Štítky článku: •  

Vzpomínáček — 11. srpna — Josef Laufer

Vzpomínáček je mnou připravený švédský stůl vybraných událostí, které se pojí k datu 11. srpna. Nelekejte se rozsahu, pro každého je tu něco. Nemusíte ho číst celý, stačí uzobnout jen to, na co máte právě chuť. Tady je dnešní menu: „Začátek Mayského kalendáře, bitva u Thermopyl, sv. Klára z Assisi, Rudolf II. donucen podepsat abdikační listinu, opětovně vyhlášena povinná školní docházka, pátá koaliční válka, Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku, Václav Babka, Ctirad Mašín, první trestanci v Alcatrazu, bitva u jezera Chasan, Josef Laufer, zestátněn film, zveřejnění Smyth Reportu, Jan Palach, Steve Wozniak, 11. srpen 1968 a 1969, poslední pozemní jednotky armády USA opustily Jižní Vietnam, Rafael Kubelík, částečné zatmění Slunce, povodně 2002, NATO v Afghánistánu…“ Události dnešního dne jsou zajímavé. Čtěte dál.

Události:

vzpominacek-11-8.jpg (19,221 kiB)
Vzpomínáček 11. 8.

3114 př. n. l. — Začátek Mayského kalendáře používaného předkolumbovskými středoamerickými civilizacemi (Mayská civilizace)

480 př. n. l. — Řecko-perské války: Peršané vedení králem Xerxem I. porazili v bitvě u Thermopyl do posledního muže bojující Helény v čele se spartským králem Leonidem.

1253 — Zemřela sv. Klára z Assisi, zakladatelka řádu Klarisek (* 16. července 1194)

1438 — Albrechtovo vojsko se střetlo u Tábora s oddíly utrakvistické strany Hynka Ptáčka posílené polským kontingentem; po pětitýdenním marném obléhání města odtáhlo zpět do Prahy.

1611 — Rudolf II. byl donucen podepsat abdikační listinu; byly mu ponechány jeho tituly, Pražský hrad (jako doživotní sídlo), několik panství v Čechách, roční důchod 200 tisíc zlatých.

1804 — Císařským patentem bylo oznámeno přijetí (dosud neexistujícího) titulu dědičného rakouského císaře Františkem II. (pod jménem František I.); souviselo to jak s událostmi v Říši (oslabení pozice Habsburků v Německu), tak s Napoleonovým prohlášením se císařem (18. května 1804). Tento akt dovršoval státoprávní jednotu habsburské monarchie, rakouský státní centralismus. Patent teoreticky nerušil právní subjektivitu jednotlivých korunních zemí (v Království českém vládl císař z titulu českého krále, v Markrabství moravském z titulu moravského markraběte).

1805 — Školský zákon opětovně vyhlásil povinnou školní docházku (od tereziánské doby podruhé) pro děti od 6 do 12 let, protože předchozí ustanovení nebylo dodržováno (v Čechách nechodilo do školy asi 30 % dětí a na Moravě a ve Slezsku asi 28 % dětí školou povinných). Povinná školní docházka se zlepšila až koncem 20. let 19. století (již 90 % dětí navštěvovalo školu).

1813 — Rakousko vypovědělo válku Francii. Severní Čechy se staly dějištěm počátečních přímých válečných akcí páté koaliční války (1813–1814, respektive 1815).

1914 — Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku.

1927 — Narodil se Václav Babka, český herec († 1. července 2010)

1930 — Narodil se Ctirad Mašín, syn generála Josefa Mašína

1934 — Na ostrově Alcatraz nedaleko San Francisca byli uvězněni první trestanci.

1938 — Sovětsko-japonské pohraniční konflikty: sovětské jednotky definitivně odrazily japonské divize v bitvě u jezera Chasan.

1939 — Narodil se Josef Laufer (Don José Pedro Rodriguez de Montagnes de Laufer), český zpěvák, herec a režisér

josef-laufer.jpg (26,688 kiB)
Josef Laufer (zoom)

Josef Laufer se narodil v roce 1939, ve Francii, v Sables d´Ollone, okres La Rochelle.

Je synem lékaře Maxima Laufera. Ten v roce 1936 nastoupil jako dobrovolník v občanské válce ve Španělsku. Oženil se se zdravotní sestřičkou Edelmirou Perez de Montagnez.

Po celou dobu druhé světové války pracoval Maxim Laufer jako lékař ve službách RAF. V roce 1940 se Josefovi narodil bratr Allan.

Josef část svého dětství prožil v Anglii. V roce 1947 se Maxim rozhodl vrátit zpět do rodné vlasti. Domov zde už nenašel, protože celá jeho rodina byla nacisty povražděna. Měla židovské předky.

Od roku 1950 žila celá rodina v Praze. Maxim Laufer byl úspěšným dětským ortopedem. Josef se vyučil ve vrchlabské TESLE a poté pracoval ve výzkumném ústavu vakuové techniky v Praze. Základní vojenskou službu prožil na Slovensku. Jako voják se věnoval pantomimě, režíroval a hrál v ochotnickém divadle. Hostoval v divadle ABC a připravoval se ke zkouškám na divadelní fakultu, kam ho přijali.

Během studia na DAMU založil divadelní pantomimický soubor RADAR. Ve stejné době vyučoval obor pantomimy na taneční konzervatoři v Praze. Několik měsíců pobýval na Kubě jako tlumočník španělštiny. Natáčel filmy a různé hudební pořady, tak začala jeho kariéra zpěváka a baviče (divadlo SEMAFOR). Hostoval v Národním Divadle. Jako host vystupoval v muzikálu Gentlemani. Absolvoval v roce 1965. Dále pracoval v oblasti zábavy. Koncem šedesátých let natáčel pro zahraniční gramofonové společnosti a objevil se ve velkých zábavných pořadech.

V roce 1968 jeho mladší bratr Allan emigroval. Rok na to se Josef oženil s kostýmní výtvarnicí Irenou Greifovou a v témže roce se jim narodila dcera Ester. Ester pracuje jako humanitární pracovnice v oblasti lidských práv doma i v zahraničí. Natočil desítky titulů, nejčastěji s vlastním textem v různých jazycích. Vystupoval se skupinou Golem i mnoha dalšími orchestry. Hrál v muzikálech Pokrevní bratři, Hamlet, Gallieo, Jekyll a Hyde. Vystupuje doma i v zahraničí.

V zahraničí pracoval jako televizní režisér. Se sólisty státní opery režíroval v původním jazyce opery, např. Noc s Mozartem, Don Giovanni a One woman show Terezy Duchkové. V posledních letech se Josef Laufer objevil v Troškových KAMEŇÁCÍCH, kde hrál postavu Leo Kohna. Jeho nepostradatelnou rekvizitou je doutník. Doutníky miluje.

1945 — Dekretem prezidenta republiky byl zestátněn film.

Prezident USA, Harry S. Truman nařídil zveřejnění tzv. Smyth Reportu, který pojednává o využití atomové energie na vojenské účely a představuje první vědeckou práci o využití atomových zbraní

1948 — Narodil se Jan Palach, český student, který na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy spáchal sebevraždu upálením († 19. ledna 1969).

1950 — Narodil se Steve Wozniak, americký počítačový inženýr, filantrop, publicista, zakladatel Apple Computer.

1968 — Agentura TASS oznámila, že „spojovací jednotky a štáby sovětské armády, národní lidové armády NDR a polské lidové armády zahájily společné cvičení na západních hranicích Ukrajiny a v jižních oblastech Polska a NDR“.

Italský deník L´Unitá přinesl rozhovor s O. Černíkem o výsledcích schůzek v Čierné a Bratislavě a o pokračování polednového vývoje v Československu.

V Martině se konala manifestace k výročí Matice slovenské za účasti prezidenta republiky L. Svobody.

1969 — Předseda vlády O. Černík kritizoval ministry a vedoucí centrálních úřadů za to, že nedoceňovali nebezpečí vnitropolitické situace a že opatření, která přijali na základě jeho dopisu z 25. 7., nezabezpečují její zvládnutí.

1972 — Poslední pozemní jednotky armády USA, které se zúčastnily Vietnamské války opustily Jižní Vietnam.

1996 — Zemřel Rafael Kubelík, český dirigent (* 29. červen 1914).

1999 — V České republice došlo k částečnému zatmění Slunce; úplné zatmění nastalo v našich zemích v roce 878, 1415 a naposledy 12. května 1706, k dalšímu dojde 7. října 2135.

2002 — Odpoledne začíná na jihu Čech silně pršet, vodohospodáři odpouštějí přehrady, ale slibují, že Vltava v Praze nepřesáhne první vlnu záplav. V Českých Budějovicích se staví hráze z pytlů s pískem.

2003 — Nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO.

Svátky:

Zuzana, kterou si dnes připomínáme v občanském kalendáři, má své počátky v hebrejském slově šóšanná(h), což znamená „lilie“. Můžeme však jít ještě dále, až k egyptskému výrazu pro „lotos“, který vypadá takto: s-š-n. Řečtina přetvořila slovo na súson a odtud už byl jenom krůček k naší slovanské Zuzaně, ale i k názvu půvabné květiny sasanky. Zuzana je tedy květinka a je jedno, zda lilie, lotos nebo sasanka.

Patronkou dnešního dne je Zuzana Římská. Její životopis bohužel stojí na legendách, takže toho o ní příliš nevíme. Byla buď zakladatelkou kostela u Diokletianových lázní, nebo, jak říká tradice ze 6. století, zemřela někdy kolem roku 304 mučednickou smrtí, protože se zdráhala vzít si za muže syna samotného císaře Diokletiana. Rozumí se, že tuhého pohana. Je zajímavé, že Zuzana byla v Římě uctívána již ve 4. století. Na místě její popravy byl snad později postaven kostel sv. Zuzany. Její ostatky se uctívají v kostele sv. Zuzany na Quirinalu v Římě.

Vraťme se však ještě jednou tam, odkud má jméno Zuzana své počátky, do starověku. Tehdy byl národ židovský v babylonském zajetí (7. století před Kristem). Bible vypráví, že ve městě Babylonu žil spravedlivý muž jménem Jáchym. V jeho velikém domě se scházela židovská smetánka a zasedal zde také soud. Za manželku měl prý překrásnou ženu, která se jmenovala Zuzana.

Protože si chtěla svou krásu uchovat co nejdéle, chodila za poledne do zahrady za domem a ve stínu stromů nořila své krásné a mladé tělo do laskavých vod bazénu. Toho si však brzy všimli dva chlípní starci, kteří zasedali pravidelně v židovském soudu. Jednoho dne se tajně vplížili do zahrady, a když se Zuzana svlékla, překvapili ji a nutili, aby jim byla po vůli. Zuzana se tomu bránila, a tak staříci vyrukovali s jinou. Pohrozili jí, že oba odpřisáhnou, že ji přistihli při cizoložství, a lidé i soud jim samozřejmě uvěří. Potom by ji nečekalo nic jiného než krutá smrt ukamenováním.

Zuzana však ani pod tímto tlakem neustoupila. Naopak začala volat o pomoc, a tak se stalo, jak řekli proradní soudcové. V barvách vylíčili údajný Zuzanin prohřešek a lidé i ostatní soudci jim hned uvěřili, neb každý přece ctí šlechetné šediny a ctné stáří. Nikoho ani na okamžik nenapadlo, že stáří dokáže být také zlovolné, pokrytecké a kruté.

Lidé se okamžitě chopili Zuzany a vlekli ji na popravu, sbírajíce horečně a ochotně kamení, protože kdo by si nehodil, naskytne-li se taková pěkná příležitost. Naštěstí pro Zuzanu šel právě okolo proslulý prorok Daniel, který vyslechl Zuzanu i oba žalobce odděleně a zjistil, že každý stařec tvrdí něco jiného. Snadno pak určil, že lžou, a protože lidé už měli kamení nasbírané, ubili nakonec oba staré křivopřísežníky.

V církevním kalendáři má dnes svátek Klára čili „jasná“, v našem občanském je tomu tak až zítra.


Prameny:

Shaana.jpg (12,5 kiB)
Shaana
  • Václav Rameš: Po kom se jmenujeme
  • František Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech
  • Česká, slovenská, německá, anglická a ruská Wikipedia
  • Archivy syndikátu novinářů
  • Česko-Slovenská filmová databáze a další zdroje

Pozn. red.: Vlastimil „Shaana“ Šantroch začal publikovat své Vzpomínáčky dne 26. února 2010 na blogu iDnes.cz. Několika set dílný seriál byl dosti pracný a také měl poměrně vysokou úspěšnost. Vzhledem k tomu, že jej poněkud zavál čas, (a iDnes silně zprasila grafiku starých článků), budu se snažit přetiskovat na Shaanův popud celý cyklus. Doufám, že si všichni připomeneme některé historické okamžiky, které by neměly zapadnout. Ostatně, jak správně Shaana podotkl: „Kdo se nepoučí z vlastní historie, bude nucen ji zopakovat“. V článcích provádím jen základní redakční a typografické úpravy. Reedice cyklu započala 9. srpnem 2011. Tak příjemné čtení. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 105 × | Prestiž Q1: 5,47

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top