Štítky článku: •  

Kvóty stejně budou, rozhodl europarlament s komisí

V naprosté tichosti ze strany našich médií se evropský parlament na svém za­se­dá­ní 16. 7. usnesl, že je nutný stabilní a trvalý mechanismus rozmisťování imigrantů v celé Unii, což se samozřejmě týká i kvót, které budou nařízeny jednotlivým státům Unie.

illegal-immigration.jpg (14,693 kiB)
Ilegální imigrace?

Vzhledem k tomu, že Europarlament nemá legislativní iniciativu, musí spo­lu­pra­co­vat na podobných otázkách s Eurokomisí. Tato spolupráce je v otázkách posílení pravomocí Bruselu velmi dobrá a pevná…

Parlament bude hlasovat o svém postoji v zá­ří. Jakmile bude Radou Evropské Unie přijato rozhodnutí, nabude účinnosti dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Ev­rop­ské unie.

Komise prohlásila, že do konce roku na­vrh­ne systém trvalých přesunů a toto je ob­zvláš­tě důležité, Europarlament bude mít spo­lu­roz­ho­do­va­cí pravomoc, což znamená, že bude rozhodovat o trvalém režimu na stejné úrovni s Radou Evropské unie.

Takže jaký je závěr?

Fico [Sobotka, Chovanec] si může tvrdit co chce o stovce [1500] imigrantů na území Slovenska [Česka]. Na konci roku se postaví před Slováky [Čechy] s perfektně na­cvi­če­nou smutnou tváří a ohlásí příchod prvních tisíců [deseti tisíců] nových, mírně na­čer­na­lých, spoluobčanů.


Zdroj:

[V hranatých závorkách jsou vsuvky redakce pro českou verzi.]

Autorem článku je pan Juraj Poláček | 23. 7. 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 252 × | Prestiž Q1: 5,51

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top