Štítky článku: •  

Istanbulská pirueta Andreje Babiše

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí známá jako „Istanbulská úmluva“ dnes čelí dvěma odlišným tlakům.

Tsunami odmítání

istanbulska_smlouva.jpg (44,447 kiB)
„Istanbulská úmluva“

Slovenský parlament Úmluvu zcela odmítl letos v únoru. Maďarský parlament učinil totéž letos v květnu. A v sobotu 24. 7. oznámil polský ministr spravedlnosti, generální prokurátor Zbigniew Ziobro, že vláda zahájí proces odstoupení od Istanbulské úmluvy. Argumentoval tím, že Úmluva porušuje práva rodičů, obsahuje prvky ideologické povahy a požaduje, aby se o pohlaví ve školách učilo jako o volitelném sociálním konstruktu, nikoliv jako o biologické danosti.

V červenci navrhl odstoupení od Istanbulské úmluvy i místopředseda turecké vládní strany bývalý ministr Numan Kurtulmus, podle kterého je Úmluva v řadě ohledů škodlivá, a to jak v oblasti orientace na pohlaví coby sociální konstrukt nikoli biologickou danost, tak kvůli otázkám sexuální orientace. Tyto dvě oblasti podle něj jdou na ruku LGBT komunitě a menšinám.

COVID, nástroj GREVIA a Bruselu

Podle Istanbulské smlouvy by partnerské, manželské a rodičovské vztahy v ČR měl posuzovat mocný nadnárodní orgán (GREVIO), ve kterém ČR nemá smluvně garantované zastoupení, a ve kterém mohou mít většinu státy se zcela jiným hodnotovým rámcem. A právě GREVIO dnes agresivně prosazuje uplatňování Istanbulské úmluvy pod záminkou ochrany žen ohrožených domácím násilím během koronavirové krize. V podobném duchu argumentuje také Evropský parlament, který vyzval své členy, aby „zvýšit podporu obětem domácího násilí“.

Babišovy piruety

V České republice využila koronavirové krize Rada vlády pro rovnost žen a mužů, která na svém jednání 24. června vyzvala Vládu České republiky, aby „bez zbytečného odkladu i vzhledem k dopadům pandemie covid-19 projednala návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí.“ K tomu se v uplynulém týdnu připojila také zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

Bývalá ombudsmanka Anna Šabatová pak upozornila na nutnost přijetí Istanbulské úmluvy minulý týden v rámci konference Social Watch. (Mimochodem: České antidiskriminační síti Social Watch předsedá někdejší pirátský senátní kandidát Tomáš Tožička — zeť Anny Šabatové, který označil Izrael za fašistický stát a v souvislosti s tím šířil koláž propojující Davidovu hvězdu s hákovým křížem.)

Postoj předsedy vlády Andreje Babiše se několikrát změnil. V březnu 2018 psal:

„Dneska se stavila na kafe Česká ženská lobby. Slíbil jsem jim, že ratifikujeme Istanbulskou úmluvu, zlepší ochranu obětí násilí na ženách.“

O devět měsíců později už hovořil jinak:

„mám ale za to, že naše zákony dostatečně chrání ženy proti násilí. Proto i v tomto případě jsem přesvědčen, že nepotřebujeme další novou úmluvu, navíc zase nezávaznou.“

Třetí obrat provedl minulý pátek, kdy z titulu své funkce předsedal Radě vlády pro rovnost žen a mužů. Pod jeho vedením Rada vyzvala Vládu ČR, aby úmluvu projednala. Šlo to neobvykle rychle. Podle Programu jednání vlády bude už v pondělí 27. 7. projednáván bod „824/20 Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbul, 11. 5. 2011)“. Cílem je poslat návrh mezinárodní smlouvy do Poslanecké sněmovny.

Čau, lidi, přijímáme Istanbulskou úmluvu!

Jednotliví autoři Institutu svobody a demokracie se od roku 2018 opakovaně zabývali důvody, proč není v zájmu České republiky Istanbulskou dohodu přijmout. Zde přinášíme krátké shrnutí.

Samotný text Istanbulské úmluvy je zcela zbytečný a působí neškodně. Podstatný je až anglický výklad, který:

 • Mezi „osoby, jež jsou více zranitelné“ řadí nejen děti, těhotné ženy a staré lidi, ale také homosexuály, bisexuály a transgenderové osoby.
 • Na rozdíl od samotné Istanbulské úmluvy jednoznačně uvádí, že gender nemusí být v souladu s pohlavím člověka, což podle samotných autorů umožňuje vytvořit kategorii transgenderu, transvestitů, crossdresserů a dalších skupin lidí, kteří nezapadají do společenské představy „muže“ či „ženy“.
 • Apeluje na vymýcení tradic založených na „stereotypním pojímání rolí žen a mužů“.
 • Genderovou diskriminací chápe jako vše, co souvisí se sexuální orientací, věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem či migrací a uprchlictvím.
 • Vnáší do právního řádu „nutnost“ převýchovy, neboť státy prý musejí usilovat o změnu mentality a postojů občanů.
 • Zvláštní ochranu chce zaručit nejen pro těhotné ženy, ale také pro drogově závislé, prostitutky či migranty, včetně nelegálních.

Přijetí Istanbulské úmluvy pak v důsledku znamená:

 • trestní represe,
 • zvýšení výdajů a administrativy,
 • posílení pravomocí neziskových organizací,
 • její nadřazení českému právu,
 • tlak na změnu základního hodnotového rámce současné české společnosti,
 • nabourání minimálního hodnotového a institucionální konsensu, ze kterého vychází české zákonodárství se všemi důsledky,
 • likvidaci principu rovnosti občanů před zákonem,
 • diskriminaci na základě pohlaví,
 • další destrukci partnerských, manželských a rodinných vztahů,
 • další zestátnění soukromí, rodiny a výchovy děti.
 • dosažení stavu, kdy partnerské, manželské a rodičovské vztahy v ČR bude posuzovat mocný nadnárodní orgán

Nerozumíme tomu, proč premiér Andrej Babiš usiluje o projednání „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“ právě teď, v době, kdy se od ní ostatní státy začínají distancovat. Proč má být projednána Vládou ČR narychlo, jako dodatečný přílepek k programu jednání, jen tři dny poté, co k tomu byla vyzvána Radou pro rovnost žen a mužů? A proč předseda vlády Babiš změnil na Istanbulskou úmluvu nejméně třikrát názor?

Nevíme, v čí prospěch a s jakým motivem propagátoři Istanbulské smlouvy jednají. Je však zřejmé, že zájem České republiky a práva občanů mezi jejich pohnutkami příliš velkou roli nehrají.

Uvádí server ISDE.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 318 × | Prestiž Q1: 13,09

+26 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 2 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Zdeněk

Tak k istambulské úmluvě je jeden starší zajímavý článek na tomto webu - https://krabice.wordpress.com/ - i ostatní články jsou extrémě zajímavé. Škoda že už to autor asi zabalil.
A co se týče likvidace rodiny, tak to krásně vystihl autor jednoho příspěvku na D-fens. Mám ho zkopírovaný a uložený, protože přesně vystihuje podstatu:

"A to z toho důvodu, že alternativou je, aby za takové děti platil stát nebo aby takové dítě, jejichž otec neplatí výživné, mělo méně kvalitní život nebo v některých případech i nedostatek potravy. A to je podle mě nežádoucí, neboť, dítě by nemělo trpět za hloupost nebo neschopnost svých rodičů. Dle mého názoru je rodina základ státu a to nejlepší, co můžete po sobě zanechat je slušný a pracovitý potomek. Proto je třeba věnovat ochraně potomků zvýšenou pozornost. "

Fujtajbl.
Sociálně inženýrské heslo "rodina je základ státu" je hloupé. Z propagandistického hlediska sice pochopitelné, protože omlouvá ingerenci státní moci do rodinných vztahů, z hlediska základních mravních principů ale pro slušné lidi nepřijatelné. Základem státu je moc nebo chcete-li, organisované násilí. Aby bylo na kom násilí vykonávat, potřebuje stát lidi, pochopitelně. A aby se mu ovládaní množili, potřebuje stát, aby lidi souložili, což jde i bez rodiny. K čemu ale stát rodinu opravdu potřebuje je to, aby lidé byli vydíratelní a poddajní, bo pod hrozbou újmy nejbližších měknou i největší tvrďáci.
Takže svým způsobem to heslo logiku má, jen by ho neměl vypustit z huby slušný člověk, protože ten na stát zvysoka sere. I méně slušný člověk ale řadí zájmy rodiny vysoko nad zájmy státu, protože rodičovská láska je u nedefektního jedince - na rozdíl od lásky ke státu - základním instinktem, od něhož odvozuje podstatnou část svých životních cílů, strukturu vlastního hodnotového žebříku i svoji spokojenost.

Zdeněk

Je pochopitelné, že čím víc se státní moc chystá srát lidem do života, tím víc mu rodina překáží, tím víc ji vnímá jako nepřítele a tím víc se ji snaží rozklížit. (Fungující rodina totiž snižuje závislost ovčana na státu.) Destrukce mezigenerační solidarity sociálním systémem byla prvním krokem tímto směrem, linky důvěry (nebo bezpečí či kýho výra), zřízené k vzájemnému udávání členů rodiny, dohled sociálních pracovnic nad rodinnými vztahy, jakož i genderová politika jsou kroky dalšími.

Je správné, aby dítě méně kvalitních rodičů mělo méně kvalitní průpravu pro život? S naprostou jistotou a vší rozhodností odpovídám ANO. Záporná odpověď by totiž implikovala, že není správné ani to, aby dítě kvalitnějších rodičů mělo kvalitnější průpravu. Jinými slovy - různá míra rodičovských investic je sociální nespravedlností, které by měla státní moc bránit. Už cítíte, jak je to odporné?

Rodičovský instinkt - nikoli státní dohled - je příčinou evolučního úspěchu lidské společnosti a spolehlivě vede lidstvo k lepším zítřkům už od dob, kdy jsme skákali po stromech. On je příčinou toho, že chceme pro své děti zcela upřímně a od srdce jen to nejlepší, bez ohledu na to, jestli nás za to někdo pochválí či potrestá. Prohlásit tento přirozený a historií i evolucí ověřený princip za nedostatečný a v zájmu zkvalitnění rodinných vztahů zavést nad nimi státní dozor je popřením lidskosti a vrcholem arogance sociálních inženýrů.
A především - potvrzuje to náš status užitkových lidí.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top