Štítky článku: •  

Buzerace podnikatelů

Projev Vojtěcha Munzara na 58. schůzi Poslanecké sněmovny dne 17. 9. 2020 k odpovědi ministryně financí ČR Aleny Schillerové na písemnou interpelaci.

„Děkuji, pane předsedající za udělení slova. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, jsem velmi rád, že jste dorazila z jednání vlády na mou interpelaci, která už leží v systému ode dne vaší odpovědi, to znamená od února, takže může se stát, že už nemá takovou relevanci po tom čase, nemá takovou sílu, že se řeší jiné problémy. Ale já se vám, kolegyně, kolegové a paní ministryně, budu snažit ukázat, proč je to pro mě i teď důležité a že to zase nabude na významu, až se znovu spustí EET, a až přijde třetí a čtvrtá vlna, kterou tato vláda prosadila. Protože se jedná o jednu z absurdních pokut…

Moje interpelace se týká jedné z absurdních pokut, které Finanční správa vydává jak na běžícím pásu podnikatelům a ukazuje se na tom, že není pravdou, že EET je pouhý nástroj na vydávání účtenek a na kontrolu placení daní, jak se nám vláda snažila několik let tady říkat.

Ale je to skutečně nástrojem, jak udělat podnikatelské prostředí v České republice ze strany státní správy nepřátelské, že to je nástroj možností pro Finanční správu dávat absurdní pokuty za absurdní pochybení, které nemají vůbec nic společného se snahou obcházet povinnost placení daní. A odpověď paní ministryně, kterou vám tady pak budu číst, jednotlivé citace, vám ukážou, co bylo hlavním motivem EET, o co se tedy jedná.

Jedna restaurace — a já jsem na tomto případu chtěl ukázat právě tu absurditu, jedna restaurace dostala pokutu od Finanční správy ve výši 5 tisíc korun za to, že vydala souhrnnou — vydala souhrnnou účtenku za útratu za jeden stůl.

A ta útrata hostí v jednom časovém úseku zaplacená po tomto časovém úseku byla celkově v řádu sto korun.

Když vláda EET zaváděla, tak argumentovala zejména tím, že je to nástroj ke kontrole placení daní a narovnání podnikatelského prostředí. A proto jsem se paní ministryně zeptal: Jak podnikatel vydáním souhrnné účtenky s EET obešel svoji povinnost platit daně? Jak podnikatel tímto svým jednáním pokřivil podnikatelské prostředí? Jestli se podle vedení Ministerstva financí jedná o přiměření postup a jestli je správný postup kontrolorů Finanční správy sedět u stolu a sledovat jednání okolních hostů a jejich konání u vedlejších stolů.

Jaké bylo mé překvapení, když se v odpovědi paní ministryně objevila následující tvrzení. Protože jsem čekal, že paní ministryně mi napíše, že to byl exces, že se nejedná o nijak závažné pochybení a že celou tuto situaci prověří. Takže místo toho mi paní ministryně odpověděla následující: Vystavení hromadné účtenky popírá základní princip EET, to je získání relevantních informací o jednotlivých tržbách poplatníka. Takže ne zabezpečení placení daní, ale informace o jednotlivých úkonech obchodníka. Tedy potvrzení toho, co většině poctivých podnikatelů vadí. Protože touto větou paní ministryně potvrdila, že skutečně ty obavy, že se jedná o nástroj online kontroly, on line šmírování podnikatelů a jejich chování, že to je tím hlavním principem EET. A paní ministryně ve své odpovědi mi i takto odpověděla.

A ve stejném duchu odpověď pokračuje: „Zákazník nemá možnost ověřit, zda byla či nebyla tržba evidovaná. Skutečnost, zda konkrétní porušení evidenční povinnosti povede ve svém důsledku k umělému snížení jeho daňové povinnosti či nikoli není v tomto ohledu relevantní.“ Takže není relevantní, jestli dojde k umělému snížení jeho daňové povinnosti či nikoli.

Za prvé není pravda, že zákazník nemá možnost ověřit, zda byla tržba zaúčtovaná, když byla účtenka skutečně vydána. My se nebavíme o případu pokuty za to, že nebyla vydána účtenka, ale za to, že byla vydaná souhrnná účtenka za jednu souhrnnou útratu u jednoho stolu.

A za druhé je podstatné splnění daňových povinností. Protože pokud ten podnikatel účtenku vydal, tak to přece nevede k obcházení daňových povinností. Takže já to považuju ze strany Finanční správy jako pouhou šikanózní praktiku, kterou uplatňuje na naše podnikatele.

Velmi mě pobavila konstrukce v odpovědi paní ministryně, kde se říká, že takovéto na první pohled malé porušení zákonných povinností však může pouze maskovat systematické a sofistikované krácení daní. A citace z další části odpovědi: „Správní orgán postihuje vytvoření a udržování díry v systému, kterou mohou nerušeně odtékat na daních značné prostředky.“ No tak já jsem si to úplně představil, jak sofistikovaně vydává podnikatel souhrnné účtenky za jeden stůl, kde si hosté dají pár piv. Jedno pivo se tam někde ztratí a tím si vydělá miliony na Ferrari a na jachtu. Ukažme si na něj prstem.

Takovou konstrukci opravdu může vymyslet pouze úředník Finanční správy. A znovu zdůrazňuji, že se nebavíme o případu, kdy došlo ke zkrácení tržby. Pouze byla vydána účtenka za jeden stůl, za konzumaci, která proběhla v jednom časovém úseku a která byla uhrazena na konci takového časového úseku.

Mně ovšem vadí na celé věci asi nejvíce ta skutečnost, že se nejednalo o kontrolní nákup kontrolorů, ale kontroloři pozorovali jednání okolních hostů u sousedního stolu. Jak je vůbec, paní ministryně, v demokratické společnosti možné, že se kontroloři chovají jako tajná policie a kontrolují jednání hostů a tím narušují jejich soukromí?

Vy to obhajujete ve své odpovědi tím, že tento postup není šmírováním, nýbrž legitimním zákonným postupem, který slouží ke zjištění reálných hotovostních příjmů poplatníka a správné vyměření daně. A kde je, paní ministryně, nějaká ochrana soukromí? Kde je nějaká přiměřenost postupu? My jsme, a to je klasická ukázka tohoto, my jsme poslední dobou svědky, že místo ochrany práv občanů před státní mocí se zde znovu dostávají ke slovu tendence prosazování státní moci na úkor občanů. A takový systém vy, vaše vláda pomocí podobných nástrojů tady plánovitě a permanentně budujete. Ale paní ministryně, účel přece nesvětí prostředky. Ochrana soukromí není hodnota, na kterou bychom měli rezignovat. A přiměřenost není sprosté slovo. Ale bohužel z postupu státních orgánů se postupně vytrácí.

A vy toto posilování stání moci na úkor občanů plánovitě vytváříte a posilujete. Třeba i například tím, že neustále máte nekritický přístup a permanentně obhajujete podobné nepřiměřené postupy Finanční správy. A nezlobte se na mě, dát pokutu za to, že se vydá za stůl souhrnná účtenka pro hosty, kteří tam byli spolu a společně konzumovali, to mi opravdu přijde jako nepřiměřená buzerace podnikatelů. Věřím, že mi na tyto mé výtky a výhrady odpovíte. Děkuji.“

Posl. Vojtěch Munzar (ODS) parlamentnilisty.cz


Platit u stolu za více osob je prohřešek proti EET, míní Schillerová

Těžká byrokracie provázející elektronickou evidenci tržeb nepřestává udivovat ani po několika letech svého zavedení. O nejnovější rozruch se postarala ministryně financí Alena Schillerová, která neustále EET hájí. Podle ní když host zaplatí za celý stůl útratu, tak při vytištění jedné účtenky dochází k menší efektivitě elektronické evidence a také to jde proti smyslu celého zákona. Z výroku je tedy patrné, že placení například svatby jednou částkou je pro EET špatně.

Ministryně to uvedla ve čtvrtek v odpovědi na písemnou interpelaci poslance ODS Vojtěcha Munzara. Munzar se ministryně ptal na případ, kdy podnikatel dostal pokutu 5000 korun za to, že vystavil hostům souhrnnou účtenku za útratu celého stolu.

„Akceptací takového postupu vzniká prostor pro obcházení evidence tržeb a snižuje se tak její efektivita. Je to obdobné, jako kdyby podnikatel evidoval například tržby za celý den vždy jen jednou souhrnnou částkou,“ stojí v odpovědi na Munzarovu interpelaci. Tento přístup podle ministryně také zkresluje data v systému a vytváří prostor pro manipulace. Argumentuje tím, že podle zákona musí být zaslána datová zpráva s údaji o evidované tržbě uskutečněné v hotovosti, směnkou, šekem nebo třeba stravenkou.

[kráceno redakcí SvS]

Od některých opozičních poslanců se ministryni za její postoj dostalo kritiky. Poukazovali třeba na to, jak by vypadalo placení například při rodinných oslavách. „Já nechápu, jak můžete z něčeho takového dělat problém,“ řekl Mikuláš Ferjenčík (Piráti). „Tak to nehajte, takovou kravinu, to se nedá hájit,“ vzkázal ministryni předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Munzar se pozastavil nad částí písemné odpovědi Schillerové o tom, že hromadná účtenka neumožňuje získat informace o jednotlivých hotovostních tržbách.

Munzar navrhl, aby Sněmovna s odpovědí ministryně vyslovila nesouhlas. Poslanci o tom ale nemohli hlasovat, protože do nejnižšího potřebného množství pro hlasování jeden poslanec chyběl.

Dodává ještě Echo24.cz


+ Ferjenčík (Piráti): Je 8050 případů lidí, kteří dostali pokutu, přestože tržbu řádně přiznali. (Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny dne 17. 9. 2020 k odpovědi ministryně financí ČR Aleny Schillerové na písemnou interpelaci), PListy

+ VKml: Dámy a pánové, dobré ráno. Podívejme se na ten problém věcně! Stát s čím dál větší agresivitou šikanuje lidi, kteří živí sami sebe nebo dávají práci ještě někomu jinému a živí ze svých daní mimo jiné tady vás všechny, jak tady sedíte. To je prostý fakt. Jestli platili za celý stůl nebo za půl stolu, jsou drobnosti. A situace v čase se prudce zhoršuje, atmosféra ve společnosti, a skončí to rozvratem.

Já jenom, abych k tomu řekl něco jiného než ostatní, tak si sáhněte do svědomí, protože vy k tomu často, i tady slavná demo-opozice často přispíváte, kdy přijímáte jeden zákon za druhým, který zavádí nové regulace: průvodci v Praze ve stejnokroji, s legitkou, tohle, tamto jedna věc za druhou, den po dni. Čili vy tuto situaci připravujete, pak tady nadáváte oprávněně paní ministryni, jak to dělá ta státní správa, ale těmi legislativními kroky zakázat kožešiny, pak to do-dotovat, jedna věc za druhou tu společnost sešněrováváte a ničíte. Takže jenom v tom svatém rozhořčení, kde dneska máte pravdu, a já jsem na vaší straně, si všichni sáhněte do svědomí a vy už tedy úplně, tamhle z té druhé strany. Ale to je jenom ta situace, kterou sledujeme.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 303 × | Prestiž Q1: 13,60

+28 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 1 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Borsuk

Aha, takže když půjdu s přítelkyní do restaurace a zaplatím za ni, má hostinský zaděláno na malér. To ani Orwel nevymyslí.

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top