Štítky článku: •  

Co bych dělal jako spiklenec v čele Unie?

Evropská Unie byla od počátku myšlena jako politický, sociálně-inženýrský projekt, kde na konci procesu měl vzniknout státní útvar Spojené státy Evropské. Podle slov jednoho ze zakladatelů Unie, komunisty  Altiera Spinneliho, a jeho Manifestu z Ventotene se měly národní státy zrušit, celé obory průmyslu dostat pod kontrolu centrální vlády a to mělo nakonec vést ke vzniku socialismu.

eurokomunisti.jpg (6,215 kiB)
Eurokomunismus

Myšlenky, jako ty Spinelliho, nakonec dospěly do úspěšného konce založením Evropské Unie a podepsáním Lisabonské smlouvy, která dává právní rámec pro založení takové vše­stran­ný­mi regulacemi, či nařízeními z Bruselu, cen­trál­ně řízené federace.

Na pozadí řešení krizí, socializací ztrát a pri­va­ti­za­cí zisků, dnes víme, že provázanost moci a kapitálu na centrální úrovni nedala vzniknout so­ci­a­lis­mu, jak snil Spinelli, ale symbióze korporací a bruselské, nikým nevolené nomenklatury.

Přestože jádro Unie dnes jde směrem ke korporátní totalitě, stále však zůstává otázka jak dosáhnout „sjednocení“ Unie, kde je příliš mnoho zemí a národů s příliš rozdílnými zájmy, historií a kulturou. Altiero Spinelli předpokládal ve svém Manifestu, že toto sjednocení proběhne cestou propagandy a kulturní revoluce. Rozdrobení základů historie, tradic však pokračuje příliš pomalu a trvá desítky let, než se ze Slováků, Čechů, Němců a Španělů nakonec stanou vykořenění Evropané, plně ovládání a závislí na všestranně působící státní moci.

Bez ohledu na pokračující, stále více viditelné „kladné výsledky“ tvrdého prosazování politické korektnosti, což je jen jiný název pro potlačování svobody slova, mul­ti­kulturalismu či homosexualismu, Unii dochází čas. Svět nečeká, než se pánům z Evropy podaří dokončit svůj projekt a ekonomická, resp. geopolitická realita nutí akcelerovat plány.

Pokud bych byl neomarxistický konspirátor

Už teoretici frankfurtské školy určili, jaké jsou hlavní příčiny, proč marxismus na západě nevítězí. Je to kvůli hluboce zakořeněným tradicím a názorům, jako je pocit sounáležitosti s národem, vlastenectví a patriotismus, příslušnost ke kultuře vycházející z principů helénismu a judeo-křesťanské morálky a tradiční způsob života, založený na pevné opoře v rodinných svazcích, které dávají možnost být nezávislý na „opatrující“ ruce státu.

V Unii se setkaly právě tyto dva myšlenkové proudy — neomarxisté, kteří dlouhým pochodem institucemi ovládli propagandu a řízení kultury spolu s federalisty, kteří se snaží o vítězství socialismu ovládnutím politických struktur. Tato spolupráce je mimořádně úspěšná a tak se potom nedivme současnému stavu Unie, která svou direktivností v mnohém připomíná časy komunistické RVHP i spolu s propagandou, kterou vedou na našem území bývalí angažovaní svazáci a soudruzi.

Zmíněné urychlení procesů však vyžaduje dodatečný externí vliv, který rozhýbe pomalu rostoucí babylonskou věž integrace. Mluvíme o islámské imigraci, která bude plnit několik cílů.

V první řadě pomůže za pár desítek let rozbít homogenní národní státy a islámská kultura zničí křesťanskou. To jsou však dlouhodobé cíle, které by pro konspirátora neměly příliš velký význam, jelikož tyto dlouhodobé cíle se dosahovaly i vnitřními procesy.

Vlna neřízené imigrace za podpory nenápadného povzbuzování nacionalistických sil a extremistů vytvoří vlnu národního odporu, která se bude snažit nepokoji a organizováním politických hnutí, či struktur zastavit zničující proces, genocidu evropské kultury a národů.

Stačí tedy připravit policejní a mocenské orgány na den střetů a zničit funkční hnutí nacionalistického akčního odporu.

Takže bych (jako neomarxista) v tichosti připravoval podporu pro tři věci:

  1. stále více imigrantů zamořených těmi nejradikálnějšími myšlenkami, ideologiemi a ne­mo­ce­mi,
  2. nenápadně stimuloval rozvoj odporu nacionalistů a extremistů,
  3. posiloval ozbrojenou moc státu.

Pokud by se podařilo do roka zaplavit celou Evropu statisíci imigrantů a zároveň vytvořit obrovské organizované protestní hnutí nejlépe s krvavými střety, dostal bych ideální příležitost na zásah, postih angažovaných a proto nebezpečných aktivistů, prosazení drakonických totalitních zákonů a obrovské posílení státní moci. Součástí zákonů by bylo i omezení svobod, zavedení brutální propagandy a likvidace alternativních zdrojů informací.

Takže bych za dva roky dosáhl plnou kontrolu nad tokem informací a fyzickou existencí občanů Unie. Imigranty by pak bylo možné bez problémů odstěhovat pryč. Svou roli splnili…

Zdroje:

Autorem článku je pan Juraj Poláček | 24. 7. 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 238 × | Prestiž Q1: 5,51

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top