Štítky článku: •  

Demokracie ve Švýcarsku (13)

Cílem tohoto cyklu je ukázat rozdíly v nastavení českého a švýcarského politického systému a tím i důvody, proč je Švýcarsko tak úspěšné. Přeložili jsme pro vás švýcarskou ústavu a jiné materiály, abyste si sami mohli přečíst, na jakých principech Švýcarsko funguje.

Velikost Švýcarska

Mnoho lidí tvrdí, že jako stát jsme příliš malí na to, abychom mohli být nezávislí nebo neutrální. Že sami nemůžeme uspět nebo se ubránit. Že musíme být součástí většího celku, jako je Evropská unie nebo Severoatlantická aliance.

Webová stránka thetruesize.com nám dnes dává šanci porovnat velikost zemí v nezkresleném měřítku. Níže přikládáme ke srovnání velikost Švýcarska a naší země.

mapa.png (112,806 kiB)

Švýcaři si z velikosti hlavu nedělají. Nejsou členy EU ani NATO, drží si svou vlastní měnu. Ačkoli jsou, co se týká velikosti, až na 132. místě na světě, pyšní se 20. největší ekonomikou světa měřeno dle velikosti HDP. V přepočtu HDP na obyvatele tvoří špičku světa, kdy jsou v první „pětce“. Zlaté rezervy mají 7. nejvyšší na světě!

Ano, historické a geografické okolnosti Švýcarsku pomohly k úspěchu, ale brání nám dnes nějaké historické a geografické okolnosti vydat se švýcarskou cestou?

V roce 1918 jsme bez váhání převzali model řízení státu po vzoru Francouzské republiky a USA. Není, po sto letech, čas zhodnotit výsledky těchto zřízení a případně si vybrat nějaké lepší? S ohledem na výborné výsledky třeba to Švýcarské? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.


Švýcarsko nemá minimální mzdu

Švýcarsko nemá na celostátní úrovni minimální mzdu. Prozatím pouze čtyři z 26 kantonů, které tvoří Švýcarsko, zavedly minimální mzdu. Jedná se o kantony Neuchâtel, Jura, Ticino a Ženeva. Ty tvoří celkem 13 % švýcarské populace. Prvnímu zavedení minimální mzdy předcházelo šest let soudních sporů a proběhlo až v roce 2017.

Plošné zavedení minimální mzdy odmítli Švýcaři v roce 2014 v referendu o změně ústavy (lidová iniciativa). Proti bylo 76,3 % hlasů. Navrhovaná výše minimální mzdy byla 22 franků na hodinu.

Švýcarsko zůstává jednou z nemnoha evropských zemí, které preferují svobodné tržní vyjednávání mezd před centrálním plánováním. Těmi zbývajícími jsou Island, Norsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Itálie a Kypr.

min_mzda.png (64,986 kiB)

Švýcaři dosáhli špičky v životní úrovni bez potřeby zavedení minimální mzdy. Evropu tvoří 50 států, bez minimální mzdy je jich pouhých 9. Z deseti nejbohatších států Evropy (dle HDP na obyvatele) jich však celých 6 nemá minimální mzdu. Myslíte si, že minimální mzda ekonomice spíše pomáhá, nebo spíše škodí?

Myslíte si, že by naší zemi pomohlo zvýšit životní úroveň, kdybychom upřednostnili tržní hospodářství před centrálním plánováním? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.


Zdanění práce ve Švýcarsku je nižší než v ČR

zdaneni_prace.png (330,264 kiB)

Naše země je nechvalně známá pro výši zdanění práce, která patří mezi nejvyšší na světě. Vysoké zdanění práce je nevýhodné v mnoha směrech. Naše ekonomika tím ztrácí.

Oproti tomu Švýcarsko má dlouhodobě jedno z nejnižších zdanění práce ze zemí OECD. Nižší než USA, které byly v minulosti symbolem kapitalismu a nízkých daní.

Koluje mnoho mýtů o tom, proč je Švýcarsko tak úspěšné. Faktem zůstává, že Švýcarsko má nízké daně. Mezi lety 2017 — 2019 bylo dokonce na EU seznamu daňových rájů, protože bylo možné se přes Švýcarsko vyhnout některým daním.

Nízké daně jsou součástí hospodářské svobody a hospodářská svoboda je přímo úměrná hospodářské prosperitě. To dokládají mnohé studie. Švýcarsko pouze potvrzuje tento princip.

Myslíte si, že by naší zemi pomohly k prosperitě nižší zdanění práce a větší hospodářská svoboda? My si myslíme, že ano, a to je náš cíl.


Pozn. red.:  Většina českých politiků by nejraději zdanila i třeba nadechnutí, vydechnutí (viz ŽP), otevřená okna, zavřená okna atd. Čím více elita lidi zdaní, tím se ona má lépe.


Povinnost zrychlovat a zlevňovat výstavbu bydlení

Švýcarská konfederace má ústavní povinnost podporovat zrychlování a zlevňování výstavby bydlení a podporovat, aby lidé bydleli ve svém. Česká ústava nic takového nezmiňuje.

Oddíl 8    Bydlení, zaměstnanost, sociální zabezpečení a zdraví

Čl. 108    Výstavba bydlení a vlastnické bydlení

1) Konfederace podporuje výstavbu bydlení, nabývání vlastnictví bytů a domů pro osobní potřebu jednotlivců, jakož i činnosti developerů a organizací podílejících se na výstavbě sociálního bydlení.

2) Podporuje zejména nabývání a přípravu pozemků pro výstavbu bydlení, zrychlování výstavby a snižování nákladů na výstavbu bydlení.

3) Může přijímat právní předpisy týkající se přípravy pozemků pro výstavbu bydlení a zvyšování rychlosti výstavby.

4) Přitom zohledňuje zejména zájmy rodin, seniorů, osob s nízkými příjmy a osob se zdravotním postižením.

Zdá se, že náš stát dělá přesný opak. K už tak složitému a pomalému povolování staveb se dále přidává zvyšování daně z převodu nemovitosti, zvyšování poplatku za vklad do katastru, zavádění energetických štítků atd. Podle Světové banky jsme na 157. místě ze 190 sledovaných zemí ve snadnosti získání stavebního povolení.

Myslíte si, že by i česká ústava měla politikům přikazovat, aby také podporovali zrychlování a zlevňování výstavby bydlení? My si myslíme, že ano, a to je i náš cíl.

S použitím texů Švýcarská demokracie

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 181 × | Prestiž Q1: 4,95

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 2 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Ing. S

K tomu porovnat, jaký průmysl živí je a nás. To může by mít vliv na zaručenou minimální mzdu. Automobilky, těžký průmysl tuším nemají.

0 | 0
PeTaX

Tradici má ve Švýcarsku přesné strojírenství (hodinářství), chemický a farmaceutický průmysl. Země vyrábí špičkové lékařské přístroje a vybavení. V zemědělství dominuje zpracování potravin (sýr a sýrové produkty, čokoláda). Stát je sídlem vědeckých a výzkumných společností, které se zabývají jaderným výzkumem a výzkumem kosmického záření. Jsou zde renomované univerzity, instituty velkých nadnárodních společností. Dále je centrem bankovnictví a úspěšně po staletí udržuje bankovní tajemství.

0 | 0

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top