Štítky článku: •  

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci jdou do voleb společně

Trikolóra, Svobodní a Soukromníci se domluvili na dlouhodobé spolupráci. Chtějí být alternativou, hájit svobodu, českou korunu i kapitalismus.

Z uzavřené dohody vyplývá, že v rámci letošních parlamentních voleb spojí své síly a podají společnou kandidátní listinu. Voličům chtějí nabídnout alternativu k současnému levicovému a protinárodnímu směřování české politiky. Trikolóra, Svobodní a Soukromníci budou společně hájit hodnoty, na kterých tato země zbohatla. Budou hájit českou korunu, svobodu, kapitalismus, tedy zejména lidi, kteří se nebojí převzít zodpovědnost sami za sebe či dát práci jiným lidem. Stát jsou lidé, ekonomika stojí na spontánních aktivitách svobodných lidí.

Zároveň chtějí změnit vládní strategii v boji proti Covid-19.

„Dnešní doba ze všeho nejvíce vyžaduje odhodlání. Odhodlání nabízet vizi, odhodlání nerezignovat na správu státu. V každé obrovské krizi (jako máme i dnes) dřímá velké nebezpečí nástupu socialismu, obrovského státu určujícímu vše, likvidace dosavadních hodnot, lidí, firem, způsobu života. Patříme k těm, kteří vidí řešení v klasické demokracii, v důvěře v aktivní lidi, soucitném konzervativismu, v hájení pravdy o tom, že bohatství vzniká z práce a ne z dávek a dotací. Ve víře, že jen my sami (Češi, Moravané, Slezané musíme určovat vývoj této země). Odhodlání znamená i odhodlání spojovat síly a nepolitikařit. Proto vítám dlouhodobou spolupráci nesocialistických a národních stran.“

„Vzhledem k mimořádnosti dnešní situace se Svobodní poprvé ve své historii rozhodli spojit síly do sněmovních voleb. Uvědomujeme si, že po těchto volbách musí být ve Sněmovně silně zastoupen hlas těch, kteří si váží svých osobních práv a svobod. Nikdo z nás si nechce ani představit, jak špatně by to mohlo dopadnout, kdyby pod čarou zůstalo významné množství hlasů lidí, kteří stojí o větší nezávislost na politicích u nás i v Bruselu,“

uvedl ke spojenectví Libor Vondráček, předseda Svobodných, který dodal, že bychom se tak mohli brzy definitivně rozloučit se svobodou slova, českou korunou, placením v hotovosti i naší současnou azylovou politikou.

„Díky vytvoření koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci zabráníme v říjnových volbách propadnutí hlasu statisíců lidí, jejichž zájmy jsou dnes v Parlamentu hájeny jen velice málo. Není asi překvapením, že Svobodní, kteří mají z trojice partnerů nejmladší věkový průměr, často koukají i do vzdálenější budoucnosti. Věřím, že dnešní spojení našich sil sehraje v budoucnu ještě významnější roli. Myšlenka svobody a odpovědnosti jednotlivce opět pevně zakotví na české politické mapě a naše spolupráce přiblíží Českou republiku do nové éry, ve které se bude dařit i těm, kteří věří více sobě, své rodině a svému okolí než elitám, které by rády řídili jejich životy,“

dodal Libor Vondráček. Podobně se na přínos vzájemné spolupráce dívá také Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky.

„Především živnostníci a malí podnikatelé se stali obětí vládní politiky. Dosavadní vlády pouze zvyšovaly byrokracii, omezovaly svobodu podnikání, přicházely s novými regulacemi, lejstry a buzerací. Živnostník a podnikal byl vnímán jako zloděj, nikoliv ten, kdo vytváří hodnoty, pracovní místa i daňové příjmy státu. Přístup států vůči malým podnikatelům se pak naplno projevil během pandemie Covid-19, kdy to byli právě malí živnostníci, maloobchod a podnikatelé ve službách, které stát hodil přes palubu jako první. To se musí změnit a za Stranu soukromníků mohu konstatovat, že jsme připraveni se na této změně jako dlouhodobá politická sebeobrana živnostníků v ČR intenzivně podílet. Chceme prosadit antibyrokratickou revoluci, znovu nastartovat českou ekonomiku opřenou právě o houževnatost českých, moravských a slezských podnikatelů a odstranit diskriminaci živnostníků vůči fabrikám a nadnárodním řetězcům,“

uvedl Petr Bajer, předseda Strany soukromníků České republiky.

Představitelé Trikolóry, Svobodných a Soukromníků také vyzvali ostatní podobně smýšlející osobnosti, politická hnutí či jiné organizace a spolky, aby se k této spolupráci přidaly. Právě před letošními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu je třeba maximálně spojit síly a zabránit další devastaci hodnot, svobody i důvěry v osobní zodpovědnost každého jedince.

svobodni.cz


Libor Vondráček k oznámení spolupráce Trikolory, Svobodných a Soukromníků

Na včerejší tiskové konferenci jsme oznámili spolupráci do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny s Trikolorou a Soukromníky. Předseda Libor Vondráček uvedl důvody spolupráce:

„Svobodní dlouhodobě hájí svobodu a odpovědnost jednotlivce a bojují proti centralizaci moci v rukou vlády a nikým nevolených úředníků. Už 12 let připomínáme, že každý dospělý člověk za sebe dokáže rozhodnout lépe, než jak za něj rozhodující politici. Také víme, že nejefektivněji utratí peníze ve svůj prospěch ten, kdo si je vydělal, a nejhůře se se zdroji hospodaří v situaci opačné. Když vláda utrácí peníze cizí, ve prospěch ostatních. Dnes se ovšem nacházíme v době, kdy není možné o těchto věcech pouze učeně mluvit. Všechna tvrzení, která jsem před chvíli řekl, jsou ve velkém popírána vrcholnými politiky.

Podle generálního tajemníka OSN čelíme největšímu globálnímu ohrožení lidských práv a svobod za poslední roky a u nás proti pandemickému zákonu hlasuje jen zlomek poslanců a zlomek senátorů. Mezi hrstku takto zásadových zákonodárců patří poslanci Trikolóry i senátor zvolený za Svobodné, který hlasoval pro zamítnutí tohoto zákona. Zákon nepřátelský vůči občanským svobodám navíc nedávno v mediálním prostoru tvrdě kritizoval i vedle mě stojící předseda Bajer, a proto není náhodou, že teď před vámi stojíme právě v této sestavě. Vzhledem k mimořádnosti dnešní situace se Svobodní poprvé ve své historii rozhodli spojit síly do sněmovních voleb. Uvědomujeme si, že po těchto volbách musí být ve Sněmovně silně zastoupen hlas těch, kteří si váží svých osobních práv a svobod.

Nikdo z nás si nechce ani představit, jak špatně by to mohlo dopadnout, kdyby pod čarou zůstalo významné množství hlasů lidí, kteří stojí o větší nezávislost na politicích u nás i v Bruselu. Svoboda slova, česká koruna, placení v hotovosti, naše současná azylová politika, s tím vším bychom se mohli brzy definitivně rozloučit. Díky vytvoření koalice Trikolóra + Svobodní + Soukromníci zabráníme v říjnových volbách propadnutí hlasu statisíců lidí, jejichž zájmy jsou dnes v Parlamentu hájeny jen velice málo. Není asi překvapením, že Svobodní, kteří mají z trojice partnerů nejmladší věkový průměr, často koukají i do vzdálenější budoucnosti. Věřím, že dnešní spojení našich sil sehraje v budoucnu ještě významnější roli. Myšlenka svobody a odpovědnosti jednotlivce opět pevně zakotví na české politické mapě a naše spolupráce přiblíží Českou republiku do nové éry, ve které se bude dařit i těm, kteří věří více sobě, své rodině a svému okolí než elitám, které by rády řídili jejich životy.“

svobodni.cz


Už se to valí. Pravice nebude štěpit síly. Ke Klausovi, Vondráčkovi a Bajerovi se přidávají další

Sotva Trikolóra, Svobodní a Soukromníci oznámili, že uzavřeli dohodu o dlouhodobé spolupráci a půjdou do letošních sněmovním voleb spolu, začali získávat podporu od dalších politických stran. Jako první vydala své prohlášení Strana nezávislosti České republiky, která se rozhodla vzniklé uskupení podpořit.

„Strana nezávislosti České republiky se rozhodla netříštit síly v historicky důležitých volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021, nezúčastnit se samostatně volebního klání, podpořit kandidátku koaličních pravicových stran v těchto volbách a společně prosazovat potřebnou změnu,“ uvedl v prohlášení Richard Hartmann, předseda Strany nezávislosti České republiky.

„Dlouhodobě zastáváme stanovisko, že vstupem do EU a přistoupením k Lisabonské smlouvě jsme jako občané ztratili kontrolu nad velkou částí zákonů, podle kterých musíme s našimi rodinami žít, pracovat a podnikat. Tyto zákony tvoří lidé za hranicemi České republiky, které jsme nevolili a kteří nemají náš mandát. V demokratické, suverénní, nezávislé a svobodné zemi mají zákony přijímat legitimně volení zástupci občanů, tedy poslanci a senátoři Parlamentu ČR, a mají tak činit svobodně a ze své vůle, nikoliv pouze formálním stvrzením unijních norem pod hrozbou sankce za jejich odmítnutí,“ dodal Hartmann s tím, že situace v naší zemi je velmi neutěšená.

Podle Strany nezávislosti jak vládní, tak opoziční politická reprezentace projevuje neúctu k vlastním občanům, k demokratickým pravidlům politické soutěže a celkově nekompetenci při řešení současných výzev.

„Patříme k těm, kdo chtějí zásadně změnit způsob vládnutí v České republice. Strana nezávislosti České republiky a strany koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci vyznávají shodné či podobné hodnoty. Chceme podpořit společný politický cíl, kterým je základní obnova demokratického systému vládnutí v České republice,“ vysvětlil Hartmann, proč se Strana nezávislosti rozhodla nejít do voleb a podpořit Trikolóru, Svobodné a Soukromníky.

V kuloárech se přitom již dlouhou dobu mluví o tom, že by nemuselo jít zdaleka o poslední stranu, která nově vzniklé uskupení podpoří. Krystalizuje se z něj totiž silná formace, která odmítá lockdown a přitom hájí tradiční pravicové zásady i euroskeptický postoj k EU. Navíc i Václav Klaus ml. ukončil čtvrteční tiskovou konferenci výzvou k integraci směrem k dalším subjektům a osobnostem.

parlamentnilisty.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 330 × | Prestiž Q1: 11,95

+22 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 22 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Josef Novák

Trikolóra a pravice? Hlavně české potraviny od českých Babišů. Volil jsem Svobodné, ale letos asi poprvé k volbám nepůjdu.

0 | 0
PeTaX

Ale přece Babiš není jediný producent. To, že spolu s Tomanem ten sektor ovládají přes bývalé ZZN, to je jiná věc. A samozřejmě potraviny nejsou jedinou otázkou, byť docela závažnou. Když je mezinárodní obchod bez bariér, je potravinová soběstačnost drahá pitomost. Jenže při mstivosti EU a jejím stále silnějším socialistickém směřování, mohou být potraviny rychle strategickou surovinou, kde cena nehraje první roli.

2 | 0
Josef Novák

Ale tak je řešením odbourávání bariér, ne stavění vlastních. Proste mně tohle stačí, abych VKml ze svého seznamu volitelných vyřadil.

0 | 3
PeTaX

Takže raději necháte ostatní, aby si zvolili Bartoše. Prima.

2 | 0
Josef Novák

Necítím se odpovědným za tento národ. Ten si to umí posrat i beze mne.

0 | 0
TomM

Víte...provádíte celkem zajímavý paradox. Dokážu pochopit lidi, kteří se odmítají už tak nějak z principu jakkoliv účastnit volebního procesu. Prostě se jim to ekluje. Dobrá, mají mé plné pochopení.
Pak tu máme ty, kteří se politicky angažují a zároveň chápou, že politika a politické strany NIKDY nebyly, nejsou a nebudou o ideologické čistotě, ale angažují se, protože je to holt další kolbiště, které přitahuje pozornost a byla by škoda ho přenechat bez boje levici.
No a pak tu máme Váš typ (a bohužel nejste zdaleka sám. Spousta mých libertariánských druhů je strategicky neskutečně natvrdlá). Tedy o politiku se evidentně zajímáte a do určité míry se i angažujete. Zároveň si ale nedokážete stanovit priority a před každou svízelí/ideologicky "nečistou" akcí se honem utíkáte schovat, abyste se náhodou neušpinili.
Tak tedy pár poznámek. Jednak ani Svobodní nebyli nikdy ideologicky čistí. Co ta tzv. "negativní daň"!? To není nic jiného, než další zaopatřovací program! Nedělejte si o tom iluze!
Kdo z libertariánů v moderní historii oslovil svým programem nejvíce lidí? Byl to doktor Ron Paul a bylo to, světe div se, během jeho prezidentské kampaně!
Murray Rothbard, zvaný též "Pan libertarián", otec moderního libertariánského hnutí se nestyděl účastnit se všelijakých volebních hnutí a mítinků. V Libertariánské straně USA se angažoval od založení až do roku 1989. A to ještě kvůli Paulově kandidatuře rok předtím. Od té doby se stala pro libertariány irelevantní, protože ji ovládli stejní pánkovští pošuci a patolízalové jako tady svého času Svobodné. Ale Rothbard hned silně podpořil kandidaturu Pata Buchanana, který byl skvělý z nejméně 90%. Nejslabší byl co se týkalo obchodu. Byl a zůstává protekcionistou. Ale v roce 1992 to bylo upozaděno těmi lepšími stránkami. Až v průběhu dalších let začal Buchanan dávat větší důraz na protekcionismus a menší na svou skvělou zahraniční politiku (například). Tak to holt ale v politice často bývá. Ani volbou Svobodných byste se nějakým zklamáním skoro určitě nevyhnul.

1 | 0
TomM

No a když Buchanan z volebního boje vypadl, tak Rothbard podpořil "populistu" Rosse Perota. A když ten si sestřelil vlastní kandidaturu, tak Rothbard pragamticky podpořil Bushe staršího, do kterého předtím čtyři roky nemilosrdně šil. Proč? Poněvadž byl menší zlo než Clinton.

To je ukázka toho, jak nakládat s politikou. Moc si toho od ní neslibujte. Připravte se na zklamání. Ale když už se sakra práce do ní pustíte, tak přestaňte s tím naivním očekávání, že když se pustíte do kydání hnoje, tak budete vonět po fialkách!

1 | 0
Hynek

Já když jsem se teď poslední dobou díval na Urzo a Pánko libtardy tak jsem si všiml, že pro ně je poslední dobou nejhorší stranou Trikolóra a politikem VKml, pak L. Zálom. Pak následuje s velkým odstupem SPD. KSČM, ČSSD nebo Piráti se prakticky nezmiňují. Myslím, že na to má vliv to, že Urzo a Pánko libtardi jsou libertini, kterým vadí tradičnější hodnoty, a to že VKml se odmítá zabývat LGBTP. Vadí pouhé nezabývání se touto problematikou a pouhá slovní obhajoba nějaké tradice. Hodně z nich si přeje v této otázce další státní regulace a podporuje i imigraci a je jim jedno, že imigranté budou žít na účet domácího obyvatelstva. Úplně nevylučuji, že část těchto libertinů by nemohla být v budoucnosti agresivní a fysicky útočit na své odpůrce. Třeba Martin Pánek začíná nabývat vyloženě psychopatické rysy nebo je tu agresivní Nikoláš Borovička. Samozřejmě jsou tu i tací libertariáni, pro které je důležitá naprostá ideologická čistota, ale paradoxně pro část z nich nejde o ideologickou čistotu.

1 | 1
Borsuk

ad pan Novák. Konečně dobrá zpráva. Bohužel někteří jsou tak teoreticky pravověrně pravicoví, že de facto nahrají neomarxistické levici. Když to přeženu, tak je to jako kdyby jste kritizoval Churchilla, že za války neprodával Němcům letadla. Tím bránil volnému trhu, takže to asi nebyl pravicový politik, že?.

1 | 0
Josef Novák

Kdyby jim je prodával, kritizoval bych ho.

0 | 0
PeTaX

Přesně tak. On pan Novák bude patřit mezi takové ty ideology-fundamentalisty. V podobné pasti třeba vězí většina anarchokapitalistů.

0 | 0
Vajo

Ani bych neřekl. Myslíte, že máte byť minimální šanci volbou této trojkoalice něco změnit? Budete rádi, když dostanou pět procent. Současná koalo-opozice to má pevně v rukách. Jedinou zajímavou otázkou voleb bude, zda se udrží ČSSD. Samozřejmě chápu, že těm, kterým „liberální demokracie“ leze krkem, ale přitom uznávají demokracii jako optimální systém, nic jiného než volit VKml. a spol. nezbývá. Myslím, že v pasti jste Vy.

2 | 0
PeTaX

S demokracií bych neměl problém, kdyby zůstala v těch mezích, jak byla původně míněna. Tedy k periodické a nekrvavé (nenásilné) výměně osob v čele co možná nejmenší exekutivy v několika málo otázkách nezbytně společných, a hlavně k sestavení parlamentu jako vrcholné kontrolní moci, chránící naprosto svobodné občany s ústavou definovanými a nedotknutelnými právy před zvůlí této minimální vlády.

Rozhodně ne s tím, k čemu se demokracie (prakticky všude) po cca 100 letech dopracovaly: k popření dělby moci a k vlomení demokratického rozhodování do zcela soukromých občanských práv a svobod, včetně vlastnických. Takováto pseudo-demokracie (podle K. Kryla demokratura), společně s centralizací moci, vede nevyhnutelně k socialismu a k diktatuře (psychopatů).

1 | 0
Vajo

Bohužel, demokracie v sobě nemá zabudovánu žádnou pojistku, aby se udržela v mezích, které popisujete v prvním odstavci. Naopak to směřování k socialismu (ale spíš k fašismu) je nevyhnutelné.

2 | 0
PeTaX

Ve starověkých Athénách — například — mohl být nejvyšší exekutivec ve funkci pouhý jeden, jediný den a to pouze jedinkrát v životě. Tak obrovský strach měli athéňané z výkonné moci.

1 | 0
Vajo

Ani se jim nedivím. Ale principiální problém je v tom, že demokracie neuznává žádnou nedotknutelnou hodnotu. V tom mají výhodu právě libertariáni, pro které je právo jednotlivce na život a na legitimně získaný majetek tabu. Nic takového v demokracii není. Ta má plnou hubu svobody, ale většina má moc změnit cokoli. Pokud je návrh zákona v rozporu s ústavou, není problém dát dohromady dvoutřetinovou většinu pro změnu ústavy. A když ne dnes, tak už brzo bude.

1 | 0
PeTaX

To je právě ten zapeklitý problém, protože záleží, co slovem demokracie míníte. Výklad toho pojmu není jednotný a vy hovoříte o tom, co je pod tím slovem ve vaší hlavě, nikoliv to, co si pod týmž slovem představují jiní.

Vy si to slovo interpretujete jako diktaturu mas, jímž totiž nebyla, dokud se nejednalo o tzv. demokracii rovnou, všeobecnou a zastupitelskou. Až ta prolomila majetkové tabu.

A dnes už ani nejde o reprezentativní většiny, ale jen o největší menšinu, ergo diktaturu menšin zastoupených mocichtivými psychopaty.

0 | 0
Vajo

To máte jistě pravdu. Těžko diskutovat, když se neshodneme na definici základních pojmů. Zajímavé je, že jednoznačnou a všeobecně přijímanou definici demokracie nenajdete nikde. Ovšem u demokracie máme tu výhodu, že se sama definuje dlouholetou praxí. O socialismu se dalo teoreticky básnit jako o ráji hojnosti, rovnosti a svobody, ovšem sami jsme se přesvědčili, že se jedná o nesvobodu a rovnost v chudobě. Stejně tak na reálnou podstatu demokracie můžeme usuzovat ze současné praxe (a předchozího vývoje). Můžete uvést jediný aktuální příklad demokracie, která by se blížila Vašemu, nikoli mému výkladu? Jako příklad nejdemokratičtější demokracie byla vždy uváděna americká ústava. Co myslíte, jak dlouho ještě vydrží třeba druhý dodatek?

3 | 0
PeTaX

Pokud jde o slušně fungující (ovšem nikoliv ideální) demokracii, patrně bych zmínil Švýcarsko (a částečně Lichtenštejnské knížectví). Zejména proto, že se odehrává v lokálním prostředí, není centralizovaná, což pokládám za největší zhoubu. Krom toho, že je takový mechanismus dobře kontrolovatelný, vytváří hlavně prostor pro konkurenci, nejen zákonů, ale třeba i daní. A kde je konkurence, je vždy lépe, než tam, kde je byrokratický monopol. A nesmím zapomenout na secesní právo, které snad nikde jinde ve světě nelze použít.

Kdo má osobní zkušenost se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, tvrdí, že britská demokracie je robustní a nepovedené politiky umí vymést. Osobně už tomu nevěřím; obávám se, že ta tradiční Británie už neexistuje.

Pokud jde o USA a Second Amendment, pak socialisté — eh, co to povídám — Demokrati se už dlouhá léta snaží Ameriku odzbrojit, protože chápou, že bez násilí socialismus Americe nevnutí. A kdo má doma flintu, ten by mohl svůj majetek bránit. Ovšem o USA si myslím totéž (či spíš něco horšího), co o GB. Ta bývalá Amerika už neexistuje a Ústavu si interpretuje Ústavní soud podle toho, jak je momentálně personálně sestaven.

0 | 0
Vojtěch

V USA je ústava v jurisdikci Nejvyššího soudu (Supreme Court)

0 | 0
TomM

No, abych to tak nějak shrnul. Realistické dosažení libertariánských cílů nabízí decentralizace (V případě USA by samostatná Kalifornie, Jih nebo Nová Anglie dost těžko udrželi současné vojensko-politické impérium). U nás v Evropě to znamená rozbití EU. Proto jsem tak nadšeně horoval za (např.) Marine Le Pen, i když lze velkou část jejího programu označit za program "národní levice". V případě referenda o EU bych hlasoval pro vystoupení, a to i s vědomím, že naši politici jsou taky prvotřídní póvl. Tím se jim ale nijak nezavazuji. Po rozbití EU by holt vyvstali noví nepřátelé a noví spojenci! Vždyť ty "národní státy" nejsou taky kdovíjaká výhra. A nedá se říct, že by např. německý národ před svým sjednocením do jednoho Reichu nějak trpěl. Spíše naopak.
Pro Kristovy nejsvětější rány! Už se, prosím, naučte umění dočasných aliancí!

2 | 0
Petr Suchomel

Jak se decentralizuje EU si dovedu představit. Ale jak decentralizovat nadnárodní řetězce, farmaceutické firmy, výrobce aut nebo výrobu potravin? Myslím si, že EU je tu také proto, aby velké silné firmy měly rovnocenného partnera pro vyjednávání podmínek. Velká nadnárodní firma malý stát prostě snadno uplatí, nasměruje mínění jeho obyvatel určitým směrem apod. Takže si myslím, že pro náš stát, který nemá žádné nerostné bohatství, ani banky se zlatem po židech a nacistech, nemá ani moře ani Alpy, ani kolonie, má jen 2 jaderné elektrárny, Budvar a Agrofert ( :-) ), tak pro nás je prostě členství v EU výhodnou nutností. Má ještě smysl být hrdý na Česko, když je to dnes jen prázdná bublina?

1 | 1

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top