Štítky článku: •  

Dohoda TTIP se blíží — a hrozí (2/2)

Smlouva, kterou musíme přijmout, ačkoliv o ní nic nevíme… Jak byste se stavěli k tomu, že by vám kdosi nabídl k podpisu smlouvu, kterou znáte jen jejím jménem, respektive jeho zkratkou, která úplně změní váš život, a přitom vám odmítal dát jakoukoliv informaci k jejímu obsahu.

ttip.jpg (8,174 kiB)
TTIP

A pokud by ta smlouva byla mezi vámi a jedním z vašich sousedů a vy jste vznesli nějakou námitku, dokonce i jen námitku proti způsobu jejího projednávání a proti tomu, že nemáte dost informací k tomu, abyste smlouvu podpořili, byli byste obviněni těmi, kdo smlouvu obhajují z toho, že vaším motivem je prostá nenávist k tomu sousedovi, ačkoliv jste dosud ve vzájemných vztazích, přes některé rozdíly týkající se většinou třetích stran, vycházeli přátelsky a ve většině věcí jste dokonce spojenci?

Taková smlouva se právě projednává. Co je jejím obsahem, nevíme, nebo toho víme jen velmi málo a ještě k tomu jen o některých jejích článcích.

Přesto nám naše politická reprezentace tvrdí, že ta smlouva je životně důležitá, že bude výhodná a dokonce nám vyhrožuje, že její podpis je nutný pro naše přežití. Na otázky o jejím obsahu nám ovšem neřeknou nic, kromě toho, „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), je smlouvou nové generace a je o něco širší než tradiční smlouva o volném obchodu a redukci celních bariér. Zahrnuje regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ale i ochranu a tok dat.”

A pak si její přední propagátor postěžuje, že „Citlivých témat je proto celá řada. Vezměme si například právě ochranu dat, kde je tradice a legislativa na obou stranách Atlantiku velmi odlišná. Dá se očekávat, že právě toto téma by se mohlo stát novým jablkem sváru. Bohužel ovšem často nejde o faktické diskuze a analýzy odlišných pozic a přístupů, ale jen o symboliku, za kterou se odpůrci TTIP schovávají.”

Faktická diskuze a analýza, pane europoslanče Zahradile, je možná tehdy, když obě strany diskuze ví, o čem hovoří. Moc rád bych o smlouvě diskutoval, před tím, než budeme postaveni před rozhodnutí podepsat či ne. Ale přiznám se, že o ní nevím téměř nic.

Nevím, jak je v ní definován volný obchod a jak to ovlivní naše podnikatele, zejména ty male a střední, kteří budou muset čelit americké konkurenci. Nevím, jak bude pojímat ty ostatní oblasti, o kterých hovoříte, regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ochranu a tok dat.

A z Vašich odpovědí na otázky o smlouvě mohu odvodit jen to, že buď nám cosi tajíte, nebo nic nevíte ani Vy. Proto mluvíte v obecných frázích, proto se nesnažíte na námitky proti takovému postupu argumentovat věcně, poukazem na konkrétní benefit a negativa smlouvy. Proto děláte to, z čeho obviňujete Vaše oponenty — schováváte se za symboliku, za obecné řeči a povrchní fráze o naší Transatlantické vazbě, našeho politického euroatlantického zakotvení a nutnosti smlouvu podepsat.

O tom, kolik toho víme a jak nás proponenti smlouvy informují, svědčí například článek v „Corporate Europe Observatory”, který popisuje odpověď Evropské komise na dotaz týkající se obsahu jednání s evropsko-americkou tabákovou lobby. Vím, že tabáková lobby není zrovna populární subjekt, ale bohužel vím jen to, co mi Evropská komise vědět dovolí.

Dovolila mi spatřit na vlastní oči její odpověď. A tady je pro ty z nás, kteří by snad chtěli diskutovat podle Vašeho návodu, fakticky a po důkladné analýze pozic a přístupů:

The Commission's 14-page letter from tobacco lobby on trade talks. Full pdf here: http://www.asktheeu.org/…/att…/5/Document 5 Redacted.pdf (URL opraveno 1/9 12:42 — prohlédněte! Je to výživné!)

Tak kancelář paní Catherine Day (Generální tajemnice Evropské komise), odpověděla na dotaz položený podle článku o svobodě informací předložený Corporate Europe Observatory v březnu 2015. Na předchozí čtyři dotazy neodpověděla vůbec.

Paní Day znám osobně, měl jsem s ní delší rozhovor v době, kdy se připravovalo české předsednictví a paní Day mi tenkrát mimo jiné popisovala, jak otevřená je Komise a jak nutná je otevřenost v komunikaci s partnery a s evropskou veřejností.

Pokud jste si otevřel, pane europoslanče, ten odkaz, nepodléhejte panice, nezatmělo se Vám před očima. Jen je v tom dopise začerněno to, co má před veřejností zůstat utajeno. A to je, až na úvodní oslovení a závěr dopisu vše mezi tím.

Ten dopis, vypadá jako cosi, co si Komise jako odpověď na dotaz vyžádala od jednoho z tabákových lobbistů, firmy British American Tobacco. Neptejte se mně, proč tento dopis zveřejnila Evropská komise v odpovědi a dotaz Corporate Europe Observatory, já to nevím. Vím jen, že ze čtrnáctistránkového dopisu zůstalo jen oslovení, následované třinácti úplně začerněnými stránkami ukončenými slovy:

„Nakonec bychom vám ještě jednou poděkovali za váš zájem o tuto důležitou věc a věříme, že naše odpověď na vaše otázky vám dodá důležité informace, které vám pomohou v lepším hodnocení našeho vážného zájmu o »CENSORED«. Rovněž bychom vás rádi upozornili na naše memorandum z »CENSORED« pod titulem »CENSORED« pro další podporu naší pozice. Těšíme se na další komunikaci s vámi a jsme připraveni odpovědět na všechny otázky, které můžete vznést pro další doplňující informace, které můžete potřebovat.“

Vidíte, tak je to s informacemi o smlouvě, o které chcete, aby se o ní diskutovalo věcně a po důkladné analýze.

To bych, pane europoslanče, chtěl i já. A proto Vám chci připomenout, že — věřte tomu nebo ne — povinnost informovat veřejnost a Vaše voliče je jednou z povinností zvoleného zástupce.

A jako Váš volič a aktivní účastník Vaší volební kampaně, se obracím na Vás, jako mého europoslance a místopředsedu Výboru pro zahraničí obchod Evropského parlamentu, o informace o tomto dopisu, abyste zjistil, proč Komise odpovídá na otázky evropské veřejnosti takovýmto způsobem a abyste dal veřejnosti informace potřebné k zahájení (byť značně opožděnému) diskuze o smlouvě.

K tomu nestačí informace jako „jde o smlouvu nové generace,” dokonce to samo je důvodem pro to, abychom o ní, před tím, než ji Česká republika schválí a podpoří, věděli něco víc a nemuseli, stejně jako Vy, vést diskuzi pouze v symbolické rovině.


Zdroje:

FCB, Tomáš Haas

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 357 × | Prestiž Q1: 5,54

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top