Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku:

Jen krátká poznámka

Osvícený filosof François Marie Arouet, známější pod pseudonymem Voltaitre, vyřkl už na přelomu 16. a 17. století vynikající myšlenku: „S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit Vaše právo je říkat“.

Tato myšlenka je dnes dezinterpretována, nebo zohýbána účelovostí. Měla by absolutně platit, pokud se jedná o jednotlivce, který může mít i velmi nekonformní názor na nějakou věc a musí mít právo jej říci.

Ovšem zde je toto právo uplatňováno i na rozličné skupiny obyvatel, či politická uskupení, kde si myslím, že už by uplatněno být nemělo, protože tam schází právě ta původně míněná individualita názoru a povinnosti odpovědnosti za něj.

To odosobnění názoru (nebo doktríny) do nějaké víceméně anonymní skupiny je jednou z mnoha příčin dnešního marasmu. „Chceme“, místo „chci“, „bylo rozhodnuto“, místo „rozhodl jsem“. Ten trpný rod snáším zvlášť obtížně.

Voltairův výrok by měl absolutně platit pro jednotlivce a nulově platit pro jakékoliv masové uskupení „neosob“.

Možná i odtud pramení dosavadní existence Komunistické strany, či Dělnické strany. (A domyslete, že ony se, opačnými směry na rádiu politického kruhu, vlastně dotýkají, a nemají si mnoho co vyčítat.) Či odborová sdružení, či jiné skupiny zastupované nějakými „vůdci“.

Ano, mějme absolutní právo říci, co si myslíme, jako jedinci. Ano, já to řekl, mám právo to říci, a stojím si za tím.

Už žádné „bylo rozhodnuto (a to i proti vašim zájmům), tak a tak. Moc říká mlčte.

Ne, ne a ne! Nemlčte!!!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 820 × | Prestiž Q1: 9,92

+14 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Jen krátká poznámka

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

Facebook diskuse
top