Štítky článku: •  

Šokující obsah školních učebnic

Pokud budeme od první třídy učit žáky k nenávisti k těm, s nimiž máme podle obecných představ a přání světa usilovat o pokojné soužití, pak se všechny tyto snahy minou účinkem. Nenávist mír nezplodí.

Šokující výsledky přináší komplexní zpráva dvou institucí, které se zabývaly obsahem čtyř stovek učebnic vydaných mezi roky 2013 a 2020 a používaných ve školách Palestinsko-arabské autonomie, a to jak státních, tak soukromých, a stejně tak ve školách spravovaných organizací UNRWA, která je součástí OSN. Vedle toho bylo prozkoumáno více než 100 rukovětí pro učitele.

O zprávě informuje na webu Jpost.com Donna Rachel Edmundová v článku „Comprehensive report reveals endemic hate education in Palestinian schools“ (19/6/2020).

Jde o výsledek společné studie Arnona Grosse z Amit Intelligence and Terrorism Information Center a Davida Bedeina z Center of East Policy Research.

Zjištění jsou děsivá.

K čemu jsou arabské děti a mládež ve školách Autonomie vedeny? Systematicky k nenávisti vůči židovským Izraelcům a k násilnému vzdoru vůči židovské přítomnosti v Izraeli. Existují tři hlavní okruhy indoktrinace:

  1. delegitimizace Státu Izrael včetně popírání existence židovských svatých míst v Izraeli;
  2. démonizace Izraele a Židů, kteří jsou pravidelně označováni jako „sionistický nepřítel“;
  3. podněcování k násilnému boji o navrácení celého Izraele arabským Palestincům, aniž by žákům byla vštěpována výuka o míru a koexistenci.

Jaký vliv na utváření jejich postojů vůči Izraeli to má, je zřejmé.

Učivo obsažené v učebnicích připravuje příští generace na nepřetržitou a dalekosáhlou konfrontaci se Státem Izrael v zájmu dosažení konečného cíle, kterým je zřízení státu Palestina na celém území Země izraelské, píše se ve zprávě.

A co je neméně šokující: v učebnicích není ani náznak toho, co palestinsko-arabská reprezentace šíří navenek na mezinárodních fórech, tedy závazek ke spravedlivému míru na základě dvoustátního řešení.

(Tak tomu bylo už za Arafata. Jinak mluvil doma ke svým, jinak ke světové veřejnosti a s cizími státníky. Mimochodem tento rozpor je jednou z klíčových příčin, proč v oblasti nepanuje mír a proč Arafat odmítl všechny mírové návrhy Izraele. Nynější vedení Autonomie v tom úspěšně pokračuje. — LS)

Podle Gross-Bedeinovy zprávy se výuka o pokračujícím násilném boji proti židovské přítomnosti v Izraeli zintenzivnila od roku 2016. Stále více je popírána existence Izraele, sepětí Židů s jejich zemí je označováno jako legenda.

Dříve než postoupíme dál, nabízím čtenářům přehlednou tabulku ukazující jednotlivé stupně vzdělávacího systému Autonomie. Je to orientační pomůcka pro zařazení jednotlivých ročníků, o nichž je níže zmínka.

753280_article_photo_2tiakmx.jpeg
… zdroj: Scholaro.com

PŘÍKLAD I

V učebnici arabštiny pro 10. ročník je uvedeno, že okupant si vytvořil sám pro sebe falešnou entitu, z níž odvozuje svoji identitu a legitimitu založenou na příbězích, legendách a falešných vizích. Různými cestami a způsoby, například pomocí archeologie a architektury, se snaží vytvořit pro tyto legendy živý důkazní materiál, který by potvrdil jejich pravdivost a reálnost, ale zcela marně.

Vědecký přístup k historickým důkazům je tedy Araby odmítnut. A co místo něj? To nám ukáže další příklad.

PŘÍKLAD II

V učebnici pro 3. ročník předmětu odpovídajícímu naší výchově k občanství se děti dočtou: „Jeruzalém je arabské město postavené našimi arabskými předky před tisíci lety. Jeruzalém je svatým městem pro muslimy a křesťany.“ O židovské historii Jeruzaléma ani zmínka — v souladu s arabským falšováním dějin je jednoduše popřena.

PŘÍKLAD III

V podobném duchu jsou ovšem děti vyučovány i v předmětech tak „nepolitických“ jako matematika. Jedno cvičení v učebnici pro 11. ročník má toto zadání:

Izraelský osadník střílí po palestinských autech jedoucích po silnici. Je-li pravděpodobnost úspěchu při jednom výstřelu 0,7 a osadník vystřelí na deset aut, kolik jich podle vás zasáhne?

To ale není všechno.

Itamar Marcus, ředitel monitorovací organizace Palestinian Media Watch, upozorňuje na další, neméně závažný aspekt vzdělávání v Autonomii a tím je podpora terorismu. Před vchodem do betlémské dívčí střední školy byl nedávno postaven památník osmnáctileté „mučednici“ Ayyat Al Akhrasové, která má jako sebevražedná atentátnice na svědomí smrt dvou lidí — 17leté Rachel Levyové a člena ochranky Haima Smadara (55). V březnu 2002 odpálila na svém těle nálož před jeruzalémským supermaketem Kiryt Hayovei. Jen díky odvaze a duchapřítomnosti Haima Smadara se nedostala dovnitř. Pak by měl tento teroristický čin nesrovnatelně víc obětí.

Betlémské studentky chodí kolem jejího památníku každý školní den — a každý školní den jim je tato vražedkyně dávána za vzor. Vždyť v jejich věku zavraždila dva a zranila 28 lidí z řad sionistického nepřítele. Že to byli nevinní civilisté? To je to poslední, na čem by teroristům záleželo.

Kromě toho úřady v Autonomii pojmenovávají školy podle známých teroristů, kteří jsou v učebnicích velebeni jako hrdinové. Mimořádnou pozici mezi nimi drží Dalal al Mughrabiová, která se v roce 1978 zúčastnila útoku na izraelský autobus na pobřežní dálnici severně od Tel Avivu. Zavražděno bylo tenkrát 37 Izraelců včetně 13 dětí.

Jedna z učebnic pro 5. ročník věnuje samostatnou lekci této vražedkyni, která je ovšem vykreslena jako hrdinka „jejíž paměť v našich srdcích a myslím je věčná“. Je stavěna na roveň Jásiru Arafatovi a na pomyslném žebříčku se nachází dokonce výše než Izz ad Dín al Kassám, duchovní otec moderního džihádistického hnutí a ideový inspirátor teroristického hnutí Hamas.

Itamar Marcus uvedl, že podle zjištění jeho organizace pojmenovala Palestinsko-arabská autonomie po teroristech 31 škol a z toho pět po Mughrabiové. Dalších pět nese jméno plánovače masakru Izraelců na mnichovské olympiádě 1972 (Abú Daúd), jedna po zakladateli Hamasu (Ahmed Jásin) a tři po arabských spolupracovnících nacistů.

Na základě výše uvedeného dochází Itamar Marcus k závěru, že arabské dítě nemůže projít školským systémem Autonomie, aniž by došlo k závěru, že vraždění Izraelců je hrdinství.

Po všech těchto informacích zbývá jediná otázka: Je možné, aby mezi Izraelci a palestinskými Araby byl uzavřen mír? A není to tak, že reprezentace Autonomie o skutečné narovnání založené na kompromisu vlastně nestojí a hraje svoji falešnou hru, které ovšem pošetilá část světa ochotně tleská?

FOTOODKAZ

Vrcholem všeho je facebookový profil arabské dívčí střední školy Iktiba v Tulkarmu, který zveřejnil obrázek Hitlera s arabským textem: „Mohl jsem zabít všechny Židy na světě, ale některé jsem nechal naživu, aby svět pochopil, proč jsem je (ty ostatní) zabil.“ Inu, svůj k svému. ZDE

Píše pan Lubomír Stejskal na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 323 × | Prestiž Q1: 9,34

+14 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Petr

Je to šojující

0 | 0
Pavel Malý

Šokující je, že na tohle EU (a tedy i my) umanutě přispívá miliony Eur ročně. Kromě toho teda, že spoluplatíme rentu rodinám "zasloužilých" (= zavřených nebo mrtvých) teroristů...

0 | 0
Borsuk

Bohužel, tohle se většina občanů vůbec nedoví.

0 | 0

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top