Štítky článku: •  

Úvaha, nikoli výzva

Výzva vědců proti „strachu a lhostejnosti“, ačkoliv má poměrně hodně signatářů, sklízí oprávněnou kritiku, že je v jádru velmi povýšená a arogantní, kromě toho postrádá jakýkoliv náznak řešení, a obsahuje jen prázdné moralistní apely. Kromě toho i stylisticky příliš nenasvědčuje, že by byla dílem vědců, ale spíše nepříliš vyzrálých jedinců, studentů. Vizme, jak se na ni dívají pánové Cyril Höschl a Karel Oliva.

muhamed-abbas.jpg (17,169 kiB)
Muhamed Abbás

Nedávno byla zveřejněna výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ s podpisy mnoha osobností, jichž si vážíme, některých převelice. Přesto se s ní nemůžeme ztotožnit. Již v preambuli není podle našeho názoru na místě sdělení: „Jsme vědci a vědkyně (…), lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz,“ jež podprahově naznačuje, že u ostatních se takové schopnosti nepředpokládají. Navíc obsah výzvy sám má k „vědeckosti“ a k „diskusi s chladnou hlavou a na základě faktů“ daleko, což jen dokládá, že „zkušenost ničemu tak jasně neodporuje jako přesvědčení, že člověk, který vyniká v jednom nebo i více oborech, je v otázkách každodenních záležitostí moudřejší než kdokoli jiný“ (Wilfred Trotter).

Tato výzva obviňuje českou společnost z narůstajícího rasismu a xenofobie. Neznáme ale žádný průzkum, jenž by to doložil. Česká společnost většinově rasistická či xenofobní tradičně nebyla a pravděpodobně ani dnes není. Jedním argumentem jsou jména na předních příčkách soutěží o českou superstar: Vlasta Horváth, Sámer Issa, Martina Balogová, Gabriela al Dhábba či Ali Amiri byli přitom vybráni v širokém hlasování diváků TV Nova mezi nimiž lze stěží předpokládat výraznou převahu intelektuálů. Dalším jsou davy návštěvníků z celého světa, kteří k nám stále bez obav proudí.

Slabinou výzvy je také to, že hovoří o problémech, ale nenabízí skutečná řešení. Apel na politiky, aby se nechovali populisticky, je sice milý, ale ignoruje skutečnost, že politici mají populismus do značné míry v popisu práce.

Ale hlavní problém výzvy tkví podle našeho názoru v tom, že v ní není ani zmíněn zásadní problém vztahu české populace k současné imigrační krizi: není jím ani tak islámský terorismus (než se prokáže opak, předpokládáme, že průměrný občan ČR se nedomnívá, že každý vyznavač islámu je terorista) jako spíš to, co plyne z postojů muslimských imigrantů k integraci do evropské společnosti: že se v naprosté většině integrovat nehodlají. Jedním příkladem za velmi  mnohé budiž vyjádření šéfa Muslimské unie ČR pana Abbáse, který v televizi veřejně požadoval, aby trvale usazení muslimové byli vyňati z právního řádu naší země a aby pro ně platila šaría. Z toho, co můžeme objektivně pozorovat např. v Británii, Francii či Belgii, navíc lze dovodit, že to je jen první krok na cestě k požadavku, abychom se i my řídili stejným kodexem.

Nesdílíme radikalismus docenta Konvičky, ale zcela se s ním shodujeme v tom, že islám v našem způsobu života nechceme. Nepatří do něj svým pojetím rovnosti pohlaví, individuálních svobod, lidských práv (pokud takové hodnoty vůbec pojímá), pojetím zločinu a trestu a mnohým dalším. Máme opodstatněné obavy, že muslimští imigranti jednou — a nemuselo by to dlouho trvat — zcela změní život v naší zemi. A domníváme se, že tyto obavy jsou oním skutečným problémem, který má česká společnost se současnou imigrační vlnou. Řešením nejsou petice zleva, zprava či zprostředka, nýbrž maximální snaha o porozumění tomu, co se děje, a neprodlené uchopení nepříjemných témat, která jinak zneužijí extremisté a rasisté. Opomíjením či znevažováním těchto obav a „politickou korektností“ se jejich nástup usnadňuje.


Přepis faksimile článku, snad původně uveřejněného v tištěných Lidových novinách; nepovedlo se mi jej v elektronické verzi dohledat.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 5 725 × | Prestiž Q1: 21,79

+64 plus Známkuj článek minus –4

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top