Štítky článku: •  

Vliv nadváhy na úmrtí nemocí covid-19

Jako rizikový stav se v případě nemoci covid-19 považuje nadváha až obezita. Data z EU určitý vliv nadváhy na počty zemřelých na nemoc covid-19 potvrzují.

V tomto příspěvku se zaměříme na porovnání dat o počtu zemřelých na nemoc covid-19 se stavem nadváhy v populaci vybraných evropských zemí — členů EU. Data počtu zemřelých na 1 milion obyvatel jsou převzata z údajů zde, data o nadváze populace ve státech EU jsou převzata z eurostatu. Data o počtu zemřelých jsou k datu 4. 3. 2021, údaje o nadváze populace států EU jsou z roku 2014. Následující tabulka uvádí pořadí zemí podle počtu zemřelých na nemoc covid-19, počet úmrtí na 1 milion obyvatel v daném státě a údaje o nadváze v populaci.

Poř.státúmrtí na covid-19 na
1 milion obyvatel
muži nad 18 let
s nadváhou %
ženy nad 18 let
s nadváhou %
populace 65 až 74 let
s nadváhou %
pořadí podle nadváhy
populace 65-74 let %
1 Česko 1955 65 49 77 2
2 Belgie 1912 56 42 62 15
3 Slovinsko 1863 65 48 68 11
4 Velká Británie 1826 60 52 63 14
5 Itálie 1631 55 36 59 20
6 Portugalsko 1611 58 50 69 10
7 Maďarsko 1586 62 49 76 3
8 Španělsko 1502 61 44 71 8
9 Slovensko 1371 63 46 78 1
10 Francie 1343 54 41 62 16
11 Švédsko 1283 56 44 59 19
12 Polsko 1172 64 48 73 5
13 Rumunsko 1070 63 49 71 6
14 Lucembursko 1027 56 40 60 18
15 Rakousko 957 56 40 65 13
16 Holandsko 923 54 45 62 17
17 Lotyšsko 876 59 55 76 4
18 Německo 850 60 44 66 12
19 Řecko 632 66 48 71 7
20 Estonsko 463 57 51 70 9
21 Dánsko 137 55 40 57 21

Krátký komentář k výše uvedeným datům — vybral jsem populaci 65 až 74 let záměrně proto, že právě starší lidé této věkové kategorie jsou nejčastěji postiženi nemocí covid-19. U populace nad 75 let pak eurostat uvádí většinou u všech zemí menší procento osob s nadváhou, protože se lidé s výraznou nadváhou nedožívají vysoké věku kvůli dalším nemocem, jako cukrovka, srdeční choroby apod.

Jistě upoutá pozornost, že v jedné z nejpostiženějších zemí EU, Itálii, je počet osob s nadváhou ve věkové kategorii 65—74 let relativně nízký a v pořadí podle osob s nadváhou je Itálie úplně na chvostu. Podobně je na tom i Belgie, která patří z hlediska úmrtí k nejhůře postiženým států a přesto je tam obezita v kategorii 65—74 let relativně malá. Naopak země jako Česko, Slovensko a Maďarsko vykazují nejvyšší míru nadváhy u populace 65—74 let a figurují také v horních příčkách pořadí úmrtí na nemoc covid-19.

Následující tabulka uvádí pořadí podle nadváhy populace mezi 65—74 lety.

Poř.státpopulace 65 až 74 let
s nadváhou %
úmrtí na covid-19 na
1 milion obyvatel
1 Slovensko 78 1371
2 Česko 77 1955
3 Maďarsko 76 1586
4 Lotyšsko 76 876
  průměr 1-4 77 1447
5 Polsko 73 1172
6 Rumunsko 71 1070
7 Řecko 71 632
8 Španělsko 71 1502
  průměr 5-8 71,5 1094
9 Estonsko 70 463
10 Portugalsko 69 1611
11 Slovinsko 68 1863
12 Německo 66 850
13 Rakousko 65 957
  průměr 9-13 67,6 1148,8
14 Velká Británie 64 1826
15 Belgie 62 1912
16 Francie 62 1343
17 Holandsko 62 876
  průměr 14-17 62,5 1489,25
18 Lucembursko 60 1027
19 Švédsko 59 1283
20 Itálie 59 1631
21 Dánsko 57 137
  průměr 18-21 59 1019,5

Jistě stojí za zmínku, že výrazná nadváha v populaci mezi 65—74 lety je v zemích bývalého východního bloku. Na prvních šesti místech jsou právě bývalé státy tábora míru a socialismu. Socialistický „blahobyt“ z nás udělal docela slušné „Otesánky“.

Následující obrázek ukazuje závislost mezi nadváhou v procentech a úmrtím na nemoc covid-19 z výše uvedené tabulky tak, že jsou v grafu vyneseny body získané průměrem čtyř nebo pěti států spolu se spojnicí lineární regrese — tečkovaně.

766854_article_photo_vize1ph_900x.png

Lineární regrese podle kalkulačky poskytla tento výsledek

y = f(x) = Ax + B = 9.0168x+631.486 R = 0.304 (koeficient korelace)

Koeficient korelace není nijak zvlášť vysoký, nicméně jistý vliv nadváhy na počet úmrtí existuje. Státy s nejvyšší mírou nadváhy v populaci mají oproti státům s nejmenší mírou nadváhy ve věkové kategorii 65—74 let (rozdíl je 18 %) zvýšené riziko úmrtí na nemoc covid-19 o více než 160 osob na milion obyvatel. Pro Česko z toho plyne, že asi 7 % z celkového počtu obětí má na svědomí obezita či nadváha.

Píše pan Jan Bartoň na janbarton.blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 191 × | Prestiž Q1: 5,83

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top