Štítky článku: •  

Co bych dělal jako spiklenec v čele Unie?

Evropská Unie byla od počátku myšlena jako politický, sociálně-inženýrský projekt, kde na konci procesu měl vzniknout státní útvar Spojené státy Evropské. Podle slov jednoho ze zakladatelů Unie, komunisty  Altiera Spinneliho, a jeho Manifestu z Ventotene se měly národní státy zrušit, celé obory průmyslu dostat pod kontrolu centrální vlády a to mělo nakonec vést ke vzniku socialismu.

eurokomunisti.jpg (6,215 kiB)
Eurokomunismus

Myšlenky, jako ty Spinelliho, nakonec dospěly do úspěšného konce založením Evropské Unie a podepsáním Lisabonské smlouvy, která dává právní rámec pro založení takové vše­stran­ný­mi regulacemi, či nařízeními z Bruselu, cen­trál­ně řízené federace.

Na pozadí řešení krizí, socializací ztrát a pri­va­ti­za­cí zisků, dnes víme, že provázanost moci a kapitálu na centrální úrovni nedala vzniknout so­ci­a­lis­mu, jak snil Spinelli, ale symbióze korporací a bruselské, nikým nevolené nomenklatury.

Přestože jádro Unie dnes jde směrem ke korporátní totalitě, stále však zůstává otázka jak dosáhnout „sjednocení“ Unie, kde je příliš mnoho zemí a národů s příliš rozdílnými zájmy, historií a kulturou. Altiero Spinelli předpokládal ve svém Manifestu, že toto sjednocení proběhne cestou propagandy a kulturní revoluce. Rozdrobení základů historie, tradic však pokračuje příliš pomalu a trvá desítky let, než se ze Slováků, Čechů, Němců a Španělů nakonec stanou vykořenění Evropané, plně ovládání a závislí na všestranně působící státní moci.

Bez ohledu na pokračující, stále více viditelné „kladné výsledky“ tvrdého prosazování politické korektnosti, což je jen jiný název pro potlačování svobody slova, mul­ti­kulturalismu či homosexualismu, Unii dochází čas. Svět nečeká, než se pánům z Evropy podaří dokončit svůj projekt a ekonomická, resp. geopolitická realita nutí akcelerovat plány.

Pokud bych byl neomarxistický konspirátor

Už teoretici frankfurtské školy určili, jaké jsou hlavní příčiny, proč marxismus na západě nevítězí. Je to kvůli hluboce zakořeněným tradicím a názorům, jako je pocit sounáležitosti s národem, vlastenectví a patriotismus, příslušnost ke kultuře vycházející z principů helénismu a judeo-křesťanské morálky a tradiční způsob života, založený na pevné opoře v rodinných svazcích, které dávají možnost být nezávislý na „opatrující“ ruce státu.

V Unii se setkaly právě tyto dva myšlenkové proudy — neomarxisté, kteří dlouhým pochodem institucemi ovládli propagandu a řízení kultury spolu s federalisty, kteří se snaží o vítězství socialismu ovládnutím politických struktur. Tato spolupráce je mimořádně úspěšná a tak se potom nedivme současnému stavu Unie, která svou direktivností v mnohém připomíná časy komunistické RVHP i spolu s propagandou, kterou vedou na našem území bývalí angažovaní svazáci a soudruzi.

Zmíněné urychlení procesů však vyžaduje dodatečný externí vliv, který rozhýbe pomalu rostoucí babylonskou věž integrace. Mluvíme o islámské imigraci, která bude plnit několik cílů.

V první řadě pomůže za pár desítek let rozbít homogenní národní státy a islámská kultura zničí křesťanskou. To jsou však dlouhodobé cíle, které by pro konspirátora neměly příliš velký význam, jelikož tyto dlouhodobé cíle se dosahovaly i vnitřními procesy.

Vlna neřízené imigrace za podpory nenápadného povzbuzování nacionalistických sil a extremistů vytvoří vlnu národního odporu, která se bude snažit nepokoji a organizováním politických hnutí, či struktur zastavit zničující proces, genocidu evropské kultury a národů.

Stačí tedy připravit policejní a mocenské orgány na den střetů a zničit funkční hnutí nacionalistického akčního odporu.

Takže bych (jako neomarxista) v tichosti připravoval podporu pro tři věci:

  1. stále více imigrantů zamořených těmi nejradikálnějšími myšlenkami, ideologiemi a ne­mo­ce­mi,
  2. nenápadně stimuloval rozvoj odporu nacionalistů a extremistů,
  3. posiloval ozbrojenou moc státu.

Pokud by se podařilo do roka zaplavit celou Evropu statisíci imigrantů a zároveň vytvořit obrovské organizované protestní hnutí nejlépe s krvavými střety, dostal bych ideální příležitost na zásah, postih angažovaných a proto nebezpečných aktivistů, prosazení drakonických totalitních zákonů a obrovské posílení státní moci. Součástí zákonů by bylo i omezení svobod, zavedení brutální propagandy a likvidace alternativních zdrojů informací.

Takže bych za dva roky dosáhl plnou kontrolu nad tokem informací a fyzickou existencí občanů Unie. Imigranty by pak bylo možné bez problémů odstěhovat pryč. Svou roli splnili…

Zdroje:

Autorem článku je pan Juraj Poláček | 24. 7. 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 230 × | Prestiž Q1: 5,51

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top