Štítky článku: •  

Jen krátká poznámka

Osvícený filosof François Marie Arouet, známější pod pseudonymem Voltaitre, vyřkl už na přelomu 16. a 17. století vynikající myšlenku: „S vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti budu hájit Vaše právo je říkat“.

Tato myšlenka je dnes dezinterpretována, nebo zohýbána účelovostí. Měla by absolutně platit, pokud se jedná o jednotlivce, který může mít i velmi nekonformní názor na nějakou věc a musí mít právo jej říci.

Ovšem zde je toto právo uplatňováno i na rozličné skupiny obyvatel, či politická uskupení, kde si myslím, že už by uplatněno být nemělo, protože tam schází právě ta původně míněná individualita názoru a povinnosti odpovědnosti za něj.

To odosobnění názoru (nebo doktríny) do nějaké víceméně anonymní skupiny je jednou z mnoha příčin dnešního marasmu. „Chceme“, místo „chci“, „bylo rozhodnuto“, místo „rozhodl jsem“. Ten trpný rod snáším zvlášť obtížně.

Voltairův výrok by měl absolutně platit pro jednotlivce a nulově platit pro jakékoliv masové uskupení „neosob“.

Možná i odtud pramení dosavadní existence Komunistické strany, či Dělnické strany. (A domyslete, že ony se, opačnými směry na rádiu politického kruhu, vlastně dotýkají, a nemají si mnoho co vyčítat.) Či odborová sdružení, či jiné skupiny zastupované nějakými „vůdci“.

Ano, mějme absolutní právo říci, co si myslíme, jako jedinci. Ano, já to řekl, mám právo to říci, a stojím si za tím.

Už žádné „bylo rozhodnuto (a to i proti vašim zájmům), tak a tak. Moc říká mlčte.

Ne, ne a ne! Nemlčte!!!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 832 × | Prestiž Q1: 9,92

+14 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top