Štítky článku: •  

Méně než třetina obyvatel ČR živí zbytek. Nevěříte?

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik v naší zemi existuje spoluobčanů, jejichž příjem není závislý na státu, tedy na penězích, které byly někomu jinému prostřednictvím daní odebrány?

sso.jpeg (24,050 kiB)

Pokud je pro vás titulek šokující, nabízím jednoduchý přehled.

struktura-spolecnosti.jpg (49,768 kiB)

Vysvětlivky a nepřesnosti:

  • srovnání dat z různých období a jejich zaokrouhlení;
  • některé jednotlivce lze zařadit současně do více kategorií;
  • díky státnímu zdravotnímu systému má zdrav. pojištění povahu daně; abstrahováno od čistě soukr. zdrav. zařízení.

I přes otevřené nepřesnosti uvedené tabulky dávají čísla velmi dobrý náhled na situaci. Vyplývá z nich, že osob, jejichž příjem není tak či onak závislý na státu nebo státem řízeném systému, je maximálně necelá jedna třetina.

Méně než jedna třetina obyvatel země doslova „živí ostatní“, kteří sice také platí ze zákona stejné daně, avšak jejich efekt je pouhým přeléváním peněz z jedné části spojité daňové nádoby státu do druhé. Například 935 tisíc zaměstnanců ve veřejném sektoru dostává svou výplatu z peněz vybraných na daních nebo prostřednictvím jinak státem vynucovaných odvodů a poplatků (jako je mj. i sociální „pojištění“). Daně odvedené z takové výplaty jsou pak jen jakousi vratkou peněz do téhož měšce, ze kterého byly vydány. Zhodnocení, jak efektivně může systém fungovat a jak spravedlivý je, ponechám nyní na každém čtenáři.

Ani číslo 3,3 milionu osob v privátním sektoru však zřejmě není konečné. Neobsahuje totiž určení, kolik lidí v rámci této skupiny svým příjmem závisí na státem přidělovaných penězích (např. zakázkách a dotacích) či kolik osob pracuje ve společnostech vlastněných státem. Vzhledem k nabubřelosti českého státního rozpočtu tak lze nakonec směle hovořit o pouhé jedné čtvrtině či možná až jedné pětině ekonomicky aktivních lidí, kteří nezávisí na státu a kteří „živí všechny ostatní“. Volební výsledky, ve kterých excelují socialisté a populisté všech barev, tomu pak přesně odpovídají. Vždyť není důvod, aby většina, která z menšiny žije a diktuje jí, si sama pod sebou podřezávala větev.

Nejsem si příliš jistý, zda si většinová společnost vůbec uvědomuje, jak drastickému zdanění tato ubohá třetina (či dokonce čtvrtina nebo pětina) obyvatelstva podléhá. Běžný zaměstnanec si možná letmo všimne daně z příjmu na výplatní pásce. Jenže každý rohlík v obchodě či litr benzínu na čerpací stanici je dále, často velmi brutálně, zdaněn. Náš daňový systém je zcela obludný, neboť se strukturou a celkovým zatížením v principu příliš neliší od systémů ve většině evropských zemí, potýkajících se stejným problémem. Máme zde nejen daně z příjmu, ale i daně majetkové, spotřební, daň z přidané hodnoty, sociální a zdravotní daně („pojištění“), poplatky atd. Je smutným pravidlem, že se často daní již mnohokráte zdaněné, někdy dokonce i nepokrytě (např. DPH ze spotřební daně u paliv či cigaret). Většinou je však tato daňová nenasytnost státu v běžném životě občanům skryta, neboť je zahrnuta do koncových cen.

Občan s průměrnou výplatou tak odvede státu ročně zhruba 52 % svého příjmu (údaj 2014). Ano, nadpoloviční část našeho výdělku padne na oltář státu, aby ji mohl často nehospodárně proplýtvat a aby z ní mohl financovat živobytí zbylých dvou třetin (či spíše tří čtvrtin, možná i čtyř pětin) obyvatelstva. Tak absurdní systém nevyžaduje jen hlubší zamyšlení nad zotročením, které uvedené menšině způsobuje. Takový systém vyžaduje nekompromisní, radikální a urychlenou změnu, neboť je nespravedlivý a dlouhodobě neudržitelný.

Jan Polanecký, člen Republikového výboru Svobodných, parlamentnilisty.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 517 × | Prestiž Q1: 16,84

+38 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 9 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Tomáš Fiala

Je obtížné to nějak skutečně kvantifikovat. Je v tom záměrný bordel? Samozřejmě ne autorův. Jsou do skupiny osob v privátním sektoru započítáni zaměstnanci stavební (silničářské) firmy Strabag? Jsou tam započítáni zaměstnanci soukromých nemocnic, zapojených do systému státem organizovaného zdravotního systému? Podle mě je to spíš 1/4-5, než 1/3 živících!!!

A právě ty "státem zabezpečené" 3/4 - 4/5 nějakým způsobem souzní např. se státními covid-opatřeními. Jsou (státem) navyknuti na to, že se stát o ně (po)stará. A co je větší hrůza, tak i mezi tou 1/4-5 živících více či méně rezonuje tento názor - to, že stát má přímo povinnost se o nás starat. Protože bez jeho manuálů bychom si nevěděli rady. Že se "nám" nakonec postará o všechno. O kokodák, o žabičky a stromečky, mzdy, práva nepracovat, o blahobyt, o (už zase !!! momentálně bio/elektrický) předvoj lidstva, kde bude vedle sebe sluníčkově šťastně žít obohacující militantní pedofilní obřezávač kxnd ... s kým nebo kdo proboha???

3/4 - 4/5 lidí táhnou káru do propasti, dokonce nadšeně. A nemalá část z té 1/4 - 1/5 táhne stejně nadšeně s nimi. No tak se do té propasti nezvratně zřítí. Kolik je a bude těch, kteří táhnou jen na oko, různě "povolují postroj" nebo "nařezávají kšíry"? Bude to stejné, jako ve Venezuele nebo Zimbabwe. Tam nežijou lidi v hrozné bídě nějak obecně. Tam žijou v bídě ty 3/4 - 4/5 osob závislých na (mnohdy bezpracných) příjmech z výnosů teď už zkrachovalého státu. Nehodlám se s nima dohadovat prostřednictvím demokratických voleb. Zbývá (bez těch možná marně očekávaných současných) odhadem ještě dvoje troje "volební přemlouvání". Je to marné, je to marné, je to marné. Takže zbytečná ztráta času, úsilí a prostředků. To se radši pokusím mít dostatečně povolený postroj, zpuchřelé kšíry, přát tahounům mnoho zdaru a napřít úsilí, prostředky a čas tímhle směrem. Protože spolehlivě obětuju příležitost se o tu káru s tak mohutnou přesilou s očekávatelným výsledkem přetahovat.

2 | 0
PeTaX

⚜ Jako tupý dobytek opakují lidé hesla tyranů a o ničem nepřemýšlejí. Mnozí i okázale jásají.

1 | 0
Tomáš Fiala

Obávám se, že je určitá, byť zatím vratká pravděpodobnost, že to je poslední socialistický karneval v historii lidstva. Co potom budou dělat ti, kteří na tom karnevalu s jásotem tancují nebo se alespoň baví na báru, nemám tušení a je mi to dost šumák. Co mě dost mrzí je to, že patrně konec života dožiju ve světě nehorázně rozbordeleném a v takovém světě mi bude smutno i příkladně v Karibiku na jachtě, obklopen vší nejmodernější myslitelnou péčí na smrtelné posteli z masivního ryzího zlata v přítomnosti mlaďoučké milující dědičky.

2 | 0
Axl

A co lidi z formálně nestátních neziskovek, které jsou ale dotovány z rozpočtu?

Co firmy a lidi, formálně nestátní, ale žijící z grantů (různá pochybná okresní divadla, ...), dotací a (předražených, korupčních a neefektivních, často škodlivých) státních zakázek?

A co lidi v oborech, které existují čistě jen z rozhodnutí státu a na volném trhu by nevznikly (energetičtí auditoři, poradci pro žádosti o dotace, notáři, účetní, daňoví poradci, ...)?

Co třeba firmy zajišťující stravenky?

Atd... atd...


Stačí se podívat z druhé strany: zaměstnanec s průměrným platem. Ze superhrubé státu odvede kolik? 40%? (teď po tom dočasném snížení daní, které se rychle po volbách vrátí zpět, jinak stát zkrachuje).
A z toho dál platí na všem, co kupuje, 21% DPH, na plno věcech (benzín, pivo, cigára, ...) spotřební daň, na elektřině poplatek za OZE, koncesionářský poplatek ČT, daň z nemovitosti a desítky dalších drobných státních krádeží. Musí živit ty stravenkové firmy (platit jim jejich provize), notáře, energtické auditory (a když jim z donucení platí, tak si stát přihodí k jejich ceně tu svou 21% DPH).
Váš zaměstnavatel musí živit armádu účetních, personalistů, bezpečáků, atd... opět je z donucení ze strany státu. V ceně každého rohlíku či čehokoli co kupujete jsou zahrnuty i náklady výrobce na všemožné státní byrokratické opruzy. Každý ten výrobek je potřeba nějak k vám dopravit, takže i v ceně rohlíku máte kus na spotřební daň z nafty, atd...

Takže ve výsledku člověka stát stojí tak 60-75% toho, co vydělá.
A z těch odevzdaných 60-75% žijí všichni ti výše jmenovaní. Často lépe, než ten nebohý produktivní daňový nevolník.

6 | 0
PeTaX

Je to přesně tak. A kdo to umí zastavit? A jak? (Nečekám příliš humánní návod.)

1 | 0
Tomáš Fiala

Zastavit? To přiznám, že už prostě bohužel nejde. Fakt nejde...

Nehumánní způsoby, jak to zastavit, budou používat a roztleskávat právě ti, kteří to nastartovali a rozjeli. Covid-pas (dokonce "dobrovolné" !!! rozdělení se na nad/pod-lidi), demokratizace (rozkradení a prožrání všeho, co lze nějak dohledat) a úplná bezuhlíkizace (totální zničení posledních zbytečků ještě nějak fungujícího průmyslu) je již na nezastavitelném postupu ... ke svému patrně definitivnímu "Stalingradu".

2 | 2
Axl

To rakovinné bujení zastaví jen státní bankrot.
A ten přijde nutně, zákonitě a neodvratně.
Socialismus zkrátka vede k bankrotu - jak ten reálný, tak ten demokratický. Mechanismus výběru generálních tajemníků nemá vliv, vliv má míra socializace ekonomiky.

Je potřeba nádor podvázat, odstřihnout od živin. Buď lidi provedou aktivně (daňová neposlušnost), nebo budou muset čekat na ten neodvratný bankrot.

Daňová neposlušnost může být buď organizovaná, nebo i neorganizovaná: pokud daně porostou, inflace také, ale služby státu budou stále méně kvalitní, tak čím dál víc lidí se bude daním čím dál odvážněji vyhýbat. A to dál povede ke snížení kvality státních služeb, zvýšení daní těm, kteří se jim ještě vyhýbat nezačali => přiměje je to k neposlušnosti také.
Neposlušnost pro odvážné je za hranou zákona a vyžaduje určitou statečnost.
Ale i v rámci zákona (či na hraně šedé zóny) se dá daně také optimalizovat. Ne moc jako zaměstnanec, ale živnostníků jsou hromady a růst zaměstnaneckých daní přiměje zaměstnance konvertovat na švarcsystém, daňové ráje, šedá, černá, ...

Stejně tak pokud lidem dojde, že opravdu nemá smysl:
- držet fiat "peníze" na účtech (úroky nula, brzy záporné, inflace ofc. 3%, reálná 8%)
- spořit si na penzi ve 3. pilíři (= státní dluhopisy s nulovým výnosem při kladné inflaci)

Pak začnou z fiat měny odcházet (zlato, bitcoin, ...). Odchod lidí (konverze úspor do nestátních alternativ) způsobí nutně další znehodnocení státní měny. Což opět k odchodu namotivuje další a další lidi. Spirála se roztočí, lavina spustí a již ji nikdo nezastaví. A státní rakovina bude odstavena od přísunu živin. Monopol na tisk peněz bude státu k ničemu, když přestane být monopolem, když lidi utečou do alternativ. Pokud lidé přejdou na alternativní měny, tak sátu bude tiskárna na "peníze" užitečná asi jako mě je užitečná tiskárna na moje vlastní AxlTolary - je mi k ničemu, protože AxlTolar nikdo nechce, nikdo mi za ně nic neprodá.

Doporučuji shlédnout:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGJQS0h-wqLQqIZ6U6gn5jsaUsjUqi1Bt

3 | 0
Tomáš Fiala

Ono je to jednoduché. Skončí to jako v Zimbabwe nebo Venezuele s tím, že před koncem ještě kobyla kolem sebe bude kopat a sežere všechno, na co dosáhne. Nemovitý majetek, se kterým majitel neuteče. Jakékoli zůstatky v bankách na jakýchkoli produktech. Drahé kovy poschovávané v "bezpečí" bankovních trezorů včetně razií do příbytků těch, kteří si je objednali z e-shopu na skutečné jméno a adresu. Dost možná bude kobyla vyvádět i šílenosti, které napadaly Himmlera, když byl ožralý a sjetý perníkem. Ale jako v Zimbabwe nebo Venezuele to nakonec dopadne. Včetně toho, že drtivá většina lidí bude žít v zoufalství a bídě.

Proč? Protože nevlastní ani jeden pitomý stříbrňák, ani blbých 1000 satoshi, ani... Protože z fanatismu nebo hlouposti s veškerou svou existencí, zajištěním a bezpečností se bezvýhradně spolehli na stát.

2 | 1
Borsuk

Ono to "zdanění" musí být ještě mnohem větší, když byť i polovina TAŽNÝCH živila polovinu CHOVNÝCH.

0 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top