Štítky článku: •  

Několik málo slov o politice II

Navazuji na minulých pět bodů, které musí nezbytně vyřešit jakákoliv vláda, pokud se nechceme ocitnout na samém dně po boku Řecka, či jiných států.

První část

6. Systém Evropské unie

Velmi a velmi bychom měli uvážit, kolik výhod a kolik nevýhod nám přináší členství v totálně byrokraticko-centralistické EU. Kolik potenciálních rizik by nám hrozilo přijetím Eura. Nebylo by například moudřejší vytvořit společně se sousedními státy decentralizovanou Unii středoevropských regionů, společně s Polskem, Rakouskem, Slovenskem či Bavorskem na ryze dobrovolném základě?

Spolek garantující svobody jednotlivce a jejich majetků namísto příkaznictví a tvrdé regulace současné EU, i vcelku nedemokraticky utvořené Evropské komise.

7. Systém ochrany existenčního prostředí

Měli bychom odmítnout hurá-styly, zkratová řešení a myšlenková klišé ochrany prostředí v němž žijeme, včetně ekoterorismu. Prostory v nichž lidé žijí musí být chráněny a opečovávány jen a právě lidmi, kteří v nich reálně žijí, nikoliv zájmovými skupinami – ať finančními, či jinými. Ani fanatismem. A ani zvrácenou myšlenkou veřejného zájmu.

Ochrana existenčního prostředí musí být přeměněna na opačnou hierarchii: zdola nahoru, ne opačně! Z malých kruhů směrem k velkým. Od individuálních práv směrem ke společným zájmům malých skupin až ke společným zájmům větších skupin. V tomto pořadí.

8. Systém kontroly

Změnit současný, zcela netransparentní systém kontroly hospodaření s veřejnými financemi, či jakýmikoliv jinými svěřenými prostředky. Počínaje státním rozpočtem, přes hospodaření pojišťoven, jakýchkoliv veřejných institucí, včetně jednoznačných a veřejných majetkových přiznání všech aktérů. Dokonce s presumpcí viny, kdy aktér musí dokazovat, že to není takové, jak to vypadá. Konec strýčkům Vikům a jim podobným. Viníci do žaláře, povinnost uhradit ze svého majetku vzniklé škody a doživotní zákaz vykonávat ve státní správě třeba jen vrátného či uklízečku.

9. Deregulace

Je nezbytné velmi rychle opustit všechny systémy regulací, dotačních programů, mrvení cen tím, že protežujeme tu, či jinou skupinu výrobců, či poskytujeme výhody té či oné skupině prodejců daňovými prázdninami, či celními bariérami bráníme vstupu jiného subjektu do prostředí. Věci mají stát tolik, kolik opravdu stojí. A ať se každý jednotlivec rozhoduje sám za sebe v dané vteřině, zda to, či ono bude vyrábět, či pěstovat a druhý jednotlivec zda je v dané vteřině ten statek úměrný statkům, které on drží a chce směnit.

Jestliže budou Francouzi dále z veřejných rozpočtů dotovat své vinaře, nebo výrobce sýrů, vězte, že každým nákupem takovéhoto výrobku si ukrajujete díl z dlouhodobého bohatství všech Francouzů pro momentální zisk a celá Francie chudne. Ale obdobně chudne i Váš soused. Je čas si začít uvědomovat rozdíl mezi krátkodobými benefity a dlouhými penězi.

10. Stádnost

Nešťastná stádnost (všichni sbírají Céčka; kdo neskáče, není Čech) je nejodpudivějším projevem nezodpovědného chování jednotlivce skrytého v anonymitě davu, velmi často snadno manipulovatelném davu.

Je nezbytné vytvořit podmínky pro emancipaci každého jednotlivce. Všemožně podpořit jeho sebevědomí a nezávislost. Nezávislost na státu, nezávislost na kraji, nezávislost na okrese. Limitně deregulovat vliv institucí směrem k nule, jinak nadále zůstaneme jen stádem frustrovaných jedinců, „ovčanů“. Nástroj je jednoduchý. Přestat lidem krást a pak velkomyslně tu a tam rozdávat z cizího.

Už jsem to někde jednou napsal: nesmíme žít v bláhové naději, že se jeden jediný současný politik ráno podívá do zrcadla a zděsí se sám sebe. Že se v něm probudí sebereflexe, že si sám řekne: „proboha, co jsem to celý život páchal? Co jsem to za darebáčka?

To se nikdy nestane!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 454 × | Prestiž Q1: 9,50

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top