Štítky článku: •  

Střípky (289)

⚜ Skutečně? (Vladimír Cícha) ⚜ Matematika (Otakar Vychodil) ⚜ Peníze patří lidem, ne státu! Ať šetří i úřady (Michal Dvouletý) ⚜ V Portugalsku se stalo něco moc důležitého (Petr Robejšek) ⚜

Skutečně?

Joe Biden, prozatím president-elect, pravil, že spolu s Kamalou Harrisovou sjednotí rozdělenou Ameriku! To řekl 70 milionům Američanů volících Donalda Trumpa.

To řekl navzdory minulým čtyřem rokům úporného tažení demokratů a levicových medií, v devadesáti procentech zaměřených proti prezidentovi, navzdory kauzám Rusko, Ukrajina a impeachment, budovaných na lžích, jak bylo prokázáno počínaje komisí Roberta Muellera a konče nepodařenými fiasky ve všech třech pokusech!

To pravil o Kamale Harrisové, kterou jsem pozorně sledoval při všech soudních přelíčeních v těch kauzách, její počínání je nezapomenutelné, ta slyšení připomínala proces s Rudolfem Slánským v roce 1952 a výsledkem kromě neviny prezidenta jsou utracené miliony daňových poplatníků!

Nebyl to Trump, který rozdělil zemi, ale tyto čtyři roky nenávisti demokratů k němu! Jak by dnes USA vypadaly, kdyby tito zavilí nepřátelé nechali prezidenta na pokoji a spolu s ním pracovali pro blaho svojí země? O jakém sjednocení pohovořil Joe Biden, když dosud žádný americký prezident neměl svou funkci ztěžovanou oponenty tak jako Donald Trump.

To pravil navzdory tomu, jak Barack Obama, ač svému následovníku při inauguraci slíbil pomoc a podporu a místo toho jej v průběhu předvolebního boje urážel naprosto nepřijatelným způsobem. Tak si dosud nepočínal žádný americký prezident vůči svému následovníkovi!

Jaký sjednocovací proces má Joe Biden na mysli? Či je jeho paměť tak chabá? Což nepamatuje na svůj souhlas s vandalským počínáním protestantů za zrušení armády a klasifikoval to řádění davů jako mírumilovný protest? To byl opravdu tím sleepy Joem, jak jej nazýval současný prezident? Pod jakým praporem, když ne politické správnosti a radikálního liberalismu levé orientace povede s Kamalou Harrisovou své spoluobčany? Jaký je tedy a vlastně jeho program, když na tu otázku v první debatě pravil: „To vám řeknu, až mě zvolíte!“

Ještě nepadlo konečné rozhodnutí, ale možná se tak stane, bude tedy pravý čas, aby svůj program sdělil. Dojde snad k podobnému obrácení názoru, jako tomu bylo nedávno u Emanuella Macrona ve věci nebezpečí přinášející muslimské migrace? Čas kvapí a snad se toho dočkáme, ač osobně o tom pochybuji!

Vladimír Cícha neviditelnypes.lidovky.cz


Matematika

Dlouhodobý vývoj výsledků českých žáků v matematické gramotnosti lze popsat jako plochý KLESAJÍCÍ trend. [PISA]

Kateřina Dostálová: Je s podivem, že i za komunistů měla výuka matematiky svou neohrozitelnou pozici. A při tom taková zbraň, že? Matematika je logika a bez té maturita není maturita, ale paskvil. Mě fascinovalo, že i lidi z ODS hlasovali pro.

Otakar Vychodil: Tvůj naprosto správný a logický požadavek, má drahá, však implicté obsahuje následující podmínky nutné (sine qua non):

a) k logickému myšlení není každý předurčen stejně, chce to jistý druh talentu

b) Talent sám o sobě nestačí, celý výchovný komplex a to zdaleka nejen základní školství, ale především rodina (jako dcera svého otce víš přesně, o čem mluvím) musí člověka k tomuto přístupu k světu vésti.

Vzhledem k současnému stavu věcí, tedy především smrtící nadvládě protipřírodního rovnostářství, požadavky povinné maturity ze základů královny věd vedou k následujícím možným důsledkům:

a) Rapidně snížíš počet úspěšných absolventů středních škol, což je na druhé straně žádoucí

b) nutně „ořežeš“ požadavky na maturující, ergo z matematiky uděláš pouze směšnou pouťovou otravnost, kterou je možné se naučit zpaměti jako básničku bez sebemenší nutnosti porozumění jejím základům, což je v podstatě pouze ztráta času a úroveň, kterou si královna věd nezaslouží.

Jako ani ne tak skeptik, ale jako empirik, tedy realista jsem toho názoru, že:

a) matematika nebude povinným maturitním předmětem nikdy — velmi pravděpodobné

b) postupně zmizí ze školních osnov téměř úplně a přetrvá pouze v té otravné pouťové formě — rozhodně nelze vyloučit

c) stane se okrajovým způsobem uvažování ve skupinách lidí silně připomínající underground sedmdesátých let a maturitním předmětem pouze volitelným tam, kde budou k dispozici zkoušející a přednášející. (Pro spravedlnost — i za komunistů byly v šedesátých letech na některých „SVVŠ“ zaváděny pouze třídy přírodovědně orientované, mající matematiku mezi maturitními předměty povinnými) — velmi pravděpodobné.

Výhledy? I když nepříliš radostné, přesto trochu naděje obsahující. Omlouvám se za poněkud delší, leč doufám, že aristotelovsky docela korektní a v rámci možností jakžtakž úplnou úvahu.


Peníze patří lidem, ne státu! Ať šetří i úřady

Peníze patří lidem, ne státu! Proto podporuji zrušení superhrubé mzdy, díky čemuž lidem zůstane v peněženkách víc peněz.

A budou to pak lidé, nikoliv stát, kdo budou rozhodovat, na co konkrétního peníze použijí. Ani na chvilku přitom nepochybuji, že v tomto rozhodování budou moudřejší než vypasený a zpohodlněný stát.

Navíc právě diskuse o zrušení superhrubé mzdy jasně profiluje českou politickou scénu a rozděluje ji na dvě relativně srozumitelné poloviny. Na jedné straně jsou ti, kdo chtějí malý, efektivní a dobře fungující stát, který pro svou činnost potřebuje jen nízké a spravedlivé daně. Na straně druhé jsou pak ti, kteří tradičně volají po velké přerozdělování peněz, zdůrazňují potřebnost zajistit příjmy pro státní rozpočet nebo se „chytře“ maskují za líbivější obhajobu městských a obecní rozpočtů, tedy peněz na lokální investice a spokojený život ať už ve městech či na venkově.

Já společně se Soukromníky jednoznačně patřím do první skupiny a ani na chvilku bych neváhal s hlasem pro zrušení superhrubé mzdy a tedy jednoznačné snížení daňové zátěže.

Zároveň jsem však zodpovědný krajský a městské zastupitel, proto musím říct „B“. Ano, zrušení superhrubé mzdy bude představovat výrazný výpadek příjmů, který Sdružení místních samospráv ČR odhaduje v případě Zlínského kraje na 372 milionů Kč a v případě Uherského Hradiště na 37 milionů Kč. A to jsou pořádné peníze, protože v obou případech jde přes palec zhruba o desetinu veškerých daňových příjmů.

Zodpovědné řešení by podle mne spočívalo v těchto dvou bodech:

  1. Začít se také na hejtmanství a radnici chovat jako u většiny firem, tedy seškrtat výdaje, hlídat každou korunu, přeorganizovat procesy, propustit nadbytečné lidi, zvýšit produktivitu a soustředit se na výkon, v případě samospráv tedy na co nejvíce efektivní správu a rozumné investice s multiplikačním efektem do lokální ekonomiky.
  2. Otevřít debatu o změně rozpočtového určení daní (RUD), protože stát má na rozdíl od krajů, měst a především menších obcí daleko větší možnosti, kde ušetřit na provozu. Proto by celou tíhu úspor neměly opět odedřít ti nejmenší, ale naopak by měl stát přenechat více vybraných daní na lokální úrovni, aby tak podpořil tlumení dopadů hospodářské recese, tak restart lokální ekonomiky.

Ing. Michal Dvouletý, MBA

zastupitel Zlínského kraje a města Uherské Hradiště

člen předsednictva Strany soukromníků ČR

(převzato z Profilu)

parlamentnilisty.cz


V Portugalsku se stalo něco moc důležitého

Celý minulý týden jsem neměl na nic čas, protože jsem učil. Takže jsem sice zachytil velmi zajímavou zprávu z Lisabonu, ale nemohl vás o ní informovat. Však oni se to již dozvědí, přinejmenším díky ČT24, vlajkové lodi vyváženého žurnalismu. Ale včera jsem nějakou zmínku hledal a nic. Tak vás chci seznámit se zprávou, která za to stojí.

11. listopadu 2020 označil odvolací soud v Lisabonu karanténu čtyř Portugalců za nezákonnou. Jeden z nich měl pozitivní PCR-test na koronu a ostatní byly jemu blízké osoby. Tito lidé se proti karanténě odvolali k soudu a ten vynesl takto zdůvodněný rozsudek:

„Na základě dostupných vědeckých důkazů nemůže tento test s jistotou určit, zda jeho pozitivita skutečně znamená infekci virem SARS-CoV-2.“ S odvoláním na Jaafar et al. (zveřejněný v oxfordském „Clinical Infectious Diseases“, ciaa1491, 28. září 2020) soud dospěl k závěru, že „pokud má osoba pozitivní PCR-test, který při zvětšování vzorku proběhl třicetpětkrát a více (jak je ve většině laboratoří v Evropě a USA zvykem) tak je pravděpodobnost, že tato osoba je skutečně nakažená menší než 3 % a pravděpodobnost, že výsledek je falešně pozitivní, je 97 %.“

Rozhodnutí odvolacího soudu v Lisabonu z 11. listopadu pravděpodobně vytvoří precedens pro další evropské soudy. Tak kupříkladu na Sicílii již podalo devět měst hromadnou žalobu kvůli nespolehlivosti testu. Teď by to mohlo být docela napínavé, protože výsledky testu jsou používány ke zdůvodnění restriktivní politiky evropských vlád. Odmítnou-li soudy uznávat spolehlivost testu, tak zmizí oprávnění této politiky.

Rozsudek najdete tady: drive.google.com/…/view

Ani já neumím portugalsky, ale přes google najdete překlady.

Petr Robejšek · FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 213 × | Prestiž Q1: 10,59

+19 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top