Štítky článku: •  

Sociální stát? Ne!

Kdosi zde v nějakém článku publikoval, že sociální stát je prý „poznaná nutnost“. A argumentoval přitom dokonce nacistickým Německem.

Oba argumenty jsou naprosto prázdné a liché.

Začnu-li od konce: eskalace nacionálního socialismu v Německu neměla prazáklad v malém vlivu státu na sociální oblast. K nacionálnímu socialismu a vzestupu A. H. k moci vedly spíše příliš potupné podmínky Versailleské mírové smlouvy (s Německem), snaha vítězů Světové války potrestat agresora tak citelně a tvrdě, aby mu zašly choutky na novou válku. Opak byl výsledkem. Svým způsobem lze nahlédnout, že kdyby do Světové války nevstoupily USA a kdyby se na Pařížských podmínkách nepodílelo 14 bodů W. Wilsona z 18. ledna 1918 o poválečném uspořádání světa, kdyby Německu nebyly stanoveny drastické poválečné reparace, pravděpodobně by k nástupu nacismu a ke Druhé válce vůbec nikdy nedošlo.

Zpozdilou a naprosto zdrcující technikou v meziválečném období byla právě socializace německého průmyslu. Tedy násilné a byrokratické podřízení soukromých firem a výrobních prostředků do moci státu. K větší dokonalosti už to dotáhli jenom Komunisté, kteří si servítky nebrali a výrobní prostředky prostě bez náhrady „znárodnili“, tedy ukradli. A ještě s tvrdou sankcí za „drzost“ jakékoliv výrobní prostředky druhdy vůbec vlastnit.

To všechno jsou jen různé formy socialismu.

Sociální stát není „poznaná nutnost“. To je čistá marxistická fráze. Sociální stát je rezignace na osobní prozíravost kteréhokoliv občana, důvěru v jeho sama a svěření odpovědnosti za jeho život do rukou byrokratů. To je naprosto špatně.

Tím nechci říct, že se má ihned zastavit vyplácení důchodů, či nechat kteréhokoliv člověka zemřít na ulici. Myslím tím zavržení sociálního státu jako mechanismu, který po odečtení obrovských nákladů na vlastní provoz neposkytuje prakticky nic. A po pochopení, že je jen mocenským nástrojem nad životem jednoho každého občana je nutné jej urgentně rekodifikovat.

Sociální cit a vnímavost musí být v rukou člověka, jedince. Jedinec v sobě přirozeně má potřebu a pocit tento sociální aspekt své osobnosti uplatnit a příjemce by měl osobně znát jméno toho, kdo to pro něj udělal.

A navíc: tzv. „sociální stát“ vytváří mimoděk obrovskou nezaměstnanost a paralyzuje jakoukoliv osobní aktivitu každého jednotlivce, protože mu řekne: „to nejde“.

Sociální stát je zhovadilost ničící rodinné a lidské vztahy, aktivitu jednotlivců a elementární mravnost v lidech.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 662 × | Prestiž Q1: 20,41

+53 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top