Štítky článku: •  

Připomínky let minulých II.

Druhá porce výstřižků z dobového tisku.

Velkým úspěchem světového mírového tábora je zřízení Německé demokratické republiky. Jako můžeme hledět jako národ a stát s uspokojením na vnitřní vývoj a vnitřní přerod, který probíhá mezi německým lidem v Německé demokratické republice, tak musíme být současně naplněni těmi největšímu obavami nad tím, co západní imperialisté, a v prvé řadě američtí imperialisté provádějí v Německu západním.

Rudé právo z projevu K. Gottwalda, č. 51, 1950.


Jak nám oznámil náš dopisovatel ze závodu Sázavan ve Zruči nad Sázavou, byl třetí rok pětiletky v tomto závodě zahájen ve znamení pracovních method známé sovětské stachanovky Lydie Korabelnikové. Spořit materiálem po způsobu L. Korabelnikové se například zavázalo celé oddělení 4216.

Rudé právo, č. 1, 1951.


Zaměstnanci Pojizerských bavlnářských závodů Lišný u Malé Skály ve své rezoluci uvádějí: „Smrtelná nenávist kapitalistického světa k zemím socialismu a Sovětského svazu vede zločinnou imperialistickou kliku k přípravě třetí světové války.“

Rudé právo, č. 169, 1952.


Obrovský význam pro rozvoj sovětské literatury ve všech obdobích měla pozorná péče Komunistické strany Sovětského svazu. Jí vděčí literatura za svoji ideovou čistotu i za to, že všechna úskalí ve svém vývoji se zdarem překonala. Řada rezolucí KSSS k otázkám literatury, Leninovy články o literatuře, Stalinovy dopisy spisovatelům, projevy A. A. Ždanova, stati a projevy M. I. Kalinina atd., ukazují, že KSSS přikládala vždy velký význam literatuře jako nástroji masové výchovy lidu a že moudře vedla sovětské spisovatele vždy k tomu, aby byli učiteli lidu, aby umělecky vyjadřovali zájmy lidu, aby byli plamennými šiřiteli pravdy.

Rudé právo, č. 59, 1955.


Z herce Marvana udělal náš film jednou provždycky komicky přesvědčeného maloměšťáka. Do nedávna jsme měli být nad tím veselí. A mnozí z nás se dokonce stůj co stůj o to snažili. Ale dnes? Dnes nastala doba rozloučení s touto primitivitou před XX. sjezdem.

E. F. Burian, Kultura, č. 1, 1958.


V době, kdy jsme se zavázali dovršit v krátké době socialistickou výstavbu naší vlasti a kdy Sovětský svaz otevírá brány ke komunismu, nemá intelektuálské malomocenství ani trpitelství místa. Literatura má ukazovat, jak je možné a nutné rozpory plodně překonávat, nikoli je vytyčovat jako program.

Literární noviny č. 11, 1959.


Komunistická stranickost je — obecně vzato — velice složitá společenská skutečnost … Především je komunistická stranickost plně v souladu a v jednotě s pravdivostí vědeckého poznání, není s ní však totožná, vyjadřuje jinou stránku poznání než pravdivost. Pravdivost poznání vyjadřuje věrnost a přesnost odrazu, poznatků ve vztahu k poznávanému předmětu. Komunistická stranickost poznání vyjadřuje naopak užitečnost a potřebnost odrazu, poznatků ve vztahu k dělnické třídě a jejím historickým zájmům. Komunistická stranickost je podmínkou pravdivosti poznání společenských jevů.

Tvorba č. 13, 1962.


K XV. sjezdu KSČ uvádíme operu současného sovětského skladatele Alexandra Cholminova Anna Sněgina. Naše hlavní pozornost se soustřeďuje ke koncertnímu provedení Schulhoffova Komunistického manifestu … a v rámci zvláštních akcí k XV. sjezdu KSČ chystáme také provedení vybraných scén z opery Julije Metjuse Mladá garda.

O Jihočeském divadle v Českých Budějovicích časopis Scéna č. 1, 1976.


Jeden a půl miliónu amerických občanů odchází každoročně z aktivního ekonomického života a velmi brzy pozná, co to znamená žít z penze, na vlastní kůži pociťuje tíži inflace. Ekonom James Schulz zdůrazňuje, že i lidé dříve dobře zabezpečení se v krátké době ocitají na prahu bídy.

Rudé právo, č 118, 1979.

Píše pan Pavel Landa na neviditelnypes.lidovky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 141 × | Prestiž Q1: 6,26

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top