Štítky článku: •  

Nenechte se dále obelhávat!

Někomu se podařilo vyhrabat reklamní spot používaný jako mediální masáž před přijetím Lisabonské smlouvy. Angažovala se v něm paní MUDr. Zuzana Roithová, MBA, do loňska poslankyně EP (2004–2014), po ukončení mandátu je od letošního znovu místopředsedkyní KDU-ČSL.

Nevím, jestli za to může osobní hloupost jednotlivých politiků, jejich abnormální naivita, nebo se jedná o vysloveně zlý úmysl dovolit, aby se Afrika nastěhovala do Evropy.

Vznik Lisabonské smlouvy

stop-eu.jpg (17,823 kiB)
STOP EU! Včera bylo pozdě!

Lisabonská smlouva (celým názvem Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, v době přijetí též Reformní smlouva) je mezinárodní smlouva, jejímž cílem bylo především reformovat instituce Evropské unie a její fungování. Byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, Českou republikou byla ratifikována 3. listopadu 2009 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu („Ústavy EU“), odmítnuté referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005, bylo přikročeno k změnám prostřednictvím novelizace stávajících smluv s cílem zajistit efektivní fungování Evropské unie do budoucna.

Lisabonská smlouva však je, až na několik drobných úprav, s původní navrhovanou Ústavou zcela identická.

Nová smlouva byla ratifikována všemi členskými státy EU a 1. prosince 2009 nabyla účinnosti — první den měsíce následujícího po tom, co Česká republika uložila svou ratifikaci v Římě, k čemuž došlo dne 13. listopadu 2009.

Na rozdíl od Smlouvy o Ústavě pro Evropu — která dosavadní smlouvy měla nahradit — novelizovala Lisabonská smlouva stávající evropské zakládající smlouvy, které v pozměněné podobě zůstávají dále v platnosti. Většinu změn obsažených v odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu však přejímá.

Obsah Lisabonské smlouvy byl vypracován v bilaterálních jednáních během německého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině 2007, definitivně dohodnuty a schváleny na zasedání Evropské rady v Bruselu 21. až 22. června 2007, prodlouženého do ranních hodin soboty 23. června. Evropská rada dále udělila mandát Mezivládní konferenci k vypracování Lisabonské smlouvy, která měla být ratifikována do poloviny roku 2009.

Nový je i fakt, že Lisabonská smlouva definuje mechanismy, které dávají EU možnost získávat nové pravomoce a rušit právo veta v dalších oblastech bez další ratifikace. Příkladem je zjednodušený postup pro přijímání změn primárního práva podle čl. 48 Smlouvy o Evropské unii, tzv. obecná přechodová klauzule (passerelle), svým sedmým odstavcem umožňuje Evropské radě, aby dále zvyšovala počet oblastí, kde se v Radě rozhoduje kvalifikovanou většinou. Tomuto rozšíření však může zabránit parlament kteréhokoliv členského státu, pokud do šesti měsíců od obdržení plánované modifikace vysloví svůj nesouhlas (viz třetí pododstavec odstavce 7 článku 48 Smlouvy o Evropské Unii).

LS dále rozšiřuje tzv. „doložku flexibility“ (dnes čl. 352 SFEU), která umožňuje Radě na návrh Komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k dosažení cílů Unie i v případě, že Smlouva k tomu nedává Unii nezbytnou pravomoc. Podle Smlouvy z Nice tato možnost platila pouze pro dosažení cíle v rámci společného trhu, nově platí i pro ostatní cíle Unie vymezené zakládajícími smlouvami.

Irsko, jak si pamatujeme, smlouvu v referendu odmítlo a bylo nuceno hlasovat znovu (po těžké mediální masáži), Polsko s podpisem otálelo, až jak dopadne Irsko.

Tolik říká teta Wiki.

Všechny politické strany v ČR Lisabonskou smlouvu podporovaly (KSČM požadovala referendum). ČSSD v 12/2008 také požadovala referendum, ale po v 1/2009 ji tvrdě protlačovala bez referenda. KDU-ČSL a Zelení od počátku smlouvu podporovaly. ODS podala několik ústavních stížností, které Ústavní soud nakonec 10/2008 zamítl. (Mirek Topolánek ji však podporoval).

President Klaus smlouvu tvrdě kritizoval („…vstoupením smlouvy v platnost »navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem«“), ale nakonec ji 3. listopadu 2009 také ratifikoval.

Dnes, nejen ve světle posledních šesti let, ale i dnes, tváří v tvář invazi převážně muslimské části Afriky do Evropy, teprve vidíme všechny dopady Lisabonské smlouvy na členské státy. Počínaje výslovnou podporou islámu a zákazem jeho kritiky, jak jsem psal včera, tak dnešními tlaky na přijímání tzv. „uprchlíků“, nebo třeba stejného sociálního standardu pro uprchlíky, jako v Německu i v cizích zemích, vynucovaného frau Merkel.

Co pěkného nám soudružka paní Roithová, také ještě pozdější kandidátka na presidenta, před těmi lety říkala, si poslechněte sami; zejména ten závěr: „…nenechte se strašit…“. Prý: lidi, nenechte se strašit! Člověk by to té chudince snad i věřil. Stejným způsobem lhal Špidla, když nás do EU za naše peníze tlačil!

Lisabonská smlouva proti nelegální migraci — nenechte se strašit!

Nevěřte těmto politikům ani jejich jméno. Platí to na všechny politické strany, které se za posledních 25 let v parlamentu a vládě ocitly a vychvalovaly Evropskou unii jako jedinou možnost. Jsou to profesionální lháři, které kromě eurohujerismu a vlastních koryt nic jiného nezajímá. Nejméně naše republika a naši lidé. Takhle totiž lžou od rána do večera. Jsou zvyklí lhát a krást a nic jiného vlastně ani neumí.

Evropská unie a její neobolševismus je naturalizované zlo.

Počítejte ale s tím, že se budou bránit. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 588 × | Prestiž Q1: 8,79

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top