Štítky článku: •  

Z minulých kontroverzí (II.) — Příliš mocná železnice

Pokračování seriálu o událostech historicky podobných dnešní krizi kolem chování digitálních obrů.

1280px-Leviathan_63_Train_Festival_2009-676x481.jpg
Leviathan, replika lokomotivy z roku 1868. Zdroj: uživatel Ltshears, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Na rozdíl od pošty, kolem které se točil minulý článek, byla železnice v době vzniku USA naprosto okrajovým fenoménem, natolik marginálním, že je těžké o něm vůbec najít nějaké webové zdroje. Jelikož žádné lokomotivy neexistovaly, cokoliv, co se hýbalo po nějakých kolejích (ne nutně železných, i dřevěných), bylo poháněno buď samospádem nebo silou zvířecích či lidských svalů. (Např. lanovka u Lewistonu, 1764.)

Horse_Tram_Budweis_Linz.jpg
Vzpomínka na koněspřežnou železnici České Budějovice — Linec (zdroj — německá Wikipedie)

Drtivá většina komerční dopravy probíhala až do 19. století po vodě a po silnicích, kde se nestávalo, že by celou infrastrukturu vlastnil jeden soukromník. Kritická byla hlavně mořeplavba, daleko kapacitnější než pozemní dopravní prostředky. Obchodní lodě byly ohrožovány buď piráty, nebo znepřátelenými státy. Pirátství bylo tvrdě pronásledováno a jeho pachatelé byli považováni za nepřátele lidského rodu (hostis humani generis). Proti státům tak snadno postupovat nešlo, ale původně nizozemská myšlenka, že moře má být otevřené pro plavbu všem národům (mare liberum), pozvolna nabývala na váze.

Zlatá éra železnic začala až po roce 1830. Běžným uspořádáním bylo, že jedna a ta samá firma zároveň vlastnila koleje, které často i vybudovala, a provozovala samotnou dopravu po nich (osobní a nákladní). Železniční síť USA postupně rostla a kolem roku 1890 překročila její délka sto tisíc mil.

Railroads_of_the_United_States_in_1918_-_Project_Gutenberg_eText_16960-1024x656.png
Rozsah železniční sítě v USA na jejím vrcholu (1918)

Podobně jako dnešní internet, i železnice zásadně změnila charakter života Spojených států. Obyvatelstvo, dříve koncentrované kolem několika velkých námořních přístavů, začalo expandovat do vnitrozemí a vytlačovat indiány z jejich starých teritorií. Pozemky s kvalitní půdou ležící daleko od splavných řek se najednou daly použít k zakládání velkých farem, protože úrodu bylo možné dovézt vlakem ke spotřebitelům dříve, než se zkazila. Podobně se dalo rozvážet i uhlí, rudy, železo, ocel, kulatina a další objemné nebo těžké výrobky.

(Ještě jedna drobná poznámka: nešlo jen o to, že potraviny se při cestě rychle kazily. I u trvanlivých výrobků byl dříve po celá tisíciletí problém v tom, že volské či koňské potahy byly velmi pomalé a náklady na krmivo pro tažná zvířata a mzdu pro vozku velmi rychle překročily možný zisk z prodeje dopravovaného zboží. Výhodu měly jen malé a drahé produkty s vysokou přidanou hodnotou — koření, šperky, hedvábí, porcelán. Ale vozit povozem po pevnině běžné potraviny na delší vzdálenosti bylo nehospodárné a byl to mj. jeden z důvodů, proč táhnoucí vojska raději plundrovala zásoby místních sedláků, pokud měla tu příležitost. Železnice byla v tomto ohledu naprostou civilizační revolucí — najednou šlo relativně levně zásobovat civilní tržiště i armády v poli na vzdálenosti stovek kilometrů.)


Zdaleka ne každá železniční společnost byla rentabilní. Velká krize roku 1873 přivedla řadu z nich ke krachu a odvětví se začalo konsolidovat v rukou několika málo hráčů. Jedním z nich byl Jay Gould, který postupně skoupil železnice v rozsahu zhruba desetiny celé americké sítě a k tomu si přikoupil ještě telegrafní společnost Western Union a newyorské noviny World; jeho velkým protivníkem byl Cornelius Vanderbilt, jehož konglomerát kromě železnic zahrnoval i námořní plavbu a strojírenské závody.

Výsledkem tohoto slučování firem bylo několik málo gigantů, které získaly faktické regionální monopoly na nejmodernější způsob dopravy, jež tehdejší svět znal. Hlavní stížností zákazníků byla cenotvorba. Ve srovnatelných situacích diktovali dominantní dopravci zcela jiné ceny, veřejné ceníky neexistovaly a vlivní politici dostávali „volňáska“, aby železničním firmám nedělali problémy. (Článek o vzniku mezistátní obchodní komise.)

To vadilo zejména farmářům, kteří byli při svém podnikání na železnici zcela odkázáni a tudíž vůči svévolnému jednání železničních společností bezmocní. Jeden z prvních kusů federální legislativy, který toto téma adresoval (Interstate Commerce Act of 1887), ukládal železničním firmám zveřejňovat závazné ceníky přepravy a vybírat jednotné sazby od všech zákazníků.

Potíže s kartelizací železniční dopravy trvaly i v následujících desetiletích. Velké firmy občas sahaly k jednostrannému snížení mezd, což vedlo k divokým stávkám ochromujícím celé státy (1877, 1894). Snaha železničních obrů polykat i další sektory ekonomiky pokračovala. Například v Pennsylvánii skoupila železniční společnost Reading Railroad přes polovinu tamních černouhelných dolů a zajistila si tak dominantní pozici při produkci antracitu (tou dobou životně důležité palivo).

„Svoje“ uhlí vozila Reading Railroad za nižší ceny než uhlí z dolů, které jí nepatřily, čímž tlačila další uhelné podniky do nemožného postavení a snažila se je přinutit k odprodeji a sloučení. Vzniklo tak velké, ale jen krátce trvající impérium, protože při velké ekonomické krizi roku 1893 se Reading Railroad rozkmotřila s významným finančníkem J. P. Morganem a následně zkrachovala. (zdroj: PDF).

Panic_at_the_NYSE_5_May_1893_cph.3b13869-665x1024.jpg
Panika na newyorské burze 1893, autor neznámý

První velký antitrustový zákon, Sherman Act (1890), byl motivován právě růstem obřích firem na železnici a jejich chováním. (I když nikoliv exkluzivně, problém kartelizace a monopolizace se vyskytoval i u jiných odvětví.)

„„If we will not endure a king as a political power we should not endure a king over the production, transportation, and sale of any of the necessaries of life.“

„Pokud nestrpíme krále coby politickou moc, neměli bychom snášet ani krále vládnoucí nad výrobou, dopravou a prodejem nezbytností života.“

— JOHN SHERMAN, senátor, který předložil antitrustový zákon

Uplatnění Shermanova zákona v praxi bylo a zůstává dost nerovnoměrné. Závažným případem na železnici byl Northern Securities Co. v. United States, spor, který byl iniciován snahou dvou obřích společností Great Northern a Northern Pacific vytvořit kartel v podobě zastřešující firmy Northern Securities. Tato velefirma by ovládla veškerý železniční provoz na západě Spojených států. Nejvyšší soud rozhodl, že firmy porušily antitrustový zákon, a nařídil jejich opětovné rozdělení, ovšem nejtěsnějším možným poměrem hlasů 5:4.

„Hard cases make bad law.“

„Z těžkých kauz vzniká špatné právo.“

— OLIVER HOLMES, jeden ze čtyř soudců, kteří hlasovali proti

O tom, nakolik byl Shermanův zákon účinný v udržování skutečného konkurenčního prostředí na železnici či jinde, se mezi ekonomy vedou spory. Velký vliv železničních baronů se nedal jen tak snadno neutralizovat jednou zákonnou normou. Ještě roku 1914 musel být původní zákon upřesněn novou normou (Clayton Act), která zakazovala všelijaké praktiky, jež se vyvinuly k obcházení původního zákona, a umožňovala zákazníkům bránit se proti nekalým praktikám dominantních firem pomocí hromadných žalob. Firmy se nicméně staly daleko opatrnější ve věci dalších akvizic a slučování, takže dystopická vize jednoho mamutího kartelu, který by kontroloval veškerou železniční dopravu v USA, se nenaplnila.

Dnes už železniční společnosti nemají v USA tu moc, kterou měly dříve, a to i přesto, že nákladní doprava po kolejích je stále ještě velmi živá a výkonnější než v Evropě (průměrná délka amerického nákladního vlaku jsou fascinující dva kilometry). Z pomyslného vrcholu vytlačil železniční barony automobilismus, který do monopolismu nepropadá. Silnice jsou vesměs veřejné a výrobců vozidel, jakož i špeditérských firem, je tolik, že kartelizace oboru víceméně nepřipadá v úvahu.


Zase nějaké ty body na závěr:

  • analogie mezi chováním železničních baronů, kteří kupovali doly a ocelárny a vytvářeli obrovské průmyslové konglomeráty, a Googlem či Applem s jejich neustálými akvizicemi jiných firem, je dost zřetelná, i když hrací pole se změnilo;
  • totéž platí o preferenci vlastních výrobků — situace, kdy nějaká firma vlastní jak tržiště, tak i část výrobků na něm prodávaných (Google, Amazon), je očividně receptem na problémy;
  • farmáři si stěžovali na neprůhlednost ceníků a favoritismus vůči politikům. Dnes si na internetu stěžujeme na neprůhlednost přístupu k sítím a možnému nadržování určitým favoritům „v zákulisí“. Podobně jako tehdejší farmáři, i dnes jsou některá povolání (politici, část umělců) v závislém a nerovném postavení vůči sítím, protože alternativní způsoby „prodeje vlastního zboží“ jsou podstatně méně efektivní;
  • antitrustové zákony měly nějaký účinek, ale nebyl to všelék a definitivním koncem železničních baronů byly až technologické změny. Ty asi jednoho dne v IT oboru nastanou také, ale těžko říci, kdy a jak. V případě přechodu od železnic k silnicím to bylo cca 60 let, dvě generace.

Tolik prosím k železnici a v příštím, posledním dílu, se podíváme na muže, kteří odmítali bojovat pod vlajkou s hvězdami a pruhy.

Autorovo diskusní fórum ke článku najdete zde.


Hudební epilog

Slyšet vlak znamená v duchu cestovat. Pro vězně ze San Quentinu velmi intenzivní představa.

Píše pan Marian Kechlibar na kechlibar.net

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 164 × | Prestiž Q1: 7,20

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 1 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
TomM

Odpusťte mi můj staromilský způsob myšlení, ale já jednoduše dám na spojení "fakta a logická dedukce". Proto tak úplně nechápu styl myšlení, kdy se někdo upírá k nějaké pofidérní definici "velikosti" či "moci" a žádá po státu - tedy po aktérovi, který má celou tu situaci svými zhovadilými kroky na svědomí - aby zakročil a jinými zhovadilými kroky vše "napravil".

Zrovna železnice byly v USA zhusta prvními "PPP" projekty. Federální i jednotlivé státní vlády velmi často výstavbu železnic dotovaly finančně i neuvěřitelnými půdními granty (i když existovaly i tržní výjimky). To vše za obrovského lobbingu ve Washingtonu. A ti samí uplacení "zákonodárci" to poté měli řešit nějakými protimonopolními zákony!? Smál bych se, kdyby to nebylo k pláči! Politici byli na vrcholu blaha, když se začaly ozývat hlasy, žádající tuto legislativu. I Big Business na ně napojený z toho dokázal profitovat a obrátit to proti efektivnější konkurenci.

Existence nějakého megamonopolu je vyloučena z důvodu problematiky ekonomické kalkulace. Jenže k tomu je třeba studia ekonomie a ne podléhat dojmologii.


Chápu, že při pohledu na Facebook, Google apod. vládne nutkání "něco dělat". Jenže nejprve je třeba stanovit správnou diagnózu, aby se dalo správně léčit!

0 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top