Štítky článku: •  

Dohoda TTIP se blíží — a hrozí (2/2)

Smlouva, kterou musíme přijmout, ačkoliv o ní nic nevíme… Jak byste se stavěli k tomu, že by vám kdosi nabídl k podpisu smlouvu, kterou znáte jen jejím jménem, respektive jeho zkratkou, která úplně změní váš život, a přitom vám odmítal dát jakoukoliv informaci k jejímu obsahu.

ttip.jpg (8,174 kiB)
TTIP

A pokud by ta smlouva byla mezi vámi a jedním z vašich sousedů a vy jste vznesli nějakou námitku, dokonce i jen námitku proti způsobu jejího projednávání a proti tomu, že nemáte dost informací k tomu, abyste smlouvu podpořili, byli byste obviněni těmi, kdo smlouvu obhajují z toho, že vaším motivem je prostá nenávist k tomu sousedovi, ačkoliv jste dosud ve vzájemných vztazích, přes některé rozdíly týkající se většinou třetích stran, vycházeli přátelsky a ve většině věcí jste dokonce spojenci?

Taková smlouva se právě projednává. Co je jejím obsahem, nevíme, nebo toho víme jen velmi málo a ještě k tomu jen o některých jejích článcích.

Přesto nám naše politická reprezentace tvrdí, že ta smlouva je životně důležitá, že bude výhodná a dokonce nám vyhrožuje, že její podpis je nutný pro naše přežití. Na otázky o jejím obsahu nám ovšem neřeknou nic, kromě toho, „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP), je smlouvou nové generace a je o něco širší než tradiční smlouva o volném obchodu a redukci celních bariér. Zahrnuje regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ale i ochranu a tok dat.”

A pak si její přední propagátor postěžuje, že „Citlivých témat je proto celá řada. Vezměme si například právě ochranu dat, kde je tradice a legislativa na obou stranách Atlantiku velmi odlišná. Dá se očekávat, že právě toto téma by se mohlo stát novým jablkem sváru. Bohužel ovšem často nejde o faktické diskuze a analýzy odlišných pozic a přístupů, ale jen o symboliku, za kterou se odpůrci TTIP schovávají.”

Faktická diskuze a analýza, pane europoslanče Zahradile, je možná tehdy, když obě strany diskuze ví, o čem hovoří. Moc rád bych o smlouvě diskutoval, před tím, než budeme postaveni před rozhodnutí podepsat či ne. Ale přiznám se, že o ní nevím téměř nic.

Nevím, jak je v ní definován volný obchod a jak to ovlivní naše podnikatele, zejména ty male a střední, kteří budou muset čelit americké konkurenci. Nevím, jak bude pojímat ty ostatní oblasti, o kterých hovoříte, regulatorní spolupráci, investice a jejich ochranu, veřejné zakázky, finanční služby, ochranu a tok dat.

A z Vašich odpovědí na otázky o smlouvě mohu odvodit jen to, že buď nám cosi tajíte, nebo nic nevíte ani Vy. Proto mluvíte v obecných frázích, proto se nesnažíte na námitky proti takovému postupu argumentovat věcně, poukazem na konkrétní benefit a negativa smlouvy. Proto děláte to, z čeho obviňujete Vaše oponenty — schováváte se za symboliku, za obecné řeči a povrchní fráze o naší Transatlantické vazbě, našeho politického euroatlantického zakotvení a nutnosti smlouvu podepsat.

O tom, kolik toho víme a jak nás proponenti smlouvy informují, svědčí například článek v „Corporate Europe Observatory”, který popisuje odpověď Evropské komise na dotaz týkající se obsahu jednání s evropsko-americkou tabákovou lobby. Vím, že tabáková lobby není zrovna populární subjekt, ale bohužel vím jen to, co mi Evropská komise vědět dovolí.

Dovolila mi spatřit na vlastní oči její odpověď. A tady je pro ty z nás, kteří by snad chtěli diskutovat podle Vašeho návodu, fakticky a po důkladné analýze pozic a přístupů:

The Commission's 14-page letter from tobacco lobby on trade talks. Full pdf here: http://www.asktheeu.org/…/att…/5/Document 5 Redacted.pdf (URL opraveno 1/9 12:42 — prohlédněte! Je to výživné!)

Tak kancelář paní Catherine Day (Generální tajemnice Evropské komise), odpověděla na dotaz položený podle článku o svobodě informací předložený Corporate Europe Observatory v březnu 2015. Na předchozí čtyři dotazy neodpověděla vůbec.

Paní Day znám osobně, měl jsem s ní delší rozhovor v době, kdy se připravovalo české předsednictví a paní Day mi tenkrát mimo jiné popisovala, jak otevřená je Komise a jak nutná je otevřenost v komunikaci s partnery a s evropskou veřejností.

Pokud jste si otevřel, pane europoslanče, ten odkaz, nepodléhejte panice, nezatmělo se Vám před očima. Jen je v tom dopise začerněno to, co má před veřejností zůstat utajeno. A to je, až na úvodní oslovení a závěr dopisu vše mezi tím.

Ten dopis, vypadá jako cosi, co si Komise jako odpověď na dotaz vyžádala od jednoho z tabákových lobbistů, firmy British American Tobacco. Neptejte se mně, proč tento dopis zveřejnila Evropská komise v odpovědi a dotaz Corporate Europe Observatory, já to nevím. Vím jen, že ze čtrnáctistránkového dopisu zůstalo jen oslovení, následované třinácti úplně začerněnými stránkami ukončenými slovy:

„Nakonec bychom vám ještě jednou poděkovali za váš zájem o tuto důležitou věc a věříme, že naše odpověď na vaše otázky vám dodá důležité informace, které vám pomohou v lepším hodnocení našeho vážného zájmu o »CENSORED«. Rovněž bychom vás rádi upozornili na naše memorandum z »CENSORED« pod titulem »CENSORED« pro další podporu naší pozice. Těšíme se na další komunikaci s vámi a jsme připraveni odpovědět na všechny otázky, které můžete vznést pro další doplňující informace, které můžete potřebovat.“

Vidíte, tak je to s informacemi o smlouvě, o které chcete, aby se o ní diskutovalo věcně a po důkladné analýze.

To bych, pane europoslanče, chtěl i já. A proto Vám chci připomenout, že — věřte tomu nebo ne — povinnost informovat veřejnost a Vaše voliče je jednou z povinností zvoleného zástupce.

A jako Váš volič a aktivní účastník Vaší volební kampaně, se obracím na Vás, jako mého europoslance a místopředsedu Výboru pro zahraničí obchod Evropského parlamentu, o informace o tomto dopisu, abyste zjistil, proč Komise odpovídá na otázky evropské veřejnosti takovýmto způsobem a abyste dal veřejnosti informace potřebné k zahájení (byť značně opožděnému) diskuze o smlouvě.

K tomu nestačí informace jako „jde o smlouvu nové generace,” dokonce to samo je důvodem pro to, abychom o ní, před tím, než ji Česká republika schválí a podpoří, věděli něco víc a nemuseli, stejně jako Vy, vést diskuzi pouze v symbolické rovině.


Zdroje:

FCB, Tomáš Haas

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 357 × | Prestiž Q1: 5,54

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top