řízení podniků, ať již s kapitálem veřejným či soukromým, je socializováno. Zaměstnanci se přímo podílejí na tomto řízení. Podniky s veřejným kapitálem (znárodněné podniky) jsou spravovány Řídící radou zvolenou všemi zaměstnanci podniku, dělníky, techniky a jinými zaměstnanci. Rada se zaměří na všechny otázky spojené s orientací a vývojem produkce v souladu s jednotným národním plánem a rozhodne o nich. Zabývá se účetnictvím a rozděluje zisk. V podnicích se soukromým kapitálem se musí k členům Rady, zvolených valnou hromadou akcionářů, přidat také volení zástupci zaměstnanců podniku, a to v minimálně stejném počtu. V individuálních podnicích nad padesát zaměstnanců bude ustavena minimálně tříčlenná Dělnická rada.

Každý podnik má šéfa, jenž je politicky a administrativně zodpovědný státu za chod a produktivitu podniku. Pokud jeho aktivita neodpovídá požadavkům produkce či pravidlům souvisejícím s ochranou práce, může být odvolán a sesazen. V podnicích s veřejným kapitálem je šéfem podniku buď samotný podnikatel, nebo technik jmenovaný Řídící radou.“


Na základě těchto jednoduchých úryvků můžete pocítit absolutně revoluční podobu těchto znárodňovacích a socializujících opatření, která měla okamžitě za následek opravdový propad cen na akciovém trhu, jak vidíte na následujících případech:

WAG83a2e4_salo1.jpg

Uvedená opatření se již začínají zavádět. Starší číslo deníku Corrispondanza republicana popisuje, jak v Brescii Federální komisariát rozpustil administrativní radu firmy Societe anonyme du Bois Passoti Freres, aby se tím připravila transformace podniku na kooperaci zaměstnanců, kteří se o něj budou starat. V Ravenne, kde již bylo zemědělcům předáno sedm tisíc hektarů k přímému užití, předala Fašistická republikánská federace další tři tisíce hektarů z pozemků hraběte Bardiho zemědělským dělníkům, kteří na nich doposud pracovali. Další příklady byly uvedeny v tisku. V římském okrese ve městě Cerveteri, politický sekretář fascia místním zemědělcům oznámil, že jim bude předáno ke kultivování v družstvu osmdesát osm hektarů půdy. V Padoue šéf provincie se souhlasem Ministerstva národního vzdělání (školství) rozhodl o vyvlastnění továrny Stanga (společnosti na výrobu a konstrukci železničního materiálu a tramvají) ve prospěch čtyř set padesáti zaměstnanců společnosti, kteří se stanou zainteresovanými spoluvlastníky.

Na těchto příkladech a na zprávě ve francouzském tisku o tom, že tři tisíce podniků bylo tímto způsobem socializováno ještě před 30. červnem, můžeme pochopit, jak velká ekonomická a sociální revoluce právě začíná v Itálii. Když jsem chtěl jednoho dne definovat tyto strukturální převraty, řekl jsem, že se tam dělá národní komunismus. Italové, kteří v tom pojmu viděli něco hanlivého, na to reagovali pobouřeně. Nicméně tomu tak vůbec nebylo, neboť jsem pojem komunismus použil pouze ve smyslu etymologickém.

Můžeme se ptát, proč k takovým změnám dochází právě teď, a odpověď na tuto otázku najdeme v italském tisku, kde je vysvětleno, že vláda těmito opatřeními sleduje politický a sociální cíl. Z politického hlediska si podmaňují opozici kapitalistů vůči fašismu. V deníku Popolo di Roma se píše, že nová ekonomika vytváří situaci, ve které jakákoliv zrada v průmyslu národa ve válce bude nemyslitelná. Nebudeme se muset obávat komplotů vysokých financí a akcionářské plutokracie. Z hlediska sociálního, jak bylo deklarováno v deníku Corrispondanza republicana, si fašistická republikánská vláda přeje, aby byly pozitivním způsobem realizovány aspirace dělnických tříd, které tvoří základ a nezbytný objekt Italské sociální republiky.

No a konečně, abych uzavřel vysvětlování oněch opatření, bych chtěl citovat myšlenku, již nedávno pronesl Mussolini:

„Dvacáté století je stoletím mas. Doposud jsme to nepochopili. Dodnes jsme zaváděli pouze poloviční opatření. Na základě skutečně smělých a revolučních opatření si přejeme rázně skočit do reality.“

No a tímto způsobem v Itálii, zemi zmrzačené válkou a rozrušené zradou, vzniká nový ekonomický a sociální řád, jenž se zítra možná stane modelem pro celou Evropu.

(Georges Guilbaud, Regards sur la République Soiale Italienne, str. 56–62, Édition Déterna, vydáno roku 2010)

Na závěr bych chtěl podotknout, že fašismus a jeho ideály nejen u nás přežívají jak v současné levicové části politického spektra, tak v té pravicové. O tom a o zajímavých myšlenkových posunech politiků a intelektuálů, jako jsou pánové Špidla či Keller, se vám pokusím něco napsat v nějakém dalším článku, neboť se jedná o téma, které je dodnes současné a zároveň velmi zajímavé nejen ke studiu, ale i k pozorování.

Píše pan Martin Mařák na martin-marak.blog.cz


Pozn. red.: Zatímco propaganda (i politologie) se nás po dlouhá léta pokouší přesvědčit, že fašismus musel být (extrémně) pravicový, protože fašismus je dle Websterova slovníku: „Totalitní vládní systém vedený diktátorem a zdůrazňující agresivní nacionalismus, militarismus a často také rasismus,“ z ukázky zřetelně vidíme, že italský fašismus Benita Mussoliniho nejen v původní fašistické Itálii, ale zejména v jeho sociální republice Saló, která vznikla po osvobození duceho ze zajetí Ottou Skorzenym, a který pak na dva roky pod ochranou nacistického Německa vytvořil na severu Itálie veskrze levicový a socialistický stát.

Zejména v republice Saló se projevila plnou měrou socialistická podstata smýšlení Benita Mussoliniho a i celého fašismu. Ostatně, kdyby ty Websterovy charakteristiky platily plnou měrou, pak by extrémně pravicovým musel být i Stalinův Sovětský svaz, protože i ten byl nepochybně totalitní, i ten byl v podstatě veden diktátorem, agresivní ruský nacionalismus v Sovětském svazu panoval rovněž (internacionální byl pouze třídní aspekt bolševismu), militarismus (a imperialismus) mu rovněž nebyl cizí a pokud jde o rasismus, pak je dobře známá značná nedůvěra a nadřazenost Rusů k takzvaně „barevným národům“ Sovětského svazu. Můžeme tedy bez větších pochybností tvrdit, že jak nacismus, tak fašismus byly směry (extrémně) levicové, socialistické.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 179 × | Prestiž Q1: 7,67

+11 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Borsuk

Ad pozn. redakce : cca přes 90% lidí vám ale bude stále tvrdit, že národní socialismus a fašismus byly extremně pravicové. Bohužel jsou o své pravdě tak přesvědčeni, že odmítají jakoukoli diskusi, nechtějí slyšet žádné argumenty, byť podpořené historickými dokumenty. Levicová indoktrinace už od mateřské školky slaví úspěchy.

PeTaX

Ano, je to tak.
Vychází to z toho, že už v meziválečném Německu označovali němečtí komunisté všechny ostatní politické strany za fašistické (včetně sociální demokracie).
Z hlediska těchto extrémních, revolučních komunistů byly nutně všechny ostatní politické strany napravo od nich a proto prý pravicové.

Borsuk

Tak to je skvělá logika. když mám 45 kilo, tak jsou všichni obézní, když mám 3 metráky, jsou všichni ostatní podvyživení. To asi bude ta dialektika, jak nás to učili....

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top