Štítky článku: •  

(Ne)Sebevražda Anety R. — mičurinství policie a soudních znalců

Mičurinské pokusy patří do jiného ranku než policejní vyšetřování, znalecké posudky, ale když se práce neprovádí do důsledku, čert ví, co z toho vykvete.

V případě závěru zprávy policejního vyšetřování se nejde zbavit dojmu, že vyšetřování tzv. sebevraždy Anety Rodové nápadně připomíná roubování jiné skutkové podstaty, a tak uložit případ ad acta.

Sebevražda ubodáním — závěr vyšetřování:

Obsáhlým šetřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jež by naznačovaly, že by na smrti Anety Rodové měla nějaký podíl jiná osoba než sama Aneta Rodová.

Příčinou jejího úmrtí bylo lehkovážné zneužívání návykových látek, konkrétně kokainu. Ve spojitosti s dlouhou, náročnou, a i pro tak mladý a zdravý organismus Anety Rodové vyčerpávající dvoudenní cestou z Dominikánské republiky doprovázený psychickou vyčerpaností z odmítnutí a ze zklamání z vývoje vztahu se zadaným Jakubem H., bezprostředně navazující na večírek na uvítanou v Coco baru, kde právě k užití kokainu došlo, nakonec vedlo k fatálnímu následku — sebevraždě Anety Rodové, což bohužel nebylo možné žádnými v současnosti dostupnými metodami lékařské vědy zvrátit.

Zdroj: závěr vyšetřování

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/cerna-kronika/smrt-nuz-sebevrazda-rany-hrudnik-srdce-alkohol-drogy-zachranari-policie.A200804_122438_krimi_iri

Policie začíná dobře, když 20. září 2014 zahajuje trestní stíhání tentýž den pro „podezření ze spáchání trestního činu neznámým pachatelem tím, že došlo k pobodání osoby…“ atd., se závěrem: „že bude nutné prověřit, zda v souvislosti s úmrtím nedošlo ke spáchání trestného činu, … byly za tímto účelem zahájeny úkony v trestním řízení.“

Dále vyšetřovatelé postupují dost lehkovážně. Propouští bez výslechu Achmada na vlastní žádost do Intervenčního krizového centra v PL Bohnice, aniž zapečetí byt, případně zařídí monitoring telefonických rozhovorů svědků, tedy jeho a jeho přítelkyně Kateřiny. Již z prvního výslechů Achmada až po čtyřech dnech vyplynulo, že byl přijat na psychiatrii již dříve na žádost manželky kvůli přílišné „temperamentnosti“, jak sám uvádí, „bral jsem prášky na uklidnění“. Rovněž bezelstně uvedl, že se svědkem Kateřinou v tu dobu telefonicky komunikoval a dozvěděl se, že „Aneta tak nějak umřela.“

Velmi zajímavá je výpověď policisty z první hlídky, provedená až po roce (!), která na místo přijela asi 2 minuty po ohlášení z dispečinku, kde uvádí, že oba (Achmad a Kateřina) mluvili „… o hádce, která se tam měla strhnout…“, což potvrzují i výslechy partají provedené opět až po roce (!) na základě urgencí, „že slyšeli rámus a hádku v cizí řeči“. Tento policista, který opustil polici hned po této události, rovněž uvedl, že „z jeho pohledu byli oba nejen opilí, ale i pod vlivem nějaké návykové látky“. Tento fakt je v přímém rozporu s výpovědí svědků, kteří nic z toho neuvádí.

Policie ani blíže nezkoumala finanční poměry Achmada, který uvádí, že jeho obchod s látkami měl obrat 70–90 000 Kč měsíčně. Achmad měl rodinný dům, rodinu s dvěma dětmi, milenku Kateřinu, které platil moderní byt a apanáž vč. auta Range Rover. (To musel kouzlit, aby to všechno zaplatil.) Kateřina na sebe při výslechu prozradila, že byla s Achmadem v Libanonu, kde konvertovala k islámu a stala se druhou manželkou Achmada. Typicky žensky se s tím pochlubí manželce Achmada a ta Achmada nutí přetrhat s Kateřinou vztah, a hlavně jí dále nepodporovat. Jako první jí zabaví auto, jak vyplývá z telefonické komunikace s Anetou. Kateřina naléhá na Anetu, aby ten večer přišla a pomohla jí vztah urovnat. Kateřině se dvoří i kamarád Achmada, který to nelibě nese a Kateřina se ho bojí.

Velmi zajímavý je obsah telefonní a SMS komunikace mezi svědky a Anetou Rodovou těsně před inkriminovanou dobou. Přítelkyně Kateřina mj. píše Anetě, že „Achmad koksuje jak sviň i přes den“. V komentáři policie k dalším textům se píše: „Z komunikace je patrné, že Achmad a Kateřina nemají dobrý vztah, že jsou pohádáni.“ Dále se řeší vztah Anety a jejím přítelem Jakubem, s kterým byla na dovolené, z které se nyní vrací. V souhrnu policie nepíše o hádce Katky s Achmadem, mimochodem potvrzené komunikací i na Whatsappu, ale o vztahu Anety s přítelem Jakubem, když uvádí, že „obsah a uvedená komunikace nenasvědčuje tomu, že by poškozená měla nějaký závažný problém, že by jí někdo vyhrožoval, či chtěla nebo plánovala sebevraždu. … jejich komunikace (s přítelem Jakubem) nevykazuje známky rozchodu, hádky či jiného problému.“ (Srovnejme text zprávy nahoře.)

Ze soukromého zjištění se dá rekonstruovat fakt, že před odjezdem v 05:00 došlo mezi Achmadem a albánskou částí hostů ke konfrontaci, kterou hasila barová ochranka. Dozvěděla se Aneta snad něco a chtěla nepozorovaně odjet? Odjíždí taxíkem směrem Kladno, tedy domů. Za 10 minut se nelogicky vrací se zpět ke Cocco baru. V 05:17 Achmad platí a všichni odjíždí společně do onoho bytu, kde Aneta potkala svůj osud.

Jsou záznamy pokusu o hovor kamarádovi Andrejovi do Kladna, dle záznamu v 05:16 a 05:17, tedy před příchodem Achmada. Kamarád reaguje zpět hovorem v 05:16 a v 05:18 a SMS s textem: „Děje se něco?“, ale již bez odpovědi. Další hovor je 05:45 na linku 158: zrušeno — hovor neproběhl, konstatuje policie. (Proč dispečink nevolal zpět?)

Od samého počátku případem prolíná drogový motiv. Kriminální policie nejedná dle zákona a nepředá ihned tuto část případu protidrogovému oddělení. Stane se tak na zákrok státní zástupkyně Bradáčové až v rámci nového šetření za více než rok a půl roku od té události. Achmad je obviněný z distribuce a přechovávání drog, ale chybí přímé důkazy, tudíž byl osvobozený. Soudkyně na závěr říká: „Vůbec si nedělám iluze o vás jako o člověku, ale soud nemůže suplovat práci policie.“

Závěr vyšetřování staví policie i na znaleckých posudcích. Především z oboru psychiatrie a toxikologie. Znalecký posudek z oboru psychiatrie je sám o sobě kuriózní, kdy znalec na první stránce uvádí, že „Materiálem k podání posudku bylo studium spisů ve věci předložených a vlastní vyšetření obviněné provedené ambulantní formou dne v Ústřední vojenské nemocnici, kam byla přivezena policií“. Aneta nebyla v té době již naživu. Prostě, máme předepsané posudky, změní se jen jméno a bohužel občas něco zapomeneme. Dle výpovědi svědků, píše se ve zprávě, se nacházela ve stavu toxické psychózy, tedy duševní choroby ve vlastním slova smyslu, s narušením kontaktu s realitou. Opírání se znalce o pozdější výpovědi dvou svědků události, o výpovědi jak vystřižené z publikací o charakteristice toxické psychózy, opírání se o výpovědi svědků, kteří mohli mít pádný důvod své výpovědi směřovat určitým směrem a zároveň nevzít v potaz další výpovědi z okolí zemřelé, rodina, přátelé, známí, které zcela odporují obrazu závislé osoby na droze, to závěr znaleckého posudku o nastalé toxické psychóze značně zpochybňuje. Všichni svědci bez rozdílu z okolí Anety mluví o cílevědomé, fyzicky zdatné, svědomité a cílevědomé mladé ženě. Chcete toxickou psychózu? Máte jí mít, nabízí se otázka i odpověď v posudku znalce.

Z pitevního protokolu vyplývá, že z devíti ran byly pouze tři smrtelné. Jedna zasáhla osrdečník a dvě těsně vedle sebe, srdeční komoru. Tyto rány byly vedené z jiného úhlu než předešlé, které byly, kromě rány do plic, povrchní. Rány do srdce byly vedené zleva doprava a shora dolů velmi blízko sebe a jako zázrakem se vyhnuly žebru. Až se vtírá domněnka, že rány byly mířeně vedené zezadu. Tyto tři rány stačily k tomu, aby se zasažená osoba ihned bezvládně zhroutila, jak dokazuje ukázka znalce při soudním jednání se ZS. Jak mohla tedy zápasit dle výpovědí svědků? Srdce, které mohlo něco napovědět při repitvě, bylo „zlikvidováno jako biologický odpad“, když se matka dožaduje informací. Zlikvidované přesto, že to zákon bez souhlasu osoby blízké neumožňuje.

Tzv. vyšetřovací pokus nařízený s odstupem téměř dvou let, rozpaky s vedením vyšetřování jen posílil. Achmad při výsleších původně tvrdil, že ji bránil v bodání zezadu, při vyšetřovacím pokusu však demonstroval situaci zepředu. Aneta si dokonce měla nůž při zápasu přehazovat! Jednou ostří tam, podruhé jinak! Mluví se o zranění Achmada na levé ruce, ale fakticky se jednalo o ruku pravou, kdy je zraněný bodnutím do měkké tkáně mezi palcem a ukazováčkem! Jak takové kuriózní bodnutí mohlo proběhnout, když bránil zepředu, prokázáno nebylo.

Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že policie stavěla při vyšetřování na výpovědích jednoho, respektive dvou přímých svědků události: na výpovědi možného policejního informátora a dealera drog a klasické „zlatokopky“. Dále na vyjádření soudních znalců, kteří ovšem zase staví na informacích z vyšetřovacího spisu, tedy výpovědí těchto nevěrohodných svědků, a znaleckého posudku z toxikologie, který ve vzorcích vlasů Anety prokázal koncentraci kokainu. Koncentraci a ohodnotil v časovém intervalu jednoho roku jako nízkou. Zbytky kokainu byly nalezené na nosní sliznici a v krvi. Ovšem v neměřitelném množství. Žádný alkohol.

Během těch let jsem spolu s matkou Anety byl osobně přítomný velké části výslechů a jednání na polici i na soudech. Ve snaze najít nezávislé informace, jsme se setkali se známými odborníky, lékaři, patology, právníky a policisty. Všichni nevěřícně kroutili hlavou.

Ano, spravedlnost bývá slepá, ale má v rukou váhy. V tomto případě se ty váhy hodně vychýlily na jednu stranu. Staví na svědectví dvou nevěrohodných svědků z podsvětí, zatímco z cílevědomé nekonfliktní mladé ženy, která měla optimismus na rozdávání, se stává chronický konzument drogy a neurotická troska, kterou skolí jedna probdělá noc.

Každý má právo na spravedlivý proces. Boj nekončí. Záležitost jde k Ústavnímu soudu.

Starší články k tématu:

https://ottocerny.blog.idnes.cz/c/493552/nezahadna-sebevrazda-anety-r.html

https://ottocerny.blog.idnes.cz/c/551929/nepodivna-nesebevrazda-anety-r-cast-dalsi.html

Píše pan Otto Černý na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 292 × | Prestiž Q1: 8,90

+13 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top