Štítky článku: •  

Kritizování islámu bude v EU již brzy trestným činem

Kritizování islámu a homosexuálního způsobu života se v rámci Evropské unie již brzy stane trestným činem. Ač se nám to nyní může zdát nepředstavitelné, bude tomu skutečně tak. Aktuálně už totiž chybí pouze formální krok švédského předsednictví.

euronaciste.jpg (6,120 kiB)
Europäische Union — über alles

To bude o tomto anti-diskriminačním zákonu jednat v listopadu a dle všeho je už vše připraveno k tomu, aby byl návrh odsouhlasen. Počátky tohoto zákona sahají do Evropského par­la­men­tu, kde byl 2. dubna tohoto roku odsouhlasen poměrem 363 ku 226 hlasům. Celé toto usnesení Evropské Unie, jež zcela zásadním způsobem za­blo­ku­je svobodu slova, se navíc těší i zcela mimořádnému nezájmu všech hlavních médií, což způsobuje, že se o něm většina občanů vůbec nedozví. Minimálně do té doby, než vstoupí v platnost…

Jediné organizace, jež se proti zákonu snaží bo­jo­vat, jsou evropské křesťanské církve, je však zřejmé, že jejich boj je předem prohraný. Občané všech zemí Evropské Unie se tak mohou těšit na drastické omezení svobody slova. Jakékoliv kritizování islámu, pouhé negativní vyjádření se o něm se stane protiprávním a libovolný muslim Vás za to bude moci zažalovat. Základní stavební kámen evropské civilizace, racionální kritická diskuse, se tak velmi pravděpodobně stane minulostí.

Zákon jde však ještě mnohem dál. Nejen že se o islámu nebudete moci negativně vyjadřovat písemně či ústně, zákon počítá i s jakýmsi vytvářením negativního prostředí. To v praxi znamená, že pokud bude mít nějaký muslim pocit, že vůči němu (respektive vůči islámu) vytváříte negativní atmosféru (ať už kdekoliv), má právo Vás zažalovat. Stejně tak v případě, že se někomu bude Vaše chování zdát urážlivé vůči islámu. Gól celé věci spočívá v tom, že onen muslim nebude nic z toho muset dokazovat. Naopak, budete to Vy, kdo bude muset dokázat, že jste nic takového neprovedli!

Záměrem tohoto článku není upozornit, do jak absurdních dimenzí se může tento zákon dostat, například co se týče kritizování práva Šarí’a (arab. شريعة, šarīʿah, IPA: [ʃaˈriːʕa]) apod., nýbrž upozornit na jeho souvislost s Lisabonskou smlouvou. Tento legislativní paskvil, schválený v Evropském parlamentu, začne platit napříč celou Evropskou unií v momentě, kdy začne platit Lisabonská smlouva. Respektive ještě jinak řečeno, v momentě, kdy Lisabon vstoupí v platnost, bude nám tento zákon prostě a jednoduše Bruselem vnucen a my jakožto Česká republika s tím nebudeme moci vůbec nic dělat.

20 let po pádu komunismu tak zcela aktuálně hrozí, že bude svoboda slova osekána o některé své části. Ostatně, nepřipadá Vám to povědomé? Nevidíte v tom něco společného? Kritizovat v nacistickém Německu vládnoucí ideologii se trestalo smrtí. Kritizovat před rokem 1989 komunismus se u nás trestalo různě, od trestu smrti, po zamezení studovat na školách, vyloučení ze společnosti atd.

A jen někdo, kdo vůbec nesleduje dění v západní Evropě a nenosí brýle barvy multikulturně-naivní, může nevidět, jakým způsobem postupuje islamizace Evropy. Legislativa na ruku islamismu je vytvářena už dnes. Stejně jako u nacismu a komunismu, kritizování islámské ideologie bude postaveno mimo zákon taktéž, hned na úvod. A až bude za pár desítek let Evropa islámská, budou mít muslimové o něco méně práce s vytvářením nových zákonů.

Na závěr tohoto článku tu pak mám něco pro každého, kdo mě bude chtít obvinit ze všech možných „nehezkých vlastností“. Podívejme se, co o islámu pravil velký demokrat a bojovník za svobodu, Sir Winston Churchill:

„Jak hrozné jsou kletby, které mohamedánství ukládá svým přívržencům! Kromě fanatické posedlosti, která je u člověka stejně nebezpečná jako vzteklina u psa, je zde strašná fatalistická pasivita. Účinky jsou zjevné v mnoha zemích. Neuvážené zvyky, zastaralé zemědělské systémy, liknavé způsoby obchodování a nejistota majetku existují všude tam, kde vládnou či žijí následovníci Proroka.

Zkažený senzualizmus zbavuje tento život jeho slušnosti a kultivovanosti, vedle jeho důstojnosti a posvátnosti. Skutečnost, že podle Mohammedova zákona musí každá žena patřit nějakému muži jako jeho absolutní vlastnictví — jako dítě, žena nebo konkubína — brání konečnému zrušení otroctví, dokud islámská víra nepřestane mít takovou moc mezi lidmi.

Jednotliví muslimové mohou mít úžasné vlastnosti — ale vliv jejich náboženství ochromuje společenský rozvoj těch, kteří jej následují. Na světě neexistuje větší zpátečnická síla vedoucí k úpadku. Mohamedánství ani v nejmenším neskomírá, je militantní a obrací na svou víru další stoupence. Již se rozšířilo ve střední Africe, na každém kroku povstávají nebojácní bojovníci; a nebýt toho, že křesťanství je chráněno silnými pažemi vědy, vědy, proti níž marně bojovalo, civilizace moderní Evropy by mohla padnout, jako padla civilizace starověkého Říma.“

Sir Winston Churchill (The River War, first edition, Vol. II, str. 248-50, London: Longmans, Green & Co., 1899)

Pro pochybovače všech ražení přidávám zdroj přímo na znění zákona a několik dalších odkazů k tématu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:CS:PDF

http://www.jihadwatch.org/2009/10/european-union-set-to-outlaw-objections-to-islamic-practices.html

http://www.hudsonny.org/2009/10/if-all-goes-as-planned.php

A jen poznámku, že president Klaus, přes veškeré odklady, nakonec Lisabonskou smlouvu podepsal.

Napsal již v listopadu 2009 pan Honza Werner

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 75 480 × | Prestiž Q1: 39,86

+370 plus Známkuj článek minus –26

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 22 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Smíchovan

Zajímalo by mne, kolik diskutujících si normu přečetlo - odkaz je pod článkem. V textu normy není ani jednou zmíněno slovo islám. O zákazu kritiky jsem tam taky nic nenašel. Je tam o rovných příležitostech - nikdo nesmí mít jiné podmínky k životu pouze na základě příslušnosti ke skupině, např. podle víry (jakékoli). Takže pokud nám hrozí invaze muslimů, právě taková norma nás ochrání, protože podle ní žádný muslim nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit někoho jiného na základě jeho náboženství.
Může mi někdo najít v textu směrnice to místo, kde se hovoří o zákazu kritizovat islám nebo cokoli jiného?

Rudla Šmejkal

To si Vy idioti sluníčkářský neuvědomujete,že to je válka??

Rudla Šmejkal

Všichni Vy dobytkové co nám říkáte jak je islám dobrej ----- je 21.11. 19,06 a v Bruselu je proti těmto zkurvysynům poplach.Vzpamatujte se zkurvysyni

Rudla Šmejkal

Evropu i náš stát vede banda¨zkurvysynů.Jste idioti a ani si neuvědomujete,co vyvádíte.

PeTaX

Neuvědomují si to. Nebo nechtějí. Máme jednu velikou výhodu a náskok. Zatím jsme neudělali tu chybu, jako Británie, Německo, Belgie, či skandinávské státy, nemáme zde izolované enklávy muslimů, gheta, ve kterých se nyní radikalizují druhé a třetí generace někdejších uprchlíků. Ti původní byli vděční za to, že mohli v nových zemích žít a pracovat. Jejich synové a vnuci ty země nenávidí.
Nesmíme zopakovat tu chybu západu a nastěhovat si je sem. Neudělalo by to nezvladatelný průšvih hned, ale až za několik let. Až by bylo - stejně, jako na západě - pozdě.

SVD

Tak tímto rozhodnutím vyhráli islámští radikálové a o to jim šlo,uzavřít odpůrcům ústa,tento zákon je jasná cenzura a nařízení, že se nesmíme bránit,ani písemnou kritikou, proti napadání islamisty, to už rovnou odevzdejte celou EU a všechny členské země do rukou islámským fundamentalistů , je to stejné jako když si A.Hitler vynutil,Mnichovskou dohodou,podstoupení pohraničí Československa !Islamisté nám všem mohou vyhrožovat,hezky beztrestně,a nesmíme nic dělat,jen proto,že jsou Evropští politici tak strach bez sebe,aby nebyli nařčeni z šíření a podpory xenofobie a rasismu,tak raději vymyslí zákon na kriminalizaci odpůrců islamizace Evropy,jen tak dál a za pár měsíců se všichni budeme klanět allahu a zneužívat děti,stejně jako Mohamed a jeho následovníci. Tímto zákonem končí pracně vybudovaná západní kultura i se svobodou projevu,což je jedním ze základním pilířem "demokracie"! Ať žije lidská blbost !

PeTaX

Smutné je, že naše vláda s těmi bruselskými idioty táhne za jeden provaz. Začíná se jevit nezbytným zbavit se socialistů, protože ti se socialisty z Brusele jsou jedna ruka a vždy budou. Ovšem, Babiš rozhodně není řešením. Natož Konvička! To jsou totalitáři.

jokles

Především tady schází jeden normální krok. Je tady realita existence militantního islamu na základě jedné verse Koránu, obsahující zakon Šarija. Jelikož jde, pro existence civilizace, o zcela nepřípustnou, genocídní a fašistickou ideologií, je třeba vyvinout základní celosvětový tlak na vydání resoluce OSN o celosvětovém zákazu tohoto učení v jeho militantní versi Koránu a zákon Šarija v celém rozsahu. Pokud se to v OSN neprosadí, pak je důvod k vystoupení z této organizace, neboť nedokáže naplňovat své původní zakládající myšlenky. A logicky se začít připravovat na válku v zájmu vlastní záchrany národa ! Co se týče HMSX, tady nejde o nějaké zákazy jejich způsobu života, nýbrž a pouze o zákaz PROPAGACE tohoto způsobu života, tedy něco, co zavedl president Putin v Rusku. Propagovat se musí naopak normální rodina, která jediná zajišťuje přirozený rozvoj společnosti, tedy země a státu. Koneckonců je to v kompetenci každého národního státu. A vláda, která toto nezabezpečuje, musí být odstraněná !

PeTaX

To není přesné. Korán je jen jeden. Můžeme sice připustit více výkladů, ale šaria je v něm zakotvena stejně. Jde spíše o její praktické uplatnění.
Pokud jde o OSN, už dávno neplní ty funkce, pro které byla za naší aktivní účasti zakládána a jestliže dnes např. jeden ze zásadních okruhů je obsazena zástupcem Saúdské Arábie, jde spíše o výsměch.
Pokud jde o HMSX, ani jsem na něj nereagoval, je to mimo téma.

HMSX

Stalo se zvykem mluvit o hmsx způsobu života, tento termín snad zavedl pan prezident Klaus, děkuji. Jako gay, dnes důchodce, jsem celý život pracoval,(45 let a důchod nic moc) odváděl daně, nekradl, nechlastal a měl jsem rád cigarety, dnes už ne. Nikdy jsem neviděl žádný homosex. způsob života, ano, kdekdo si na mě mohl plivnout, kdo o mě něco věděl. Jediné co jsem dělal, bylo, že jsem někdy spal se stejným pohlaví, tedy buzerantem a co je kterému prasati do toho. Vždyť podle sírkve i hetero felace je hřích, ale to nikomu nevadí. Starejte se o sebe a o své drzé, líné a nevychované spratky.

Rorejs

Bojím se, že tohle je jedna z nejmenších starostí, které budeme v dohledné době mít. Když nejsme schopni ani pochopit, že to, co se děje, je INVAZE VETŘELCŮ, ztrácíme nárok na budoucnost.

PeTaX

Já myslím, že lidé to chápou velmi dobře. Horší je, že představitelé státu/Evropy to nechtějí vědět.

Bobr

Nechápu, proč se s nimi tak se...me! V6dyť to jsou oni, co se k nám cpou! Tak by měli dodržovat zákony a zvyklosti zemí, kde jsou. Pokud ne, tak by měli být bez milosti vyhoštěni!!!

EVELIN.ja

Nechápu proč bych nemohla kritizovat islám. Muslimové jsou přistěhovalci a měli by ctít zákony této republiky. Muslimům nevoní křesťanství a nám jejich náboženství, tak co ta EU vymýšlí za bláboly.

PeTaX

V tom je právě problém. Nám psudohumanita zaslepuje oči a svazuje ruce, kdežto muslimové se cítí nadřazenými a slabostí opovrhují. Jsou založením, přesvědčením i indoktrinací bojovníci.

Sven z Mirandy

V Austrálii máme také politiky, kteří umožnili zašpinění země legálními, i illegálními muslimskými přistěhovalci. To ovšem nemá co do činění s nějakými Svobodnými Zednáři ! Na ty, na Illumináty a hlavně na Židy se ve světě svádí všechno možné. Proč se lidé nerozhlédnou a nevidí, že je to touha politiků po nových voličích, touha po ziscích těch t.zv. "neziskových" organizací a že za tím často najdete novou Studenou válku, inscenovanou "neobolševikem" ? Ano, je pravda, že země, či národ který zahodil víru otců, ztratil i morálku a tím spíše ztratí i svobodu, ale ještě je trochu času na nápravu ! Češi, Moravané a Slezané, budte stateční, připravení, držte spolu se Slováky, Poláky a Madary. Nejste sami, my "protinožci" jsme také pod útokem Islamu, zevnitř i nebezpečí muslimské Indonesie a komunistické Činy !

PeTaX

Bravo! A děkujeme za podporu.

Ginger

... a to jsem zrovna včera říkala manželovi, že kdyby to tady začalo být moc zlé, tak můžeme i s malou dcerkou "legálně emigrovat" třeba do Austrálie ... a ono je to tam stejné, ach jo :(

PeTaX

Je to malinko jinak: Australané dělali tu samou chybu, kterou teď dělá Evropa, ale včas si to uvědomili a ve volbách tam uspěl politik, který imigraci učinil ráznou přítrž. Již déle než rok tam nepřišel ani jediný nelegální uprchlík. Začali potápět ty kocábky a jakýkoliv pokus o nelegální vstup trestají doživotním zákazem.
Třeba to ještě Evropě včas (je poslední okamžik) dojde.

Alena Buránová

za tím jsou svobodní zednáři,nebot jsou všude i EU v parlamentu.jde jim hlavně zlikvidovat církev,i za cenu tak krutou jako je nasadit si do evropy islám.Jsou to velké peníze,a oni si myslí ,že jsou nesmrtelní.chce se mi říci národe evropský do zbaně!ale kde je vzít,když je od lidí odebírali .Ale motlidba je taky zbran,a tak my věřící se modlíme.a modlit za svobodu se může každý.Vzpomente na svatořečení ANEŽKY ,to stálo také hodně modlení,a přišla i svoboda.

jindrich Wawreczka

Podle posledních výzkumů nejde o invazi svobodných zednářů ale o invazi marťanů.Aleno,musíte se modlit marťansky,aby Vám nově novč příchozí rozuměli a velmi hlasitě,protože mají slabé přijímače.Modlení zdar,nazdar!

Alena Buránová

Empty

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top