Štítky článku: •  

Zprávy ze cvokhauzu 34

Už v jedné z předchozích Zpráv ze cvokhauzu jsme informovali pt. ctěnou veřejnost o tom, kterak se bude v některých místech starého kontinentu bojovat s nechtěným resp. neodsouhlaseným souložením. Novinky.cz k tomu přinesly zajímavé pokračování pod titulkem V Dánsku spustili aplikaci k udělování souhlasu se souloží.

Tamní ajťáci přišli s řešením pro osoby, které se svými milostnými hrátkami nechtějí provinit proti nedávno zpřísněné právní definici dobrovolného sexu. Mobilní aplikace iConsent umožňuje zaregistrovat zamýšleného partnera a odkliknout mu souhlas s aktem. Jeden souhlas platí 24 hodin a vztahuje se na jednu soulož. Dánsko totiž před časem přijala změnu zákona, na jehož základě může být nově za znásilnění požadován jakýkoliv sexuální akt bez jasného souhlasu obou, případně všech zúčastněných.

Donedávna bylo v případě znásilnění potřeba pouze prokázat, že se obviněný dopustil násilí, respektive že se oběť nemohla bránit. Novela zákona pamatuje i na případy, kdy se oběť — obvykle žena — nebrání, protože je vyděšená a v šoku nebo například pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Kritici ale namítají, že potíž může nastat v okamžiku, když se začnou lišit názory na to, čím a jak dává člověk jasný souhlas k sexu. Může se navíc stát, že někdo souhlas udělí ústně a následně to popře. Právě tomu by měla pomoci předejít aplikace iConsent.

Program pracuje na principu zašifrované komunikace mezi chytrými telefony zúčastněných, které si vyměňují tzv. tokeny, tedy digitální šifry. Souhlas je údajně bezpečně archivován pro případ, že by musel být později použit jako důkaz. Autoři aplikace si prý kladou za cíl „udělat z udělování digitálního souhlasu normu, která zabrání nedorozuměním a sexuálnímu zneužívání“.

Tento akt (legislativní, nikoli sexuální) si ale okamžitě vysloužil kritiku, dokonce výsměch. Například deník Berlingske napsal velice přiléhavě: „Sex bude díky téhle aplikaci podobně smyslný jako tisková konference o koronaviru.“

Mne osobně na celé věci zaujala ta méně nápadná pasáž týkající se ukládání informací o (ne)souhlasu s koitem. Jestliže váš chytrý telefon zaznamená vaše obvyklé sexuální chování, znamená to, že tyto informace má okamžitě k dispozici provozovatel vaší mobilní sítě, který s nimi může po libosti obchodovat. Stanete se nejen špiclovatelnými, ale hlavně vydíratelnými. Vaše karta v erotické kartotéce bude dříve či později použita proti vám. Na to by nepřišel ani Velký Bratr!


A u velkého boha Eróta ještě chvíli setrváme. Řadu let jsme krmeni tzv. LGBTanevímcoještě komunitou tvrzeními, že jejich zájmem je navazovat a udržovat rovnocennou lásku, bez ohledu na pohlaví, počet partnerů, vzezření atd. Že jde prostě jen o tu lásku, Erótovo hájemství. To ale moc nevysvětluje, proč k lásce takto specificky vybavená minorita nutně potřebuje svatební obřady, adopce dětí a to všechno, co čím dál hlasitěji vyžaduje po společnosti majoritní, a hlavně po zákonodárcích. A co také postupně dostávají, ruku v ruce s tím, jak stoupá agresivita jejich nátlaku.

Padl mi pod ruku portál LUI, který se otázkami jinak-sexuálních osob zabývá relativně programově. LUI o sobě doslova píše: „Chceme dát najevo pochopení a sounáležitost se všemi těmi, kteří se ještě na správnou cestu nevydali — tedy respekt a toleranci, což jsou zároveň jedny z našich nejvýznamnějších hodnot.“ Pomiňme teď, co všechno může obsahovat ono hrozivé „kteří se ještě na správnou cestu nevydali“ a setrvejme u respektu a tolerance, oněch zmiňovaných nejvyšších hodnot. Táži se, jak se s nimi porovnává článek na LUI s titulkem Homofobie ve společnosti narůstá, podle vědců odpor vůči lesbám a gayům souvisí s nízkou inteligencí. Stejně jako rasismus.

Dozvídáme se v něm o jakési „vědecké“ studii australské University of Queensland (mimochodem LUI budou jistě vzdělanci, slovo Universita píšou jako Univesita). Ona studie prý jasně dokladuje, že kdo není stoupencem a obdivovatelem LGBTatd. pohledu na svět a způsobu života, je vybaven nižší inteligencí, jedním slovem hlupák. Doslova zde čteme:

„V podstatě vědci zjistili, že čím hloupější lidé jsou, tím pravděpodobněji budou mít také předsudky vůči párům stejného pohlaví. Existují dobře známé korelace mezi nízkou kognitivní schopností a podporou zaujatých postojů.“ A dále: „V případě gay/les osob je tedy možné říci, že heterosexuální většina má pocit, že odlišná sexuální orientace narušuje společenské hodnoty a také klade požadavky na změnu organizace společnosti (např. skrze registrované partnerství, uznání sňatků osob stejného pohlaví, ale také vznik tzv. duhových rodin).“

To je ovšem snadná kauzální hříčka: jestliže kritici přílišných nároků teplé komunity jsou hlupáci a zároveň heterosexuálové, neplyne z toho, že sama heterosexualita je průvodním znakem hlupáctví? Nebo že prostě heterosexuálové jsou hloupí?

Taktéž se tu dovídáme, že „ve společnosti přetrvávají docela běžné stereotypy — dle nich jsou gayové promiskuitní, osamělí, nejistí, a dokonce by dle některých názorů mohli sexuálně obtěžovat děti.“ To je ovšem hrubé zjednodušení. Znám mnoho gayů, kteří nejsou ani promiskuitní ani nejistí, natož aby ubližovali dětem. Tady se bezskrupulózně podsouvá heterosexuální majoritě cosi, co má vyvolávat dojem předsudku. Tudíž to kope další příkop mezi oběma částmi společnostmi. Marně hledám ten „respekt“ a „toleranci“, nejvyšší hodnoty portálu LUI, zastánce polysexuální rovnosti. Naopak zde vidím docela obyčejnou demagogii: Chci docílit svého, ale nemám vážné argumenty, tak si je prostě vymyslím. Protivníkovi podsunu něco, co jej v očích okolí handicapuje, a v tu chvíli sám sebe nabídnu jako lepší řešení. Jak prosté!

Homosexuální družina si zřejmě nepovšimla, že pokud někdo staví většinovou hetero-societu proti nim, jsou to oni sami, tím, jak otevírají jedno Overtonovo okno za druhým. Kdysi byla homosexualita trestná, pak byla tolerovaná, ale tabuizovaná, pak byla obecně přijata za projev práva každého na to, jakou si volí sexuální orientaci. Pak byla uzákoněna „registrovaným partnerstvím.“ Co má být zítra? Svatby a adopce dětí stejnopohlavními páry. Konečným stavem pak nemůže být nic jiného, než ostrakizace heterosexuality (probíhá už nyní: vidíte, jak jsou hloupí!), její postupné vytlačení z „chytré“ homo-společnosti, a nakonec postavení heterosexuálů mimo zákon. Nojo, ale nezapomněli se zamyslet ti teplí bratři a sestry nad otázkou, kdo, když ne heterosexuálové, bude v takovém budoucnu rodit děti? Opravdu jen zkumavky se spermatem a umělá inseminace jak v družstevním zemědělství?

To ale bude hodně smutný svět.


A na závěr opět z webové kolportáže. Dostal jsem materiál nazvaný Asertivní odpověď ministra obrany:

Kanadská pacifistka napsala úřadům a stěžovala si na zacházení s teroristy zatčenými v Afghánistánu. Ministr obrany jí odpověděl:

Vážená občanko, děkuji za Váš dopis, ve kterém vyjadřujete starost o to, jak zacházíme s teroristy Talibanu a Al Kájdy, kteří jsou v rukou kanadské armády. Zabýváme se stížnostmi, které dostáváme od občanů, jako jste Vy, a vytvořili jsme nový pacifistický a integrační program pro teroristy. V souladu s tímto programem jsme se rozhodli vybrat jednoho teroristu a umístit ho do Vaší rodiny. Příští pondělí budete mít ve svém domě pana Alí Mohameda Amé Ben Mahmuda (můžete mu říkat jednoduše Amé). Očekávám, že ho dobře přijmete a budete o něj pečovat tak, jak jste vyžadovala ve svém protestním dopise.

Je pravděpodobné, že si budete muset najít nějaké pomocníky pro tuto misi. Naše oddělení u Vás každý týden provede kontrolu, abychom ověřili, že stále máte na mysli principy dobrého zacházení, které jste vyžadovala ve Vašem dopise.

Musím Vás upozornit, že Amé je extrémně nebezpečný psychopat, ale věříme, že s vnímavostí, kterou jste prokázala ve Vašem dopisu, se Vám podaří překonat tuto obtíž. Připomínáme, že Váš host se jeví extrémně efektivní v boji muže proti muži, že umí zabíjet tužkou nebo nůžkami na nehty. Kromě toho je Amé expert ve výrobě výbušnin z věcí, které se vyskytují běžně v domácnostech. Proto prosím mějte pod kontrolou tyto věci, ale dejte pozor, abyste se tím snad nějak nedotkla či neurazila pana Amého.

Terorista se nebude s Vámi a s Vašimi dcerami chtít příliš bavit nebo nějak spojit (s výjimkou sexuálního spojení), jelikož on považuje ženy za prosté předměty. Toto je velmi citlivý aspekt, protože u něj byly pozorovány násilné tendence k ženám, které nedodržují islámská pravidla oblékání, takže věřím, že Vám nebude vadit nosit burku. Tím zvýšíte respekt ke kultuře a víře, který jste zmínila ve svém dopise.

Ještě jednou Vám děkuji za Váš zájem a obavu, vážíme si osob, jako jste Vy, a budeme informovat naše spoluobčany o Vaší spolupráci. Hodně štěstí.

S úctou Gordon O’Connor.

Ministr obrany

Pozn. PŽ:

Text je nepochybně staršího data, Gordon O´Connor byl ministrem obrany jen do r. 2007; také se těžko dá doložit pravost dopisu (server Neviditelný pes jej v roce 2011 zveřejnil rovněž, ale v trochu jiném „překladu“), nicméně lze jej brát jako dobrou metaforu zobrazující naši dnešní multi — kulti liberokracii. Kdyby aktivisté zde zastoupení onou dámou (ať už fiktivní, či skutečnou, avšak velmi přesně odpovídající realitě) byli vystaveni povinnosti sami dodržovat to, co apodikticky považují po svých politických reprezentacích a veškerém svém okolí, asi by chodilo po světě méně hlučných aktivistů.

Píše oan Petr Žantovský na petrzantovsky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 251 × | Prestiž Q1: 11,99

+24 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 1 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Miloš

Neznášanlivosť sa o to viac prejavuje aj u ľudí ktorí doteraz z ľudí z odlišnou orientáciou nemali žiaden problém z ich násilným vplivom na ostatných ľudí a vymáhaním si pozornosti a obdivu za to že sú iný. Oni nechcú byť začlenený oni chcú byť obdivovaný .

2 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top