Štítky článku: •  

Výzva vládě a Parlamentu

Výzva iniciovaná exprezidentem Václavem Klausem vyzývající vládu a Parlament k odpovědnějšímu přístupu vůči nátlaku struktur Evropské unie na vynucení distribuce běženců do dalších členských států EU.

Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této — pro náš stát přelomové — chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je — na prvním místě — hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zásadní ohrožení stability Evropy i jednotlivých členských zemí Evropské unie. Jsme konfrontováni se zásadní hrozbou pro budoucnost naší země.

Nejsme lhostejní k utrpení obětí válek a dalších katastrof současného světa, ale odmítáme manipulaci veřejným míněním založenou na zneužívání přirozených pocitů solidarity s migranty. Odmítáme převádět dnešní migrační problém na debatu o dostatečně vstřícném či nevstřícném přístupu Evropanů k jiným kulturám, náboženstvím, rasám a etnikům. Vidíme nepopiratelná rizika a hrozby plynoucí z umělého mixování nesourodých národů, kultur a náboženství.

Česká vláda se k dnešnímu nebezpečnému vývoji u nás i v celé Evropě staví váhavě a alibisticky. Dostatečně rozhodně nečelí narůstajícímu tlaku lídrů evropských velmocí, abychom — jako tolikrát v historii — obětovali své životní národní zájmy jejich politickým záměrům.

Pokládáme za nepřijatelné, aby pod hlavičkou EU, ale pod tlakem převážně Německa a Francie byla porušována pravidla schengenského prostoru a aby těm zemím, které se je snaží dodržovat — jako například Maďarsko — bylo vyhrožováno sankcemi EU.

Nesouhlasíme s tím, že oprávněné obavy velké části naší i evropské veřejnosti z ničivého přílivu migrantů jsou z oficiálních míst a z velké části médií bagatelizovány, umlčovány a skandalizovány. Různé elitářské politické skupiny — skryté za fasádou vědců, akademiků či domnělých mravních autorit — jsou naproti tomu vydávány za normu veřejného mínění.

Ze všech těchto důvodů vyzýváme českou vládu, aby:

  • zabezpečila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic našeho státu všemi prostředky, které má k dispozici (včetně využití Policie a Armády ČR). Aby zajistila dodržování právního řádu naší země i přijatých mezinárodních závazků a nedopustila vznik chaosu, který v souvislosti s migrantskou krizí již v řadě zemí — včetně našich nejbližších sousedů — existuje;
  • na úrovni Evropské unie nepřijala žádné kvóty či podobná opatření, jimiž mají být migranti „přidělováni“ jednotlivým zemím EU (i proti jejich vůli), a aby se zasadila o to, že země, které tvoří „vstupní prostor“ pro imigrantskou vlnu, budou plnit své povinnosti, tedy vracet migranty do jejich zemí;
  • trvala na dodržování platných smluv v oblasti azylové politiky, odmítla nátlak na jejich změny usnadňující a stimulující imigraci a další, dnes diskutované mezinárodní závazky či právní normy podřídila schválení občany České republiky v referendu, nebo případně požádala o takový mandát v předčasných volbách.

Text výzvy (s možností elektronického podpisu) je zde

Petiční podpisový arch ke stažení zde


K výzvě se promptně vyjádřil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), a vyjádřil se tak, že: „bývalý prezident Václav Klaus jen populisticky využívá téma uprchlické krize.“ Dále: „Vláda dělá maximum, aby současnou situaci zvládla,“ uvedl dnes k věci.

„Pan Klaus není ani první, ani poslední politik, který se snaží populisticky k tomuto tématu přivázat, a bohužel asi budeme svědky i u jiných lidí než u něj, že budou v tomto trendu pokračovat,“ řekl ministr novinářům během jednání ústředního výkonného výboru ČSSD. „Tato vláda dělá maximum proto, aby Česká republika nedopadla jako okolní státy a uprchlíci byli vidět na veřejných prostranstvích, byli vidět na nádražích v zuboženém stavu,“ doplnil.

Na iniciativu dnes reagoval i vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který ji zhodnotil jako: „vlamování se do otevřených dveří.“


Podle mého soudu vláda nekoná v souladu se zájmy obyvatel ČR a hrbí se servilně (a možná i ráda) před každým pokynem, který z Bruselu obdrží. Jsem toho názoru, že zejména v současnosti se v plné nahotě ukazuje, že Evropská unie (a zejména Německo a Francie) se chová jako diktátorská entita.

Důsledky své vlastní politiky, kterou EU problém vytvořila a svým ultrasocialistickým konceptem ještě více prohlubuje, se v okamžiku, kdy se jí začíná vymykat z ruky, snaží přesouvat odpovědnost na další státy Evropské unie, zejména ty, které mj. i v důsledku její politiky ani zdaleka nedosahují hospodářské úrovně tzv. „západních“ států a na politiku EU v podstatě nemají reálný vliv.

Navíc je nepřípustný postoj například rakouské ministryně, že pokud středo- a východoevropské státy nepřistoupí na diktát EU, budou „potrestány“ restrikcí v oblasti přerozdělování. To je nepřijatelný a neakceptovatelný přístup, kterému se v běžném životě říká vydírání.

Evropské dotace, gigantický byrokratický přerozdělovací mechanismus, je od počátku hospodářsky nesmírně škodlivý a nechat se kvůli němu ještě vydírat je naprosto nepřijatelný princip. Ano, velmi vyhovuje různým neziskovým organizacím a jiným přísavníkům na euro penězovody. Ale užitek obecný, hospodářský, je negativní.

Právě v těchto dnech se plně ukazuje, že celé naše členství v Evropské unii tohoto typu je naprosto kontraproduktivní, škodlivé a neslouží nám k ničemu dobrému.

Historicky jsme podlehli diktátu cizích mocností již několikrát, ať už šlo o diktát Mnichovský, nebo o diktát Moskevský. Jsem přesvědčen, že diktát Strasbourg-Bruselský právě překonal tu pověstnou mez trpělivosti.

Pokud se EU rozhodla již před lety spáchat sebevraždu politikou multikulturalismu, je to její věc. Ale nemá právo stáhnout sebou i jiné státy, které si postupem času připoutala falešnými a jen málo demokratickými postupy, v okamžiku, kdy její koncept selhává.

V médiích slyšíme hlasité odsudky „západních“ politiků, že jen natahujeme ruce po „výhodách“ a když přijdou povinnosti, bráníme se. Už jsem uvedl, že ty tzv. výhody jsou ekonomicky krajně destruktivní a udělali bychom lépe, kdybychom je vůbec nečerpali. Navíc, a to je podstatné, jsou to jen odsudky vrcholných EU politiků.

Když se zeptáte obyčejných Němců, Rakušanů, Belgičanů, Švédů, Britů či občanů jiných států, kterým multikulturalismus již „obohatil“ jejich země a životy, uslyšíte poněkud opačný postoj: „Braňte si před imigranty svou zem, nenechte si zaplevelit Vaši zem tak, jak jsme v minulosti dopustili my. Jsme s Vámi!“ Je patrné, že obyčejní lidé na západ od nás už nesdílejí se svými vládami příliš jejich multikulturní nadšení.

Jako každá smlouva, i ta naše s Evropskou unií musí být vypověditelná. Pokud EU v Lisabonské smlouvě vůbec s možností vystoupení z jejích struktur nepočítala, je to chyba Lisabonské smlouvy, nikoliv naše. Jsem, po zkušenosti jedenácti let našeho členství v EU, nakloněn našemu jednostrannému vystoupení. Konců konec, vstupovali jsme (trochu podvodným referendem) do jiné podoby EU, než má dnes.

Současnost je vhodným okamžikem. Redakce

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 694 × | Prestiž Q1: 6,86

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top