Štítky článku: •  

Kvóty stejně budou, rozhodl europarlament s komisí

V naprosté tichosti ze strany našich médií se evropský parlament na svém za­se­dá­ní 16. 7. usnesl, že je nutný stabilní a trvalý mechanismus rozmisťování imigrantů v celé Unii, což se samozřejmě týká i kvót, které budou nařízeny jednotlivým státům Unie.

illegal-immigration.jpg (14,693 kiB)
Ilegální imigrace?

Vzhledem k tomu, že Europarlament nemá legislativní iniciativu, musí spo­lu­pra­co­vat na podobných otázkách s Eurokomisí. Tato spolupráce je v otázkách posílení pravomocí Bruselu velmi dobrá a pevná…

Parlament bude hlasovat o svém postoji v zá­ří. Jakmile bude Radou Evropské Unie přijato rozhodnutí, nabude účinnosti dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Ev­rop­ské unie.

Komise prohlásila, že do konce roku na­vrh­ne systém trvalých přesunů a toto je ob­zvláš­tě důležité, Europarlament bude mít spo­lu­roz­ho­do­va­cí pravomoc, což znamená, že bude rozhodovat o trvalém režimu na stejné úrovni s Radou Evropské unie.

Takže jaký je závěr?

Fico [Sobotka, Chovanec] si může tvrdit co chce o stovce [1500] imigrantů na území Slovenska [Česka]. Na konci roku se postaví před Slováky [Čechy] s perfektně na­cvi­če­nou smutnou tváří a ohlásí příchod prvních tisíců [deseti tisíců] nových, mírně na­čer­na­lých, spoluobčanů.


Zdroj:

[V hranatých závorkách jsou vsuvky redakce pro českou verzi.]

Autorem článku je pan Juraj Poláček | 23. 7. 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 252 × | Prestiž Q1: 5,51

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top