Štítky článku: •  

Úvaha, nikoli výzva

Výzva vědců proti „strachu a lhostejnosti“, ačkoliv má poměrně hodně signatářů, sklízí oprávněnou kritiku, že je v jádru velmi povýšená a arogantní, kromě toho postrádá jakýkoliv náznak řešení, a obsahuje jen prázdné moralistní apely. Kromě toho i stylisticky příliš nenasvědčuje, že by byla dílem vědců, ale spíše nepříliš vyzrálých jedinců, studentů. Vizme, jak se na ni dívají pánové Cyril Höschl a Karel Oliva.

muhamed-abbas.jpg (17,169 kiB)
Muhamed Abbás

Nedávno byla zveřejněna výzva „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ s podpisy mnoha osobností, jichž si vážíme, některých převelice. Přesto se s ní nemůžeme ztotožnit. Již v preambuli není podle našeho názoru na místě sdělení: „Jsme vědci a vědkyně (…), lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz,“ jež podprahově naznačuje, že u ostatních se takové schopnosti nepředpokládají. Navíc obsah výzvy sám má k „vědeckosti“ a k „diskusi s chladnou hlavou a na základě faktů“ daleko, což jen dokládá, že „zkušenost ničemu tak jasně neodporuje jako přesvědčení, že člověk, který vyniká v jednom nebo i více oborech, je v otázkách každodenních záležitostí moudřejší než kdokoli jiný“ (Wilfred Trotter).

Tato výzva obviňuje českou společnost z narůstajícího rasismu a xenofobie. Neznáme ale žádný průzkum, jenž by to doložil. Česká společnost většinově rasistická či xenofobní tradičně nebyla a pravděpodobně ani dnes není. Jedním argumentem jsou jména na předních příčkách soutěží o českou superstar: Vlasta Horváth, Sámer Issa, Martina Balogová, Gabriela al Dhábba či Ali Amiri byli přitom vybráni v širokém hlasování diváků TV Nova mezi nimiž lze stěží předpokládat výraznou převahu intelektuálů. Dalším jsou davy návštěvníků z celého světa, kteří k nám stále bez obav proudí.

Slabinou výzvy je také to, že hovoří o problémech, ale nenabízí skutečná řešení. Apel na politiky, aby se nechovali populisticky, je sice milý, ale ignoruje skutečnost, že politici mají populismus do značné míry v popisu práce.

Ale hlavní problém výzvy tkví podle našeho názoru v tom, že v ní není ani zmíněn zásadní problém vztahu české populace k současné imigrační krizi: není jím ani tak islámský terorismus (než se prokáže opak, předpokládáme, že průměrný občan ČR se nedomnívá, že každý vyznavač islámu je terorista) jako spíš to, co plyne z postojů muslimských imigrantů k integraci do evropské společnosti: že se v naprosté většině integrovat nehodlají. Jedním příkladem za velmi  mnohé budiž vyjádření šéfa Muslimské unie ČR pana Abbáse, který v televizi veřejně požadoval, aby trvale usazení muslimové byli vyňati z právního řádu naší země a aby pro ně platila šaría. Z toho, co můžeme objektivně pozorovat např. v Británii, Francii či Belgii, navíc lze dovodit, že to je jen první krok na cestě k požadavku, abychom se i my řídili stejným kodexem.

Nesdílíme radikalismus docenta Konvičky, ale zcela se s ním shodujeme v tom, že islám v našem způsobu života nechceme. Nepatří do něj svým pojetím rovnosti pohlaví, individuálních svobod, lidských práv (pokud takové hodnoty vůbec pojímá), pojetím zločinu a trestu a mnohým dalším. Máme opodstatněné obavy, že muslimští imigranti jednou — a nemuselo by to dlouho trvat — zcela změní život v naší zemi. A domníváme se, že tyto obavy jsou oním skutečným problémem, který má česká společnost se současnou imigrační vlnou. Řešením nejsou petice zleva, zprava či zprostředka, nýbrž maximální snaha o porozumění tomu, co se děje, a neprodlené uchopení nepříjemných témat, která jinak zneužijí extremisté a rasisté. Opomíjením či znevažováním těchto obav a „politickou korektností“ se jejich nástup usnadňuje.


Přepis faksimile článku, snad původně uveřejněného v tištěných Lidových novinách; nepovedlo se mi jej v elektronické verzi dohledat.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. a doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 5 744 × | Prestiž Q1: 21,79

+64 plus Známkuj článek minus –4

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top