Štítky článku: •  

Výzva vládě a Parlamentu

Výzva iniciovaná exprezidentem Václavem Klausem vyzývající vládu a Parlament k odpovědnějšímu přístupu vůči nátlaku struktur Evropské unie na vynucení distribuce běženců do dalších členských států EU.

Výzva občanů České republiky vládě a Parlamentu ČR

My, níže podepsaní občané České republiky, nechceme pasivně přihlížet tomu, jak naše státní instituce a političtí představitelé ztrácejí v této — pro náš stát přelomové — chvíli čas a nečiní to, co je podle Ústavy ČR jejich hlavní povinností. Tou je — na prvním místě — hájit zájmy a bezpečnost občanů České republiky. Masová migrace představuje zásadní ohrožení stability Evropy i jednotlivých členských zemí Evropské unie. Jsme konfrontováni se zásadní hrozbou pro budoucnost naší země.

Nejsme lhostejní k utrpení obětí válek a dalších katastrof současného světa, ale odmítáme manipulaci veřejným míněním založenou na zneužívání přirozených pocitů solidarity s migranty. Odmítáme převádět dnešní migrační problém na debatu o dostatečně vstřícném či nevstřícném přístupu Evropanů k jiným kulturám, náboženstvím, rasám a etnikům. Vidíme nepopiratelná rizika a hrozby plynoucí z umělého mixování nesourodých národů, kultur a náboženství.

Česká vláda se k dnešnímu nebezpečnému vývoji u nás i v celé Evropě staví váhavě a alibisticky. Dostatečně rozhodně nečelí narůstajícímu tlaku lídrů evropských velmocí, abychom — jako tolikrát v historii — obětovali své životní národní zájmy jejich politickým záměrům.

Pokládáme za nepřijatelné, aby pod hlavičkou EU, ale pod tlakem převážně Německa a Francie byla porušována pravidla schengenského prostoru a aby těm zemím, které se je snaží dodržovat — jako například Maďarsko — bylo vyhrožováno sankcemi EU.

Nesouhlasíme s tím, že oprávněné obavy velké části naší i evropské veřejnosti z ničivého přílivu migrantů jsou z oficiálních míst a z velké části médií bagatelizovány, umlčovány a skandalizovány. Různé elitářské politické skupiny — skryté za fasádou vědců, akademiků či domnělých mravních autorit — jsou naproti tomu vydávány za normu veřejného mínění.

Ze všech těchto důvodů vyzýváme českou vládu, aby:

  • zabezpečila vnitřní bezpečnost a vnější nedotknutelnost hranic našeho státu všemi prostředky, které má k dispozici (včetně využití Policie a Armády ČR). Aby zajistila dodržování právního řádu naší země i přijatých mezinárodních závazků a nedopustila vznik chaosu, který v souvislosti s migrantskou krizí již v řadě zemí — včetně našich nejbližších sousedů — existuje;
  • na úrovni Evropské unie nepřijala žádné kvóty či podobná opatření, jimiž mají být migranti „přidělováni“ jednotlivým zemím EU (i proti jejich vůli), a aby se zasadila o to, že země, které tvoří „vstupní prostor“ pro imigrantskou vlnu, budou plnit své povinnosti, tedy vracet migranty do jejich zemí;
  • trvala na dodržování platných smluv v oblasti azylové politiky, odmítla nátlak na jejich změny usnadňující a stimulující imigraci a další, dnes diskutované mezinárodní závazky či právní normy podřídila schválení občany České republiky v referendu, nebo případně požádala o takový mandát v předčasných volbách.

Text výzvy (s možností elektronického podpisu) je zde

Petiční podpisový arch ke stažení zde


K výzvě se promptně vyjádřil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), a vyjádřil se tak, že: „bývalý prezident Václav Klaus jen populisticky využívá téma uprchlické krize.“ Dále: „Vláda dělá maximum, aby současnou situaci zvládla,“ uvedl dnes k věci.

„Pan Klaus není ani první, ani poslední politik, který se snaží populisticky k tomuto tématu přivázat, a bohužel asi budeme svědky i u jiných lidí než u něj, že budou v tomto trendu pokračovat,“ řekl ministr novinářům během jednání ústředního výkonného výboru ČSSD. „Tato vláda dělá maximum proto, aby Česká republika nedopadla jako okolní státy a uprchlíci byli vidět na veřejných prostranstvích, byli vidět na nádražích v zuboženém stavu,“ doplnil.

Na iniciativu dnes reagoval i vicepremiér a šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který ji zhodnotil jako: „vlamování se do otevřených dveří.“


Podle mého soudu vláda nekoná v souladu se zájmy obyvatel ČR a hrbí se servilně (a možná i ráda) před každým pokynem, který z Bruselu obdrží. Jsem toho názoru, že zejména v současnosti se v plné nahotě ukazuje, že Evropská unie (a zejména Německo a Francie) se chová jako diktátorská entita.

Důsledky své vlastní politiky, kterou EU problém vytvořila a svým ultrasocialistickým konceptem ještě více prohlubuje, se v okamžiku, kdy se jí začíná vymykat z ruky, snaží přesouvat odpovědnost na další státy Evropské unie, zejména ty, které mj. i v důsledku její politiky ani zdaleka nedosahují hospodářské úrovně tzv. „západních“ států a na politiku EU v podstatě nemají reálný vliv.

Navíc je nepřípustný postoj například rakouské ministryně, že pokud středo- a východoevropské státy nepřistoupí na diktát EU, budou „potrestány“ restrikcí v oblasti přerozdělování. To je nepřijatelný a neakceptovatelný přístup, kterému se v běžném životě říká vydírání.

Evropské dotace, gigantický byrokratický přerozdělovací mechanismus, je od počátku hospodářsky nesmírně škodlivý a nechat se kvůli němu ještě vydírat je naprosto nepřijatelný princip. Ano, velmi vyhovuje různým neziskovým organizacím a jiným přísavníkům na euro penězovody. Ale užitek obecný, hospodářský, je negativní.

Právě v těchto dnech se plně ukazuje, že celé naše členství v Evropské unii tohoto typu je naprosto kontraproduktivní, škodlivé a neslouží nám k ničemu dobrému.

Historicky jsme podlehli diktátu cizích mocností již několikrát, ať už šlo o diktát Mnichovský, nebo o diktát Moskevský. Jsem přesvědčen, že diktát Strasbourg-Bruselský právě překonal tu pověstnou mez trpělivosti.

Pokud se EU rozhodla již před lety spáchat sebevraždu politikou multikulturalismu, je to její věc. Ale nemá právo stáhnout sebou i jiné státy, které si postupem času připoutala falešnými a jen málo demokratickými postupy, v okamžiku, kdy její koncept selhává.

V médiích slyšíme hlasité odsudky „západních“ politiků, že jen natahujeme ruce po „výhodách“ a když přijdou povinnosti, bráníme se. Už jsem uvedl, že ty tzv. výhody jsou ekonomicky krajně destruktivní a udělali bychom lépe, kdybychom je vůbec nečerpali. Navíc, a to je podstatné, jsou to jen odsudky vrcholných EU politiků.

Když se zeptáte obyčejných Němců, Rakušanů, Belgičanů, Švédů, Britů či občanů jiných států, kterým multikulturalismus již „obohatil“ jejich země a životy, uslyšíte poněkud opačný postoj: „Braňte si před imigranty svou zem, nenechte si zaplevelit Vaši zem tak, jak jsme v minulosti dopustili my. Jsme s Vámi!“ Je patrné, že obyčejní lidé na západ od nás už nesdílejí se svými vládami příliš jejich multikulturní nadšení.

Jako každá smlouva, i ta naše s Evropskou unií musí být vypověditelná. Pokud EU v Lisabonské smlouvě vůbec s možností vystoupení z jejích struktur nepočítala, je to chyba Lisabonské smlouvy, nikoliv naše. Jsem, po zkušenosti jedenácti let našeho členství v EU, nakloněn našemu jednostrannému vystoupení. Konců konec, vstupovali jsme (trochu podvodným referendem) do jiné podoby EU, než má dnes.

Současnost je vhodným okamžikem. Redakce

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 699 × | Prestiž Q1: 6,86

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top