Štítky článku: •  

Nechci být sčítancem

Za několik dnů zaklepou na naše dveře nezvaní hosté.

voldanova-scitani-prdeli.jpg (45,676 kiB)
Typický darmožrout, parazitující na této šikaně

Jejich nestoudné vymáhání ryze soukromých informací od jednotlivců v rámci „sčítání lidu, domů a bytů“ má být v zájmu „veřejného prospěchu“. Stát prý potřebuje „sledovat vývoj lidské společnosti ve všech souvislostech a výsledky využít k dalšímu rozvoji společnosti i ekonomiky“, říká důvodová zpráva k příslušnému zákonu.

Komisaři, vyslaní naším socialistickým státem, nás pod pohrůžkou pokuty (tj. iniciace fyzické síly) budou nutit k vyplňování absurdních dotazníků, jejichž účelem je poznat, jak se „společnost“ chová. Příslušní „analytici“ s námi budou zacházet jako se stádem bezcenných sčítanců, aby se po ukončení „sčítání lidu“ podívali na součty, násobky, podíly, průměry, časové řady a trendy, a pak prohlásili, že „společnost“ vynakládá tolik a tolik peněz na televize či na auta, že tolik a tolik procent společnosti má či nemá tu či onu věc a dělá či nedělá to či ono.

Z toho poté svou altruisticko-kolektivistickou „logikou“ řada sociologů a vysokoškolských profesorů nejspíš vyvodí, že „kapitalismus“ má ty či ony negativní důsledky a doporučí svým ideovým bratrům v politice, aby zavedli — samozřejmě v rámci „společenského prospěchu“ — další a další regulace, aby se ten či onen indikátor (či jeho „poměr k HDP“) přiblížil úrovni v EU, a abychom svou „občanskou solidaritou“ (rozuměj: ještě intenzivnější daňovou konfiskací) posunuli příliš „extrémní sociální stratifikaci“ směrem k větší „sociální spravedlnosti“.

Počítačoví experti, úředníci statistického úřadu a politici se předhánějí v ubezpečování veřejnosti, že získaná data budou dobře zabezpečena, že žádný jejich únik ani zneužití nehrozí. Někteří lidé argumentují, že ten či onen údaj v dotazníku je nadbytečný nebo že celá akce je příliš nákladná. Jiní zase lamentují, proč nás stát obtěžuje, když většinu údajů si může poskládat z již existujících informací či registrů a různých státních institucí.

O všech těchto věcech lze jistě diskutovat. Taková diskuse však není na místě, když existuje fundamentální důvod proti celé této akci, na který dosud nikdo, alespoň ne dostatečně razantně a veřejně, nepoukázal: stát totiž nemá žádné morální právo vymáhat od občanů informace, které neslouží k plnění jeho racionálních funkcí. K efektivnímu fungování policie, justice a obrany stát nepochybně musí mít a má právo na informace o identitě občanů, tj. základní data týkající se jména, narození a bydliště.

Tyto informace samozřejmě již má a k jejich průběžné aktualizaci nepotřebuje žádné akce typu sčítání lidu. Převážná většina informací, které nás dotazník ke „sčítání lidu“ nutí vyplňovat, však nemá s racionální funkcí státu nic společného, jako například: náboženství, vzdělání, profese, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, podrobnosti o dojížďce do zaměstnání a školy, způsob a úroveň bydlení, vlastnictví osobních automobilů, počítačů, telefonu, rekreačních chat, apod.

Nejde tu primárně o to, že tato data jsou citlivá, ani o to, zda by mohla být zneužita, nýbrž o samotné donucení k odevzdání tohoto typu dat. Jde tu o princip individuálních práv. I kdyby počítače byly bezchybně zabezpečeny a žádná data nikdy neunikla, nebo i kdyby příslušný sčítací komisař vteřinu poté, co bychom mu vyplněný dotazník odevzdali, před našimi zraky vše spálil a nenávratně zničil (a nic by tedy nemohlo být zneužito), šlo by od samého počátku o bezpráví ze strany státu, který nás fyzickou silou (pokuta, soud, vězení) nutí takový dotazník vůbec vyplňovat a odevzdávat, čímž pošlapává právo člověka na majetek a svobodu.

Všechny kolektivistické fráze, jimiž se ve prospěch této akce argumentuje, mají jedno jediné společné východisko: myšlenku, že člověk (jednotlivec) není podstatný. Vždyť je jen zanedbatelným ozubeným kolečkem společenského „organismu“, kterému je třeba se obětovat. Jak si může nějaký bezcenný jednotlivec dovolit vzpírat se „obecnému zájmu“, „veřejnému prospěchu“? „Společnost“ přece potřebuje mít informace, aby efektivně řídila naše životy. Potřebuje, aby kolektivističtí profesoři a (státem živené) „vědecké“ ústavy prováděli své nesmyslné sociologické výzkumy.

Článek je z archívu, původně byl publikován 16. 2. 2001

Píše pan Jiří Kinkor | 15. 3. 2021 | Rozum a sobectví | aynrand.cz


Pozn. red.: Je to jen velmi drahé krmení pro státní byrokraty, nic jiného. Praktický přínos nula, nula, nic. Nehledě k tomu, že hodinu po skončení sběru už nebudou data platit. Zejména dnes, kdy je vinou vládních kroků státní rozpočet v hlubokém deficitu, je takovéto vyhazování peněz oknem (Rozpočet projektu je 2,26 miliardy korun, z toho jen pro Českou poštu je určeno 1,1 miliardy!!!) zcela neomluvitelné a vyhrožování vysokými pokutami: „Pokud však svůj formulář, ať už v jakékoli formě nevyplníte nebo ho nikdo nevyplní za vás, hrozí vám pokuta 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání pak může hrozit pokuta ve výši až 500 tisíc korun,“ je důvodem k masové vzpouře. Sčítání domů, bytů a prdelí je jedním z charakteristických prvků totalitní, fašistické společnosti. Demonstrací moci a státní zvůle.

„Sčítání lidu, které na letošek chystá vláda, je naprosto zbytečný, rozmařilý počin. Vyhazování peněz a obtěžování občanů na bezcenný souhrn čísel. Takže online nic nevyplním a do schránky také nic nedostanu, a když mě nějaký chudák brigádník bude obtěžovat doma, nevpustím ho. Nechci sklopit hřbet a říkat si, že raději věnuju tomu nesmyslu 10 minut než riskovat pokutu. Odmítám zbytečnou státní buzeraci nejen kvůli sobě, ale i z výchovných důvodů, aby to stát jednou pobral.“ Petr Mach, FCB

„Na Praze 7 se navíc bude zjišťovat, kolik máte doma koloběžek a kolik z toho je elektro.“ Vladimír Pikora, FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 751 × | Prestiž Q1: 17,12

+38 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 16 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Zdeněk

Nikdy jsem se v předchozích letech s rodinou nesečetl a nehodlám s tím začínat ani teď. Je to jednoduché. Stačí převzít od komisaře formuláře a opatrně, aby se nepoškodily vložit do popelnice :-) Komisaři sdělit, že pro ně nemusí chodit, že je úřadu doručíte sami. Sice letošní sčítání je mnohem přísnější, protože komisaři by měli kontrolovat správnost údajů a při osobním odevzdání by správnost údajů měl kontrolovat ten kdo bude papíry přijímat (to nikdy předtím v zákoně nebylo). V současném zákoně pravděpodobně zákonodárce myslel tu část s odevzdáním jako odevzdat osobně (z kontextu to vyplývá), ale slovíčko "osobně" jim tam z toho nějak vypadlo. Vzhledem k tomu, že odmítačů bude statisticky bezvýznamné množství je jakákoliv reakce parazitů prakticky vyloučená. Důkazní břemeno, že jsem neodeslal spolehlivou českou poštou zůstává na správním úřadě. Mohla by to být stejná sranda jako Pecina před dvaadvaceti lety :-)

0 | 0
PeTaX

Ještě je jedno velmi elegantní řešení s ČP.

0 | 0
Zdeněk

Prozradíte?

0 | 0
PeTaX

Ale jistě. Bude v jednom z článků (asi zítra, či pozítří).

0 | 0
Dexempo

Na toto téma bych uvítal více článků. Děkuji.
I já s nimi v minulém sčítání vyjebal. Popíšu později.
Pěkný den.

1 | 0
PeTaX

Budou.

0 | 0
Vajo

Co je na tom tak složitého? Komisař zaklepe, zazvoní, nikdo mu neotevře, komisař odchází. Pokud před odchodem hodí formuláře do kastlíku, po jeho odchodu je přemístím do popelnice.

1 | 0
QW

Zkuste pro inspiraci tohle https://dfens-cz.com/scitani-lidu-male-zamysleni-jak-se-nesecist/

0 | 0
QW

Taky se dá vytisknout vzorový formulář https://scitani.cz/documents/142154812/156229594/lsf_1_domacnost_vzor.pdf vložit jej do odpovědní obálky, protože "Spolu s formulářem vždy obdržíte odpovědní obálku s logem Sčítání 2021 pro odevzdání formuláře. Obálka má předtištěnou adresu a její odeslání je zdarma." (zdroj: https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/listinne-scitani#10) a hotovka. Žádný zákon nikomu nezakazuje bejt blbej nebo roztržitej ;-)
Taky není na škodu místo odpovědní obálky použít klasickou a poslat doporučeně na adresu z té odpovědní - budete mít v ruce důkaz, že jste odeslal a je na ČSÚ, aby dokázali, že to byly bláboly. Do té doby nemohou udělit pokutu :-)

1 | 0
Vojtěch

Komisař k vám nepůjde, pokud se sečtete elektronicky ...
https://www.scitani.cz/
---
Stát možná data má, ale ne na jedné hromadě (v jedné databázi).

1 | 0
Spida

Neznalost procesů dělá z lidí odpírače všeho. Sčítání lidu dělal už fašista a totalitník Masaryk??? Bláboly neinformovaného zaslepence. Pro každou společnost je důležité vědět, kam směřuje, jak se vyvíjí. Kdo tohle nechápe, opravdu zaslepenec. Určitě je pravda, že spousta údajů je uvedena v různých registrech a lze je vytáhnout. Ale upřímně - kolik lidí "kašle" na svou aktualizaci dat v registrech, kdo hlásí přechodný pobyt, kdo má doma někoho, kdo tam nemá trvalý pobyt atd. atd. Takže, pokud chce něco o sobě společnost vědět, jak si stojí, kam směřuje, musí to nějak udělat a sčítáním lidu se o to aspoň snaží. Nic víc, nic míň...

1 | 7
PeTaX

Ne, „společnost“ to opravdu vědět nepotřebuje. Velký bratr ano.
(A s tím Masarykem jste vedle, jak ta jedle. Kecáte.)

4 | 1
twetwewčt

Netřeba si Masaryka idealizovat. To byl kovaný socialista, který neváhal střílet při stávce do dělníků.

2 | 0
PeTaX

Co to plácáte za odpornou, propagandistickou, komunistickou lež???

0 | 3
Papy

Toto personifikovanie spoločnosti do podoby žijúceho organizmu, ktorý niečo potrebuje, je fakt rozkošné. Každý človek je ako taká živá bunka organizmu spoločnosti a ten organizmus "potrebuje" niekam smerovať. Krásna teória. Predpokladám, že konkrétna bunka s touto teóriou súhlasí len do doby, kým sa organizmus nerozhodne, že je to bunka rakovinotvorná a treba ju okamžite zlikvidovať (pre dobro organizmu).
Želám Spidovi, aby to prekukol túto odpornú teóriu, kým nebude pre neho neskoro.

8 | 0
gofree

Ak by aj spoločnosť niečo potrebovala, tak z toho nijak nevyplýva, že štát môže pod hrozbou krádeže majetku, a v konečnom dôsledku pod hrozbou usmrtenia, vyžadovať od obyvateľov nejaké informácie. Je to absolútny Non sequitur.

A navyše, ak spústa ľudí kašle na aktualizáciu dat a žiadny armagedon sa nekoná, tak to tá spoločnosť zrejme až tak nepotrebuje.

Samozrejme "spoločnosť" takéto niečo nepotrebuje vôbec k ničomu.

2 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top