Štítky článku: •  

Manželství pro všechny? Overtonovo okno

Co k tomu napsat? Nechci se rozepisovat o tom, zda se tak otvírá cesta k neomezeným adopcím dětí homosexuálními páry, ani jaký to může mít efekt na vývoj dětí (koneckonců, tato vědecká otázka byla totálně zpolitizována a výroky odborníků na toto téma jsou tím automaticky nedůvěryhodné).

Ani se nechci zamýšlet nad tím, zda je to vlastně v souladu s procesy Overtonova okna jen jeden stupeň, který povede k naprostému rozvrácení hodnot. Overtonovo okno je v tomto kontextu důležitý koncept — koneckonců, už před lety, když se zavádělo registrované partnerství, mnoho lidí upozorňovalo, že LGBT aktivisté se na tomto bodě rozhodně nezastaví, i když se tehdy dušovali, že jde o jejich poslední požadavek.

Zajímá mě jiná věc: tzv. manželství pro všechny je projevem naprostého egalitářství a zničení pojmů. Proč je egalitářství špatné? Pokud budeme pojmem manželství označovat cokoliv, k čemu potom máme pojmy? Manželství je pojem, který pevně označuje svazek muže a ženy. Aktivisté za zničení tohoto pojmu nám říkají, že od nynějška bude označovat i svazek dvou mužů nebo dvou žen. Ale proč se zastavit zrovna tady? Proč ne tři muži? Dva muži a jedna žena? Tři muži a dítě? Dvě ženy, tři muži, a kůň? Jedna žena, osm mužů, kůň a lustr? Nebo cokoliv jiného. Politika, která stojí na zničených pojmech, nemůže fungovat v souladu s potřebami lidských bytostí — koneckonců vidíme to na obdobných zničených pojmech, na nichž současná iracionální politika staví (spravedlnost, blaho, užitek, právo…).

Neexistuje nic jako právo na manželství. Pokud by tomu tak bylo, musel by stát zajistit manželství pro každého, kdo projeví zájem. Jestliže stát svoji legislativou jaksi kodifikuje manželství (a můžeme se bavit o tom, zda to má dělat nebo nemá), dělá to z nějakého důvodu (a můžeme se bavit o tom, zda ty důvody jsou oprávněné). Ty důvody jsou aplikované na určité situace, určitý kontext, určité osoby, které spadají do definice. Zákonná kodifikace manželství jako vztahu muže a ženy vznikla primárně kvůli ochraně dítěte, nikoliv kvůli naplnění nějaké touhy muže a ženy mít úředně potvrzený glejt na svůj vztah. Snaha LGBT aktivistů vztáhnout manželství na kohokoliv, je překroucením tohoto účelu.

Nedává žádný smysl tvrdit, že pokud stát přiznává status manželství svazku muže a ženy, někoho tím diskriminuje, a tato diskriminace musí být napravena. Není žádný důvod tvrdit, že stát se musí za všech okolností chovat ke všem stejně. Koneckonců, stát diskriminuje v mnoha a mnoha jiných věcech. Statut studenta máte do šestadvaceti let. Penze je vám přiznána po pětašedesáti letech věku. Volební právo máte v osmnácti. A tak dále. Vše to má nějaký důvod, o jehož smyslu můžeme diskutovat, ale je naprosto scestné začít křičet, že tuto hroznou diskriminaci musíme napravovat tím, že volební právo přiznáme prvňáčkům, starobní penzi přiznáme i dvacetiletým, a statut studenta bude náležet všem. Možná jen dvacetiletí, kteří by si přáli pobírat starobní důchod, nemají dostatečně agilní aktivisty…

Jsem pro to, aby stát nad svazky lidí neměl žádnou moc, a aby se vše dělo na základě svobodných smluv. Odstátnit manželství, nikoliv tento zákonný dohled rozšiřovat na kohokoliv dalšího. To by ostatně měl být i postoj každého zastánce svobody. Je mimochodem zajímavé, že pro tzv. manželství pro všechny je i mnoho těch, kteří se nazývají libertariány…

Luboš Zálom, FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 205 × | Prestiž Q1: 10,23

+18 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Vajo

Rozhodně souhlasím, ovšem tu poslední větu si mohl autor odpustit. Konečně to, že se někdo nějak nazývá, ještě neznamená, že tím skutečně je.

1 | 0
Petr

Dosud jsem nepochopil, proč těm LGBT aktivistům tak jde o to, aby jejich svazek se nazýval manželství. V rámci tzv. registrovaného partnerství mají snad všechna práva, která mají manželé, s výjimkou jediného, že nemohou mít děti. To však není důsledek právní, ale biologický. A ten se nedá překonat právnickými úpravami. Na to musí být muž a žena, s patřičným biologickým vybavením. Nevěřím tomu, že může být dítě vychováváno standardně a vyváženě, když nemá biologického otce, nebo matku. I otec nebo matka, kteří zemřeli dětem v útlém věku tvoří určitou konstantu, o kterou se dítě v životě může opřít. To však homosexuální partneři, kteří dítě "nestvořili" nejsou, i když to neumí pochopit.

2 | 0
PeTaX

Jsem bytostně přesvědčen, že když dítě nemá doma mateřský i otcovský vzor, bude vychováno špatně; žádné školní, ani jiné kolektivní náhražky to už nespraví.
Soudím, že i děti vychovávané jen osamělou matkou (otcem) nebudou vychovány dobře. Jeden člověk nemůže hrát najednou funkci táto-mámy, být v jednom okamžiku rodičem ochranitelským a zároveň jednou rukou i trestajícím. Z takových dětí vyrostou jen další frustráti s poškozeným společenským modelem.
Proto to tak příroda zařídila, aby nebylo možné se množit dělením, proto savci nejsou hermafroditi.

4 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top