Štítky článku: •  

Ztrácejí zápaďané chuť k životu?

Marxista a psychiatr Erich Fromm v knize Lidské srdce popsal diktátora Hitlera jako muže ovládaného láskou ke smrti. Což je dle něj nebezpečná psychická porucha, která nositele zbavuje lidskosti a normálních citů. Z růstu hnutí typu Extinction Rebellion či Black Lives Matter se zdá, že bílý Západ postihuje tato deviace kolektivně. Jako by zápaďané ztráceli chuť k životu.

Mladí lidé ležící na zemi a předstírající smrt. Bílí Američané klečící před černými v křečovitém gestu kolektivní viny. Výjevy jak z apokalypsy, či po pádu Říma. Co se stalo? Stihlo nás nějaké kataklyzma, jsme snad ve válce? Nikoli, jen zřejmě hromada lidí neví, proč žít. Zatímco naši předkové se rvali s přírodou a bojovali, aby navzdory nepřízni osudu doslova vydupali z chaosu a nebezpečí svobodný, bohatý a relativně bezpečný svět, který nám odkázali, hromada našich současníků tímto dědictvím hluboce pohrdá.

Ztratili jsme právo žít?

Nevděčnost? Hloupost? Obojí. Škoda, že zapomínáme na naše křesťanské kořeny, protože na tohle se dobře hodí čtvrté přikázání: „Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi“. Zejména jde o tu druhou, méně známou část. Bílí flagelanti podporující Black Lives Matter (BLM) stejně jako aktivisté Extinction Rebellion (XR) asi netouží po dlouhém a dobrém životě. Skrytě touží po smrti. A chtějí s sebou vzít do hrobu celou tisíciletou civilizační stavbu, na níž ještě jejich rodičům tolik záleželo.

Co nám to jen připomíná? Ano, poslední chvíle Adolfa Hitlera, který byl také pevně přesvědčen, že německý národ ztratil právo žít. Ale nebyla to pravda. Šlo jen o konec jeho zvrácených idejí. Němci přežili a jsou dnes skvělou demokratickou a svobodnou zemí. Doufejme, že radikální sebevražedná hnutí skončí podobně jako nacismus. Coby ostudné memento, na jak velké scestí se může dostat civilizovaný člověk, pokud podlehne nekrofilii.

Bojovníci za klimatickou a rasovou spravedlnost se zaklínají čistými cíli. Ale v jádru nejsou lepší než nacisté a komunisté. I jim jde o zotročení a ovládnutí bližních. Jen to dělají chytřeji. Neužívají hrubou sílu, útočí na emoce. Hlavně na tu vůbec nejsilnější, dokonce silnější než strach: na stud. Bílí se mají stydět, že jsou bílí, muži se mají stydět, že jsou muži, lidé se mají stydět, že jsou lidé. Hitler a Stalin potřebovali pocit studu zapudit, aby přiměli soukmenovce a soudruhy páchat ty nejhorší zločiny, mazaní neomarxisté ho hypertrofují.

„Hnutí posledních dnů civilizace“

Člověk, který nemá rád sám sebe, nemá rád ani ostatní. Proto je tento nový typ aktivismu tak zatraceně nebezpečný. Nutí své následovníky, aby se nenáviděli. Ovšemže by si to nenechalo líbit tolik lidí, kdyby v blahobytné a bezpečné společnosti sami neztráceli vůli a motivaci rvát se o život a své místo v něm. Zato v nových zemích Evropské unie „Hnutí posledních dnů civilizace“ narazilo. My jsme totiž ještě zdaleka tak nezbohatli a hrozby a nepřátele vidíme všude. Jsme ve srovnání se Západem vlastně barbaři.

Pro něco je ovšem dobré být barbarem. Protože daleko více řešíte, jak přežít, než důvody pro něž žít. Naši radikálně levicoví aktivisté se většinou narodili po roce 1989 a jsou daleko více Zápaďany než my, kteří jsme tenkrát zvonili klíči. Se vším dobrým, ale někdy i špatným, co to obnáší. Jsou svobodnější, vzdělanější, kulturnější, nejsou xenofobní, mají celoevropský rozhled. Ale také jsou náchylnější trpět civilizačním splínem, až nenávistí k vlastní kultuře (oikofobií) a nutkáním své nekrofilní vize vnucovat všem ostatním.

Tito určitě skvělí lidičkové nechápou, proč se v Česku nedokáží nijak zvlášť prosadit s kampaněmi typu MeToo, Black Lives Matter a celou tou politicky hyperkorektní šikanou. Bdělí rozsévači dobra umějí srovnat každého bílého mužského šovinistu do latě dřív, než cekne Twitter, a když je vzpurný, dosáhnou jeho vyhazovu z práce dřív, než přeslabikuje Zuckerberg. Jenomže co na Západě tak skvěle fachčí, u nás nefunguje, respektive nemá ten dopad. Neboť jsme barbaři, opět se vším dobrým i špatným, co k tomu patří.

Spása od barbarů?

Poslední léta zažíváme temnější stránky našeho barbarství. Nenávist, závist, netolerance, nostalgie po komunismu a volání po vládě pevné ruky ohrožují základy polistopadového režimu. Ale na druhé straně je tu hodně lidí, kteří ctí pravé hodnoty Západu více než mnozí z těch, kteří se narodili v zemích s nepřerušenou demokratickou tradicí. Tóra nás ostatně učí, že mesiášství není dáno rodem a privilegii, ale skutky a vírou. Pokud se nám podaří očistit Česko od reliktů komunismu, můžeme Západu pomoci zbavit se nekrofílie.

My, děti sametové revoluce, věříme v hodnoty Západu. Ty jsou však pod útokem, tentokrát nikoli z Ruska, ale z vlastních řad. Židovsko-křesťanská morálka je prý kolonialistická a rasistická. Kapitalismus vykořisťuje už nejen dělníky, ale i zvířata a planetu. Parlamentní demokracii je třeba nahradit radami (sověty) pracujících i nepracujících. Vláda práva je údajně represivním nástrojem v rukách bílých šovinistů. Vědecké myšlení diskriminuje příslušníky jiných kultur, protože je v rozporu s jejich tradicí.

Barbar se zkrátka může chovat mesiášsky a příslušník vyvoleného národa barbarsky. Ovšemže také barbar barbarsky, což teď v Česku vidíme. Problém je obrazně řečeno v tom, že my pořád trčíme jednou nohou v bolševismu, čili „ještě“ nejsme Západem a Západ jím „už“ není, začíná se hroutit, ztrácí své hodnoty a vůli přežít. Přesto: milovníci svobody odmítají jak pohrobky komunismu, tak novou radikální levici a přejí si starý dobrý „imperialistický“ Západ z bondovek a projevů Churchilla, Reagana či Thatcherové.

Fascinace zkázou

Mám rád skutečný, původní Západ. Obdivovatelé úspěchů reálného socialismu, Putina a Zemana mě dráždí úplně stejně jako propagátoři Extinction Rebellion, Me Too, Black Lives Matter a úspěchů reálného progresivismu, který je novou totalitou pro 21. století, dalším pokusem popřít úctu ke svobodě a důstojnosti jedince. Hyperkorektníci pohrdají právem každého člověka žít si po svém stejně jako nacisté a komunisté, jenom nahradili fyzický teror psychoterorem. Nakonec čím jiným je oikofobie než rodnou sestrou xenofobie?

Samozvaní strážci (sami si říkají „bdělí“ — woke up) jediných správných postojů samozřejmě neuznávají nic jako svobodu projevu, myšlení, vyznání, svědomí. Ale je to ještě daleko horší, oni nerespektují ani jedno z úplně nejzákladnějších práv, jímž je právo na soukromí. Nepovolený názor ani nemusíte říci veřejně. Stačí „zhřešit“ soukromě, v uzavřeném kruhu. Jakmile se kacířské řeči zmocní novodobí Timurovci, stane se předmětem veřejného posouzení, ostouzení a odsouzení — a trest je okamžitě vykonán.

Důslednost, s níž „šiřitelé dobra“ profesně i lidsky likvidují ty, co jim překážejí, je děsivá. A těžko se chápe, kde se bere. Dokud si nevzpomeneme na Frommův popis nekrofilních osobností: „Hitler byl fascinován zkázou. Zatímco v letech, kdy měl úspěch, se mohlo zdát, že chce zničit jen ty, jež považuje za své nepřátele, dny soumraku bohů na konci ukázaly, že ho nejvíce uspokojovalo to, když mohl být svědkem úplné a absolutní zkázy: zkázy německého národa, zkázy těch, kdo byli kolem něho, ba zkázy sebe sama.“

Nekrofily přitahuje zmar a smrt. Hitlera fascinoval válkou zničený Berlín, ale i v míru aktivisté XR a BLM inscenují obrazy konce světa, nebo přinejmenším civilizace. Zdravý přístup, kdy necítíte nenávist k sobě ani k druhým, je v tom, že rasové (či jiné) rozdíly nevnímáte a neprožíváte. Zkuste si test pohledem na obálku posledního Reflexu s černým Hitlerem s vlasy jako komunistická černošská aktivistka Angela Davisová. Pokud to s vámi nic neudělá, nevyvolá ani úšklebek, ani rozhořčení, nejspíš nejste ani xenofob, ani oikofob.

Zvládneme to!

Mileniální chiliasmus není novým jevem. Snad ho i tentokrát překonáme. Nechce to zas tolik: uchovat kousek starého dobrého Západu, přidat k němu trochu zdravé barbarské krve z východu, nestydět se za vlastní kulturu, ale rozvíjet ji, protože k její nejzákladnější hodnotě, jíž je láska k člověku a úcta k jeho důstojnosti, se může přidat každý. Síla západní civilizace se vždy rodila z rozmanitosti. Ostatně život je pluralitní, autoritativní je pouze smrt.

Uvádí server info.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 681 × | Prestiž Q1: 8,82

+11 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 12 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Borsuk

K článku bych měl pár výhrad, např. Německo už dávno není demokratickou a svobodnou zemí.

Tomáš Fiala

To mě taky hned na první "dobrou" praštilo do očí.

Vojtěch Běhunčík

A jsme zase na začátku u tématu "Nedemokratická demokracie"
... máme nějaké jiné řešení než omezení demokracie?“

Zdena

Borsuk Ano, naprosto souhlasim. Nekolik let jsem zila v Nemecku a chce se mi z téhle zeme brecet kazdý den - a to práve z duvodu popisovaných výse v clánku. Puvodní bílí Nemci nenávidí sami sebe a stydí se za vse nemecké. Tedy tito lidé, kterí vytvorili tuto hypermoderní, (jeste donedávna) skvele fungující zemi plnou architektonických skvostu (o architekture nemeckých domu a staveb celkove bych mohla básnit hodiny),... tito veleúspesní, neuveritelne produktivní a inteligentní lidé jsou ted plni sebenenávisti a podlízavosti vuci migrantum, kterí vetsinou pricházejí z barbarských, rozvrácených, neproduktivních kultur, které té nemecké nesahají ani po kotníky...
Príslusníci Afd, jediné patriotistické, protiimigracní strany, která zcela objektivne poukazuje na soucasné problémy zeme, jsou tu oznacováni za nacisty, fasisty, rasisty, atd. a dehonestováni na kazdém kroku - v televizi, ve skolách, v jednotlivých zamestnáních... a samozrejme v politice. Puvodních patriotu, normálních lidí, kterí si pouze prejou, aby Nemecko zustalo nemecké, je tu jako safránu a vetsina z nich si o svém pravicovém presvedcení nedovolí na verejnosti ani ceknout. Príslusnost k ci podpora Afd uz tu spoustu lidí stala místo. Naopak chování migrantu a jejich vysoká míra kriminalita jsou tu v tom lepsím prípade zlehcovány, v tom horsím prímo zametány pod koberec.... Sama jsem zazila situaci, kdy jsem soukrome doucovala anglictinu starsiho Nemce, a poté, co jsme jednou zabredli do politiky a já mu rekla, ze jsem proti EU a ze uz Nemecko témer nepoznávám - ze uz na ulicích nevidím témer zádné Nemce a ve verejných dopravních prostredcích uz témer neslýchám Nemcinu.... a poté, co jsem mu neco povedela o prubehu islamizace a ze totéz vidím tady v Nemecku...tak mi o týden pozdeji poslal email, ze me kvuli mým politickým názorum uz jako ucitelku nechce a koncí tímto nasi spolupráci.
Myslím, ze vetsina Cechu nemá ani ponetí, jak spatné to na Západe s tím sebemrskacstvím puvodních Evropanu je.

Vojtěch Běhunčík

Ano, je to mnohem horší než v první vlně migrace Turků do Německa. Turci, kteří nevyužili dotovaný návrat zpět do vlasti se už se většinou v dalších generacích téměř asimilovali.
A ani ve Vídni to není lepší ...

Petr

AFD je nebezpečná strana.
Komunismus,nacismus a fašismus je v SRN zakázaný.
Bývalý komunisté ze strany die Linke,AFD, extrémně levicové a extrémně pravicové subjekty jsou státními orgány SRN sledovány.Když po nás SRN chtěla abychom měli nějakou solidaritu a pomohly se zátěží SRN s uprchlíky a my jsme nevyhověly ale přece jen jich zde bylo několik desítek.Dostaly jsme takové EURO dotace že kraj kde byly dislokováni na tom výrazně vydělal.Dokud SRN bude podporovat vojenskou přítomnost Spojeneckých Sil NATO v Evropě(i co nejvíce na východ) z důvodu ochrany občanů a svobody před Ruskem,Čínou,KLDR,komunisty a teroristy.Bude podporovat politiku Spojených Států a jednotu NATO a nebude se snažit tvořit EURO satelity nebo EURO Armádu a tříštit a ohrožovat jednotu NATO.Plnit si své závazky vůči NATO.Bude svobodnou zemí.

Zdena

PETR Nevim, o jakem nebezpeci ze strany Afd tu mluvite. Slysela jsem celou radu proslovu politiku Afd v Bundestagu a zadnou hrozbu ci nebezpeci jsem z jejich vyroku nezaznamenala. Naopak byli ti jedini, kteri mluvili inteligentne, vecne, a poukazovali na do oci bijici problemy nemecke spolecnosti, ktere vsechny ty tzv. Altparteien, tedy puvodni strany, naprosto ignoruji. Prislusnici techto puvodnich, zaprodanych stran pak na ne po celou dobu jejich proslovu pokrikuji a celkove se chovaji zpusobem, ktery me u jinak vzdy extremne slusnych Nemcu vzdy nanovo sokuje... Faktem je, ze soucasne vladnouci strany se k puvodnimu nemeckemu/pracujicimu Evropskemu obyvatelstvu chovaji jako k danovym otrokum, kteri drou, aby se politici a nove prichozi migranti mohli vezt zadarmo. A vetsina puvodniho nemec. obyvatelstva si to diky desitky let trvajici ideologicke masazi (viz neustale obvinovani z bile viny, nacisticke viny, islamofobie, fasismu, rasismu, atd.) a nejspis take ze strachu nechava libit... Pred nekolika mesici, kdyz jsem jeste v jedne nemecke skole vyucovala nemcinu pro migranty, jsem v kuchyni poslouchala rozhovor dvou kolegyn, ktere sie bavily o tom, ze te jedne kterysi migrant z jejiho kurzu donesl na preklad dopis z uradu. Na nem mj. stalo, ze tento zenaty muz s 3 detma, kterym do Nemecka prisel teprve pred par lety, dostava oder statu mesicne pres 4 tisice eur! Vetsina Nemcu pracujicich na Pliny uvazek si mesicne tolik nevydela ani hrubeho! A proti tomuto se Afd stavi. Nevykladejte mi proto prosim necklace o tom, ze Afd je problem ci dokonce velice nebezpecna. Nemecko co do etnickeho slozeni stale vice vypada jako Afghanistan, spis nez jako evropska zeme, puvodni obyvatelstvo jetzt zfanatizovane auch vykoristovane, ze se to ani neda popsat, a to vsechno se deje Podcast taktovkou Altparteien..... Naznacujete, ze Afd je nejak uzce spojena s fasismem, nacismem i komunismem zaroven (coz uz samo o sobe zni jako vyrok naprosteho fanatika). Pritom ale nenabizite ani jediny dukaz, jen prazdne ad hominem.

PeTaX

Neberte Petra vážně. Jen tady tapetuje. Za pouhých 6 dní sem stačil nasypat více (velmi primitivních) komentářů, než jiní za dlouhé roky.

Zdena

PeTaX Diky za pripominku. To vysvetluje hodne. Kazdopadne se pan Petr chova jako clovek hltajici, co o Afd v Nemecku pisi a tvrdi mainstreamova media, coz by presne potvrdilo to, o cem jsem zde mluvila - sice ze media v Nemecku nach Afd neuveritelne agresivne utoci ze vsech stran. Prumernemu cloveku, ktery se veci blize nezabyva, se pak musi zdat, ze Afd je zosobneni dabla a ze neonaciste ci fasiste cihaji na kazdem kroku.

Zdena

Omlouvam se za chyby v mem predchozim komentari. Psala jsem jej z mobilu a nekolik chyb nastrazenych systemem autokorekt mi proklouzlo. Doufam, ze ctenar presto pochopi, co se snazim rici.

Petr

AFD má prvky nacionalismu a extrémismu jako SRN pokud by chtělo vytvářet EURO Armádu a tříštit NATO.Podle mně je to způsobeno vlivy Ruska,Číny a KLDR v Evropě.

Zdena

Na nacionalismu v rozumne mire neni nic spatneho. Kazdy stat ci narod ho ke svemu preziti potrebuje. Jen proto, ze to Nemci jednou s nacionalismem prehnali, neznamena, ze je nacionalismus per se spatny. To je jako by jste chtel zakazat noze, protoze s nim jednou nekdo nekoho zavrazdil.... Co se extremismu tyce, porad nenabizite zadny dukaz. Afd naopak velice dava pozor na to, aby se v jejich radach zadni pravicovi extremisti nevyskytli, a uz nekolikrat takove osoby vyloucila (na rozdil od levicovych stran, ktere jsou levicovymi extremisty doslova protkane a v zadnem pripade se je nikdo nijak nesnazi omezit v jejich pusobeni, naopak jejich extremisticke nazory jsou povazovany za normu).

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top