Štítky článku: •  

Covid, bratr Paleček a špitál u svatého Haštala

O bratru Palečkovi, šašku krále Jiřího z Poděbrad, o starším poťouchlém chlapíkovi, oplývajícím mrštným jazykem a velkou moudrostí vypráví lid četné pověsti. A jedna, pokud si jí dobře pamatuji, je na COVID časy jako ulitá.

Pokusím se Vám ji převyprávět.

Jednou pozdního léta jel král Jiří na obhlídku své země kolem Prahy, a vzal bratra Palečka s sebou.

Jedou tak krajinou a míjí krásné obdělané pole. Na něm zlátnou velké klasy a je znát, že úroda bude bohatá.

Bratře králi, čí je toto pole?“ táže se bratr Paleček.

Inu, bratře šašku,“ dí král, „Tohleto pole jsem věnoval těm mrzákům, starým a nemocným ve špitále u svatého Haštala“.

Bratr paleček pokývá hlavou a kouká dál, jak jedou kolem zelené pastviny. Stádo krav se pokojně popásá na šťavnaté trávě, vypadá spokojeně a tučně.

Bratře králi, čí je tato zelená pastvina a čí je ten dobytek na ní?“ táže se bratr Paleček.

Inu, bratře šašku,“ dí král, „Tuhletu pastvinu i ten dobytek na ní patří těm mrzákům, starým a nemocným ve špitále u svatého Haštala“.

Bratr Paleček pokývá hlavou, něco si zahuhlá pod nos a kouká dál, jak jedou kolem šírého rybníka. I z královského povozu je vidět blýskání rybích hřbetů pod hladinou.

Bratře králi, čí je tento nádherný rybník? Komu patří ryby v něm?“ táže se krále opět bratr Paleček.

Inu, bratře šašku,“ dí král, „Tenhleten rybník, stejně jako to pole se zlatavým obilím, stejně jak pastvina s tučnými kravami, to vše patří těm mrzákům, starým a nemocným ve špitále u svatého Haštala“.

Jedou tedy dál a bratr Paleček se naposledy ptá: „Bratře králi, a kterak ta nádherná pole, ty zelené pastviny a ten rybník mohou obhospodařovat ti staří, mrzáci a nemocní ze špitálu u Svatého Haštala?“

Inu, bratře šašku, oni sami nemohou. Vždyť jsou staří, slabí, nemocní a nemohoucí. Proto jest správa těchto polí rybníků a pastvin svěřena mnichům v klášteře na Františku, kteří nemocným, starým a chromým ve špitálu u sv. Haštala oddaně slouží a ti zboží v jejich jménu spravují,“ dí král.

Po zbytek cesty se bratr Paleček už na nic neptal, jen si něco broukal pod nos. Za nějaký čas pořádal král Jiří velkou hostinu. Král seděl v čele velkého stolu a kolem něj velmožové, šlechtici poslové a vyslanci jiných království. A jak bylo tehdy zvykem, u menšího, nižšího stolu seděla chasa. Kuchaři, sloužící a další. A jakmile začali sloužící krmi na stoly nosit, vyskočil bratr Paleček ze židle a začal je dirigovat. Na stůl sloužících přišly hory masa, sýrů, bílý chleba a tučné ryby, na stůl krále a velmožů kaše, slabá polévka, černý chleba jak podešev tuhý a víc skoro nic.

I vyskočil král Jiří od stolu, čuje v tom nějakou šaškovinu. „Bratře Palečku, co to děláš? Copak se to sluší, aby sloužící lépe než jejich páni jídávali?“

Bratře králi,“ odvětil Paleček, „Když spolu jsme jeli po zemích tvých, kolem velkého pole s plnými klasy jsme jeli, kolem zelených pastvin kolem tučných krav jsme jeli, kol rybníků plných velkých ryb. Vše to mělo patřit mrzákům, starým a nemocným ve špitále u svatého Haštala. I řekl jsem si, že to musí být náramní páni, když tolika statků mají, a jsa zvědav, jak tak velcí páni jídávají, navštívil jsem špitál u svatého Haštala v nedělní poledne. A hle, na stolech jejich slabá polévka, kde jen pár vláken masa plave, ryby čudly kostnaté malinké, spálená kaše s otrubami a chleba jako podešev… Zhrozil jsem se, když takhle zle je u tak bohatých pánů, zda vůbec jejich sloužící při neděli vůbec co jísti mají, spěchal jsem ke klášteru na Františku, kde mniši oddaně starým, nemocným a mrzákům ze špitálu u svatého Haštala slouží a pro ně ony statky spravují. A tam? Stoly se prohýbaly pod masem. Pečínky, sýry a ryby veliké a zajídali bochníky z mouky bílé. Tak se tedy nezlob bratře králi, neb jsem naznal, že slouhové se v tvé zemi všude lépe než páni jejich najísti musí!“

Pověst dále povídá, že král se dožral, na koně vskočil a udělal pěkný vítr a nemocní staří a chromí ve špitálu u sv. Haštala se konečně, ze statků, které král k jejich obživě věnoval, konečně najedli. Tedy jestli si ji přesně pamatuji. Ale asi ano.

A co má tato pověst společné s covidovými časy? Překvapivě mnoho. Dalo by se to shrnout do hesla:

Když nežerou živnostníci, ať nežerou úředníci!

Na jaře vláda zmrazila ekonomiku. Další de facto zmražení nastane v příštích hodinách. Statisíce lidí se třepou ze strachu z existenčních důvodů. A co na to stát? NIC.

Stát si žere, jako by se nic nedělo. A naši SLOUHOVÉ, rozuměj ÚŘEDNÍCI, ti dál sedí ve svých bezpečných kanclech s jistotou státního platu, který je daleko vyšší a hlavně „jistější“.

Ano, STÁT a jeho úředníci, o politicích nemluvě, jsou naši SLOUHOVÉ. Mají SLOUŽIT OBČANŮM. Být „public services“, nikoliv „authorities“. A slovy krále Jiřího: NEHODÍ SE, ABY SLOUŽÍCÍ LÉPE PÁNŮ JÍDÁVALI!

Co myslíte, sebere stát platy svým úředníkům, alespoň o propad HDP? Vrátí ministři a vrcholní ouřadové do rozpočtu své tři měsíční platy za tříměsíční lockdown na jaře? Přestanou teď, při lockdownu 2.0 brát peníze? Učiní tak i Miloš Zeman, aby ukázal, jak je schopen bez peněz vyžít on? O 215 míčů na navýšení rozpočtu prezidentské kanceláře nemluvě. Ano, následující otázky jsou pouze řečnické.

Bohužel, v naší zemi už dlouho, předlouho, není žádný moudrý král, který by sjednal pořádek. A v tomhletom už vůbec ne.

Tak to bude muset jít zase zdola, skrze kosy, sudlice a okované cepy.

Píše pan Martin Prášek na prasek.blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 309 × | Prestiž Q1: 13,62

+28 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top