Štítky článku: •  

Největší bludy propagandistické obludy

Kolem #přijímání a #nepřijímání uprchlíků (a „takyuprchlíků“) je veliká spousta propagandy. Z té či oné strany. Jenže k tomuhle problému bychom měli přistupovat důsledně pouze věcně a logicky a nikoli pocitově a už vůbec ne z hlediska nějakých propagandistických manipulací nebo malicherných subjektivních zájmů…

Postoj k imigrační vlně je totiž rozhodnutím dlouhodobým, s velkými dopady a hlavně — nevratným! Jakkoli neuspokojím a ani nechci zaryté fandy multikulti, bezbřehé vciťovače a Třídiče odpadů („Třiďme odpad a ne lidi“), snažím se, od prvního písmene tohoto seriálu o výhradně střízlivý pohled, opřený o prokazatelná fakta. Nicméně nepochybuji, že budu, v případě potřeby těmito a jinými podobnými obviněn z nesnášenlivosti, xenofobie a účelové manipulace. Dodávám, že je mi to úplně jedno.

Na rozdíl od nich, každé své tvrzení a závěr, než vám ho předložím, mám postavené na přísně zrešeršovaných a zverifikovaných podkladech a navíc — před začátkem psaní tohoto seriálu i v jeho průběhu, mne ani nenapadlo, abych si stanovil cílové zadání — tedy výsledek, který mi nakonec za každou cenu musí vyjít. Nemám to zapotřebí. Platí totiž první zákon Kosy — měřit těm svým i protivným stejným metrem! Zejména tehdy, když jde o záležitosti, jejichž důsledky fatálně ovlivní život téhle země v historicky dlouhých horizontech…

Problémem ovšem je, že v celé „diskusi“ kolem imigrační vlny jsou slyšet zejména propagandisté! A jejich manipulativní argumentace.  Cílem dnešního článku jsou ty úplně největší propagandistické bludy, kterými jsme zasypáváni. A pak jeden denní vzorek toho, co mi v této souvislosti doslova spadlo na mou ubohou hlavu. Aniž bych snad musel nějak účelově hledat. Vlkova hitparáda největších propagandistických blábolů spojených s uprchlíky vypadá takto:

 1. Češi jsou xenofobové
 2. Imigranti jsou vždycky přínosem a vyřeší generační krizi
 3. Dnešní Češi mají z minulosti vůči dnešním imigrantům dluh, protože jejich krajané kdysi také houfně emigrovali
 4. Češi jsou se svým postojem v unii (neakceptovatelnými) exoty a měli by si vzít za příklad ostatní země EU, zejména ty, co mají dlouhodobou zkušenost s přijímáním velkého počtu běženců
 5. Imigraci lze řešit tím, že Evropa bude finančně dotovat země, odkud proudí nejvíce imigrantů.

Jak je zřejmé, první čtyři argumenty na nás valí Třídiči odpadů, vciťovači a profesionální humanisté, pátý přichází z opačného tábora.

Takže si je rozebereme pěkně jeden po druhém:

Češi jsou xenofobové

Univerzální argument! Respektive klacek, proti němuž není obrany. Tohle slýcháme už 25 let ve spojitosti s romskou problematikou. A nyní znovu. Ačkoli Česko zažilo nejméně dvě migrační vlny, o kterých ti, co tuhle účelovou hůl na českého psa, buď nic neví, nebo záměrně ignorují. Míním tím velký příliv Vietnamců a Ukrajinců začátkem 90. let.

Výsledky podle sčítání lidu v jednotlivých letech, wikipedia
Rok 1991 Rok 2001 Rok 2011
Počet%Počet%Počet%
Ukrajinci8 2200,0822 1120,2253 2530,53
Vietnamci4120,00417 4620,1829 6600,3

Upozorňuji zejména na čísla o vietnamské komunitě — v roce 1991: 421 členů, ve 2011: 30 000…

Dodávám, že jsem schopen uvést i zdroje, které udávají u obou komunit skoro dvojnásobné počty. Mimochodem tady je moc pěkný graf ze zásadní studie: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku obyvatelstva o imigrantech pánů Burcina, Drbohlava a Kučery.

vlkovo-g1.jpg (53,415 kiB)
Graf 1 – Vývoj počtu cizinců
vlkovo-g2.jpg (29,262 kiB)
Graf 2 – Počty cizinců

A ačkoli si myslím, že údaje ze sčítání obyvatelstva nejsou přesné a že alternativní údaje budou blíže pravdě, berme je jako platné.

Není mi známo, že by tyhle dvě národnostní skupiny, dnes už se zřetelným podílem na struktuře obyvatel ČR čelily v minulosti nějaké xenofobii nebo měly sebemenší potíže se začleňováním do většinového obyvatelstva. Univerzální klacek nefunguje. Tedy ne pro toho, kdo má zájem o průkazné údaje, nikoli o to, co se mu hodí.

Na druhou stranu, najde se určitá množství idiotů z druhého břehu, kteří se starají, aby ti co hodlají svoje účelové hole přerazit o českého psa, měli důvod k existenci:

Tenhle komentář je například k vidění na facebooku Kosy pod Uprchlíky VII:

William Fogg: Taková intelektuálská polemika. Polemika o ničem. Dočetl jsem to do konce, Asi jediný. Takové ty termíny jako Romská komunita, Jsme křesťané, mi tady docela vadí. Komunita je cikánská a navíc to není komunita, ale verbež a křesťané v ateistické zemi, to mi rve srdce.

Nick William Fogg má zřejmě za to, že seriál o uprchlících a tím, co s touto problematikou souvisí, by měl jaksi tu správnou hodnotu, kdybych v něm argumentoval ve stylu: …cikánští zloději a lháři, parazitující na dávkách nás učí, že… Sděluji mu, že nic takového není a nebude na Kose možné! Protože to je zkrátka hromadná urážka a skupinová lež. Je to stejné jako plakáty v německých obchodech po otevření hranic s nápisy „Češi tady nekrást!“ Úplně stejné a Kosa nebude provozovat nic, co nechce, aby se jejím autorům a čtenářům dálo jinde!

Ale rozhodně bude psát, že ti, co na nás valí ona tupá obvinění z xenofobie by měli prvořadě vyřešit naše problémy se začleňováním romské komunity s čímž si dlouhodobě neumíme poradit a teprve, když tento problém bude USPĚŠNĚ vyřešen, díky jejich viditelné a reálné práci, nás mohou začít přesvědčovat, že nyní, navíc se zkušenostmi s efektivního začlenění Romů si můžeme troufnout na přijetí větší migrační vlny. Takže xenofobům a hlupákům typu William Fogg nehodlám vyhovět. Nicméně takoví jako on jim dodávají ony věčné klacky na českého psa.

Imigranti jsou vždycky přínosem a vyřeší generační krizi

Tohle je blud všech bludů! Už jsem upozornil na studii Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky autorů Burcina, Drbohlava a Kučery, kterou v roce 2008 vydal sociologický ústav AV ČR, k nalezení na: sreview.soc.cas.cz (pdf).

Myslím, že jde o ještě třaskavější materiál než onen Sarrazin, kterého jsem vám předkládal dříve!!!

Oni totiž opírají svoje závěry, kromě vlastní empirie o práce západních kapacit v tomto oboru. Jeden z těchto závěrů, který se sakra nebude líbit těm, co na nás vykřikují hesla, že imigranti jsou jedinou možnou záchranou stárnoucí a vymírající české populace například takovýto:

Celkově vzato, přes určitý dílčí pozitivní efekt migrace se na příkladu studovaných zemí zcela zřetelně prokázalo, že řešení problému demografického stárnutí NENÍ v silách migrace [viz rovněž např. Grant et al. 2004; Coleman 2003;Lutz, Scherbov 2002, 2003; Lesthaeghe 2000; Beaujot 2003; Tapinos 2000; Martin2004] Viz str. 9 studie.

nebo

Shrneme-li tato zjištění, potom výsledky dané studie dokládají, že migrace nemůže být jediným řešením pro stárnoucí Evropu. Migrace může být jen jednou ze součástí široce diverzifikovaného přístupu, společně s celou řadou dalších opatření převážně sociálního rázu [Lesthaeghe 2000; obdobně Grant et al. 2004; Peterson 1999]. Str. 10

A tak bych mohl pokračovat! Ta studie opravdu stojí za přečtení a zapamatování!

V jiné jejich studii se dozvíme, že

 • Jedno narozené dítě vydá za čtyři dospělé migranty ve věku do 31 let
 • Abychom zastavili úbytek a stárnutí populace, museli bychom přijímat asi 300 000 migrantů ročně

Co na to blábolističní propagandisté, mávající generačním bičem nad hlavami vyděšeného a vymírajícího národa?

Co takhle začít myslet akceptovat tenhle jejich závěr:

Přestože profesní cit pro realitu nám nedovoluje sdílet výše uvedenou myšlenku „léčby“ stárnoucí populace migrací, není v tomto ohledu nad konkrétní řeč čísel. Ta je v případě Česka, stejně jako podstatné většiny rozvinutých zemí zcela srozumitelná a jednoznačná: pokud nám půjde jen o udržení současného počtu obyvatel Česka, může nám zahraniční migrace za aktuálních nebo s nimi srovnatelných podmínek relativně snadno pomoci, a to i v dlouhodobé perspektivě. U všech věkových parametrů je však jakýkoli pokus o zachování současných hodnot zvolených i řady dalších obdobných, na nich založených ukazatelů v dlouhodobější perspektivě předem ztracen. Proto budeme považovat za významnou kompenzaci úsilí a prostředků vynaložených na tento výzkum, pokud naše zjištění přispějí k opuštění planých diskusí a úvah na téma stárnutí a zahraniční stěhování. Je totiž nejvyšší čas zaměřit pozornost odpovědných politiků, politických stran a institucí na skutečně aktivní a systematickou přípravu společnosti na stárnutí obyvatelstva Česka, které je, jak jsme snad nejen touto prací dostatečně názorně ukázali, ve své podstatě procesem nezvratným.

Já si k tomu dovolím připodotknout dvě poznámky:

 • představa, že můj důchod nebo váš důchod zajistí nekvalifikovaný a z jiného kulturního prostředí pocházející emigrant z Afghánistánu nebo Eritrey je směšný sám o sobě.
 • není takhle dávno na čase, aby současná a všechny budoucí vlády dělaly všechno možné, aby podpořily v Česku natalitu? Místo „rozpočtově odpovědných“ opatření typu krácení dětských přídavků, čachrování s mateřskou dovolenou a podobně? Co takhle například nějak výrazně zvýhodnit tradiční model rodiny, opírající se o oficiálně stvrzený manželský svazek? Protože příklady stále většího počtu neúplných rodin, které jsou na hraně existence, jasně demotivuje k tomu mít a vychovat další generace. A jak všichni dávno vědí — ze vztahu na psí knížku se utíká zatraceně snáze než z institucionalizovaného manželství! Proto ostatně onen způsob žití s přítelem/přítelkyní se nám tak rozšířil. Jen nemít žádný závazek do budoucna! Nebo co nejmenší.

Ale přejděme k absolutní lahůdce mezi propagandistickými bláboly, kterým je pro mne

Dnešní Češi mají z minulosti vůči dnešním imigrantům dluh, protože jejich krajané kdysi také houfně emigrovali

Tohle vědomé vydírání a podsouvání obyvatelům České republiky, že je vlastně jejich neoddiskutovatelnou povinností přijmout každého, kdo se tady objeví a postarat se o něj, protože z Čech se také emigrovalo, je pro mne ekvivalentní tvrzení, že pokud někdo někomu půjčí někdy peníze je zároveň legitimován na věky k tomu, aby celou širokou rodinu onoho svého někdejšího dlužníka, podle své libosti, úsudku a výběru kdykoli komandoval k tomu, že musí oni všichni také půjčit a bez odmlouvání tomu, na koho on ukáže!!! Aniž by ti nešťastníci, kteří mají v rodině onoho původního dlužníka, k tomu mohli cokoli říci!!!!

Říkám, že z mého okolí — známí, spolužáci atd. atd., uteklo za hranice asi 10 lidí. Zároveň konstatuji, že necítím žádný závazek, vyplývající pro mne z jejich imigrace. Bylo to jejich rozhodnutí a bylo suverénním rozhodnutím přijímajících zemí, zda je vezmou nebo nikoli. Necítím se tímto aktem jakkoli vázán. Sám jsem řešil tuto otázku hned po maturitě, když jsem v srpnu 69 byl v Mnichově u známých. A viděl v televizi, co se děje v Praze při prvním výročí srpnové okupace… Měl jsem místo a dobré u Siemensů a k tomu ještě studijní místo na mnichovské technice. Rodiče byli smířeni s tím, že zůstanu za hranicemi. Bydlení, nejméně pro první čas jsem měl vyřešeno u těch známých. Přesto jsem se rozhodl vrátit. Ne kvůli tomu, že bych měl strach, jestli v konkurenčním německém prostředí obstojím. To už jsem si vyzkoušel, protože jsem tam 6 týdnů pracoval a věděl, že nemám žádný deficit, který by mne handicapoval. Ale byl jsem z tzv. malé rodiny. V podstatě jen rodiče a já. A nějak mi přišlo zatěžko vyrovnat s tím, že bych už je nejspíš nikdy naše neviděl. Nepleťte si tohle s tzv. mamánky. O tomhle můj život určitě nikdy nebyl. Ale dospěl jsem k rozhodnutí se vrátit. Tak jako jiní k opačnému.

Ale uniká mi, proč ti, kteří z Československa nikdy neutekli a svou prací ho udržovali jako funkční stát, by nyní měli mít nějakou povinnost brát imigranty. Že jiní utíkali? Jestli tahle morální povinnost pro někoho vzniká bez debaty, pak pouze a výhradně těm, kteří sami emigrovali. Ti jsou dlužni těm s podobným osudem. Jenže ti nejsou obyvateli České republiky!

Tenhle blábol považuji za úplně nejhorší, protože nejde o nic jiného než jasné citové vydírání!!! Navíc hloupé! Ba nestydaté.

Nemluvě například o tom, že čeští a slovenští emigranti nepředstavovali pro hostitelskou zemi žádné riziko nýbrž přínos. Převážně měli velmi dobré vzdělání a jasnou pracovní kvalifikaci, byli ochotni bez problému se začlenit do nové společnosti a převzít, bez výjimek, její hodnoty a zvyky. Chtěli se plně začlenit, pracovat a etablovat. To pomíjím takovou drobnost, že přijímaní uprchlíků z tehdejšího komunistického tábora bylo součástí boje dvou světů a že to bylo naprosto účelově využíváno v tomto systémním zápase na život a na smrt. Nemluvě o tom, že tato emigrace nebyla organizována zločineckými strukturami jako superkšeft s obrovským vejvarem!

Shrnuto — nemám žádný vnitřní dluh vůči imigrantům a už vůbec ne vůči těm, co na nich vydělávají astronomické sumy! Přesto, že mi spousta propagandistů tvrdí opak.

Neméně výživný blábol je tento:

Češi jsou se svým postojem v unii (neakceptovatelnými) exoty a měli by si vzít za příklad ostatní země EU, zejména ty, co mají dlouhodobou zkušenost s přijímáním velkého počtu běženců

Abych byl konkrétní — jen včera jsem, aniž bych sebeméně hledal, tři hutné články na toto téma. Jeden na Britských listech z klávesnice Jana Čulíka

Česká republika si koleduje o pověst nejhnusnější země v Evropě. A může na to těžce doplatit: blisty.cz/art/78364.html

a dva v Lidovkách

Uprchlíci — Německo je přijímá, Česko je honí od Markuse Papeho

Když Bělá praská ve švech od Markuse Rozumka

Bohužel ty z Lidovek jsou jen v placeném archivu. Takže vás o ně ochudím. Názor Jana Čulíka, že Česká republika je hnusná země si můžete přečíst na daném linku. Společným jmenovatelem všech tří příspěvků je, že xenofobní a hloupé Česko není ochotno akceptovat zkušenosti Německa, Francie, Holandska, Británie, Švédska, Dánska a podobně s imigranty. A bude proto evropskými párii. Že se, tak říkajíc, díky vlastní imbecilitě a duševní a mravní nedostatečnosti bojíme sněhuláka v létě! A jsme vůbec hnusní.

Jakkoli — viz důkazy pod prvním dnes rozebíraným propagandistickým blábolem o naší xenofobii a ostrakizaci cizinců, je realita úplně jiná! Důkazy z oficiálních zdrojů mluví jasnou řečí!

Má-li Jan Čulík za to, že by Česko mělo sklapnout kufry, držet hubu a krok, pak bych se ho zeptal na několik věcí?

 1. jestli je vůbec demokrat?

Protože pokud ano, měl by respektovat fakt, že každý má právo na svůj názor. On i já. A také občan Novák, který prostě považuje imigranty za nebezpečí. A na toto právo nemá naprosto žádný vliv názor nebo zkušenost kohokoli z jiného státu. Měl by to chápat o to víc, že celá Evropa a skoro celý svět jezdí vpravo a užívá metrický systém a desítkovou soustavu. Až na stát, ve kterém on žije. Je to jeho svaté právo.

 1. mají občané nějakého státu svrchované právo rozhodovat o tom, co se bude dít s jejich zemí a v jejich zemi?

A to i v případě, že se třeba mýlí.

Tohle platí, pokud slovo demokracie, v chápání Jana Čulíka není prázdný pojem nebo jestli takhle náhodou demokratické není jen to, co on uzná osobně za vhodné.

 1. je občanem Británie, má tak volební právo — takže bych se rád zeptal, zda protestoval proti účasti Británie v afghánské, irácké a libyjské kampani a také v kampani proti Srbsku, při násilném vytváření Drogově dealerské republiky Kosovo.

Pokud ne, zmeškal onu příslovečnou skvělou příležitost mlčet! Kdyby totiž nebylo afghánského, iráckého a libyjského a kosovského tažení, nemluvě o syrské válce proti Assadovi, tak problém uprchlické vlny dnes vůbec, vůbec neexistoval! Británie patřila k čelným válečníkům, kteří troubili do polnic! Ve všech případech.

Autorovi druhého vyjmenovaného článku — Markusi Papemu chci adresovat jiný dotaz. O kterou že zkušenost s migranty jsme ochuzeni? O útoky žhářské extremistických skupin na azylantské příbytky jako se tomu děje v v hojné míře v Německu? Nebo snad mu v ČR schází nacistické buňky, střílející ranou z pistole islámské obchodníky? Nebo bitky a pochody nácků v ulicích českých měst? Či čistě emigrantské čtvrti ve velkých městech, s kterými má policie věčný problém?

Nic z toho se v ČR neděje. Podobně se zde nenašel žádný Breivik, který by šel vystřílel ty, co podle jeho názoru mají pro imigranty pochopení a slabost. Nemluvě o tom, že by například takový Vandas  byl spolufavoritem příštích prezidentských voleb v Česku jako Marie Le Pen a takový Okamura měl šanci být druhou nejsilnější parlamentní stranou v ČR a v podstatě sestavovat vládní většinu, jako je tomu v Dánsku. Nemluvě o nějakém českém Wildersovi nebo Nigelu Farageovi. Ten neuspěl v posledních britských volbách nikoli kvůli tomu, že by neměl dost hlasů, ale jen kvůli specifice britského volebního systému!

Nebo snad myslí výbuchy násilí na pařížských předměstích nebo ve Stockholmu?

Nevím, nerozvedl to. Co ovšem by Markus Pape měl respektovat, stejně jako Čulík, je právo každého českého občana na vlastní názor. Nemusí s ním souhlasit, ale měli by ho respektovat. Stejně jako kterýkoli český občan může mít názor na dění v Německu. Nicméně, jak by se Markusu Papemu líbilo, kdyby se nějaký český Novák vyjadřoval stejně autoritativně jako on, například v FAZ k německé energetické politice? A tvrdil, že Německo by si mělo, ohledně odmítnutí jádra vzít příklad jiných zemí, které provozují jinou energetickou politiku? Místo toho, aby provozovalo, za každou cenu a bez ohledu na své okolí, doslova fundamentalistickou energetiku obnovitelných zdrojů? Jež, například vede k tomu, že Česko a Polsko jsou permanentně vystaveny riziku energetického blackoutu a to vždy, když větrníky na německém severu produkují víc energie, než je schopna zvládnout německá přenosová soustava na energeticky deficitní jih, takže přebytečná energie se valí k nám a Polákům a je schopna vyřadit českou a polskou síť? Obě země už párkrát, díky tomu, na pokraji zhroucení své sítě byly.

Zvláštní ovšem je, že Pape navíc vyčítá Čechům neochotu přijímat uprchlíky, ale současně vyzdvihuje to, že Německo je rozhodnuto vracet ty ze západního Balkánu. Tedy imigranty z Kosova, Srbska, Makedonie, Albánie…

Hodně chucpe mi přijde to vracení především Kosovských, Srbů a Makedonců! Bylo to totiž Německo, které se velmi aktivně podílelo na rozbití Jugoslávie, bylo to to samé Německo, které vedle USA, bylo hlavním protagonistou humanitárního bombardování a nutilo Srbsko vzdát se jádra svého území, bylo to stejné Německo, které vytvořilo a financuje Drogově dealerskou republiku Kosovo a tvrdilo, že jde zásadní výhru humanismu! Jak to, že nechce nést důsledky svého humanitárního a státotvorného konání?! S plným souhlasem a pochvalou mentora xenofobních Čechů — Markuse Papeho?

To nemluvím o tom, že Češi mají jednak právo na omyl a hlavně, když vidí, co imigranti konají — také v zemích, z kterých si máme vzít příklad, jsou názoru že když nejsou imigranti není také žádný problém! Navíc — Sarrazinova fakta mluví jasnou řečí. A to i přesto, že si nejspíš Markus Pape myslí, že jde o xenofobní bláboly. Je to jeho právo. Jiní mají právo jim věřit. Zejména když jsou podloženy výstupy z naprosto relevantních zdrojů!!

No a ten třetí článek sepsaným pro Lidovky Martinem Rozumkem, takto ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)?

To je také povedená taškařice! Jen co je pravda. Ten vyčítá českému státu, že jako nepostupuje podle práva! Že nezákonně v Bělé omezuje pohyb běženců! Prý na to nemá stát právo. A opírá své tvrzení v článku a rozsudek Krajského soudu v Ústí, že chybí-li v zákoně přesně definované důvody z útěku migrantů, jak vyžaduje článek 28 Dublinského nařízení, je omezení jejich svobody nezákonné. Pan ředitel je prý také právník. Já nejsem. Nicméně hned na začátku článku,v druhém odstavci konstatuje, že 90 % těch, které česká policie zadrží a umístí v Bělé má namířeno do Německa,  prý k příbuzným a známým. Takže konstatuje, že chtějí utéci!

Závidím panu řediteli jeho smysl pro logiku!!! Mít takovouhle, tak opravdu v pohodě z každé jalovice nevymámím jen tele, ale rovnou dvě. Nemluvě o další perle — stát omezuje uprchlíky i tím, že jim zabaví mobily a peníze. Ví, že ten tábor je vlastně předstanicí před vyhoštěním? Ke kterému jsme se, podle Dublinských úmluv zavázali? A že když je to příprava na vyhoštění, tak je žádoucí zbavit ty, co mají být vyhoštěni možnosti zorganizovat útěk?

A ještě lepší je to s odejmutím peněz a následným švihnutím po českém státu slovy?

… a hlavně u nich zkonfiskujeme zbytky peněz, protože uprchlíci musí dle českého práva za toto „kvalitní“ ubytování se špatnou zdravotní péčí samozřejmě „pěkně“ platit…

 Nechápu, co panu řediteli na tom vadí. Uprchlík na svobodě, by podle něj, patrně někde sehnal ubytování a stravu zadarmo a jako nepojištěný by nepochybně uměl získat v cizí zemi, bez znalosti jazyka i příkladnou zdravotní péči!

Nebo je to jinak? Jeho organizace loni dostala ze státních prostředků 46 786 527 Kč. Je jistě jen naprosto zlovolnou pomluvou a úplně scestnou úvahou, pokud by někdo začal uvažovat o tom, že pan ředitel Rozumek by rád páchal dobro sám. Za státní peníze. Takže stát mu vlastně bere živnost. Takže se takové úvahy zdržím. A konstatuji, že nevidím důvod, proč by stát měl poskytovat neobčanům ČR servis zdarma a také to, že prostředky vybrané od migrantů poslouží nepochybně jiným běžencům nebo skončí na kontech organizací jako je ta jím vedená! Nicméně neodpustím si poznámku — že normy v onom zařízení v Bělé na ubytování a stravu a zdravotní péči sotva budou odlišné od těch, které platí pro domovy důchodců a LDN provozované veřejným sektorem.

A dostáváme se k poslednímu zásadnímu propagandistickému blábolu

Imigraci lze řešit tím, že Evropa bude finančně dotovat země, odkud proudí nejvíce imigrantů.

Tohle razí příznivci jednoduchých, leč naprosto nefunkčních receptů! Ekonomické migranty nic nezarazí. Jakmile se rozhodnou jít tam, kde je Havaj, kde každému dají barák a hafo peněz, jen proto, že přijde, už je nic nezadrží. Dám dva příklady:

 1. palestinské pásmo Gazy a západní břeh Jordánu
 2. Kosovo

Oba dva tyto prapodivné útvary jsou příjemcem zcela mimořádně vysokých, štědrých a trvalých finančních dotací ze strany EU. Nebýt tohoto penězovodu, tak by se ekonomicky zhroutily v řádu dnů, ne-li rovnou hodin.

Zde: www.euractiv.cz/eu-a-zapadni-balkan se dozvíte například toto:

EU je nejštědřejším dárcem finanční pomoci Kosovu a zároveň Kosovo je v přepočtu na hlavu nejvyšším příjemcem dotací EU. Od roku 2007 čerpá Kosovo finanční prostředky z programu IPA.

O tom, jak nakládají palestinské úřady s pomocí z EU se zase, více, než výživně, dočtete zde:

EU je nejštědřejším dárcem finanční pomoci Kosovu a zároveň Kosovo je v přepočtu na hlavu nejvyšším příjemcem dotací EU. Od roku 2007 čerpá Kosovo finanční prostředky z programu IPA. Za tu dobu přesáhla částka 2 miliardy eur.

Více: www.euractiv.cz/rozsirovani-eu

EU platí a platí, ale jak z Kosova, tak z Palestiny utíká každý, kdo může. Prostě Německo, Švédsko nebo Británii nikdy žádná dotace z EU v Kosovu nebo Gaze nemůže dohonit. Už proto, že její podstatná část bude rozkradena tamními držiteli klíčů. Zkrátka financování v původních zemích migrantů nefunguje a nikdy fungovat nebude. Ať si příznivci jednoduchých receptů myslí cokoli.

Může být, že mne nyní označí za podjatého a tendenčního, co si vybírá to, co se mu hodí do krámu. Nebo za negativistu. Omyl nic z toho neplatí. Včera specializovaná agentura, překvapivě naprosto hladce přijala Plán boje proti chudobě ve světě do roku 2030. Navazují na stejný plán, téže organizace, mezi roky platný do roku 2015.

A za sebe dodávám, že to, co bylo na té schvalující konferenci předloženo jako dosažené výsledky mezi roky 1990 a 2015 je naprosto ohromující. Dám vám tři grafiky z webu ARD.

První popisuje, jak se snížil počet lidí na planetě zasažených extrémní chudobou. A to přesto, že za tu dobu počet obyvatel zeměkoule stoupl asi o 1,5 miliardy! Fantastický výsledek!

vlkovo-g3.jpg (32,259 kiB)
Graf 3 – Distribuce extrémní chudoby

Druhý graf popisuje, jak se ve světě smrskl počet lidí bez základního vzdělání — jsem v úžasu a pln respektu!

vlkovo-g4.jpg (32,577 kiB)
Graf 4 – Lidí bez základního vzdělání

A poslední uvádí, jak vzrostl na zeměkouli podíl lidí s  přístupem k čisté vodě!!!! Fantazie!

vlkovo-g5.jpg (33,714 kiB)
Graf 5 – Podíl lidí s přístupem k čisté vodě

Ty grafy říkají, že se v nejchudší části třetího světa mnohé radikálně změnilo k lepšímu… Že práce oné agentury OSN má hluboký smysl. Takže že by přece měli zastánci financování v migrantských zemích pravdu? Přesně naopak!!! I přes tyhle zcela úžasné výsledky čelí svět migrační vlně, která je srovnatelná jen s oním historickým stěhováním národů!!! Čistá voda je fajn, ale ta je v Německu samozřejmá, navíc teplá a k tomu ještě navrch placatá televize!

Prostě jde o propagandistický blábol. Špatná zpráva, já vím. Ale lepší nemám.

Vlk, 5. srpna 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 452 × | Prestiž Q1: 7,62

+7 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top