Štítky článku: •  

Apel politického darwinisty

Dnes vydává Institut Václava Klause publikaci „Rozum proti kovidové panice“, do které jsem přispěl následujícím textem. Doporučuji, pochopitelně, k přečtení a hlavně zamyšlení celou knihu, do níž přispělo množství známých osobností — Klaus, Hoeschl, Žaloudík, Pirk, Pollert, Pikora, Kolář a další.

„Ani trochu se nebojím zemřít.“

Charles Darwin

Přihnala se virová epidemie, která často přidává chronicky těžce nemocným (pomíjím, že často vlastní vinou), lidem s těžkou poruchou imunity a starým lidem nad hrobem poslední kapku do naplněného poháru žití.

V důsledku mediálního humbuku, bombardování veřejnosti různými, mnohdy účelově upravenými statistikami, predikcemi, protichůdnými názory odborníků z nejrůznějších oborů a chaotickými reakcemi politiků, došlo k vystrašení značné části občanů až do ztráty zdravého rozumu.

Kombinace často cílených přehnaných reakcí politiků a profitujících vlivných skupin za nimi, využívajících a zneužívajících situaci k posílení své moci, spolu s přestřelenými, hysterickými, a tedy špatnými rozhodnutími chaoticky činěnými pod tlakem medií a vystrašené veřejnosti, pak způsobila téměř celosvětovou sociální a ekonomickou krizi, jejíž důsledky a následky budou mnohem a mnohem delší a horší, než které by způsobila samotná virová epidemie.

Při chladnokrevné reakci vůdců mezi politiky (pokud by ovšem takoví byli, neboť armáda těch průměrných a podprůměrných je v posledních desetiletích obvykle vytlačila), by k dnešnímu stavu vůbec nemuselo dojít a svět mohl s přiměřeným množstvím opatření běžných při každé větší epidemii nadále v podstatě normálně pracovat a žít.

V toku času by byl počet všech zemřelých na obvyklém průměru (neboť nikdo neumírá „navíc“, jen někteří více či méně předčasně), a nenastal by společenský a hospodářský rozvrat, který bude mít ve svých druhotných, terciálních a dalších následcích na svědomí víc mrtvých, psychicky narušených a nemocných, než samotná epidemie, nemluvě o dalších nevyčíslitelných škodách společenských, které nepůjdou napravit ani během jedné generace.

Změkčilá společnost, která vytěsnila smrt jako přirozenou součást života ze svých myslí a pseudohumánně se snaží zachránit a prodloužit každý lidský život bez ohledu na jeho kvalitu (která je ovšem od kvantity neoddělitelná), nese též svůj obrovský podíl viny. Pod zdánlivě nenapadnutelnou premisou, že jeden každý lidský život je nezbytné zachránit za každou cenu, tak vznikají lidské tragédie a oběti mnohonásobně většího rozsahu.

Pokud se velká část lidí nevzpamatuje, nepotlačí svoji pýchu a zpupnost, nenavrátí se zase svým myšlením a konáním k přírodě a jejím zákonitostem a nenajde si vůdce hodné toho jména, nečeká lidské společenství nic dobrého.

To, že se z lidského zdraví udělal namísto soukromého veřejný statek (a ochota mnoha lidí zbavit se takto odpovědnosti za své zdraví tomu bohužel napomáhá), opět znamená další zásah státu do jedné z nejsoukromějších lidských oblastí. A to je, bohužel, teprve začátek. Příležitosti využít strachu ve svůj prospěch se totiž již chopily zájmové skupiny, které postupnými kroky, a to vždy pod záminkou prevence a ochrany, chtějí učinit z lidí poslušné stádo, technologicky hlídané na každém kroku, s násilně vynuceným vzorem chování a jednání, stádo co nejméně samostatně myslících konzumentů vnucovaného životního stylu, zboží a zábavy.

Toto nebezpečí je o to větší, že drtivá část mladé generace jednak na vlastní kůži nezažila nesvobodu a její nenápadné, plíživé počátky, nezažila postupný vliv celkové atmosféry zákazů, příkazů a jediných správných postojů na myšlení člověka, vliv atmosféry, která vede k autocenzornímu názoru, že co není povoleno, je prostě zakázáno.

Jinak řečeno, mladá generace je mnohem ochotnější vyměnit svobodu za technicky skvěle vybavenou klec.

V rámci Evropské unie přinese doba pokoronavirová další zesílení integračních snah, zglajchšaltování názorů, postojů a politiky jednotlivých členů metodou cukru a biče a tvrdé potlačování jakýchkoliv snah o decentralizaci, demokratizaci a odbyrokratizování dosud nevídanou silou a nevídanými prostředky.

V rámci celého světa hrozí pak omezování volného obchodu zaváděním různých ochranářských opatření (samozřejmě pod ušlechtilými hlavičkami „green deal“, „fair trade“, „ochrana národní bezpečnosti“ apod.), což historicky vždy vede k eskalaci napětí a ke konfliktům.

Času moc nezbývá a je zapotřebí vyburcovat veškeré síly, abychom tento vývoj zbrzdili a zvrátili. Existuje pravděpodobně jediná možná obrana: vytvářet „ostrůvky pozitivní deviace“ lidí, kteří si uvědomojí nebezpečí tohoto vývoje, naučit se komunikovat mezi sebou, množit tyto ostrůvky a v příhodné dějinné konstelaci převzít vládu. Úkol je to nadmíru těžký, dlouhodobý, ale ne nemožný.

P.S.

Civilizace a věda nám doposud nabízely hlavně pohodlí. Osvobozovaly nás od dřiny a prodlužovaly náš aktivní život. Dnešní vývoj se však zásluhou nebývalého rozvoje techniky, která se začíná ubírat směrem, kdy vedle služby jednotlivcům slouží čím dál tím více k dohledu nad nimi, dostává do bodu, kdy se z dobrého sluhy v rukách jednotlivce stává zlý pán v rukách státu a velkých korporací.

Ostatně, již Albert Speer, jeden z obžalovaných nacistů, pronesl při Norimberském procesu následující slova: „Naše diktatura se podstatně lišila od všech předchůdců v historii tím, že dokonalým způsobem používala všech technických prostředků. Jen tak se jí podařilo zbavit 80 milionů lidí schopnosti nezávisle myslet.“ A bylo to gestapo, které dodávalo: „Nemáte-li co skrývat, nemusíte se bát.“

Spousta lidí, a to zvláště mladých, si to neuvědomuje a s potěšením tento trend podporuje v domnění, že jim to prostě zjednodušuje a zpříjemňuje život, aniž si klade otázku, jakou cenu za to ztrátou svobody v konečném zúčtování zaplatí. Až nakonec zjistí, že přestane platit hotovost a budou jen virtuální peníze, drtivá většina výrobků se nebude moci „osahat a očichat“ ale jen objednat, automobily budou ovládány na dálky bez ohledu na vůli řidičů, a dle své fantazie můžete přidávat další a další „vymoženosti“. Stát a mocné korporace budou vědět každou vteřinu, kde jsou a s kým jsou, co jedli a pili, jaké šaty jaké velikosti nosí a jaké knihy čtou, co sledují v mediích, s kým a o čem komunikují, což povede k ještě většímu zahlcování vtíravou reklamou na zbytečnosti, ale hlavně k trvalému „vymývání mozků“. Pak bude ovšem již pozdě bránit se tomu, že jim vlády a nadnárodní korporace začnou zakazovat říkat, psát a málem i myslet jinak, než „vhodně“ a budou je sankcionovat za „nevhodné“ chování či jednání, jak se již začíná dít.

Jak již jsem napsal, existuje opravdu jedna jediná možnost obrany: vytvářet tzv. ostrůvky pozitivní deviace, kam tyto technologie nepustíme, kde budeme moci svobodně dýchat, mluvit, jednat a žít, aniž by nás někdo perzekvoval za „nevhodné“ názory, ostrakizoval, „převychovával“ a společensky či pracovně likvidoval, jak se již dnes mnohde děje.

Miroslav Macek

7. prosince 2020

Reprint PListy

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 324 × | Prestiž Q1: 12,53

+24 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 17 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Borsuk

A přes to všechno to Hitlerovi ani jiným levičákům nevyšlo a já doufám, že jim to nevyjde ani tentokrát. Všechno co je proti přírodě, proti přirozenému řádu světa se časem samo odrovná. Ono to myslím funguje obdobně: ve fyzikálních systémech musí být záporná zpětná vazba aby se sami nezničily, v přírodě Darwinovy zákony a v ekonomice ta levičáky tak vysmívaná neviditelná ruka trhu. Lidé předávající veškerá svá přirozená práva establishmentu degenerují a s tím degeneruje celý systém, který se pak po čase musí zhroutit.

Tomáš Fiala

Nevyjde jim to zcela samozřejmě jako vždycky. Jen jsem zvědavý, až jim to zase "překvapivě" nevyjde (samozřejmě, že na vině bude vnější a vnitřní nepřítel, nikoli nefunkčnost těch jejich levičáckých bludů), jestli bude Evropa vypadat spíš jako "po Hitlerovi" nebo spíš jako "po Gorbačovi"...

PS: Pozor na volnou ruku trhu. Adam Smith napsal "neviditelná ruka VOLNÉHO trhu" (navíc jen asi "dva" odstavce v celé rozsáhlé knize). A to je dost podstatný rozdíl. Ona totiž neviditelná ruka trhu existuje a její princip funguje vždy a za všech okolností a na všech trzích. Regulovaných i volných. Za války i v bezbřehém míru. Na regulacemi pokřiveném trhu taky existuje, ale funguje křivě.

Papy

To je spoliehanie sa stratégiu "čím horšie, tým lepšie". Nepovažujem to za správne. Treba bojovať za dobrú vec a nie spoliehať sa že sa zlá vec sama zničí.

Tomáš Fiala

No jo, to je hezké. Ala proboha JAK???

Šichtařová, Tětek, VKst/ml, Urza, Pirk, Řihák, blahé paměti Kubera, Forum 24, Neviditelný pes, Echo, Libinst, INESS, D-Fens, blogující autoři, diskutující na fórech, demonstrující, Chcípl PES, jánevímkdoještě, (vlastně ještě VOLIČI :-))) ) bojují každý po svém a svými prostředky "za dobrou věc" (ale co to vlastně je?), až se z nich kouří. Všechny alespoň k66 něčemu rozumnému vedoucí ideje A. Smitha, Otců zakladatelů, K.H. Borovkého, F. Hayeka, ... jsou trvale panstvem zašlapávány do země. V lepším případě jsou zesměšňovány, v horším případě nazývány fašismem, rasismem, asociálním krajním pravičáctvím, xenofobií a vůbec něčím, co je na hraně kriminality. A je na to tak i státními soudy nahlíženo a k tomu inklinují jejich rozhodnutí (čest výjimkám). Stav hospodářství a tím i společenství lidí v nejrůznějších formách a rozsazích (od spoluobčanů státu až po místní komunity a rodiny) se setrvale, a zdá se že nezvratně, už cca 25 let zhoršuje. Panstvo vyloženě demonstrativně dělá přesně to, co plebsu zakazuje. Tuhle v Kocourkově vidlácky, támhle v Bysetostátnemohlově sofistikovaně, ale podstatou je to furt to samé - "chodí do hospody a na fotbal".

Pandemický zákon:
Svoboda shromažďování - může být trestný čin. Svoboda slova - dtto. Svoboda pohybu - dtto. Vydělávat si na živobytí - dtto. Krom toho možnost obden měnit "rozkazy", pokud možno v rozporu s předchozími veřejnými/oficiálními prohlášeními, a kriminalizovat tím nic netušící, protože totálně zmatené a znechucené obyvatelstvo. Pokud možno kriminalizací zacílenou na "určité" subjekty. "Oni" toho zcela jistě nezneužijí :-))).

Greténismus:
Svoboda pohybu - používání spalováku bude pro 75% lidí krvavě drahé díky eko-pokutám/daním a drahé údržbě "veteránů", protože výroba spalováků se zakáže v roce 2050. Vlastně ne, 2045, ..., 2038, ... 2035, 2030, ... předevčírem. Používání e-hybu bude pro 75% lidí krvavě nepoužitelné, i kdyby to měli díky dotacím zadarmo.

TAK JAK???!!!

Tomáš Fiala

To mělo být pod Papy.

PeTaX

Ano. Mne také dost zlobí, když si lidé chválí, že je hůř. Takové divné sebemrskačství v naději na rychlý zázrak a euforii.

Vajo

Mně se nezdá, že by Borsuk zhoršování situace chválil. Pouze konstatuje fakt. A jak popisuje Tomáš Fiala, jedná se o nezvratný trend. Ovšem každý socialismus skončí, když mu dojdou peníze. Je jen otázka, kdy to bude a čím bude nahrazen.

Tomáš Fiala

Víte, to je tak, PeTaXi.
Já bych moc rád, kdyby věci šly lépe a lépe. Jenže po 30 letech demokracie dospěla společnost (nejen v ČR) tam, kam dospěla. Lidi to zkouší volbama, ale to se zdá být projevem šílenství -> opakovat experiment, který má stále stejný výsledek s očekáváním výsledku jiného. Já nevidím žádný rozumný způsob, jak tento vývoj zvrátit standardními demokratickými postupy. Na to nemusím být zrovna libertarián, abych toto viděl. Jakýkoli pokus něco změnit pomocí dalších demokratických práv (demonstrovat proti tomu nebo o tom veřejně psát/mluvit), která jsou lidem (údajně) zaručena Ústavou, narazí na to, že je panstvo prohlásí nebo dokonce už prohlásilo za trestný čin. Nejlépe pomocí zneužití nějaké situace, kterou prohlásí za strašnou krizovku. Mnohé občanské iniciativy (LBGT, Greenpeace, BLM, Děti Země, ...) se svými levicovými bludy ovládly vzdělávací systém, média a spolčily se s tím nehorším možným panstvem, které nemá daleko k Hitlerovi, Stalinovi nebo Mussolinimu. Nechávají za sebou "spálenou" zemi a když problém zeskalují, utečou od něj (viz lesy zničené "broučkem, co do ní patří"). Z vyžírků (příjemců peněz ze státního rozpočtu jakýmkoli způsobem) se stala panstvem podporovaná šlechta s vyššími příjmy, než mají ti, kteří na to vydělávají v soukromém sektoru, který pracuje pro dobrovolně platícího zákazníka (do čehož nepočítám takové firmy, jako je např. Strabag). Ti jsou naopak k ničemu (nepotrebujeme malé firmy) nebo rovnou nazýváni zloději (všeci kradnú)! Bolševický lumpenproletariát tomu tleská. Panstvo vytváří "novou šlechtu": https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konec-karanteny-pro-ockovane-do-izolace-nepujdou-ani-po-navratu-z-ciziny-143575
Ústy těch, kteří panstvu olizují (_!_), uvažují o zničení těch, kteří ještě vydělávají:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/reprodukcni-cislo-kleslo-na-116-skore-pes-je-75-143524#seq_no=2&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_req_id=vi9P8baWw1B-202102221240&
Ty, kteří skutečně ještě vydělávají tedy hodlá úplně zaříznout. Tak bych mohl pokračovat...

PeTaX

Já vím, bohužel, vím...

Tomáš Fiala

Za této doslova morbidní situace už nevidím jiné východisko, než je bankrot takových států. Rozhodně se netetelím blahem nad tím, co pak nastane. Ale jinudy cestu prostě nevidím, i když mám oči dokořán. Není to masochistické sebemrskačství. Nebo nějaká euforie. Já už jsem unaven a znechucen. Před lety jsem se stal vlastně bezdomovcem. I když mnozí z mého okolí nade mnou ohrnovali nos, já jsem své situaci nikdy nepodlehl a dnes jsem myslím ze všeho venku. Mám slušnou práci za myslím velice slušné peníze, které pocházejí od dobrovolně platícího zákazníka a dluhy, které na mé jméno nadělal stát mám splacené. Když jsem se ze všeho vyhrabal (navzdory snahám státu vyklopit mi pod nohy ne klacky, ale dvě Tatry s vlekem klád, abych už nikdy nestál na vlastních nohách), zažívám naprosto brutální útok na mé základní lidské svobody (které navíc vyplývají z mé vlastní existence = nepocházejí z nějakého pos...aného papíru LZPS). Nacházíme se doslova a do písmene v situaci, kdy si Hitler nechával parlamentem odhlasovávat první pravomoce, umožňující mu postupné totální ovládání státu/společnosti...

Volbama se nic na trendu nezmění:
1. Bůh ví, jestli k nim vůbec dojde.
2. Bůh ví, kdo k nim bude připuštěn, ať jako volič nebo jako politik či partaj, ucházející se o hlas.
Na demonstraci mě mohou zatknout, protože se nehodlám nechat opíchat a budu zločinec ohrožující na zdraví a životě šlechtu a budu porušovat zákaz, kterým bylo odstraněno nějaké lidské právo. Je to jen otázka času, kdy se tak bude dít. Za takovéhle psaní mohu být zanedlouho popotahován pro ... cokoli, co si panstvo vymyslí a šlechta tomu bude tleskat.

Já fakt nevidím jiné východisko, než je ten krach...
Máte jiný návrh, jak z toho ven? Sem s ním! Vážně a bez legrace.

PeTaX

Mám řešení, ale rozhodně není dobré o něm psát veřejně na Internet.

Tomáš Fiala

Neboli žádné reálné řešení neexistuje. Pokud o tom nelze veřejně psát, je to řešení tak říkajíc Wonkovsky - Havlovské. Jenže já nehodlám shnít v kriminále, jako Wonka. Neumím napsat průměrné prvoplánové protest-šaškoviny, jako Havel, abych "tepal nešvary společnosti", které by navíc hráli jako kde? V Mnichově, Paříži, Vídni? :-))).

Možná jsem srabák nebo jak by řekl Husák - oportunista. Vzhledem k tomu, že každá řízená společnost zkrachuje, ale zatím má dost síly ke zničení jakéhokoli odporu, zbývá mi jedině "frfňání" na "svobodných světech". A příprava na ten krach, který v mém případě přijde v nejnevhodnější možnou dobu: 65-75 letech mého věku. Pokud vůbec budu mít nějaký důchod (vzhledem k mému x-letému bezdomovectví = neplacení soc.poj. není vyloučeno, že žádný mít nebudu), bude ve výši cca 500.000,- (čehokoli) týdně, za což si koupím pár housek s gothajem (pokud zrovna budou na ofiko trhu k dostání). Budu potřebovat prostředky na stravu (černý trh, který nebude přijímat barevné papírky), střechu nad hlavou (dtto), lékařskou péči (dtto), a postupně i asistenční služby (dtto)...

Fakt nějak nevidím, že by mi reálně, bez varianty "odvážného činu" (= sebezničení), zbývalo něco jiného, než hledět na stále se zhoršující situaci a každé zhoršení se skřípením zubů vítat, jako krok ke konci tohoto... "nemám slušný výraz".

PeTaX

Pokud kdokoliv odstraňuje vaše základní občanská práva nebo demokratické uspořádání společnosti a všechny mírové postupy selhaly, máte jako občané právo postavit se mu všemi prostředky na odpor.

Tomáš Fiala

To už je (zřejmě) trestný čin... :-/ Viz země svobody - USA... :-/

Já jsem asi fakt srabák - neWonka. Po (fakt z pohledu života jednoho člověka mnoha) letech jsem si mohl konečně užívat normálního života a realizovat plán, který jsem v roce 1998 (!!!) musel uložit k ledu. Místo toho budu mít x let pošramoceného dost poničeného života. Alespoň ten plán (jak ve stáří nelouskat v nějaké superlevné špeluňce šváby) mohu byť okleštěný realizovat. Využitím lžiústaních lžipráv se leda zničím. Bohužel...

PeTaX

Miranda Escobedo ;-)

Vajo

Ale PeTaXi, základní (přirozená) práva lidí přece odstraňuje (porušuje) stát a žádné „demokratické uspořádání“ tomu nezabrání, právě naopak. Základní práva jsou v naší demokratické ústavě relatizována formulací „pokud zákon nestanoví jinak“. Takže když vládní strany ve shodě s „opozicí“ schválí „pandemický“ zákon, tak je to zcela demokratické, protože tyto strany mají v parlamentu asi devadesát procent hlasů.
Vy sice máte morální legitimní právo na odpor, nikoli ovšem právo legální. Stát (samozřejmě i demokratický) si svou legalitu vždy obhájí a prosadí. Má k tomu vzhledem k monopolu na násilí dostatek prostředků. Takže to Vaše hypotetické právo na odpor Vás postaví do pozice jeden proti celému státnímu aparátu. To se rovná sebevraždě. Ústup před drtivou přesilou není zbabělost, pouze akceptování reality. Nemusí to být hned rezignace a kolaborace.

Tomáš Fiala

Asi tak... :-/
A ještě bych dodal - ústup před drtivou přesilou, když je zároveň nezvratné a dávno teoreticky i experimentálně prokázáno, že ta přesila nakonec sežere sama sebe. Tím dříve, čím silněji (= s většími náklady) dává svou sílu najevo.

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top