Štítky článku: •  

Nové greuro, gr€, Tem

V Řecku vymysleli nový způsob boje s ekonomickou krizí. V některých městech vznikají výměnné sítě, přestává se používat euro a Řekové se vracejí ke směnnému obchodu. Dokonce mají i vlastní měnu, která, jak sami říkají, euro nenahradí, rozhodně ale pomůže. Informuje The Guardian.

Řekové začali používat barterový obchod a vlastní měnu

nove-greuro.jpg (13,272 kiB)
Řecká krize — Foto: pixabay.com

Na tržišti v řeckém Volosu funguje směnný obchod. Místní obyvatelé tu mění například olivový olej, čerstvě napečené koláče nebo spotřebiče za náhradní měnu, takzvané Temy. Jeden Tem odpovídá jednomu euru a existují i v podobě voucheru.

Za Tem si můžete pořídit cokoliv od oblečení, jídla, pití až po lekci jógy. „Všechno je to o směně a so­li­da­ri­tě, pomáháme jeden druhému v těchto těžkých ča­sech,“ říká Angelika Ioanitouová, jedna z místních obyvatelek, která si prodejem mýdla a olivového oleje vydělá 70 Temů, které následně utratí za koláče, pomeranče, sanitární prostředky a mnoho dalšího.

Systém on-line výměnné sítě, který spustili ve Volosu, má ohromný úspěch. V tuto chvíli má přes 1300 členů a další se připojují. „Pro ženy, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a nechodí do kaváren, jako to dělají muži, je to jako patřit do velké podpůrné společnosti,“ říká Ioanitouová.

„Pro mnohé to představuje způsob, jakým zároveň nahradit ztracené příjmy a vytvořit ochrannou síť v této velmi těžké chvíli v jejich životech,“ říká Janis Grigoriou, sociolog, který je jedním ze zakladatelů sítě. „Starší generace naší země si stále pamatuje, jak běžná směna byla. Ve vesnicích jste vyměnili mléko a kozí sýr za maso a mouku.“

Takových sítí vzniká v Řecku více. Ve chvíli, kdy sociální stát přestal fungovat, převzali otěže místní a začali vytvářet obdobné sítě na předměstí Athén, na Korfu a jinde. Síť ve Volosu, který je v Řecku znám pro svoji extrémní nezaměstnanost, však byla první a prozatím největší.

„Na rovinu, Tem je záchrana,“ říká Kristina Koutsieriová, další z návštěvnic trhu ve Volosu, a dodává: „V březnu jsem musela zavřít svůj obchod s potravinami, který jsem měla 27 let, protože jsem si už nemohla dovolit nové daně a poplatky. Všichni, které znám, přišli o práci.“

Starosta Volosu Panos Skotiniotis vidí Tem jako skvělý prostředek, kterým doplnit euro. „Podporujeme všechny alternativy, které nám pomohou odlehčit krizi a její sociální důsledky,“ řekl. „Euro sice nikdy nenahradí, rozhodně však pomáhá sociálně slabším členům naší společnosti. Ve všech sociálních a kulturních aktivitách obce podporujeme používání Temu.“


Fiat měna: je měna peněz s nuceným oběhem, fungující jako hlavní státní měna. Jako peníze s nuceným oběhem se označují peníze vytvořené mocí úřední, tedy takové peníze, jejichž hodnota je stanovena zákonem. Měna s nuceným oběhem se objevuje i pod názvy zákonná měna, fiat měna (obdobně fiat peníze), kde slovo fiat je ve významu rozkaz či nařízení (v angličtině) nebo budiž tak (v latině). Měna s nuceným oběhem je zákonné platidlo, neboť jí lze splácet úvěry a finanční obligace. Mezi měny s nuceným oběhem patří všechny současné státní/národní měny. Měny s nuceným oběhem mohou být kryty zlatem nebo jinými komoditami, ale od zrušení Brettonwoodského systému tomu tak není. Výjimkou může být malý zlomek tzv. reprezentativních peněz, typicky mincí ražených ze zlata a stříbra. Nekryté peníze nemohou vzniknout spontánně na trhu, vznikají pouze nařízením státu či panovníka, a nedají se (na rozdíl od komoditních peněz) použít k ničemu jinému, než k nepřímé směně.

Některé měny s nuceným oběhem mohou fungovat nadnárodně (euro vydávané ECB), jiné může užívat více nezávislých států (např. americký nebo australský dolar). V případě České republiky je měnou s nuceným oběhem koruna česká, kterou Zákon č. 6/1993 o České národní bance definuje v hlavě čtvrté, § 12, § 13, § 16 pod pojmem „zákonné peníze“.

Určitým protikladem (současně však i alternativou) proti měně národní je doplňková měna. Rozdíl je například v rozsahu té které měny a v povinnosti jí platit určité položky v občansko-právních vztazích každého občana; některé doplňkové měny též nejsou zatíženy některými daněmi. Rozdíl po právní stránce (právní rámec zákonné měny) obsahuje mimo jiné:

  • občan daného státu je automaticky účastníkem jeho peněžního systému v jeho měně
  • daňový poplatník má povinnost platit daně v zákonné (fiat) měně
  • při platbě pohledávky věřitel nemůže fiat měnu odmítnout
  • každé peníze zákonem určené jako zákonné platidlo, jsou automaticky chápány jako peníze s nuceným oběhem
  • zákaz kumulace a poškozování
  • státní či soukromé banky (s patřičnou licencí) mají pověření vydávat zákonnou měnu coby bankovní kredit z úvěrových účtů, které u svých klientů vedou, nebo ji naopak přijímat k navýšení stavu účtu či splácení debetního úvěru
  • Subjektem rozhodujícím, kdy a v jaké míře bude měna s nuceným oběhem emitována do systému, je centrální banka dané země. Ta tuto měnu fyzicky netiskne/nerazí, ale žádá o to třetí subjekt (státní mincovnu, tiskárnu bankovek).

[Wikipedia]

Zdroj: The Guardian

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 316 × | Prestiž Q1: 5,96

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top