Štítky článku: •  

Podivný půvab postmarxistické politologie

Velkou nevoli si nedávno vysloužil u veřejnosti svým vyjádřením o komunismu v týdeníku Echo děkan Filosofické fakulty Michal Pullman, levicový revizionista tradičního pohledu na bolševickou totalitu.

Rozruch způsobil svými výroky: „já bych jako historik nebyl schopen stigmatizovat dělníka, který v roce 1979 oceňuje předmanželské půjčky a neoceňuje svobodu slova“ nebo uklízečku ve Žďáru nad Sázavou, která nevěděla, co jsou Alpy, a „její představa dovolené se odehrávala na Vranovské přehradě, to byla socialistická riviéra.“ A „poctivý historik ví, že každý čas má svou převažující imaginaci, své možnosti a potenciály“.

Ponechme stranou tyto komické bonmoty, veškerá legrace končí, když se historik několikrát zaštiťuje svou profesí a tvrdí, že si není jist, zda všechny petice pracujících požadujících trest smrti byly zinscenovány a nepředstavovaly ve skutečnosti „demokratický prvek stalinismu“, neboť „umožnily dělníkům útočit na elity“? Zřejmě demokratický potenciál udavačství? (Jindřich Štindl)

O co vlastně jde? Inu o relativizaci komunistického režimu, jak v otevřeném dopise napsal Michal Klíma, což ale pan děkan v rozhovoru v rozhlase „totalita nestála na bodácích“ odmítá a má za nekorektní. „Podsouvat mi, že přikrášluji diktaturu, je nepoctivé, vedle represivních prvků zdůrazňuji i formy osvojení, což přispívá k lepšímu porozumění diktatury.“

Podle něj nestačí „popsat autoritativní rysy státu, ať už jde o ‚teroristické postupy‘ 50. let či pozdější jemnější formy útlaku, je důležité zkoumat i společnost, která si vytvořila vazby na režim. Jen tak je možné vysvětlit, proč diktatura tak dlouho a hladce fungovala.“

Autor těchto slov říká autoritativní, standardní politologie rozlišuje mezi totalitní (ideologickou) a autoritativní (mocenskou) diktaturu. Pullman se odvolává na jakési „historiky všedního dne“, kteří zkoumají ony formy osvojení a vazby na režim a vysvětlují, proč diktatura tak dlouho vydržela.

To je nehorázná pitomost zpochybňující historikovu profesionalitu. Cožpak neví, že pouhé přizpůsobení nebo kariérismus režim nedrží? Jaké vazby? To jsme přece zažili, lidé po sovětské invazi ztratili naději. Proto bylo disidentů tak málo. Ostatně teror a pozdější jemnější útlak udržoval režim u nás, dokud měl podporu Sovětského svazu.

V Rusku bylo ovšem jinak, bolševici vyhráli občanskou válku (1918–20), teror trval až do poloviny 50. let a odhaduje se na desítky milionů nevinných obětí, zničil slabou střední třídu (inteligenci) a mocně zastrašil populaci, vytvořil otrocký stát, upadat počal teprve pod tlakem závodu ve zbrojení, úpadku životní úrovně a hlavně ztráty své víry.

Takto popisuje komunismus levicový izraelský historik Y. N. Harari (Homo deus):

„K revolučnímu vzepětí není nutná početní převaha ani podpora obyvatel. Většinou se rodí ve skupinkách agitátorů a má-li mít úspěch, netřeba se ptát, kolik lidí sdílí myšlenky revoluce, ale kolik přívrženců je schopno efektivní spolupráce.

Ani ruská revoluce nevypukla povstáním milionů rolníků, jen hrstka komunistů dokázala být v pravou chvíli na pravém místě. V osudném roce 2017 1917 čítala střední a vyšší vrstva 3 miliony, kdežto disciplinovaně organizovaná komunistická strana měla 23 000 členů. Když carovi z vetché ruky vypadla státní moc a převzala ji neméně třaslavá Kerenského provizorní vláda, chopili se otěží státu bolševici s úporností buldoka, který se zakousl do masa až na kost.

A nepustili své sevření až do 80. let 20. století. Sedm desetiletí je u moci držely výkonné (represivní) organizace a teprve, když ztrácely soudržnost, režim padl.“

Píše pan Alexander Tomský na Novinky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 252 × | Prestiž Q1: 9,79

+18 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Vojtěch

K tématu Pullmann lze vyhledat na Britských listech:
https://www.google.com/search?sitesearch=blisty.cz&q=Pullmann

Petr Burian

Cituji: V osudném roce 2017 čítala střední a vyšší vrstva 3 miliony, kdežto disciplinovaně organizovaná komunistická strana měla 23 000 členů. Když carovi...opravte rok na 1917, díky. Jinak s článkem souhlas.

PeTaX

Dík. Opraveno.

Borsuk

Tak nějak to asi funguje, kapka jedu otráví celý džbán dobré vody...ale co s tím?

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top