Štítky článku: •  

Řeči o euru jsou holou zbytečností

ČR se k přijetí eura zavázala už vstupem do EU. Bohužel to vypadá, že většina voličů to tehdy ani nevěděla. To je prostě obecným znakem referenda, že voliči mají v průměru méně informací, než by měli mít.

Diskuse tedy není euro ano, či ne. Diskuse je o tom kdy. To, že jsme se zavázali euro jednou přijmout, totiž vůbec neříká kdy. Když se podíváme na výsledky posledních voleb, vidíme, že strany, které nemají přijetí eura jako svou prioritu, mají jasnou většinu. Jinými slovy, volič rychlé přijetí eura nechce a politici mu ho většinou ani nenabízejí.

Vznikla už celá řada ekonomických studií, které ukazují, že přijetí eura není pro většinu zemí výhrou. Analýzy potvrzují, že na euru vydělalo Německo, zatímco jih Evropy prodělal. Věc tedy rozhodně není černobílá.

O mourovaté kočce můžeme sotva tvrdit, že je černá, nebo bílá. Přesto právě toho se mnozí lidé v případě eura dopouštějí. Není totiž pravdou, že všem ekonomikám pomohlo, nebo že všem ublížilo. Je to komplikovanější a pravda je někde uprostřed. Každý, kdo paušalizuje a tvrdí, že euro je buď dobře, nebo špatně, dělá chybu.

Na zavedení eura vydělalo Německo. Němečtí ekonomové to kvantifikovali na 23 116 eur na hlavu. Výrazně vydělalo také Nizozemsko, a to 21 003 eur na hlavu. Naopak na zavedení výrazně prodělala Itálie, a to 73 605 eur na hlavu, a Francie o 55 996 eur na hlavu. Studie navíc ukazuje, že pozitivní a negativní dopad eura se v čase měnil. Například Řecko nejprve na euru vydělávalo a až později prodělávalo.

Jednotná měna přináší ekonomice pozitiva i negativa. Mezi jednoznačná pozitiva patří to, že společná měna pomáhá zemím větším zapojením do zahraničního obchodu uvnitř Evropské unie. S jednou měnou není nutná konverze národních měn, což snižuje náklady exportérů a usnadňuje plánování. Nemluvě o snadnějším cestování.

S tím souvisí další argument. Logicky se nabízí myšlenka, že zavedení eura musí vést k většímu zapojení do vnitroevropského obchodu a k větší integraci do jednotného trhu. Jenže tvrdá data studie Americké obchodní komory v EU ukazují, že ČR je v Indexu integrace země na jednotný trh už nyní jednou z nejvíc integrovaných ekonomik. Na jednotném trhu jsou víc integrovány jen Malta a Lucembursko. Co víc bychom mohli čekat? Jsme v míře zapojení do zahraničního obchodu i před Slovenskem, které má euro a které by jako malá otevřená ekonomika teoreticky mělo být ještě před námi. Jednoduše řečeno: My se už v zapojení do jednotného trhu nemáme kam dál posouvat. Euro na tom nic nezmění. Je zbytečné.

A pak tu máme nevýhody eura.

Hlavní nevýhodou společné měny je ztráta domácí měnové politiky. Evropa je velmi nehomogenní. Některé části Evropy mají vysokou nezaměstnanost, jiné nízkou. To samé platí o inflaci. Jednotná měnová politika pak nemůže vyhovovat všem.

Například vysoké úrokové sazby pomáhají tam, kde je vysoká inflace, a škodí tam, kde je inflace nízká. A naopak. Hledá se jakýsi průměr, který nakonec nevyhovuje nikomu. Optimální by proto bylo, kdyby si byly ekonomiky velmi podobné, aby potřebovaly všude stejnou měnovou politiku — to ale nejsou.

Jedny úrokové sazby pro všechny jsou stejně nevyhovující jako jedno číslo bot pro celou armádu. Někomu číslo vyhovuje, pro někoho je velké, pro někoho zas malé a boty ho tlačí. Optimální by bylo, aby měli všichni stejně velkou nohu, což nejenže v realitě nemají, ale ani jim to nenadiktujete.

S vlastní měnou má centrální banka možnost samostatně reagovat na nepříznivý vnější vývoj, nemusí se přizpůsobovat jedné velikosti erární boty.

Navíc tržní kurz měny působí jako automatický tlumič. Jakmile přijde nepříznivá situace, kurz oslabí, čímž dá ekonomice polštář a ztlumí náraz. Jakmile naopak ekonomika roste příliš rychle, kurz posílí, čímž naopak zabrání ekonomickému přehřátí. Nezaměstnanost neporoste tak rychle, jako by rostla bez plovoucího kurzu, protože slabší kurz domácí měny dokáže víc tlumit pokles příjmů exportérů. Ekonomika má díky plovoucímu kurzu tendenci směřovat do rovnováhy, neprožívat tak hluboké recese ani se tak moc nepřehřívat.

Samozřejmě tato samoopravná reakce ekonomiky neproběhne vždy tak učebnicově. Jeden příklad za všechny: k téhle vzorové reakci nedošlo u nás třeba v roce 2013. Důvodem ale nebyla nějaká chyba koruny — bylo to způsobeno chybou hospodářské politiky vlády. ČR totiž přistoupila v tu absolutně nejhorší dobu ke zvýšení daní, a proto jsme si vyvolali druhou a naprosto zbytečnou recesi, kterou okolní země neprošly.

V rámci objektivity se sluší dodat, že jistým argumentem proti ponechání si koruny je nyní jakási kvalitativní změna politiky ČNB. Zatímco dřív byla pro nás centrální banka s vlastní měnou zárukou racionálního přístupu, po intervencích ČNB proti koruně v roce 2014 si to už nemyslím. ČNB podle mne Českou republiku poškodila. Slabší kurz koruny vzal ekonomice bič, který nad ní léta byl. Tím, že koruna kvůli intervencím přestala posilovat, jak pro ni bylo před krizí typické, ekonomika se postupně měnila na sklad a montovnu s nízkou přidanou hodnotou. Trh práce už nehledal inženýry, ale lidi se základním vzděláním. To podvázalo možnosti budoucího růstu.

Pikantní na tom je, že zavedení intervencí přineslo guvernérovi ČNB ocenění, aby jeho následovníkovi přineslo zrušení intervencí tu samou cenu… Říkáme-li však, že argumentem proti ponechání si koruny je kvalitativní změna politiky ČNB, musím dodat, že politiku ECB považuji za ještě řádově mnohem hůř zvládnutou, takže navzdory zhoršení kvality ČNB stále ECB předčí.

Asi největším rizikem přijetí eura ovšem je, že bychom jednou mohli platit jihoevropské dluhy, které by na nás byly převedeny. Dluhová krize nebyla vyřešena, byla jen překryta neskutečným množstvím peněz a zametena pod koberec. Řecko má dnes vyšší dluh k HDP než v době, kdy byl jeho dluh už považován za neúnosný. A to už přitom bylo Řecku 100 mld. eur dluhu škrtnuto.

Dokud budou Řecko a Itálie součástí eurozóny, není pro ČR euro zajímavé. I bez eura se přibližujeme k Německu a máme rekordně nízkou nezaměstnanost. Anebo dost možná se Německu přibližujeme a máme nízkou nezaměstnanost právě proto, že jsme bez eura.

Tento text cituje pasáže z knihy Šichtařová & Pikora: Jak nepřijít o peníze (2020)

Píše paní Markéta Šichtařová na marketasichtarova.blogspot.com

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 327 × | Prestiž Q1: 10,37

+18 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 12 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Petr Suchomel

Každý, kdo dnes pochybuje o smyslu společné evropské měny, by měl předem čtenáře seznámit se svou vizí evropské spolupráce. Například: "Chci Evropu sešitou z jednotlivých národních států, ve kterých budou platit odlišné zákony. A když to bude pro daný stát výhodné, ať se tam jezdí vlevo, ať se tam pálí uhlí a ať se tam hospodaří posvojom." Nebo: "Chci Evropu, která se jednou (podle mne nevyhnutelně) národnostně promísí, ve které zbudou z dnešních hranic jen regiony a ve které nebude potřeba přepočítávat ceny."
Pokud by se každý €-šťoura svým čtenářům takto přiznal předem, nemusel by k tématu společné evropské měny věnovat tolik řádků.
Společná evropská měna je v Evropě bez hranic nejen výhodou, ale i nutností. V Evropě sešité z jednotlivých států není nutností, ale i tak je výhodou. Nevýhodou je zde pouze a jen pro VEKSLÁKY - pro všechny ostatní je výhodou. Pokud nemám pravdu, přesvědčte mne. Ale vynechte teze o automatickém tlumiči národních měn (to je jen sladší polovina celé pravdy) nebo o dluzích, které budeme platit za jiné (to se děje totiž v každém státu i s vlastní měnou). Společná měna je evropským zrcadlem toho, jak mě platí zaměstnavatel, kolik si vydělám jako živnostník nebo podnikatel, jak si skutečně stojíme v porovnání se světem bez ohledu na to, co blábolí politici a političky, ekonomové a ekonomky. Děkuji za pozornost :)

0 | 0
PeTaX

No, vidíte. A my si zase myslíme, že není ani jeden rozumný důvod, aby část tak nesourodého kontinentu měla jednu měnu. Euro je čistě politická měna a byla zavedena jen jako mocenský nástroj centralizace a unifikace €U. A zejména v rukou nekňubů ve vedení ECB je pro nás vysloveně nebezpečná.

Jen tak mimochodem: Spojené státy otálely se zavedením společného dolaru plných 100 let. A dobře věděly proč. A to jsou USA daleko homogennější, než Evropa.

Ostatně, eurem můžete platit i dnes a nic vám v tom nebrání.

A jen tak na okraj: většina vašeho textu jsou naprosté ekonomické nesmysly. Kdybyste napsal, že jste eurohujer, mohl jste si ušetřit spoustu písmenek.

0 | 0
Petr Suchomel

Nene, nejsem eurohujer :) Jen vidím, že jistá míra centralizace je nevyhnutelná a u měny je navíc neškodná. Centralizace za minulého režimu je u nás dodnes v nelibosti, ale i dnešní režim k ní spěje - prostě proto, že centralizovat vliv je pro firmy výhodné i v tržní ekonomice. Sleduji například, jak firmy zvučných jmen a kvalitních výrobků pohlcují centralizované holdingy a ty ještě pro zvýšení výhod tvoří kartely. Tvrdím, že dokud bude v tržní ekonomice výhodnější nakoupit větší objemy za výhodnější cenu a dokud silnější subjekt dokáže snadněji trh ovlivňovat, budeme směřovat k centralizaci.
Bylo by hezké, řídit Českou republiku pěkně "po česku", mít vlastní měnu, vlastní zákony, jazyk, být prostě originální a se světem kolem nás si vyměňovat zboží a zkušenosti. Možná i chráněná hranice by se v dobách pandemií opět hodila. Ale trh žádá přesný opak toho všeho. Chce volný pohyb kapitálu a pracovních sil. Nebo je to jinak? Jistě že Euro je svým způsobem i mocenským a unifikačním nástrojem, ale tím je třeba i volný pohyb pracovních sil. A jestli je ten mocenský tlak politický nebo mocenský - jak to dnes rozeznáme?

0 | 0
Dexempo

Běžte se zeptat třeba do Řecka, jak se jim ta vaše centralizace líbí. Každá lidská činnost musí mít konkurenci, aby se mohla pohnout dopředu. Platí to ve sportu, vědě, ekonomice a tudíž i ve měnách.
Euro funguje jako svěrací kazajka pro některé země. Zejména Itálie doplatila nejvíc. Pamatujete, jak se liry počítaly na tisíce? Oni potřebují devalvovat a nemůžou.
Ta vaše centralizace je jiné slovo pro fašismus. Ano, mnoha monopolům se to moc líbí, zadusit konkurenci prostým politickým rozhodnutím, to určitě!
A když jsme u těch měn. Je jedna měna, která je přirozená, všemi lidmi světa uznávaná a proto politiky nenáviděna. !ZLATO!

0 | 0
Petr Suchomel

Průměrná státní penze podle posledních dat: (zdroj:google)
Česká republika: 5 762 euro/rok = 12 692 Kč/měsíc
Řecko: 11 682 euro/rok = 25 736 Kč/měsíc
Podobné je to i s průměrnou mzdou. Za zkrachovalým Řeckem stále zaostáváme. Zdá se mi, že u nás platí opak - nepotřebujeme devalvovat, ale stále devalvujeme...Je zde někdo, kdo by mi vysvětlil, proč potřebujeme devalvovat Kč? Zkrachovali jsme také jako to Řecko? Nebo je to jen hra - každý rok se radujeme, že máme v peněžence opticky víc. Následně se ale hned zvednou ceny. Když pak zjistíme, že důchod nestačí ani na placení nájmu v domově důchodců, je už pozdě hledat druhé zaměstnání. :(

0 | 0
Petr Suchomel

...po pravdě, na ten nájem v domově důchodců česká penze ještě stačí. Ale pokud upadnete a potřebujete pomoct na nohy, musíte začít platit "balíček rozšířených služeb". A pak už penze nestačí.

0 | 0
Richard Nádvorník

Bohužel se obávám, že pravdu má jednoznačně paní Š. Je to složité téma na internetovou diskuzi. Zkuste knihu "V pasti eura" od Hanse-Wernera Sinna. Já tedy jako podnikatel pevně doufám, že se eura v ČR nedožiji.

0 | 0
Petr Suchomel

Děkuji za typ na knihu, u mne se to asi mine účinkem.Budete mi možná spílat, ale v situaci, kdy na každou ekonomickou poučku existuje přibližně stejný počet zastánců jako odpůrců, je pro mne zbytečné nad tím bádat. Používám v takových situacích selský rozum (a cit). A v případě eura je evidentní, že jeho rozšíření většině pouze zjednoduší život. Platit eurem sice můžeme i dnes, ale veksláci nám za to strhnou procenta. Rizika přijetí eura vidím pouze v tom, že by u nás mohla vzniknout masa nespokojených voličů - jakmile by zjistila, že důchod by se jim mohl vyplácet v kovových mincích... :(
Ale třeba by to byl odrazový můstek k tomu, aby se nám přestaly vyspělé státy vzdalovat.
Mimochodem – platí stále, že podle JPMorgan patříme po 30-ti letech rozvoje zase mezi tzv."rozvojové země"?

0 | 0
Richard Nádvorník

Nebyl by to odrazový můstek. A nejsem si jistý, že cit a selský rozum jsou v tomto případě dost. Ta malá provize v bance, když jedete na dovolenou, je ve srovnání s možností vlastní měnové politiky v ČR naprosto nicotný argument. Díváte se na to pouze jako občan. Čtěte.

0 | 0
Vojtěch

Z čistě osobního a praktického hlediska je pohodlnější, když na Slovensko a do Rakouska nemusím mít pro hotovost zvláštní europeněženku, kterou v opačném směru zaměním za tuzemskou.
Bankéři se snaží tuto záležitost ještě více usnadnit postupnou likvidací hotovosti.

0 | 0
Richard

Měna se "nevybírá" podle toho, abyste to měl pohodlné na hranici. To je opět pohled občana, kterému unikají jakési makroekonomické souvislosti...

0 | 0
Vojtěch

Nejde mi o výběr měny z hlediska představitele státu.
Berte to tak, jak napsáno a nehledejte nic jiného.

0 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top