Štítky článku: •  

První krok ke zrušení Ústavního soudu

Tedy že zrovna já budu muset bránit Ústavní soud, kterého se Městský soud v Praze rozhodl zbavit pravomocí…

Ne, vůbec mi nejde o obsah pondělního soudního rozhodnutí, kterým soud nakázal gymnáziu na Zatlance začít zase učit.

Jde mi o to, že v této zemi jedinou institucí, oprávněnou závazně říct, že něco je či není v souladu s ústavou, je Ústavní soud. Žádný jiný soud tuto pravomoc nemá. Nejsme v USA ani v jiné zemi anglosaského práva, kde v podstatě každý soud může dělat incidenční (v souvislosti s nějakým konkrétním případem) přezkum ústavnosti, což pak může cestou odvolání skončit až u Nejvyššího soudu … ústavní soudy tam nemají a tohle je tam jediný způsob přezkumu ústavnosti.

Ano, zavedl bych u nás anglosaský model a zrušil bych Ústavní soud z fleku, ale respektuji, že naše ústava je prostě jiná, neanglosaská …

… nicméně Městský soud v Praze v pondělí prostě sám rozhodl, že vládou vyhlášený nouzový stav — ten nový — je protiústavní.

Co se píše v Ústavě:

„Čl. 87

(1) Ústavní soud rozhoduje

(2) …

(3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud

  1. a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu se ZÁKONEM,
  2. b) ….

Čl. 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou.

(2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.“

Takže:

Mám ústavu, mám zákon a mám od něj se odvíjející podzákonný předpis (dále pro zjednodušení jen „vyhláška“).

Jaké situace mohou nastat?

1) Vyhláška není v souladu se zákonem. Vyhlášku obecný soud zruší, popř. neaplikuje, dál není co řešit. (čl. 95/1 Ústavy).

2) Vyhláška je v souladu se zákonem. Buď se s tím soud smíří, nebo prozkoumá, zda zákon není v rozporu s ústavou. Pokud se domnívá, že je v rozporu s ústavou, předloží zákon k posouzení Ústavnímu soudu (čl. 95 odst. 2 Ústavy, čl. 87 odst. 3 a contrario).

Ale je z principu vyloučeno, aby vyhláška byla v souladu se zákonem a byla v rozporu s ústavou, aniž by v rozporu s ústavou nebyl i onen zákon.

To, že čl. 87 odst. 3 a čl. 95 odst. 2 mluví jen o zákonech a ne o ústavních zákonech, není nedopatření. Je to záměr, jehož smyslem je zachovat výklad ústavy (a tím i konzistentnost příslušné judikatury) Ústavnímu soudu. Nikde totiž není psáno, že Nejvyšší soud či Nejvyšší správní soud posoudí rozpor s ústavou stejně, jako by jej posoudil Ústavní soud.

A pokud by se to stalo, třeba v současném vládním bordelu, že vyhláška je v rozporu s ústavou, ale ne se zákonem, protože zákon nám z řetězce mezi ústavou a vyhláškou jaksi vypadl, pak je třeba jít cestou extenzivního výkladu čl. 95 odst. 2 a ne cestou extenzivního výkladu čl. 95 odst. 1. To znamená, že soud si nemůže v článku 95 odst. 1 přimyslel slovo „ústavním“ a místo „zákonem“ číst „ústavním zákonem“, jak to teď předvedl Městský soud v Praze, ale může podobnou operaci provést u čl. 95 odst. 2 a předložit Ústavnímu soudu k posouzení jiný právní předpis, který není zákonem.

Ale pokud se o to Městský soud v Praze ani nepokusil, udělal první krok k tomu, aby ústavnost mohly postupně posuzovat všechny obecné soudy. Ale v takové situaci ztratí smysl další existence Ústavního soudu.

Autor je právník, byl poradcem prezidenta Klause

Pavel Hasenkopf neviditelnypes.lidovky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 180 × | Prestiž Q1: 5,76

+7 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top