Štítky článku: •  

Nové greuro, gr€, Tem

V Řecku vymysleli nový způsob boje s ekonomickou krizí. V některých městech vznikají výměnné sítě, přestává se používat euro a Řekové se vracejí ke směnnému obchodu. Dokonce mají i vlastní měnu, která, jak sami říkají, euro nenahradí, rozhodně ale pomůže. Informuje The Guardian.

Řekové začali používat barterový obchod a vlastní měnu

nove-greuro.jpg (13,272 kiB)
Řecká krize — Foto: pixabay.com

Na tržišti v řeckém Volosu funguje směnný obchod. Místní obyvatelé tu mění například olivový olej, čerstvě napečené koláče nebo spotřebiče za náhradní měnu, takzvané Temy. Jeden Tem odpovídá jednomu euru a existují i v podobě voucheru.

Za Tem si můžete pořídit cokoliv od oblečení, jídla, pití až po lekci jógy. „Všechno je to o směně a so­li­da­ri­tě, pomáháme jeden druhému v těchto těžkých ča­sech,“ říká Angelika Ioanitouová, jedna z místních obyvatelek, která si prodejem mýdla a olivového oleje vydělá 70 Temů, které následně utratí za koláče, pomeranče, sanitární prostředky a mnoho dalšího.

Systém on-line výměnné sítě, který spustili ve Volosu, má ohromný úspěch. V tuto chvíli má přes 1300 členů a další se připojují. „Pro ženy, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a nechodí do kaváren, jako to dělají muži, je to jako patřit do velké podpůrné společnosti,“ říká Ioanitouová.

„Pro mnohé to představuje způsob, jakým zároveň nahradit ztracené příjmy a vytvořit ochrannou síť v této velmi těžké chvíli v jejich životech,“ říká Janis Grigoriou, sociolog, který je jedním ze zakladatelů sítě. „Starší generace naší země si stále pamatuje, jak běžná směna byla. Ve vesnicích jste vyměnili mléko a kozí sýr za maso a mouku.“

Takových sítí vzniká v Řecku více. Ve chvíli, kdy sociální stát přestal fungovat, převzali otěže místní a začali vytvářet obdobné sítě na předměstí Athén, na Korfu a jinde. Síť ve Volosu, který je v Řecku znám pro svoji extrémní nezaměstnanost, však byla první a prozatím největší.

„Na rovinu, Tem je záchrana,“ říká Kristina Koutsieriová, další z návštěvnic trhu ve Volosu, a dodává: „V březnu jsem musela zavřít svůj obchod s potravinami, který jsem měla 27 let, protože jsem si už nemohla dovolit nové daně a poplatky. Všichni, které znám, přišli o práci.“

Starosta Volosu Panos Skotiniotis vidí Tem jako skvělý prostředek, kterým doplnit euro. „Podporujeme všechny alternativy, které nám pomohou odlehčit krizi a její sociální důsledky,“ řekl. „Euro sice nikdy nenahradí, rozhodně však pomáhá sociálně slabším členům naší společnosti. Ve všech sociálních a kulturních aktivitách obce podporujeme používání Temu.“


Fiat měna: je měna peněz s nuceným oběhem, fungující jako hlavní státní měna. Jako peníze s nuceným oběhem se označují peníze vytvořené mocí úřední, tedy takové peníze, jejichž hodnota je stanovena zákonem. Měna s nuceným oběhem se objevuje i pod názvy zákonná měna, fiat měna (obdobně fiat peníze), kde slovo fiat je ve významu rozkaz či nařízení (v angličtině) nebo budiž tak (v latině). Měna s nuceným oběhem je zákonné platidlo, neboť jí lze splácet úvěry a finanční obligace. Mezi měny s nuceným oběhem patří všechny současné státní/národní měny. Měny s nuceným oběhem mohou být kryty zlatem nebo jinými komoditami, ale od zrušení Brettonwoodského systému tomu tak není. Výjimkou může být malý zlomek tzv. reprezentativních peněz, typicky mincí ražených ze zlata a stříbra. Nekryté peníze nemohou vzniknout spontánně na trhu, vznikají pouze nařízením státu či panovníka, a nedají se (na rozdíl od komoditních peněz) použít k ničemu jinému, než k nepřímé směně.

Některé měny s nuceným oběhem mohou fungovat nadnárodně (euro vydávané ECB), jiné může užívat více nezávislých států (např. americký nebo australský dolar). V případě České republiky je měnou s nuceným oběhem koruna česká, kterou Zákon č. 6/1993 o České národní bance definuje v hlavě čtvrté, § 12, § 13, § 16 pod pojmem „zákonné peníze“.

Určitým protikladem (současně však i alternativou) proti měně národní je doplňková měna. Rozdíl je například v rozsahu té které měny a v povinnosti jí platit určité položky v občansko-právních vztazích každého občana; některé doplňkové měny též nejsou zatíženy některými daněmi. Rozdíl po právní stránce (právní rámec zákonné měny) obsahuje mimo jiné:

  • občan daného státu je automaticky účastníkem jeho peněžního systému v jeho měně
  • daňový poplatník má povinnost platit daně v zákonné (fiat) měně
  • při platbě pohledávky věřitel nemůže fiat měnu odmítnout
  • každé peníze zákonem určené jako zákonné platidlo, jsou automaticky chápány jako peníze s nuceným oběhem
  • zákaz kumulace a poškozování
  • státní či soukromé banky (s patřičnou licencí) mají pověření vydávat zákonnou měnu coby bankovní kredit z úvěrových účtů, které u svých klientů vedou, nebo ji naopak přijímat k navýšení stavu účtu či splácení debetního úvěru
  • Subjektem rozhodujícím, kdy a v jaké míře bude měna s nuceným oběhem emitována do systému, je centrální banka dané země. Ta tuto měnu fyzicky netiskne/nerazí, ale žádá o to třetí subjekt (státní mincovnu, tiskárnu bankovek).

[Wikipedia]

Zdroj: The Guardian

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 306 × | Prestiž Q1: 5,96

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top