Štítky článku: •  

Nenechte se dále obelhávat!

Někomu se podařilo vyhrabat reklamní spot používaný jako mediální masáž před přijetím Lisabonské smlouvy. Angažovala se v něm paní MUDr. Zuzana Roithová, MBA, do loňska poslankyně EP (2004–2014), po ukončení mandátu je od letošního znovu místopředsedkyní KDU-ČSL.

Nevím, jestli za to může osobní hloupost jednotlivých politiků, jejich abnormální naivita, nebo se jedná o vysloveně zlý úmysl dovolit, aby se Afrika nastěhovala do Evropy.

Vznik Lisabonské smlouvy

stop-eu.jpg (17,823 kiB)
STOP EU! Včera bylo pozdě!

Lisabonská smlouva (celým názvem Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, v době přijetí též Reformní smlouva) je mezinárodní smlouva, jejímž cílem bylo především reformovat instituce Evropské unie a její fungování. Byla podepsána 13. prosince 2007 v Lisabonu, Českou republikou byla ratifikována 3. listopadu 2009 a vstoupila v platnost 1. prosince 2009.

Po neúspěchu Smlouvy o Ústavě pro Evropu („Ústavy EU“), odmítnuté referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005, bylo přikročeno k změnám prostřednictvím novelizace stávajících smluv s cílem zajistit efektivní fungování Evropské unie do budoucna.

Lisabonská smlouva však je, až na několik drobných úprav, s původní navrhovanou Ústavou zcela identická.

Nová smlouva byla ratifikována všemi členskými státy EU a 1. prosince 2009 nabyla účinnosti — první den měsíce následujícího po tom, co Česká republika uložila svou ratifikaci v Římě, k čemuž došlo dne 13. listopadu 2009.

Na rozdíl od Smlouvy o Ústavě pro Evropu — která dosavadní smlouvy měla nahradit — novelizovala Lisabonská smlouva stávající evropské zakládající smlouvy, které v pozměněné podobě zůstávají dále v platnosti. Většinu změn obsažených v odmítnuté Smlouvě o Ústavě pro Evropu však přejímá.

Obsah Lisabonské smlouvy byl vypracován v bilaterálních jednáních během německého předsednictví v Radě Evropské unie v první polovině 2007, definitivně dohodnuty a schváleny na zasedání Evropské rady v Bruselu 21. až 22. června 2007, prodlouženého do ranních hodin soboty 23. června. Evropská rada dále udělila mandát Mezivládní konferenci k vypracování Lisabonské smlouvy, která měla být ratifikována do poloviny roku 2009.

Nový je i fakt, že Lisabonská smlouva definuje mechanismy, které dávají EU možnost získávat nové pravomoce a rušit právo veta v dalších oblastech bez další ratifikace. Příkladem je zjednodušený postup pro přijímání změn primárního práva podle čl. 48 Smlouvy o Evropské unii, tzv. obecná přechodová klauzule (passerelle), svým sedmým odstavcem umožňuje Evropské radě, aby dále zvyšovala počet oblastí, kde se v Radě rozhoduje kvalifikovanou většinou. Tomuto rozšíření však může zabránit parlament kteréhokoliv členského státu, pokud do šesti měsíců od obdržení plánované modifikace vysloví svůj nesouhlas (viz třetí pododstavec odstavce 7 článku 48 Smlouvy o Evropské Unii).

LS dále rozšiřuje tzv. „doložku flexibility“ (dnes čl. 352 SFEU), která umožňuje Radě na návrh Komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k dosažení cílů Unie i v případě, že Smlouva k tomu nedává Unii nezbytnou pravomoc. Podle Smlouvy z Nice tato možnost platila pouze pro dosažení cíle v rámci společného trhu, nově platí i pro ostatní cíle Unie vymezené zakládajícími smlouvami.

Irsko, jak si pamatujeme, smlouvu v referendu odmítlo a bylo nuceno hlasovat znovu (po těžké mediální masáži), Polsko s podpisem otálelo, až jak dopadne Irsko.

Tolik říká teta Wiki.

Všechny politické strany v ČR Lisabonskou smlouvu podporovaly (KSČM požadovala referendum). ČSSD v 12/2008 také požadovala referendum, ale po v 1/2009 ji tvrdě protlačovala bez referenda. KDU-ČSL a Zelení od počátku smlouvu podporovaly. ODS podala několik ústavních stížností, které Ústavní soud nakonec 10/2008 zamítl. (Mirek Topolánek ji však podporoval).

President Klaus smlouvu tvrdě kritizoval („…vstoupením smlouvy v platnost »navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem«“), ale nakonec ji 3. listopadu 2009 také ratifikoval.

Dnes, nejen ve světle posledních šesti let, ale i dnes, tváří v tvář invazi převážně muslimské části Afriky do Evropy, teprve vidíme všechny dopady Lisabonské smlouvy na členské státy. Počínaje výslovnou podporou islámu a zákazem jeho kritiky, jak jsem psal včera, tak dnešními tlaky na přijímání tzv. „uprchlíků“, nebo třeba stejného sociálního standardu pro uprchlíky, jako v Německu i v cizích zemích, vynucovaného frau Merkel.

Co pěkného nám soudružka paní Roithová, také ještě pozdější kandidátka na presidenta, před těmi lety říkala, si poslechněte sami; zejména ten závěr: „…nenechte se strašit…“. Prý: lidi, nenechte se strašit! Člověk by to té chudince snad i věřil. Stejným způsobem lhal Špidla, když nás do EU za naše peníze tlačil!

Lisabonská smlouva proti nelegální migraci — nenechte se strašit!

Nevěřte těmto politikům ani jejich jméno. Platí to na všechny politické strany, které se za posledních 25 let v parlamentu a vládě ocitly a vychvalovaly Evropskou unii jako jedinou možnost. Jsou to profesionální lháři, které kromě eurohujerismu a vlastních koryt nic jiného nezajímá. Nejméně naše republika a naši lidé. Takhle totiž lžou od rána do večera. Jsou zvyklí lhát a krást a nic jiného vlastně ani neumí.

Evropská unie a její neobolševismus je naturalizované zlo.

Počítejte ale s tím, že se budou bránit. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 580 × | Prestiž Q1: 8,79

+10 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top